Copy
Lay-out van je mail wat vreemd? In je browser is alles in orde
BIV-Mail 317
27/11/19
Beste vastgoedmakelaar, 
dit lees je deze week:

Stagiair: gebruik je stagetool zoals het hoort

We herinneren graag nogmaals aan het verplichte gebruik van de stagetool voor wie de stage aanving vanaf 1 januari van dit jaar. Onze stagedienst ziet helaas nog te veel oningevulde agenda’s. Zo gaan er bij sommige stagiairs weken voorbij alvorens er iets toegevoegd wordt. We verwachten dat je elke dag je activiteiten per tijdsblok logt in je agenda. Wees daarbij correct, volledig en specifiek. Herhaalde vage omschrijvingen als ‘administratie’ of ‘opvolging dossiers’ dragen niets bij, noch voor jezelf noch voor de stagemeester die je agenda regelmatig inkijkt. 

Waar mogelijk zien we je activiteiten ook graag geïllustreerd met een bijlage waaruit je tussenkomst blijkt. Dat kan een compromis zijn, een plaatsbeschrijving, een schattingsverslag… We verwachten dat je 100 bijlagen hebt geüpload aan het einde van je stage, dus na 1.500 werkuren in geval van een hoofdstage. Dat komt overeen met 10 bijlagen per 150 uur, of gemiddeld 2 à 3 bijlagen per week. Je krijgt trouwens een reminder als je te lang geen bijlagen hebt toegevoegd.

Weet dat het gebruik van de stagetool een verplichting is en dat wie nalaat om de agenda en de evaluatieformulieren in te vullen, of bijlagen up te loaden, riskeert zich te moeten verantwoorden voor de Uitvoerende Kamer van het BIV. Het is de Uitvoerende Kamer die zal oordelen of de stage al dan niet op voldoende wijze werd volbracht. Deze kan desgevallend maatregelen treffen over het lot van de stage. Beter voorkomen dan genezen dus.

Juridisch advies nodig?
Bel de helpdesk op 070/211 211 (enkel voor vastgoedmakelaars)

Dienst Opsporing haalt 10 positieve vonnissen binnen

id="docs-internal-guid-b6ea62b3-7fff-bb94-2398-8c118245cda4">De laatste maanden heeft de dienst Opsporing van het BIV weer 10 positieve uitspraken kunnen bekomen tegen personen die zonder erkenning aan het werk waren. Naast de klassieke stakingsvorderingen, waarbij de vastgoedmakelaarsactiviteiten onmiddellijk moeten worden stilgelegd op straffe dwangsommen (vaak enkele duizenden euro’s per inbreuk per dag), bekwam de dienst ook 4 akkoordvonnissen. 

Eén dossier verdient bijzondere aandacht. Ondanks het feit dat de beklaagde tuchtrechtelijk was geschrapt door onze Uitvoerende Kamer, bleef hij verder activiteiten stellen. Hij ging ervan uit dat dit mocht, gezien hij zijn schrapping had aangevochten bij de Kamer van Beroep van het Instituut en dit een schorsend effect heeft. Echter had de betrokkene laattijdig beroep aangetekend. De rechtbank oordeelde klaar en duidelijk dat de schorsende werking louter geldt voor beroepen die binnen de wettelijke termijn worden ingesteld.

De makelaar kreeg daarom een verbod opgelegd om nog verder vastgoedmakelaarsactiviteiten te stellen en moest ook meteen elke samenwerking met niet-erkenden stopzetten. Daarnaast mocht hij zich niet langer als syndicus voordoen en moest hij zijn kantoor en zijn website sluiten.  

Maak het jezelf gemakkelijk: eBIV: e-learning voor de vastgoedmakelaarKadasterfinder: online toegang tot het kadasterMyRentPro: huurcontracten online registreren en beheren MyRentPro: huurcontracten online registreren en beheren

Vraag je weglating aan als je geen activiteiten meer wil uitoefenen in 2020

Het nieuwe jaar komt stilaan dichterbij. Begin 2020 krijg je opnieuw een vraag tot betaling van je ledenbijdrage toegestuurd. 

Wie het beroep niet meer uitvoert of dit in 2020 niet langer wenst te doen, moet ons laten weten op welke kolom(men) hij of zij weggelaten wil worden. Gelieve ons het weglatingsformulier tegen ten laatste 31/12/2019 te bezorgen. Download het formulier hier

Het BIV is dichtbij.
Like BIV-Mail 317: Gebruik je stagetool zoals het hoort on Facebook

BIV aanwezig op het Vastgoedcongres

Noteer alvast dat het BIV nu vrijdag 29 november aanwezig is op het  20e Vastgoedcongres in Antwerpen. Kom gerust een kijkje nemen aan onze infostand.

Juridisch advies nodig?
Bel de helpdesk op 070/211 211 (enkel voor vastgoedmakelaars)

Uitzonderlijk geen juridische helpdesk bereikbaar op 28/11

Nu donderdag 28 november zal de juridische helpdesk (070/211 211) uitzonderlijk niet te bereiken zijn. Onze excuses alvast voor dit ongemak.

We waarderen je mening. Geef deze BIV-Mail in één klik je beoordeling op 10!
lowest 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   highest
Sorry, voting is closed.
Laat meteen ook even weten hoe we voor jou beter kunnen doen...
http://www.biv.beVragen, opmerkingen, suggesties, feedback?
info@biv.be of 02/505 38 50© 2019 BIV 
Alle rechten voorbehouden. V.U.: Stefaan Leliaert