Copy
Lay-out van je mail wat vreemd? In je browser is alles in orde
BIV-Mail 397
06/10/21
Beste vastgoedmakelaar, 
dit lees je deze week:

Niet zeker of je bent ingeschreven voor een BIV-vorming? Consulteer je persoonlijk account!

Als vastgoedmakelaar heb je een jaarlijkse vormingsplicht na te leven. Door toedoen van een drukke agenda kan het al eens gebeuren dat je je niet meer precies herinnert of je voor een BIV-vorming bent ingeschreven. Als je twijfelt, kan je dit makkelijk zelf controleren in je persoonlijk account. 

Sinds februari van dit jaar kan je via je account alle toekomstige BIV-vormingen terugvinden waarvoor je bent ingeschreven. Weet dat wie niet aanwezig is op een BIV-vorming - en nagelaten heeft om zich tijdig uit te schrijven (meer info in dit artikel) - gedurende één jaar de toegang tot BIV-vormingen verliest, te tellen vanaf de vormingsdatum waarop je ongemeld afwezig was.

Denk je ingeschreven te zijn voor een bepaalde vorming maar zie je deze niet verschijnen in je account? Daar zijn twee verklaringen voor:

  • Het betreft een vorming van een externe vormingsverstrekker. Je kan enkel de inschrijvingen voor gratis BIV-vormingen (vertrekker BIV of BIV by VIVO) terugvinden in je account. In geval van twijfel dien je de externe vormingsverstrekker te contacteren;
  • Je bent niet ingeschreven. Ofwel voldoe je niet aan de voorwaarden, ofwel werd de inschrijvingsaanvraag niet correct afgerond. Ga op onze website na of er nog plaatsen beschikbaar zijn voor de gewenste opleiding.

Zoals je merkt bevindt er zich heel wat relevante info in je account. Neem er dus geregeld een kijkje om je vormingsinschrijvingen, vormingsattesten, persoonlijke gegevens... te verifiëren.

Juridisch advies nodig?
Bel de helpdesk op 070/211 211 (enkel voor vastgoedmakelaars)

Jaarverslag Wonen-Vlaanderen geeft enkele interessante cijfers weer

Uit het recente jaarverslag van het agentschap Wonen-Vlaanderen van 2020 vinden we onder andere enkele interessante cijfers terug rond het aantal uitgekeerde tegemoetkomingen, uitgevoerde controles en een stand van zaken rond de woningkwaliteit in Vlaanderen.

Vorig jaar werden 4.258 huurwaarborgleningen toegekend door het Vlaams Woningfonds. Deze huurwaarborglening werd ingevoerd nadat, bij de inwerkingtreding van het Vlaams Woninghuurdecreet, de maximale huurwaarborg van twee naar drie maanden ging. De gemiddelde huurwaarborglening bedroeg 1.573 euro. Het aantal toegekende leningen is in 2020 gestegen met 866. 

Eigenaars die een hypothecaire lening hebben lopen voor het kopen, bouwen of verbouwen van hun woning, kunnen zich met de verzekering gewaarborgd wonen van de Vlaamse overheid kosteloos verzekeren tegen inkomensverlies door plotse werkloosheid of arbeidsongeschiktheid. Voorwaarde is wel dat de woning een bepaalde verkoopwaarde niet overschrijdt. In 2020 waren er 11.643 aanvragen voor deze verzekering. 10.314 aanvragen werden uiteindelijk verzekerd. De corona-impact kon op het moment van de opmaak het verslag nog niet worden gevat.

Wat de premies betreft werden er afgelopen jaar 21.193 aanvragen ingediend voor de overkoepelende renovatiepremie en 1.186 voor de uitdovende renovatiepremie. De overkoepelende renovatiepremie telde ongeveer 1.000 aanvragen meer dan het jaar voordien, de uitdovende premie 3.000 minder. In 2020 werden 19.222 renovatiepremies uitbetaald, voor een bedrag van bijna 60 miljoen euro. De gemiddelde premie bedroeg 3.110 euro. In 52% van de toegekende aanvragen ging het om een premie voor buitenschrijnwerk, in 43% om dakwerken en in 27% om ruwbouwwerken. 

In 2020 voerden de woningcontroleurs van Wonen-Vlaanderen 7.997 conformiteitsonderzoeken uit, een daling met 22% t.o.v. 2019, die opnieuw door de coronapandemie verklaard kan worden. Wonen-Vlaanderen mag alleen in welbepaalde gevallen conformiteitsonderzoeken opmaken. Het vaakst gebeurt dat na aanvraag van een tegemoetkoming in de huurprijs (huursubsidie) of in het kader van gerechtelijke procedures. Voor iets minder dan de helft van de in 2020 onderzochte woningen stelde de woningcontroleur geen ongeschiktheid en/of onbewoonbaarheid vast. 

Maak het jezelf gemakkelijk: eBIV: e-learning voor de vastgoedmakelaarKadasterfinder: online toegang tot het kadasterMyRentPro: huurcontracten online registreren en beheren MyRentPro: huurcontracten online registreren en beheren

Provincie West-Vlaanderen introduceert huurgarantieverzekering

De Provincie West-Vlaanderen start binnenkort met het aanbieden van een huurgarantieverzekering voor verhuurders die aan eenoudergezinnen willen verhuren. Het reglement omtrent deze verzekering zal ingaan op 1 november e.k. en de aanvraag zal wellicht vanaf 1 december e.k. ingediend kunnen worden. Vastgoedmakelaars kunnen deze mogelijkheid mee bekendmaken aan de verhuurders. De provincie organiseert een aantal gratis vormingssessies om vastgoedmakelaars wegwijs te maken in hoe de verzekering er precies gaat uitzien, aan welke voorwaarden de verhuurder en huurder moeten voldoen om er aanspraak op te maken en hoe de (aanvraag)procedure verloopt. Vastgoedmakelaars zullen overigens een kleine vergoeding per verzekeringsdossier kunnen ontvangen.

Er zijn diverse vormingsmomenten op 11, 12 en 13 oktober, die telkens voor 2 uur permanente vorming erkend zijn. De geïnteresseerden (enkel West-Vlaamse vastgoedmakelaars) zullen gegroepeerd worden per regio. Meer info kan je terugvinden op onze vormingspagina, waarlangs je je eveneens kan inschrijven.

Het BIV is dichtbij.
Like BIV-Mail 397: Consulteer regelmatig je personal account! on Facebook

Morgen zijn we uitzonderlijk gesloten 

Morgen 7 oktober zijn we uitzonderlijk gesloten. Ook telefonisch zijn we dan niet bereikbaar. Onze juridische helpdesk (070/211 211) blijft wel toegankelijk. Dank alvast voor je begrip!

We waarderen je mening. Geef deze BIV-Mail in één klik je beoordeling op 10!
lowest 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   highest
Sorry, voting is closed.
Laat meteen ook even weten hoe we voor jou beter kunnen doen...
http://www.biv.beVragen, opmerkingen, suggesties, feedback?
info@biv.be of 02/505 38 50© 2021 BIV 
Alle rechten voorbehouden. V.U.: Olivier Morobé