Copy
Internationale gæster, ansættelser og konference om læringsspil er nogle af månedens nyheder.
View this email in your browser
Kære modtagere af nyhedsbrevet
Der er fuld tryk på arbejdet med Epos, og i dette nyhedsbrev kan du få et indtryk af efterårets nyheder og aktiviteter:
  • Det afgørende elevtal er nået
  • Vi sammensætter Epos' personaleteam
  • Nordiske fortællere besøgte Epos
  • Til konference om læringsspil
  • Arbejdet med at gøre Danebod energivenlig
  • Frivillige tager vare på bygningerne
  • Datoer for kommende arrangementer

 
Det afgørende elevtal er nået
I denne uge fik Epos en vigtig anledning til at lade champagnepropperne springe. Der modtog vi nemlig forhåndsindskrivning nummer 40 til skolens første år. 40 er et magisk tal, for det er forudsætningen 
for den kassekredit, som Merkur Andelskasse vil bevilge os når skolen starter til sommer. I opgørelsen af elevtallet har vi ikke medregnet de indskrivninger, vi modtog på papir på efterskolernes dag, og som endnu ikke er bekræftet elektronisk – så det reelle tal er måske lidt højere.

HVORDAN SER DET ELLERS UD MED ELEVTILGANGEN: Siden starten af August har vi i snit modtaget halvanden indskrivning om ugen. Hvis vi er så heldige at udviklingen fortsætter i samme tempo, vil vi allerede til marts nå det punkt, hvor vi må tage venteliste i brug. Vores samlede antal indskrivninger er nu 47, hvis vi medregner de 7 elever, som allerede er skrevet op til at starte i 2016 og 2017. 

HVAD BETYDER DET FOR EPOS: I den kommende tid vil vi søge fonde til at skifte skolens gasfyr til en mere miljø- og energirigtig varmekilde. Antallet af forhåndsindskrivninger er et vigtigt argument i den proces. Når vi til Januar skal sammensætte Epos' lærerteam, er det også en fordel, at vi har et godt skøn over elevtallet. 

Mange elever venter erfaringsmæssigt med at skrive sig op indtil foråret eller sommeren lige inden skolestart, så vi er meget glade for, at så mange har valgt at reservere plads på Epos allerede nu.
Alea Mayoh Moreno: Læge, forstanderfrue og Epos' primære kautionist. I denne uge fik Alea ansættelse som læge i en privat praksis i Sønderborg, og forstanderfamilien flytter til Als til nytår.
Vi sammensætter Epos' personaleteam
I de 17 måneder vi indtil nu har arbejdet med at grundlægge Efterskolen Epos, har der været adskillige berusende øjeblikke og dybt engagerende arbejdsopgaver. Men den foreløbigt mest berigende opgave er nok den, vi står overfor netop nu: At sammensætte Epos' første personaleteam.


I løbet af de sidste uger har vi modtaget et solidt antal ansøgninger til lærerstillinger på Epos, og vi har nu påbegyndt den spændende proces med at læse dem igennem. En del af proceduren var, at ansøgerne skulle skrive en synopsis/appetitvækker for et undervisningsforløb, der inkluderer leg eller spil. Det er inspirerende at se, hvad ansøgerne har fundet på, og det er tydeligt, at der er lagt både knofedt og hjerteblod i at udarbejde disse undervisningsforløb. 

Vi er nu fire personer fra skolekredsen, som uafhængigt af hinanden læser og vurderer hver enkelt ansøgning, hvorefter vi i fællesskab beslutter, hvem vi inviterer med til rekrutteringsweekenden d. 16-18 Januar. 
Vi glæder os meget til derefter at kunne præsentere Epos' lærergruppe!
Nordiske fortællere besøgte Epos
I November afholdt vi for første gang et kursus for voksne på Epos. Ti historiefortællere fra Danmark, Norge, Sverige og England tilbragte en uge med at digte og fortælle historier. 

Kurset var første skridt i realiseringen af vores drøm om, at Epos skal fungere som en form for højskole i efterskolens ferier.
Flere af kursisterne forelskede sig i Danebods smukke bygninger og omgivelser i en grad, så de nu har konkrete planer om at komme tilbage og bidrage til Epos' opstart som frivillige hjælpere eller 'huskunstnere'.
Kursus for nordiske fortællere på Epos
Ny brændeovn i spisesalen
Fortællerkurset gav et overskud, som vi ønsker at investere i vores næste større projekt, som bliver at få renoveret spisesalens skorsten samt få indsat en brændeovn der. Det vil gøre det muligt for os at opvarme salen på mere økonomisk – og mere charmerende – vis, uden at fylde salen med røg. Og så vil en velfungerende brændeovn give spisesalen 'plus 1 i Hogwarts-faktor'.
Til konference om læringsspil.
Kan man lære om grundstofferne i det periodiske system gennem et kortspil? Hvordan designer man et læringsrollespil, så alle eleverne har brug for hinanden for at få succes? Hvilke resultater har danske skoler in
dtil nu med at inddrage spil i undervisningen? 

Det var nogle af de spørgsmål, vi fik svar på i mandags, da en gruppe fra Epos' skolekreds deltog i en konference om læringsrollespil på Aalborg universitet. Konferencen var tilrettelagt af professor Lisa Gjedde, som gennem de sidste år har forsket i de læringsspil, som bliver anvendt på vores søsterskole Østerskov Efterskole, samt på Skolen ved Gurrevej, Helsingør. Forskningsprojektet er ikke slut endnu, men de foreløbige resultater er overordentligt positive:
  • Læringsrollespil øger elevernes glæde ved undervisningen,
  • flere elever deltager mere aktivt end i traditionel undervisning, og
  • stoffet er lettere for eleverne at huske på længere sigt. 
Bagsiden? Læringsspil er komplicerede og tidskrævende at udvikle, og derfor skal man som lærer synes det er sjovt, for at det giver mening. -Og så i øvrigt lade sig inspirere af hinanden, så ikke alle skoler behøver udvikle alle deres læringsspil helt fra bunden. Netop udviklingen af undervisningsmaterialer er også en del af professor Lisa Gjeddes udviklingsprojekt, og det bliver spændende at følge med i dette arbejde, og måske bidrage til projektet på sigt.
Arbejdet med at gøre Danebod energivenlig
Pedel Anders Jensen er godt i gang med at indhente tilbud på løsninger, der skal gøre Epos mere energivenlig. Øverst på prioritetslisten er ønskerne om at få skiftet varmtvandbeholderen, og erstatte gasfyret med et moderne pillefyr. 
Frivillige tager vare på bygningerne
Tak til Anders Jensen, Frede Hviid, Gunnar Kock og Gunnar Jensen, som yder en ihærdig og næsten uafbrudt indsats med at tage vare på skolens bygninger og arealer. En af efterårets større opgaver har været at servicere skolens store lift for at bruge den i arbejdet med at rense tagrenderne for nedfaldsblade fra Danebods smukke lindetræ. 
Datoer for kommende arrangementer

29. dec. - 3. jan. : Fantasmos nytårscamp på Epos
16.-18. jan: Lærer-ansættelsesweekend
29. marts- 4. april: Fantasmos påskecamp

 
Tak for din interesse i Efterskolen Epos!

-Mathias Granum
Copyright © 2014 Efterskolen Epos, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp