Copy
Lay-out van je mail wat vreemd? In je browser is alles in orde
BIV-Mail 399
20/10/21
Beste vastgoedmakelaar, 
dit lees je deze week:

Schrijf je in voor onze gratis stagemeestervormingen in Sint-Martens-Latem en Leuven!

Na de talloze webinars die we het voorbije anderhalf jaar voor stagemeesters hebben voorzien, houden we dit jaar nog twee fysieke stagemeestervormingen. Dankzij het volledige dagprogramma kan je bovendien 6 uur permanente vorming verdienen. We voorzien een uitgebreide warme lunch en sluiten de vorming naar goede gewoonte af met een receptie. Redenen genoeg dus om aanwezig te zijn op deze boeiende vorming die toegankelijk is voor zowel bestaande stagemeesters als voor leden die het stagemeesterschap overwegen. 

De plaatsen zijn beperkt, dus schrijf je snel in!

  • 19 november in Sint-Martens-Latem (9u tot 17u)
  • 17 december in Leuven (9u tot 17u)

Wat mag je verwachten?

We behouden het gekende recept, bestaande uit een demo van de stagetool (± 1u), die verplicht te gebruiken is door jou en je stagiair. Onze digital manager zal de stagetool belichten vanuit het stagemeesterperspectief en staat stil bij alle belangrijke elementen uit de tool zodat je goed weet wat er van jou wordt verwacht en wat jij van je stagiair mag verwachten. Daarna zal onze stagedirecteur enkele veelgestelde stagevragen toelichten aan de hand van het stagereglement (+- 30 min). Na een koffiebreak voorzien we nog een gesprek met twee ervaren stagemeesters (+- 1u) die hun visie en aanpak met ons delen. Bij dit onderdeel zorgen we voor interactie met de zaal en zal je zelf je stem kunnen laten horen. Doorheen gans de vorming is er voldoende gelegenheid om vragen te stellen.

Na de lunch wacht je nog 3 uur vorming van een externe coach die handige tips zal aanreiken over hoe je het beste uit (de samenwerking met) je stagiair haalt. Denk vooraf al eens na over situaties waar je tegenaan loopt of over aspecten die je moeilijk vindt om met je stagiair te bespreken. Na een theoretische inleiding duik je de praktijk in via gerichte oefeningen die je in kleine groepjes aanpakt. Na deze sessie weet je hoe je duidelijke afspraken maakt met je stagiair, hoe je op een constructieve manier feedback geeft, hoe je een accountability-gesprek kan aanknopen etc.  

Overtuigd?

Schrijf je in voor deze vorming op 19/11 in Sint-Martens-Latem of op 17/12 in Leuven! De plaatsen zijn beperkt, dus wees er snel bij. Neem gerust je laptop of tablet mee zodat je het demogedeelte via je account kan meevolgen. Tot dan!

BIV @ Facebook
BIV @ Twitter
BIV @ Google+
BIV @ LinkedIn
Frank Damen @ BIV
BIV @ www

Huurprijs niet langer nodig op raamaffiches en immoborden als een digitaal zoekertje bestaat

Het Vlaams Woninghuurdecreet legt in artikel 4 op dat bij elke officiële of publieke mededeling van een pand dat verhuurd wordt minstens het bedrag van de gevraagde huurprijs en van de kosten en lasten vermeld moet worden. Zoekertjes bestaan steeds vaker digitaal waar deze vereiste info ook kan worden opgenomen. Daarom hebben huurders- en verhuurdersorganisaties een consensus bereikt over een versoepelde aanpak van de afficheringsverplichting: de huurprijs en de kosten en lasten moeten niet verplicht worden vermeld op een immobord, op voorwaarde dat deze info in het digitale zoekertje terug te vinden is. Dat werd ons officieel bevestigd door het agentschap Wonen-Vlaanderen.

Dit betekent dus dat wanneer er geen digitaal zoekertje bestaat, of wanneer de nodige info daar niet opgenomen is, dat deze info wél nog op het immobord geplaatst moet worden. De gemeenten zijn belast met de handhaving hierop. Het richtlijnenkader voor de activiteiten lokaal woonbeleid zal op korte termijn aangepast worden. 

Juridisch advies nodig?
Bel de helpdesk op 070/211 211 (enkel voor vastgoedmakelaars)

Uitvoerende Kamer vraagt om waakzaamheid bij mogelijke omgang met de geschrapte Luc Hucks

Het mag dan weinig voorkomen in onze nieuwsbrieven, maar de Nederlandstalige Uitvoerende Kamer verzoekt om de tuchtrechtelijke schrapping van vastgoedmakelaar Luc Hucks uit Deinze, die vorige vrijdag werd opgelegd, en die met onmiddellijke ingang is ingegaan, integraal te publiceren in deze BIV-Mail. De man liep eerder gerechtelijke veroordelingen op. De UK heeft hem intussen geschrapt van het Tableau en wil alle leden beschermen en langs deze weg informeren. Ze vraagt aan eenieder om waakzaam te zijn en zich te onthouden van elk beroepshalve contact met deze man.

Hierna publiceren we de integrale beslissing vanaf de beoordeling van de feiten:

BEOORDELING VAN DE FEITEN:

De leden van de U.K. nemen kennis van het dossier, de oproeping en de vordering van de rechtskundig assessor.

De leden van de U.K. verwijzen naar het dossier en de vordering.

VOORAFGAAND

De vordering tot uitvoerbaarheid bij voorraad, ondanks elk beroep, is mogelijk door de U.K. zo de U.K. hiertoe unaniem en op gemotiveerde manier toe beslist (art. 53, 4°  en art. 55 lid 4 van het KB van 20 juli 2012).

De vordering tot publicatie, is mogelijk zo de tuchtoverheid dit beveelt, dit kan zowel geheel als gedeeltelijk (art. 15 van de Wet van 11 februari 2013).

Verwijzend naar de Wet van 11 februari 2013 houdende organisatie van het beroep van vastgoedmakelaar wordt in deze tevens verwezen naar art. Art. 5 §1, art. 14, art. 17 (elke veroordeling voor misbruik van vertrouwen van het art. 491 Sw., verhindert de uitoefening van de activiteit als vastgoedmakelaar, in geval van verduistering kan de Kamer de vastgoedmakelaar schorsen of schrappen van de lijst).

>>> lees meer

Je persoonlijke account op BIV.be
Activeren | Inloggen | Dashboard

Vanaf 1/01/2022 enkel nog vernieuwde EPC’s geldig bij verkoop

We herinneren dat vanaf 1/01/2022 bij de verkoop van huizen en appartementen enkel nog EPC’s in aanmerking zullen komen die opgemaakt zijn sinds 1 januari 2019. Bij een te-huurstelling geldt deze verplichting niet.

Belangrijk is dat wanneer een woning te koop wordt aangeboden en het compromis voor 1/01/2022 wordt getekend, een EPC tot 10 jaar oud mag worden aangeboden. Wordt daarna de authentieke akte verleden vanaf 1/01/2022, dan moet op dat moment een EPC opgemaakt sinds 1/01/2019 voorhanden zijn. Indien het compromis na 1/01/2022 wordt ondertekend, dan moet de opmaker vermelden of er voor het gebouw een geldig EPC residentiële gebouwen bestaat en of het ter kennis werd gebracht van de koper. Een geldig EPC is er op dat moment een die is opgemaakt sinds 1/01/2019. Er is met andere woorden geen overgangsmaatregel voorzien voor panden die nog dit jaar te koop worden aangeboden, en waarvan het compromis of de authentieke akte (of beiden) na 1 januari worden ondertekend.

Sinds 1 januari 2019 werd het EPC residentiële gebouwen vernieuwd en toont het certificaat een energielabel waardoor de energetische toestand van de woning meteen duidelijk wordt. Ook moeten adviezen op maat van de woning aanzetten tot energetische renovaties. Iets wat het oude EPC in mindere mate deed. Iedereen die een onderhandse akte voor de verkoop van een residentieel gebouw opmaakt, moet vermelden of er voor het gebouw een geldig EPC residentiële gebouwen bestaat en of het ter kennis werd gebracht van de koper. Idem voor de authentieke akte. 

Maak het jezelf gemakkelijk: eBIV: e-learning voor de vastgoedmakelaarKadasterfinder: online toegang tot het kadasterMyRentPro: huurcontracten online registreren en beheren MyRentPro: huurcontracten online registreren en beheren

VEKA luidt alarmbel voor wat betreft EPC gemeenschappelijke delen

We brengen ook de invoering van het nieuwe EPC gemeenschappelijke delen (GD) in herinnering. Dit zal een gefaseerde invoering kennen. Op 1/01/2022 moeten appartementsgebouwen met minstens 15 gebouweenheden over een EPC GD beschikken. Vanaf 1/01/2023 wordt het verplicht voor gebouwen met minstens 5 gebouweenheden en vanaf 1/01/2024 voor gebouwen met minder dan 5 gebouweenheden.

Het is al sinds 19/12/2019 mogelijk om een EPC GD aan te vragen. Het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) merkt op dat het aantal EPC’s GD dat maandelijks in de Energieprestatiedatabank wordt ingediend, ruim onvoldoende is en trekt daarom aan de alarmbel. Eind september bleek dat nog minstens 24.000 EPC’s voor het einde van 2021 moeten opgemaakt worden. Er is dus een grote inhaalbeweging nodig, willen de grote appartementsgebouwen tijdig voldoen aan de verplichting. Als bij controle blijkt dat er geen EPC van de gemeenschappelijke delen aanwezig is, kan de eigenaar van het appartementsgebouw of de vereniging van mede-eigenaars (VME) een boete krijgen van minstens 500 euro. De boete kan oplopen tot 5000 euro. 

Wanneer het EPC GD is opgemaakt, moet de aanvrager van het EPC overigens een kopie bezorgen aan alle mede-eigenaars. Tevens moet de eigenaar van een gebouweenheid binnen het appartementsgebouw een kopie van dit EPC bezorgen aan de kandidaat-koper of de kandidaat-huurder.

Voor nieuwbouwappartementen is het EPC van de gemeenschappelijke delen verplicht tien jaar nadat de stedenbouwkundige vergunning is uitgereikt. Het EPC is tien jaar geldig, maar moet aangepast worden bij werken die een invloed hebben op de energetische prestaties van de gemeenschappelijke delen, zoals (na)isoleren van vloeren, muren en daken, plaatsen van een nieuwe voordeur, vervangen of vernieuwen van de collectieve technische installaties. 

BIV @ Facebook
BIV @ Twitter
BIV @ Google+
BIV @ LinkedIn
Frank Damen @ BIV
BIV @ www

GRATIS vorming in de kijker

Burenhinder: gevolgen en oplossingen voor de vastgoedmakelaar

We wonen steeds dichter op elkaar. Het is dus noodzakelijk dat burenrelaties op een duidelijke manier worden geregeld om geschillen te voorkomen. Bovendien werden “burenrelaties” met de intrede van het nieuwe goederenrecht vanaf 1 september 2021 ook in het Nieuw Burgerlijk Wetboek opgenomen. We belichten de problematiek vanuit het standpunt van de vastgoedmakelaar, kaarten de praktische problemen aan en gaan op zoek naar mogelijke oplossingen.
 

 Data en locaties:

Klik op een lesmoment om je in te schrijven (inloggen vereist).

Vragen over gratis BIV-vorming? Stuur gerust een mailtje.
Vragen over een andere vorming? Neem contact op met de organisator.

We waarderen je mening. Geef deze BIV-Mail in één klik je beoordeling op 10!
lowest 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   highest
Sorry, voting is closed.
Laat meteen ook even weten hoe we voor jou beter kunnen doen...
http://www.biv.beVragen, opmerkingen, suggesties, feedback?
info@biv.be of 02/505 38 50© 2021 BIV 
Alle rechten voorbehouden. V.U.: Olivier Morobé