Copy
Billeder og historier fra den første måned på Efterskolen Epos
View this email in your browser

Kære modtager af Efterskolen Epos' nyhedsbrev

Nu har vi været godt i gang i en måned, og jeg tror jeg taler for både medarbejdere og elever når jeg siger, at det har været en af de mest indholdsrige måneder i vores liv. I dette nyhedsbrev kan du få et indtryk af, hvad der sker på Efterskolen Epos.

Overskrifterne er:

  • Åbningsdagen
  • Opstart kræver noget ekstra
  • Elever der gerne vil lære
  • Elever blev ambassadører for en art
  • Menneskerettigheder på spil
  • Sommeren på Epos
  • Tak til kautionisterne – nu kan Epos stå på egne ben
  • Kommende arrangementer
  • Billeder fra årgang 1, første måned


Åbningsdagen

Vi havde en festlig åbningsdag, hvor epoeterne fik den kongelige modtagelse de fortjente: Der var trompetfanfarer og paukerspil og rosenblade blev drysset ud over hver elev imens deres navn og magiske titel blev proklameret af herold og lærer Rasmus Overgaard.

I åbningstalen talte jeg, Mathias, blandt andet om hvordan Grundtvigs tanker stadig er relevante i dag for en skole som Epos: Den bedste undervisning sker, ifølge Grundtvig, i vekselsvirkningen mellem os – og ikke gennem envejskommunikation fra lærer til elev. En af lærerens fornemste opgaver er at stille de gode spørgsmål: Ikke de spørgsmål som blot har til formål at teste eleven, og ikke de spørgsmål som har et simpelt svar, men snarere den slags spørgsmål, som giver én lyst til at lære og til at gå på opdagelse. På Epos vil vi stille den slags spørgsmål gennem leg og spil. Legen er en mini-udgave af virkeligheden, og derfor kan legen give righoldige svar på de spørgsmål, vi stiller. 
Se billeder og læs mere om åbningsdagen.

Opstart kræver noget ekstra

Der er meget at overskue når man starter et nyt elevhold op. Der er endnu mere at overskue, når man samtidig grundlægger en ny skole fra bunden. Det er ingen hemmelighed, at vi har haft rigtig travlt den første måned med alt lige fra skemalægning og indkøring af nye IT systemer til anskaffelser af undervisningsmaterialer, computere, symaskiner, unilogins og meget, meget mere. Ofte har vi stået i situationer hvor vi har skullet skifte kurs med kort varsel – f.eks. når et ældre læringscomputerspil viser sig ikke at kunne understøttes af de nye computere vi har indkøbt, eller når sikringen går fordi elnettet i vores nyindrettede computerrum ikke kunne håndtere antallet af tændte maskiner. Vi får udbedret manglerne én for én, og heldigvis er eleverne søde og forstående, når vi af og til må udskyde nogle planer eller bytte rundt på nogle programpunkter. Vi er også heldige at vores dygtige pedel, David Mills, både er handyman og særdeles IT-kyndig, og det er sket mere end én gang, at David har arbejdet både i døgnets lyse og mørke timer for at få alt til at glide så godt som muligt.

Efter en intens indsats i sidste uge fra David og vores gode elektriker Mogens Enok er vores IT systemer nu fuldt funktionelle. Det blev fejret af eleverne i denne weekend med en storstilet compterspilsturnering. Turneringens finaler blev vist på storskærmen i foredragssalen, og Epos-inspirator Jesper Enevoldsen fungerede som kommentator. Stemningen mindede om dén til en fodboldlandskamp, og det var meget festligt at være med til.
 

Elever der gerne vil lære – og bygge citronkanoner

En af de store glæder i løbet af den første måned på Epos har været at opleve elevernes lyst til at lære. I fysik er der for eksempel sket det, at mange af de 10. klasses elever, som oprindelig havde fravalgt faget, har valgt alligevel at tage del i dette valgfrie undervisningstilbud. Fysiklærer Kindberg er heller ikke typen, der sparer på de fysiske og kemiske 'special effects', og skolen har ved flere lejligheder været indhyllet i kunstige røgskyer for at understrege stemningen i læringsrollespillene. Epoet Kristian Emil sagde at 'det er fedt at I har startet en skole, hvor man allerede efter første fysiktime har lyst til at blive fysiker'. I løbet af den første undervisningsuge nedsatte en gruppe elever deres egen studiegruppe, og bad Kindberg om at udlevere dem de næste to ugers pensum, så de havde noget at rive i. (Bagsiden af denne interesse i fysik er, at Epos vist snart bliver et usikkert sted at opholde sig, for Kindberg er begyndt at afsløre opskriften på, hvordan man bygger en magnetkanon drevet af citronsaft...)

 

Billedet: Skolen indhylles i røg som led i en idrætstime hvor vi spiller 'levende counterstrike' med nerf guns. 

Elever blev ambassadører for en art

Efter vores to opstartsuger introducerede vi vores første læringsrollespil: Arternes parlament. Eleverne skulle gøre sig til eksperter i en dyre- eller planteart fra den alsiske natur, for at kunne indtage rollen som ambassadør for denne art. Gennem rollespil og dialog med de andre arter dannede eleverne sig en fornemmelse for, hvordan deres art indgik i økosystemet omkring dem. Der dannede sig naturligt nogle interessegrupper og politiske blokke. Blandt andet 'vådområder' 'skov' og 'strand'. Gennem debat og afstemninger i arternes parlament nåede ambassadørerne frem en fornuftig fordeling af naturressourcerne samt nogle regler for arternes sameksistens.

Læs mere om arternes parlament. 

Menneskerettigheder på spil

Vores andet store læringsrollespil - 'Masters and slaves' - handlede om menneskerettigheder. I løbet af ugen skulle eleverne blandt andet afholde en retssag i den internationale straffedomstol og gennemføre en valgkamp i Guatemala. Der blev afholdt pressekonference på engelsk og i dansk lærte epoeterne om propaganda og kildekritik.

Om torsdagen fik eleverne mulighed for at prøve kræfter med at løse Israel-Palæstina konflikten ved at spille det prisbelønnede computerspil Peacemaker. I rollen som henholdsvis Israelsk og Palestinensisk præsident skulle hver elev træffe vigtige valg og håndtere de politiske og sociale konsekvenser af deres beslutninger.

Efter en eftermiddags hårdt arbejde lykkedes det Anton at gennemføre spillet på det sværeste niveau gennem en politik baseret på samhandel og forsigtige løsninger frem for grandiose planer. Flere andre epoeter fandt vejen og vandt Nobels fredspris den følgende dag.

Læs om spillet Peacemaker og se traileren. 

En af ugens stærkeste oplevelser var måske da vi fredag formiddag fik besøg af Gonzalo Vargas, som er menneskerettighedsforkæmper og tidligere torturoffer fra Chile. Han fortalte eleverne om sine voldsomme oplevelser i sit hjemland, og om sin taknemmelighed for, at han via Amnesty International kom til Danmark, hvor han i 1974 påbegyndte sit nye liv som politisk flygtning. Hans historie handlede også om tilgivelse, for efter to årtier i Danmark rejste han tilbage til Chile for at forsone sig med sin tidligere 'ven' og kollega, som i sin tid havde stukket ham og udleveret ham til tortur.
Læs Ganzalo Vargas' historie. 

Ganzalo blev taget utrolig godt imod af Epoeterne, og hans fortælling var en gribende og stærk afrunding på ugen. Hans livshistorie bragte os fra spillenes og fiktionens univers direkte ind i virkeligheden, og mindede os om, hvorfor menneskerettigheder er et emne, vi alle må tage seriøst.

Fra venstre: Mia Lilliendahl, ugens forløbsleder og spildesigner. Gonzalo Vargas, foredragsholder og menneskerettighedsforkæmper. Rateb, flygtning fra Palestina og fotograf for Vargas.

Sommeren på Epos

Skolen har ikke ligget stille hen i sommerferien. Vi har blandt andet været vært for en familiehøjskole, en rollespilscamp, og en arbejdsuge hvor frivillige hjalp med at gøre Epos klar til at modtage sit første elevhold. Sommerens største arrangement var den 12. europæiske festival for ikkevoldelig kommunikation, hvor 170 voksne og børn fra hele nordeuropa deltog. Sommerens aktiviteter har givet et fint overskud som har kunnet finansiere nogle ombygninger som har været nødvendige pga. skærpede krav til brandsikkerheden. 
 

Tak til kautionisterne – Epos kan nu stå på egne ben

Lad os benytte lejligheden til at takke de gavmilde mennesker, som i juni 2014 tilbød at løbe en økonomisk risiko for Epos ved at melde sig som kautionister. På det tidspunkt hvor kautionisterne meldte sig, bestod Epos ikke af meget andet end en god ide, en foreløbig indholdsplan og 15 uforpligtende forhåndsindskrivninger. For at kunne gøre drømmen om Epos til virkelighed rejste vi i juni 2014 kr. 500.000 i kaution, heraf 250.000 kr. fra Epos' forstanderpar og 250.000 kr. fra 40 andre kautionister. Denne liste af kautionister var nok til at give Merkur Andelskasse tillid til projektet, og give os den nødvendige bankgaranti, så vi kunne blive godkendt som ny skole af undervisningsministeriet.

Nogle af jer kautionister har måske undret jer over, hvorfor I aldrig modtog en officiel kautionserklæring fra banken til underskrift. Det videre forløb gik sådan, at Alea og jeg som forstanderpar underskrev vores del af kautionserklæringen, men Merkur Andelskasse vurderede, at vi kunne vente med at få underskrifter fra jer andre indtil Epos var klar til at starte. Et år senere, da Epos var klar til at åbne med et elevtal, som overgik alles forventninger, vurderede vores bankrådgiver, at vi helt kunne udelade at aktivere jeres kautioner. I er derfor hermed fritaget fra at være kautionister for Epos. Af hjertet tak for jeres tillid, som gjorde en forskel for Epos på det helt afgørende tidspunkt.

De, der tilbød at kautionere for Epos, var:

Jens Rosendal
Anders Moltsen
Sofie Jakobsen
Lone Schøler
Rune Mortensen
Jesper Omnigod
Helene Juul og Jørgen Ringgaard
Line Sikora og Andreas
Anna Grethe Bech
Anne Mayoh
Annemarie Krarup
Helge Granum
Rikke Granum
Rasmus Lyngkjær Peddersen
Simon Pettitt
Andreas Engholm
Søren Ottesen
Mads Granum

Esben Gotfredsen
Troels Sejerholt
Hans Bjerg
Alfred Renner
Ruth og Hans Clausen Kock
Elin Værge
Gunnar Jensen
Ulla Granum
Gunnar Kock
Aase Nyegaard
Winnie & Carl Ejnar Riise
Frede og Lydia Jensen
Johan kirkebæk
Edith og Frede Hviid
Else Baden Jensen

Desuden et antal anonyme kautionister.
 

Efterskolernes Dag, Søndag d. 27. Sept. Kl 13-17

Vi holder åbent hus for potentielt kommende elever og deres familier på Efterskolernes Dag. Hvis du kender et ungt menneske, som du tror Epos er den rigtige skole for, så hjælp gerne ham eller hende med at finde os! Videresend f.eks. dette nyhedsbrev til ham/hende eller til hans/hendes forældre, eller send dem et link til Epos via facebook. Langt de fleste af vores elever har fundet os netop på den måde – gennem netværk – og anbefalinger er den bedste gave, du kan give os.
www. efterskolen-epos.dk

Koncert d. 28. Sept. Kl 17.00

Sidste mandag i september er vi vært for en koncert med John Høybyes kor Diabolus. Entréen er på donationsbasis. Efter koncerten planlægger vi at arrangere fællesspisning i form af sammenskudsgilde for de, der har lyst. Vi vil vejre stemningen og melde detaljer ud om fællesspisningen på facebookgruppen Danebods venner.


Billeder fra årgang 1, første måned

Du kan se billeder fra den første tid på Epos på vores hjemmeside.
 

Tak for din interesse i Efterskolen Epos!
Mathias Granum, forstander

Copyright © 2015 Efterskolen Epos, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by Mailchimp