Copy
Ansættelsesweekend for Epos' kommende lærere, nye kræfter i bestyrelsen, blog-indlæg om IT-læring mm.
View this email in your browser
I dette nyhedsbrev:
  • Ansættelsesweekend 
  • "Jeg ville til hver en tid lægge barn til". Blog-indlæg af afdelingsleder Mette Østerby om ansættelsesweekenden. 
  • "Computerprogrammer der sætter turbo på matematik og sprog". Blog-indlæg af Lauge Schøler.
  • Gode nye kræfter i Epos' bestyrelse.
  • Kopimaskine doneret til Epos.
  • 10 nye indskrivninger på 10 dage.

Ansættelsesweekend

Vi har netop holdt ansættelsesweekend for at sammensætte Epos’ lærerteam. Fjorten højt kvalificerede ansøgere fra hele landet deltog i weekendens program, som indeholdt en bred vifte af aktiviteter. For at sikre en grundig og alsidig vurdering af ansøgerne deltog 10 personer i ansættelsespanelet. 
En af paneldeltagerne var Mette Østerby, som  til daglig er afdelingsleder på Sjølundsskolen. Hun har skrevet nedenstående blog-indlæg om sin oplevelse af ansættelsesweekenden og af ansøgerne.

Til venstre: Mette Østerby tager noter under en af weekendens samarbejdsopgaver.

Jeg ville til hver en tid lægge barn til!

Af Mette Østerby  

Efterskolen Epos hørte jeg første gang om på Facebook ved en tilfældighed. For nogle måneder siden så jeg, at stillingerne til skolens første lærerhold var slået op. Jeg var målløs! Jeg har arbejdet i skoleverdenen i snart 25 år. 10 af dem med udvikling og ledelse. Aldrig havde jeg set så ambitiøst et jobopslag til en lærerstilling.- Min nysgerrighed var for alvor vakt.

Jeg skrev til Mathias Granum, at jeg fulgte deres arbejde med at starte skolen, og at jeg i forhold til lærerbesætningen var meget spændt på, om de kunne få alt det, de bad om. Kunne man, ved at sætte barren højt nok, tiltrække store kapaciteter til deltidsstillinger på en endnu ikke eksisterende skole på Als?

Det kan man, det ved jeg nu.

I denne weekend har jeg været med til at vurdere og bedømme ansøgere. For at sikre bredden i udvælgergruppen var jeg blevet spurgt, om jeg havde lyst til at deltage. Jeg tror, vurderingen var, at jeg med min alder, mine mange år som lærer, mit daglige virke som afdelingsleder for 10. klasse og mor til to store teenagere, ville se på ansøgerne og deres kvalifikationer fra en mere traditionel skole- og forældrevinkel; – Er der styr på fagligheden? Kan de føre op til afgangsprøve? Kan de levere fysik/kemiundervisning, der lever op til slutmålene? Er de fornuftige, ansvarlige og voksne, så man trygt kan overlade sine børn til dem? Kan de drage omsorg for de unge mennesker, når livet af og til gør ondt?

Det er jeg sikker på de kan,- og meget mere til!

De 14 ansøgere, der var inviteret til udvælgelsesweekend, tog mig med storm. De var sprudlende, kreative, imødekommende, kloge, sjove, tænksomme, tjekkede, ansvarlige og fantastisk søde. Et indtryk, der ikke er baseret på en 30 minutters ansættelsessamtale, men på en hel weekend med samtaler, observationer og spørgsmål. For som noget ganske særligt varede ”jobsamtalen” på Epos en fuld weekend. En weekend, hvor ansøgerne kom igennem konkrete undervisningssituationer, samarbejdsøvelser, case-arbejde, teatersport, rollespil og filosofiske diskussioner. Alt sammen for at vi, i det bredt sammensatte udvælgerteam, kunne se de potentielle Epos-lærere i forskellige situationer. Med andre ord var der tilrettelagt et udvælgelsesforløb, der matcher det, som Epos har brug for i et lærerteam.

Jeg tilbragte hele lørdagen med at overvære undervisning. Alle ansøgere var blevet bedt om at forberede 20 minutters undervisning, som de så skulle gennemføre med udvælgere og nogle af de andre ansøgere som elever. Og niveauet var højt. Rigtigt højt. Både det faglige og det metodiske. Undervisningen bar præg af det legende og det kreative. Vi lærte om Sydafrika gennem sang og støvledans, vi lavede guld i kemitimen, vi talte med birke- og elletræerne, for at kunne repræsentere dem i ‘arternes parlament’, vi trak snore på kryds og tværs af lokalet for at illustrere pengenes strøm i samfundet, vi blev klædt på som købmandsdatter i 18-hundredetallet og lærte gennem klædedragten om historie og vi lavede vores eget magic-kortspil om dansk politik, og måtte overveje, hvilken politiker vi ville smide ind i spillet hvornår.

Det var sjovt og nærmest overvældende, og jeg var imponeret over ansøgerfeltet, der ud over deres kreativitet og legende tilgang til undervisning, havde et tårnhøjt fagligt niveau.

Søndag eftermiddag voterede alle udvælgerne oven på weekendens observationer, og alle ansøgerne blev diskuteret og vurderet systematisk. Tilbage er nu for Mathias, som skolens forstander, at træffe de endelig valg og få brikkerne lagt, så alle fag bliver dækket og det bedst mulige team af lærere står klar til at modtage det første elevhold, når det bliver august. Jeg oplevede Mathias som et utroligt velovervejet og indsigtsfuldt menneske med stort overblik, og jeg er ikke et øjeblik i tvivl om, at ligegyldigt hvilket lærerteam han får sammensat, bliver det et stærkt hold på alle måder. Jeg ville til hver en tid lægge barn til.

Stor tak til alle ansøgere og udvælgere for en berigende weekend.

Mette Østerby, afdelingsleder på Sjølundsskolen, frivillige udvælgelseshjælper for Epos, tlf. 55883422


 

Ansættelsespanelet, fra venstre mod højre: Lauge Schøler (Epos’ udvælgelseskoordinator), Alea Moreno (kommende forstanderfrue), Mette Østerby (afdelingsleder på Sjølundsskolen), Mia Lilliendahl (bæredygtighedskonsulent), Ditte Sø (tidl. udvælgelseansvarlig for United World Colleges/UWC), Mathias Granum (forstander for Epos), Esben Wilstrup (pædagogisk konsulent), Theis Kamuk Larsen (tidl. udvælger for UWC), Kamilla Friis (tidl. udvælger for UWC), Mads Lunau (forstander for Østerskov Efterskole)

Computerprogrammer der sætter turbo på matematik og sprog


Af Lauge Schøler

“Men lærer de egentlig nok på Epos?”

Det spørgsmål får vi af og til fra forældre, der overvejer at lade deres barn skrive sig op til et år på Efterskolen Epos.

Og til det kan vi kun sige: Ja, det gør de. For vi skal være gode til matematik, tysk, dansk, historie, fysik osv. fordi det er fedt at være god til noget, og fordi det tværfaglige bare bliver meget sjovere, når man har styr på det faglige. Men for at blive rigtig god til noget, skal man både være motiveret og lære på en god måde, og det er derfor vi baserer vores undervisning på gamification og kunsten at lære at lære.

Men hvordan foregår det så i praksis på Epos? Det er ikke bare bagdel-til-sæde undervisning i klassisk forstand, som man kender den fra folkeskolen. På Epos vil vi bruge de mest moderne computerprogrammer til klasseundervisning. De virker nemlig enormt godt i forhold til at ramme eleverne der, hvor de er og tage dem i hånden til steder, de slet ikke turde drømme om.


(læs resten af blogindlægget og se de medfølgende videoer her

 

Gode nye kræfter i Epos' bestyrelse

I Søndags holdt vi ekstraordinær generalforsamling for Epos, og vi er glade for at kunne fortælle, at overordentligt kompetente folk stillede op til bestyrelsen.
De tre nye bestyrelsesmedlemmer er:

  • Aase Nyegaard: Viceborgmester i Sønderborg og tidl. formand for Danebod Højskoles bestyrelse.
  • Jan Ohlsen: Tidl. underdirektør i Danfoss.
  • Elin Værge: Souchef på midtals friskole.

I bestyrelsen fortsætter desuden: Anders Moltsen (tidl. Forstander på Vester Thorup Efterskole) og Annick Prieur (professor i sociologi ved Aalborg universitet).

Den ekstraordinære generalforsamling var indkaldt, fordi tre medlemmer af den tidligere bestyrelse skulle trække sig fra bestyrelsesarbejdet: Lauge Schøler og Mathias Granum fordi de ønsker at arbejde på Epos, og Mette Bohnstedt, fordi hun ikke længere har bopæl i Danmark.

De nye bestyrelsesmedlemmer har gode forudsætninger for at hjælpe Epos til for alvor at slå rødder i Fynshav og på Als, og det er en proces, vi ser meget frem til.

Næste generalforsamling bliver til foråret, hvor vi forestiller os at lægge arrangementet i forlængelse af andre aktiviteter for skolekredsen. Der vil blive mulighed for også at tale sammen mere uformelt, udveksle ideer, og måske gå til hånde med et par ting i det omfang man har lyst.

Kopimaskine doneret til Epos
I forbindelse med generalforsamlingen modtog vi en donation i form af en top-kvalitets kopimaskine fra Brian Kock, Dansk Kontorcenter. Brians Kocks forældre mødte hinanden på Danebod Højskole for over et halvt århundrede siden, så stedet har en særlig betydning ham. Vi er glade for, at Epos kan overtage et strejf af Danebods gode karma, og vi ser frem til at lade stedets gaver komme mange til gode. 
Også tak til David Mills fra Epos' skolekreds, som har tilbudt at installere den nye kopimaskine. 
10 indskrivninger på 10 dage
Forhåndsindskrivningerne til Epos tager fart, og vi har modtaget 10 indskrivninger i løbet af de sidste 10 dage. Det har bragt vores samlede elevtal for første årgang op på 54, og hvis indskrivningerne fortsætter i samme tempo, rammer vi vores loft på 70 elever i en nær fremtid. De 54 elever kommer fra hele landet med et overraskende stort antal fra Sjælland. Eleverne fordeler sig på 19 piger og 35 drenge, og vi vil i den kommende tid sætte gang i initiativer for i højere grad at nå ud til pigerne. Også i lærerteamet er det en prioritet for os at have en balanceret kønsfordeling, og det er et puslespil, vi er ved at lægge netop i disse dage.

Vi planlægger at lukke for indskrivningen af drenge når vi når op på 40 drenge til første årgang, så vi, for balancens skyld, kan reservere i alt 30 pladser til piger.
Tak for din interesse i Efterskolen Epos!
Bedste hilsener, 
Mathias Granum
Hvis du ikke ønsker at modtage nyhedmails fra Epos,
skal du blot klikke 'unsubscribe from this list' nedenfor
Copyright © 2015 Efterskolen Epos, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp