Copy
Lay-out van je mail wat vreemd? In je browser is alles in orde
BIV-Mail 390
18/08/21
Beste vastgoedmakelaar, 
dit lees je deze week:

Deadlines gefaseerde invoering EPC gemeenschappelijke delen goedgekeurd

Het EPC voor gemeenschappelijke delen in een appartementsgebouw was normaal voorzien voor 1 januari 2022. Door toedoen van de coronacrisis is die datum onrealistisch om iedereen tijdig over dit EPC te laten beschikken. De verplichting wordt daarom gefaseerd ingevoerd in functie van de grootte van het appartementsgebouw. Dat meldden we eerder al in BIV-Mail 380. De regeling daartoe werd op 9 juli ll. definitief goedgekeurd en verscheen intussen in het Belgisch Staatsblad.

Concreet zijn de volgende data van belang:

Het EPC van de gemeenschappelijke delen kan nu al worden opgemaakt door een energiedeskundige type A. Voor nieuwbouwappartementen gaat de verplichting in 10 jaar na het verkrijgen van de stedenbouwkundige vergunning. Meer info over dit EPC is te vinden op de site van het VEKA

Juridisch advies nodig?
Bel de helpdesk op 070/211 211 (enkel voor vastgoedmakelaars)

Ook renovatieverplichting voor niet-residentiële gebouwen werd gepubliceerd

In bovengenoemde publicatie van het Energiebesluit in het Staatsblad, staat eveneens de renovatieverplichting voor niet-residentiële gebouwen (bv. kantoren…) vermeld. Ook dit nieuws werd eerder al gecommuniceerd in BIV-Mail 380. Zo zullen niet-residentiële gebouwen en niet-residentiële eenheden vanaf 1 januari volgend jaar binnen de vijf jaar na het verlijden van de authentieke verkoopakte aan vier energetische maatregelen moeten voldoen. Ook de overige aangekondigde maatregelen voor kleine als voor grote niet-residentiële woningen zoals vermeld in onze toenmalige BIV-Mail blijven ongewijzigd. Daarnaast is het zo dat van zodra er een niet-residentiële eenheid van meer dan 500 m² in het aaneengesloten deel van niet-residentiële gebouweenheden aanwezig is, alle niet-residentiële eenheden in dat deel als groot worden beschouwd, ongeacht hun oppervlakte. 

We herinneren eraan dat dit Energiebesluit een EPC voor niet-residentiële gebouwen (EPC-NR) invoert, dat kan worden opgemaakt voor een niet-residentiële eenheid ongeacht de grootte ervan. Vanaf 2023 is dit EPC met energielabel verplicht voor grote niet-residentiële gebouwen die verkocht of verhuurd worden. Vanaf 2025 zullen alle grote niet-residentiële gebouwen over dit EPC met energielabel moeten beschikken, ongeacht verkoop of verhuur. Vanaf 2030 wordt er een minimumlabel aan gekoppeld. Voor kleine eenheden, die vaak nauw aansluiten bij het residentiële gebouwenpark, mogen eigenaars naargelang de situatie zelf beslissen welk EPC ze verkiezen (het EPC NR, dan wel het huidige EPC klein niet-residentieel). Het EPC-NR wordt momenteel verder door het VEKA ontwikkeld. 
Je persoonlijke account op BIV.be
Activeren | Inloggen | Dashboard

Weglating aanvragen verloopt voortaan volledig digitaal

Ben je niet langer actief als bemiddelaar en/of syndicus? Dan doe je er goed aan om je weglating te vragen op één (of beide) deelkolommen. Voortaan verloopt dat snel en makkelijk langs digitale weg. Wat moet je hiervoor precies doen?

Ter info: op onze website zijn geen PDF-formulieren meer terug vinden om een weglating te vragen.  Heb je nog geen BIV-account? Maak hem dan snel aan!

Maak het jezelf gemakkelijk: eBIV: e-learning voor de vastgoedmakelaarKadasterfinder: online toegang tot het kadasterMyRentPro: huurcontracten online registreren en beheren MyRentPro: huurcontracten online registreren en beheren

Gemiddelde huurprijs appartementen bedraagt al 755 euro 

De gemiddelde huurprijs voor een appartement in Vlaanderen is sinds eind vorig jaar met 2,1% gestegen tot 755 euro per maand. Daarmee werd voor het eerst de kaap van 750 euro overschreden. Twee op de drie verhuurcontracten hebben betrekking op appartementen, die doorgaans nieuw en goed uitgerust zijn. De cijfers komen uit de huurbarometer van CIB Vlaanderen, die in het eerste semester van dit jaar ruim 15.000 huurcontracten op de private woonmarkt in Vlaanderen en Brussel analyseerde die enkel via bemiddeling met een vastgoedkantoor tot stand kwamen.

De gemiddelde huurprijs van alle woningtypes steeg met 1,8 procent tot gemiddeld 792 euro. De appartementen spelen daarin een voorname rol. Kijken we naar de gemiddelde appartementsprijzen in de stadscentra, dan ben je in Antwerpen het duurst af (950 euro). De top-5 wordt vervolledigd door Leuven, Mechelen, Gent en Genk waar je overal gemiddeld meer dan 755 euro neertelt. Als de prijzen worden vergeleken met het eerste semester van 2019, situeren de opvallendste stijgingen zich in Genk (+11%), Mechelen en Sint-Niklaas (beide +8,5%). In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betaal je gemiddeld 1.128 euro voor een appartement. De duurste gemeente is Watermaal-Bosvoorde (1.458 euro).

Huurhuizen lijken in de eerste jaarhelft dan weer minder snel in prijs te zijn toegenomen. Bij de rijhuizen (818 euro) is er in vergelijking met het najaar van 2020 een status quo. Ook bij de halfopen bebouwingen (940 euro) en bij vrijstaande woningen (1.081 euro) zijn er nauwelijks verschillen merkbaar. Wellicht werden daarmee de sterkere prijsstijgingen in de zomer en de herfst van 2020 gecompenseerd. Daarnaast is het aantal transacties met 24% toegenomen tegenover de eerste zes maanden uit 2020, toen in maart de sector de deuren moest sluiten. Daarmee wordt opnieuw het niveau van voor de coronacrisis bereikt. Meer cijfers vind je in voornoemde huurbarometer.

BIV @ Facebook
BIV @ Twitter
BIV @ Google+
BIV @ LinkedIn
Frank Damen @ BIV
BIV @ www

Conformiteitsattesten verplicht in Oosterzele en Roosdaal

Wie in Vlaanderen een woning verhuurt, moet ervoor zorgen dat deze aan bepaalde kwaliteitsnormen voldoet (o.a. op vlak van veiligheid, gezondheid…). Om dat aan te tonen, kunnen eigenaars-verhuurders een conformiteitsattest aanvragen bij hun gemeente. In bepaalde gemeenten is een dergelijk attest verplicht.

Zo werd er een gemeentelijke verordening tot het invoeren van een verplicht conformiteitsattest goedgekeurd in Oosterzele (MB van 13/07/2021). De verplichting wordt er gefaseerd ingevoerd voor alle nieuwe verhuringen, tehuurstellingen en terbeschikkingstellingen vanaf 1 januari 2022 en dit op basis van het kadastraal bouwjaar van de woning. In een eerste fase wordt het attest verplicht voor woningen met kadastraal bouwjaar vóór 1952. Het conformiteitsattest heeft bovendien een beperkte geldigheidsduur. Meer info is te vinden in de bijlagen.

Ook in Roosdaal (MB van 13/07/2021) wordt er vanaf 1 januari 2022 een conformiteitsattest verplicht bij elke nieuwe verhuring ongeacht het bouwjaar. Voor de bestaande huurovereenkomsten geldt er een gefaseerde verplichting op basis van het bouwjaar. De oudste woningen (bouwjaar 1874 en ouder) dienen op 1 januari 2023 over een conformiteitsattest te beschikken. Conformiteitsattesten kunnen er vanaf 1 oktober van dit jaar worden aangevraagd.

Je doet er goed aan om in de gemeenten waar je een pand aanbiedt, en waar een conformiteitsattest verplicht is, de gemeentelijke websites te consulteren of om het overzicht van gemeenten na te kijken op deze pagina van Wonen Vlaanderen. 

We waarderen je mening. Geef deze BIV-Mail in één klik je beoordeling op 10!
lowest 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   highest
Sorry, voting is closed.
Laat meteen ook even weten hoe we voor jou beter kunnen doen...
http://www.biv.beVragen, opmerkingen, suggesties, feedback?
info@biv.be of 02/505 38 50© 2021 BIV 
Alle rechten voorbehouden. V.U.: Olivier Morobé