Copy
Præsentation af nye medarbejdere, datoer for kommende arrangementer med mere.
View this email in your browser
Kære modtager af Epos’ nyhedsbrev
Nu tager epoeter og medarbejdere sig en julepause efter at have været godt i gang et halvt år på Efterskolen Epos. Livet på Epos bliver ved med at være intenst og fuldt af nye oplevelser. Samtidig kommer der også gradvist mere ro på og flere rutiner bliver kørt ind, i takt med at vi får defineret os selv. 
Her kan du få et indtryk af, hvad der er sket på Efterskolen Epos siden efterårsferien. Overskrifterne i dette nyhedsbrev:
 • Epos kom i TV syd
 • Epoeterne diskuterede fremtidens landbrug
 • Sønderborg kommune hjælper Epos til at blive grøn
 • Rikke Dissing gav eleverne et sundheds-boost
 • Valgfagsuge med tid til fordybelse
 • Gyserrollespilsweekend med besøg fra vores søsterskole
 • Nye medarbejdere og udskiftninger i personalegruppen
 • Præsentation af ny dansklærer, Mads Lund
 • Første regnskabsår afsluttes med overskud
 • Nyt skoleskema i det nye år
 • Datoer for kommende arrangementer
 • Den bedste julegave…
Epos kom i TV syd
Den 5. November havde vi besøg af TV-SYD, som filmede os til liveudsendelsen ’Naboer’. Udsendelsen gav et ret autentisk billede af livet på skolen, og der blev blandt andet lavet nogle gode interviews med elever, som fortæller om den undervisning, de er i gang med. Se udsendelsen.
Epoeterne diskuterede fremtidens landbrug.
I uge 43 spillede vi computer-rollespillet Fremtidens Landbrug. Spillet er produceret af Det Økologiske Råd og har vundet EU-Kommissionens pris for bedste formidling af landbrugspolitiske emner i 2014.
Selvom spillet er udviklet med gymnasielever for øje, så tog epoeterne rigtig godt imod det. I rollen som landmænd, miljøforkæmpere, forskere og politikere skulle eleverne hver især tale deres sag og ad demokratisk vej træffe en række vanskelige beslutninger.
Læs mere om dette tjekkede (og gratis) undervisningsmateriale
Epoeter i forhandling under computer-rollespillet Fremtidens Landbrug
Sønderborg kommune hjælper Epos til at blive grøn
Økonomiudvalget i Sønderborg kommune besluttede i løbet af efteråret at støtte Efterskolen Epos i at udskifte skolens forældede gasfyr med en mere miljørigtig varmekilde. Støtten kommer i form af et rentefrit lån på 270.000 kr. Derudover lægger vi nogle af vore egne midler i projektet. Energirenoveringen kommer til at foregå over flere etaper, og hvis vi når vores mest ambitiøse mål, så benytter Epos 100% vedvarende energi inden udgangen af år 2020.
Vores dygtige pedel David Mills er godt i gang med at indhente tilbud og konsultere eksperter i forhold til at finde den bedste energiløsning til Epos’ store bygningsmasse. Vi glæder os til i nær fremtid at tage de første skridt mod at blive en grønnere efterskole. 
Rikke Dissing gav eleverne et sundheds-boost
I November-December havde vi den fornøjelse at have Rikke Dissing i tre ugers praktik på Epos. Rikke er en gammel ven af huset, og var for 6 år siden elev på Vester Thorup Efterskole, hvor jeg (Mathias) var lærer. Der hjalp hun med at grundlægge Fantasmos rollespilscamps, hvor hun har været medarrangør siden. Det var derfor nærliggende for Rikke at vælge Epos som sin praktikplads som led i sin uddannelse inden for ernæring og sundhed. På Epos har Rikke bl.a. holdt morgensamlinger og klasseundervisning om kostrådene og om sukkers indvirkning på kroppen. Desuden har hun holdt frivillige aftenworkshops om at lave sundt juleslik, hvilket vi var mange, der nød godt af.
Det er rigtig dejligt for os at få besøg på den måde, og det betyder meget at der – på trods af at vi er en ny skole – allerede er en stor kreds af mennesker, som bakker op, og som har lyst til at tage del i livet på Epos.
Valgfagsuge med tid til fordybelse
Midt i November holdt vi valgfagsuge. Her kunne epoeterne vælge at bruge deres eftermiddagstimer på aktiviteter som: ’Design dit eget lydlandskab’ - i skolens nyindrettede musiklokale, ’Skurke og ærkefjender’ - et forløb hvor dansklærer Mads Lund underviste i skurkens rolle i gode fortællinger, og ’Spil dig klog’ – et forløb hvor vi fordybede os i det komplicerede strategispil Civilization V, og brugte spillet som afsæt til at tale om nogle af de vigtige milepæle i menneskehedens historie. Tore Ladehoff har skrevet dette indlæg om forløbet med Civilization V, og hvad han har lært af det. 
Gyserrollespilsweekend med besøg fra vores søsterskole
Weekenden efter Alle Helgensaften holdt vi gyserrollespilsweekend. Vi havde fornøjelsen af at få besøg af en minibusfuld elever fra Østerskov Efterskole samt af rollespilsveteranerne Jørgen Ringgaard og Claus Kærgaard, som har været med i Fantasmos camps siden begyndelsen. I løbet af weekenden blev der udbudt forskellige former for live- og bordrollespil, blandt andet et spil hvor deltagerne havde bind for øjnene for at forstærke fortællingens intensitet. 
Gyserrollespilsweekend
Spilleder Claus Kærgaard forklarer: ”På billedet spiller vi ’blindfold’. Det er en øvelse i visualisering. Ved at fjerne det visuelle input gør vi det nemmere for spillerne at gøre brug af deres evne til at visualisere beskrevne ting som udseendet af ansigtet på en gammel hærget mand eller udfoldelsen af en interaktion mellem to personer i fortællingen.
På den måde oplever spillerne en styrket indlevelse i historien, og vil med tiden lære at visualisere uden lukkede øjne eller fjollede blindfolds. Indlevelsesevnen bruges mange steder i hverdagen - både når vi læser en god bog og når en god ven fortæller om en hård situation, de har stået i. Derfor er det en god færdighed at øve og med tiden mestre.
Det er med andre ord en evne der er tæt tilknyttet kunsten at sætte sig i andres sted.”

Det er dejligt at få besøg af gode legekammerater, og vi glæder os til at lave flere af den slags temaweekender fremover. Disse weekender har også den kvalitet, at det bliver nemmere for gamle elever at bevare kontakten til Epos, efter de er gået ud af skolen. 
 
Claus Dahl Kærgaard: Rollespilsveteran; erfaren medarrangør af Fantasmos camps og æresgæst på gyserrollespilsweekenden. 
Nye medarbejdere og udskiftninger i personalegruppen
Epos’ medarbejderstab er vokset siden vi åbnede i sommers, og det er dejligt, at vi nu er flere hænder om at løfte Epos’ opgaver. Én medarbejder er også stoppet, og andre vil afrunde deres arbejde på Epos i den kommende tid. Her er et overblik over ændringerne i Epos’ medarbejdergruppe:
 • Luise Natasja Hansen stoppede som inspirator i November, da det blev for intenst at bo og arbejde samme sted.
 • Joakim Sandvik startede som inspirator i November. Joakim er en god ven af huset, idet han har deltaget på Fantasmos camps gennem adskillige år, og han blev modtaget af epoeterne med stor begejstring.
 • Katharina Dyremose stopper planmæssigt som inspirator til Februar for at læse op på suppleringsfag inden sin videregående uddannelse.
 • Jesper Enevoldsen stopper som inspirator til Januar for at tage på højskole inden han fortsætter sit uddannelsesforløb. Jesper har lovet at komme tilbage på fantasmos camps og rollespilsweekender når hans højskoleophold er afsluttet, og det glæder vi os til!
 • Hanne Olesen er startet som ny køkkenleder. Hanne har mange års erfaring som køkkenleder på Rinkenæs Efterskole, og på Epos afløser hun Martin Kindberg, som i stedet får flere læreropgaver.
 • Michael Jensen afslutter sin midlertidige stilling som køkkenhjælper og støttelærer for at søge en stilling som underviser på en anden skole.
 • Lotte Bobzin er startet på et revalideringsforløb som køkkenmedarbejder på Epos. Vi har lært Lotte at kende som en tjekket og venlig person, der er med til at skabe en god stemning i køkkenet.
 • Natashja Olsen er ansat som støttelærer, rollespilskoordinator mm. Natashja er en hjertevarm Nørd med stort N, og hun kan hamle op med de fleste epoeter når det gælder paratviden om rollespil.
 • Suzanne Darmer er ansat som støttelærer, idrætslærer mm. Suzanne er uddannet skuespiller, og så er hun et viist menneske der har stor forståelse for, hvordan vores krop og vores fortællinger arbejder sammen.
 • Mads Lund er ansat som dansklærer, valgfagskoordinator mm. Desuden er han en af Danmarks bedste historiefortællere, og han vandt for nylig en stor fortællekonkurrence i Odense.
Vi planlægger i nær fremtid at slå en lærerstilling og en inspiratorstilling op, så hvis du kender nogen som du tror vil trives med det intense og livsbekræftende arbejde på en nystartet efterskole, så spred gerne ordet (vi slår stillingerne op på facebook og via vores hjemmeside).

I næste nyhedsbrev laver vi en grundigere præsentation af de kolleger, vi har ansat i løbet af efteråret. I dette nummer vil vi starte med en præsentation af Mads Lund:
Præsentation af ny dansklærer, Mads Lund
Mads Lund (f. 1980) er cand. mag. i litteratur og kulturel betydning. Har siden 2008 arbejdet som innovationskonsulent i den offentlige sektor. Her har han prøvet kræfter med både region, kommune og det sociale arbejde, hvor tiden er gået med organisations- og metodeudvikling.

Ved siden af arbejdet er han en særdeles aktiv fortæller; han fortæller historier i både ind- og udland. Har turneret rundt i landet med tre større fortælleforestillinger, som han selv har skrevet.
Mads begyndte at undervise i rollespil i ungdomsskolen, da han var 15 år gammel. Underviser i fortælling og narratologi på Syddansk universitet, højskoler og efterskoler.

På Epos er Mads dansklærer sammen med Esben Wilstrup og Rasmus Wichmann, således at vi nu har tre lærere til at varetage undervisningen i dette omfangsrige og vigtige fag. 
Første regnskabsår afsluttes med overskud
Vi har endnu ikke færdiggjort regnskabet for 2015, men det står klart, at Epos kommer til at afslutte sit første regnskabsår med et tilfredsstillende overskud, på trods af at vi har haft væsentlige opstartsinvesteringer. Det er en succes, som også skal ses i lyset af, at prisen for at gå på Epos ligger i den nedre ende af, hvad det ellers koster at sende sit barn på efterskole.

Overskuddet skal blandt andet investeres i energirenovering og vedligeholdelse af bygningerne. Desuden betyder skolens sunde økonomi, at vi kan blive ved med at afsætte en større pulje til rabatordninger til økonomisk trængte familier, så ingen behøver fravælge et efterskoleår blot på grund af økonomien.
Nyt skoleskema i det nye år
Fra uge 2 indfører vi et nyt skoleskema, som er resultatet af lange og grundige overvejelser om, hvordan vi laver det skema, som bedst understøtter vores pædagogik. For eleverne bliver en af de mest mærkbare fordele, at alle normale uger nu har det samme grundskema, i modsætning til i efteråret, hvor skemaerne skiftede mellem såkaldte A, B og C uger i et 3-ugers rul, hvilket forvirrede mange.
Epos er en opdagelsesrejse for os medarbejdere i lige så høj grad som for eleverne, og i arbejdet med at skabe en ny undervisningsform må vi løbende bruge vores erfaringer til at tage ved lære og justere ind. Det er værdifuldt at have så fleksibel og åben en medarbejdergruppe, således at vi relativt hurtigt kan foretage de ændringer og forbedringer, der er brug for. 
Datoer for kommende arrangementer
Her er en liste over nogle af de større arrangementer i den kommende tid:
 • 28/12 - 3/1: Fantasmos nytårscamp. En ’seniorcamp’ for deltagere, der er fyldt 15 år.
 • 13/1: Efterskolernes Aften. Åbent hus hvor måske-kommende-elever samt forældre kan få en rundvisning og høre om Epos. Tidsrum: 18-21.
 • 14-20/2: Fantasmos vintercamp. En klassisk rollespilscamp både for erfarne ’fantasmosere’ og for nye deltagere, som går i 7-9 klasse.
 • 24-28/3: Epos camp. En camp for de, der overvejer at gå på Efterskolen Epos samt for de, der allerede er skrevet op.
 • 9-16/4: Studietur til College of Wizardry! Mere info følger.
 • 5-8/5: Cosplay-rollespilscamp. En camp for cosplayere og rollespillere. Der bliver live- og bordrollespil med kostumer og der vil være photoshoots samt klassiske Fantasmos-aktiviteter.  
 • 3-9/7: Fantasmos sommercamp. En klassisk rollespilscamp både for erfarne ’fantasmosere’ og for nye deltagere, som går i 7-9 klasse.
Den bedste julegave…
Da vi holdt juleafslutning spurgte nogle forældre, hvordan de bedst kan bakke op om vores arbejde her på Epos. Den bedste hjælp, vi kan få, er anbefalinger, og særligt her op til efterskolernes aften d. 13. januar. Langt de fleste af vores elever finder os gennem netværk, og anbefalinger er bedre end nogen reklame, man kan købe sig til.
Hvis man ønsker at give os et par ord med på vejen kan man skrive en anbefaling på vores facebookside. Det behøver blot være én sætning.

Alternativt kan man ’like’ eller dele vores nyligt opslåede begivenhed for efterskolernes aften, eller – hvis man ikke er på facebook – videresende dette nyhedsbrev til nogle forældre, som har et barn der er rollespiller, cosplayer, bogsluger, taktiker eller skuespils-interesseret.

Tak for din interesse i Efterskolen Epos, og de bedste nytårsønsker herfra!

Kærlig hilsen
Mathias Granum, forstander  

"Før gik jeg på en skole hvor jeg tænkte ’hvornår bliver jeg færdig med det her?’ Nu på Epos tænker jeg at ’jeg ville ønske, at dette ville vare for evigt’." 

Citat fra en Epos-elev udtalt kort før jul.
Copyright © 2015 Efterskolen Epos, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by Mailchimp