Copy
Lay-out van je mail wat vreemd? In je browser is alles in orde
BIV-Mail 393
08/09/21
Beste vastgoedmakelaar, 
dit lees je deze week:

Juridische helpdesk even onbereikbaar op 10/9

Op vrijdag 10 september zal de juridische helpdesk uitzonderlijk even onbereikbaar zijn en dit vanaf 12u30. Hou hier rekening mee als je van plan bent om van deze dienst van het BIV gebruik te maken.
 

Juridisch advies nodig?
Bel de helpdesk op 070/211 211 (enkel voor vastgoedmakelaars)

(maar dus niet op vrijdag 10 september vanaf 12u30)

Tuchtrechtspraak: bezondig je niet aan naamlening!

Wanneer een vastgoedmakelaar samenwerkt met een onwettige beoefenaar spreken we over "naamlening". Zo ook wanneer een vastgoedmakelaar zijn BIV-nummer uitleent, laat gebruiken, vaak tegen betaling, aan een niet-erkende derde, die dus geen vastgoedmakelaarsactiviteiten mag stellen.

Gevolgen en sancties

Om te beginnen kunnen alle overeenkomsten die door een niet-erkende zijn gesloten door nietigheid worden getroffen. De niet-erkende kan ook een correctionele veroordeling oplopen waarbij geldboetes en/of gevangenisstraffen worden opgelegd. Beide partijen kunnen tevens handelsrechtelijk veroordeeld worden. Een stakingsvordering ten aanzien van de niet-erkende kan zowel op hem persoonlijk als op zijn vennootschap rusten. Daarnaast is de vastgoedmakelaar eveneens tuchtrechtelijk sanctioneerbaar gezien hij een inbreuk heeft gepleegd op art. 22 van de Plichtenleer.

Recent dossier

Onze Nederlandstalige Uitvoerende Kamer ziet zo nu en dan gevallen van naamlening passeren. In een recent dossier had een vastgoedmakelaar ruim drie jaar tegen een maandelijkse vergoeding samengewerkt met een niet-erkende. De beklaagde liet vastgoedmakelaarsactiviteiten uitvoeren door een niet-erkende aan wie hij zijn BIV-nummer had uitgeleend. Uit een overeenkomst bleek dat er een overdracht van aandelen had plaatsvonden naar de vennootschap van de beklaagde. In het addendum stond dat hem een maandelijkse vergoeding zou worden betaald voor de "verhuur" van zijn BIV-nummer. Het was dus glashelder dat het hier naamlening betrof.

Verder weigerde de betrokkene ook om 1.750 euro commissie die te veel werd aangerekend, terug te storten en maakte hij ook oneigenlijk gebruik van de online tool Kadasterfinder. De betrokkene zocht in Kadasterfinder diverse onroerende goederen op ter prospectie, wat uitdrukkelijk verboden is. Er was geen verkoops- of verhuuropdracht aanwezig voor de opgezochte panden, wat noodzakelijk is om opzoekingen in Kadasterfinder te kunnen verrichten. Het was de niet-erkende die deze inbreuken pleegde, maar het is het BIV-lid dat de eindverantwoordelijkheid draagt en die dit al die tijd mede mogelijk gemaakt heeft, waardoor hij dan ook tuchtrechtelijk ter verantwoording werd geroepen.

De Uitvoerende Kamer tilde zwaar aan de inbreuken. Aangaande de naamlening, oordeelde ze dat de aangeklaagde zijn BIV-nummer te grabbel heeft gegooid en dat dit eens te meer jammer is gezien het BIV veel inspanningen doet om nepmakelaars uit de markt te halen. De beklaagde, die reeds voor de uitspraak zijn weglating van het Tableau had aangevraagd, werd bij verstek veroordeeld tot 7 maanden effectieve schorsing, die ingaat vanaf het moment van wederinschrijving.

Maak het jezelf gemakkelijk: eBIV: e-learning voor de vastgoedmakelaarKadasterfinder: online toegang tot het kadasterMyRentPro: huurcontracten online registreren en beheren MyRentPro: huurcontracten online registreren en beheren

Gratis vorming in de kijker

De bemiddelingsopdracht en het ereloon van de vastgoedmakelaar

Vastgoedmakelaars krijgen dagelijks te maken met problemen i.v.m. met hun ereloon. In deze opleiding wordt aan de hand van de regelgeving, maar vooral ook van concrete dossiers en rechtspraak een antwoord gegeven op een aantal prangende vragen. Zowel burgerrechtelijke als tuchtrechtelijke aspecten komen aan bod.

 Data en locaties:

  • Webinar: 15 september, 10u-13u
  • Genk: 16 september, 14u-17u
  • Zwijnaarde: 13 oktober, 14u-17u
  • Webinar: 10 november, 10u-13u
  • Meer data op de website!

Vragen over een andere vorming? Neem contact op met de organisator. Vragen over gratis BIV-vorming? Stuur gerust een mailtje.

Schrijf je nu in voor deze gratis BIV-vorming!
Je persoonlijke account op BIV.be
Activeren | Inloggen | Dashboard
Het BIV is dichtbij.
Like BIV-Mail 393: Bezondig je niet aan naamlening! on Facebook

Tevredenheidsenquête is afgesloten

Tijdens de zomermaanden voerde een marktonderzoeksbureau in onze opdracht telefonische enquêtes uit bij onze vastgoedmakelaars. We wilden nagaan in hoeverre jij als vastgoedmakelaar tevreden bent over onze diensten en onze werking. Om dat te weten te komen, werden heel wat vastgoedmakelaars uit heel België gecontacteerd. Misschien heb jij zelf wel een onderzoeker aan de lijn gehad?

We hebben nu bericht gekregen dat de bevragingen zijn afgerond en dat het onderzoeksbureau start met de analyse van de gegevens. We brengen de resultaten van de enquête in de eerstvolgende BIV-News, die eind december zal verschijnen.

De verzamelde input is van groot belang om onze dienstverlening verder op punt te stellen. We willen iedereen bedanken die de tijd heeft genomen om deel te nemen!

We waarderen je mening. Geef deze BIV-Mail in één klik je beoordeling op 10!
lowest 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   highest
Sorry, voting is closed.
Laat meteen ook even weten hoe we voor jou beter kunnen doen...
http://www.biv.beVragen, opmerkingen, suggesties, feedback?
info@biv.be of 02/505 38 50© 2021 BIV 
Alle rechten voorbehouden. V.U.: Olivier Morobé