Copy
Misvattingen over EPC-advertentieplicht en betonstop 2040
Lay-out van je mail wat vreemd? In je browser is alles in orde
BIV-Mail 181
07/12/16
Beste vastgoedmakelaar, 
dit lees je deze week:

Tegen 2040 betonstop in Vlaanderen

Tegen 2040 geen nieuwe open ruimte meer aansnijden. Dat is het hoofddoel van het ambitieuze Beleidsplan Ruimte Vlaanderen dat de Vlaamse Regering nastreeft. Tegen 2025 mag er nog slechts 3 hectare vrije ruimte per dag worden ingenomen in plaats van de 6 hectare vandaag. Nog eens vijftien jaar later mag er niet meer aan de open ruimte geraakt worden. Wie dan nog wil bouwen op een lege grond, zal daarvoor een even groot stuk groen moeten teruggeven.

De Vlaamse Regering wil dat die open ruimte tegemoet komt aan noden zoals water, voedsel of landschapsbeleving. Bij verkavelingen en nieuwe projecten zal ze voorschriften maken om erop toe te zien dat het groene aspect gewaarborgd blijft.

Verder wil ze een knooppuntenmodel ontwerpen voor woonzones. Die knooppunten zouden ontwikkeld worden rond treinstations en belangrijke bushaltes. Zo zouden er minstens 35 woningen per hectare moeten komen binnen een straal van één kilometer rond de voornaamste vervoersknopen. Alles zal zich meer concentreren rond één plek.

Concreet betekent dit dat nog meer mensen hun toevlucht zullen moeten zoeken naar de stad. De overheid zal daartoe financiële stimulansen moeten voorzien zodat wonen in de stad aantrekkelijker wordt. Verwacht wordt dat de prijzen, van de nu al schaarse bouwgrond, nog verder de hoogte in zullen schieten.

Bron: destandaard.be, demorgen.be

Je persoonlijke account op BIV.be
Activeren | Inloggen | Dashboard

Gezinnen met kinderen hebben moeite om goede huurwoning te vinden

CIB Vlaanderen luidt in een persbericht de alarmbel voor wat het huizenaanbod op de private huurmarkt betreft. Dat aanbod is op 15 jaar tijd flink gedaald, daar waar het aantal huurappartementen alleen maar stijgt. Het dalende huizenaanbod is met name problematisch voor gezinnen met kinderen die op zoek zijn naar een woning met drie of meer slaapkamers. Zij hebben het steeds moeilijker om een geschikte woning te vinden.

Het CIB verwijst naar het Grote Woononderzoek van het Steunpunt Wonen. Zij becijferden dat maar liefst 74% van het private aanbod uit appartementen bestaat. Slechts één vierde bestaat uit éénsgezinswoningen. Vastgoedmakelaars op het terrein stellen vast dat er een grote reactie is van gezinnen met kinderen, (en met een doorgaans beperkt budget), telkens er een huurhuis vrijkomt. Zij beschikken vaak over een inkomen dat hen net niet toelaat om te kopen.

De oorzaak zou zich vooral bij de oudere verhuurders bevinden, die beslissen om hun woning te verkopen wanneer zich hoge kosten opdringen. Denk maar aan de verplichting om dubbel glas te steken en dakisolatie te voorzien tegen 2020. Daarnaast zijn er ook de hoge tarieven voor successierechten. Op vandaag verkopen veel oudere verhuurders hun huurwoning zodat hun kinderen geen onroerend goed zouden erven waar hoge tarieven op van toepassing zijn.

Het CIB is van oordeel dat verhuurders fiscale stimuli zouden moeten krijgen om de nodige investeringen te doen. Daarbij denkt ze onder meer aan een uitbreiding van de Vlaamse renovatiepremie, waar private verhuurders op dit ogenblik geen aanspraak op kunnen maken. Zo wordt verhuren weer aantrekkelijk en kan het aanbod op de privémarkt zo groot mogelijk blijven.

Juridisch advies nodig?
Bel de helpdesk op 070/211 211 (enkel voor vastgoedmakelaars)

Misvattingen aangaande EPC-advertentieplicht

Bij het te koop of te huur stellen van een woning is het sinds geruime tijd verplicht om een energieprestatiecertificaat (EPC) op te maken en om de score hiervan mee te delen in alle commerciële publiciteit. Het Vlaams Energieagentschap (VEA) voert regelmatig steekproefcontroles uit op de naleving van deze advertentieplicht en stelt vast dat er nog onduidelijkheden zijn.  

Het VEA controleert in de eerste plaats of het EPC aanwezig is. De eigenaar is hiervoor ten aanzien van het VEA aansprakelijk en riskeert bij het ontbreken een administratieve geldboete van 500 euro tot 5000 euro.

Daarnaast bekijkt VEA ook of de advertentieplicht correct werd nageleefd. De eigenaar kan zelf voor de publicatie zorgen of kan hiervoor een beroep doen op een derde (vastgoedmakelaar, notaris…). Als de eigenaar zelf voor de publicatie zorgt, draagt hij de aansprakelijkheid voor het correct naleven van de advertentieplicht. In het laatste geval is de derde hiervoor aansprakelijk, ongeacht of er een EPC aanwezig is of niet. Bij het niet naleven van de advertentieverplichting kan het VEA aan de eigenaar, of aan de derde die de woning te koop of te huur stelt, een boete opleggen van 250 tot 5000 euro.

Als de eigenaar bij een eigen publicatie de advertentieplicht niet correct naleeft en er daarnaast geen EPC aanwezig is, riskeert hij een boete voor het ontbreken van het EPC, aangezien er geen cumulatie van de boetes mogelijk is in hoofde van de eigenaar voor het niet naleven van beide verplichtingen. Het is dus mogelijk dat een eigenaar beboet wordt omdat er geen EPC aanwezig is en dat de derde beboet wordt voor het niet correct naleven van de advertentieplicht. Hier kan je alle informatie omtrent de advertentieplicht nog eens nalezen.

Tot slot: onthoud dat het meest recent opgemaakte EPC automatisch de eerder opgemaakte vervangt. Er is dus steeds maar één geldige EPC per wooneenheid. Als vastgoedmakelaar kan je wel contractueel bedingen dat de eigenaar je het meest recente EPC moet bezorgen.

Het BIV is dichtbij.
Like http://www.facebook.com/immoBIV on Facebook

BRUSOIL nu ook toegankelijk voor vastgoedmakelaars

In maart 2017 zal Leefmilieu Brussel zijn toegang en functionaliteiten op BRUSOIL uitbreiden naar de vastgoedmakelaars, syndici en notarissen. 

BRUSOIL is een webplatform dat gecreëerd werd om gegevens uit te wisselen tussen Leefmilieu Brussel en haar partners. Het platform is nu al operationeel voor bodemexperten maar zal binnenkort ook opengesteld worden voor o.a. vastgoedmakelaars en syndici.

Binnenkort heb je de mogelijkheid om bodemattesten en eventuele vrijstellingen aan te vragen die nodig zijn voor de verkoop van een onroerend goed in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het platform zal eveneens de toegang vergemakkelijken tot bestaande bodemdossiers en een inkijk geven in de Brusselse kaart van de bodemtoestand. BRUSOIL zal fungeren als gewestelijke portaalsite voor alles wat het beheer van bodemverontreiniging betreft.

Het platform garandeert dat de aanvraag zo snel mogelijk door de betrokken dienst behandeld wordt. Zo hoopt men bijna de helft van alle bodemattestaanvragen af te kunnen leveren binnen een termijn van twee dagen in plaats van de wettelijke termijn van 20 dagen.

Wie van BRUSOIL gebruik wil maken kan zijn e-mailgegevens overmaken via bodeminfosol@environnement.brussels. Op basis daarvan zal Leefmilieu Brussel een account aanmaken en desgewenst een aparte toegang voorzien voor je medewerkers. De service is gratis maar bodemattesten en kopieën van studies zelf blijven wél betalend. In maart 2017 moet het platform volledig gebruiksklaar zijn.
We waarderen je mening. Geef deze BIV-Mail in één klik je beoordeling op 10!
lowest 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   highest
Sorry, voting is closed.
Laat meteen ook even weten hoe we voor jou beter kunnen doen...
http://www.biv.beVragen, opmerkingen, suggesties, feedback?
info@biv.be of 02/505 38 50© 2016 BIV 
Alle rechten voorbehouden. V.U.: Luc Machon