Copy
Lay-out van je mail wat vreemd? In je browser is alles in orde
BIV-Flash
29/07/20
Beste vastgoedmakelaar, 

UPDATE Coronavirus

Weerslag nieuwste beslissingen veiligheidsraad op de sector: dit moet je weten

 
Maandag nam de Nationale Veiligheidsraad extra maatregelen om een verdere verspreiding van het coronavirus in te dijken. De details kan je nalezen in de publicatie van het Ministerieel Besluit. Gezien de vele vragen m.b.t. de sector die we mochten ontvangen, zetten we hierna de voornaamste zaken op een rij.
 

Kantoorbezoeken

Vastgoedkantoren volgen de richtlijnen van winkels. De nieuwe beperkingen gelden dus ook voor onze sector, in geval van vrije toegang tot het vastgoedkantoor.

Klanten die vrij kunnen binnenwandelen zonder afspraak, moeten dat alleen doen, behalve als zij in gezelschap zijn van minderjarigen of een hulpbehoevende die ze ondersteunen. Uiteraard heb je het recht om niet met een vrije toegang te werken in je kantoor.

Als je op afspraak werkt, kan je meerdere personen ontvangen, wat nuttig kan zijn voor de ondertekening van overeenkomsten. Hou wel de sectorgids in het achterhoofd. Digitale ondertekening, waar mogelijk, geniet de voorkeur.

Leef altijd de afstands- en hygiënemaatregelen na!

Thuiswerk wordt sterk aanbevolen. In de provincie Antwerpen is thuiswerk zelfs verplicht, behalve wanneer de jobinhoud dat niet toelaat. Denk bv. aan de ontvangst van klanten op kantoor, interventies in mede-eigendom of verhuurde gebouwen (als rentmeester), … Deze activiteiten vallen, ook in Antwerpen, onder de uitzondering.


Plaatsbezoeken


Het pakket aan nieuwe maatregelen bevat niets waaruit we afleiden dat er geen plaatsbezoeken afgelegd kunnen worden. Geïnteresseerden mogen zich nog steeds verplaatsen naar een plaatsbezoek, net zoals een vastgoedmakelaar dat mag.

Specifiek voor Antwerpen stelt zich de vraag om men zich nog naar daar mag verplaatsen voor een plaatsbezoek of nog uit Antwerpen mag vertrekken om elders een plaatsbezoek af te leggen. Voorlopig zijn er geen beperkingen die hierop inspelen. Gemeente- of provinciegrenzen oversteken voor plaatsbezoeken is niet verboden. Men vraagt wel om niet-noodzakelijke uitstapjes naar Antwerpen uit te stellen. Indien men toch komt, vraagt de provinciegouverneur om de maatregelen strikt na te leven (dragen van een mondmasker, hygiënemaatregelen, afstand bewaren etc). Hierin zien we een sterke bevestiging dat men zich voor een plaatsbezoek wel degelijk nog naar Antwerpen mag begeven. Als dat voor daguitstappen geldt, is dat zeker ook zo voor een professionele activiteit zoals een plaatsbezoek.

Uit de contact tracing blijken professionele contacten niet naar voren te komen als besmettingsbron. Het is wel belangrijk om dat zo te houden, zowel op sectorniveau als op kantoorniveau.

Handhygiëne blijft dus cruciaal. Zie ook strikt toe op de mondmaskerverplichting, noodzakelijk voor de klant, maar ook verplicht door jezelf en je personeel te dragen bij elk klantencontact. Bewaak de afstand van 1,5 m. Hou de contactgegevens van minstens één van de bezoekers bij met het oog op contact tracing en zorg voor voldoende verluchting in het pand. Er is geen beperking op het aantal bezoekers, maar vraag dat enkel wie noodzakelijk is langskomt en hou rekening met de globale overheidsrichtlijnen.


Opendeurdagen

De organisatie van opendeurdagen blijft mogelijk mits inachtneming van de veiligheidsvoorschriften (idem zoals hierboven vermeld).
 

En de algemene vergaderingen?

 
Wat betreft de algemene vergaderingen werd contact genomen met het kabinet van Justitieminister Geens. Er werd gerappelleerd aan het gezamenlijk schrijven van het BIV, CIB Vlaanderen en Federia om tot een haalbare oplossing te komen voor de professionele syndici. Volgens de minister is er voor algemene vergaderingen niets veranderd: ‘Na bijkomende navraag bij het crisiscentrum, kan ik bevestigen dat een algemene vergadering van mede-eigenaars nog steeds als professionele activiteit geldt’. Anders gesteld: algemene vergaderingen zijn volgens de minister niet verboden en kunnen/moeten plaatsvinden.
 
Er is geen verbod op niet-essentiële verplaatsingen, ook niet in Antwerpen. Mede-eigenaars mogen zich nog altijd verplaatsen om een AV bij te wonen, ook wanneer ze daarvoor de gemeente- of provinciegrenzen moeten oversteken. Hou in Antwerpen wel rekening met de avondklok die geldt tussen 23u30 en 6u ’s ochtends. Iedere Antwerpse mede-eigenaar die een AV bijwoont, moet om 23u30 thuis zijn.

Het standpunt van de minister inzake het aantal deelnemers blijft ook ongewijzigd. Net omdat een algemene vergadering een professionele activiteit vormt, zijn de regels inzake sociale bubbels er niet op van toepassing: ‘er geldt in principe geen maximum aantal deelnemers, maar er wordt met aandrang gevraagd om de basisrichtlijnen op het vlak van afstand en hygiëne na te leven’.

Bij de organisatie van algemene vergaderingen moeten de veiligheidsvoorschriften uit de sectorgids nauwgezet worden toegepast! 
 
Samengevat kunnen we stellen dat er op heden nog steeds AV's georganiseerd kunnen worden, voor zover de veiligheidsmaatregelen worden nageleefd. We beseffen dat deze voorschriften tal van praktische problemen met zich kunnen meebrengen en dat het niet altijd evident is om in de huidige situatie de meerderheidsquota te bereiken. De vraag blijft dan ook voorliggen bij de Justitieminister om uitstel van de organisatie van algemene vergaderingen tot 2021 te bekomen en/of om de unanimiteitsvereiste bij schriftelijke besluitvorming te verlagen, evenals de vraag of een AV binnen een mede-eigendom op termijn via digitale weg zou kunnen verlopen... Dit is een tijdrovend proces dat input en goedkeuring moet wegdragen van diverse stakeholders. We houden je vanzelfsprekend op de hoogte van zodra wij hierover meer nieuws hebben.

Tot slot geeft de Minister nog enkele mogelijkheden mee om 'creatief' te handelen binnen het bestaand kader. Deze suggesties vind je terug in onze FAQ.
http://www.biv.beVragen, opmerkingen, suggesties, feedback?
info@biv.be of 02/505 38 50© 2020 BIV 
Alle rechten voorbehouden. V.U.: Stefaan Leliaert
Email Marketing Powered by Mailchimp