Copy
Lay-out van je mail wat vreemd? In je browser is alles in orde
BIV-Mail 394
15/09/21
Beste vastgoedmakelaar, 
dit lees je deze week:

Verplichte vermeldingen : controleer uw sociale netwerken !

Volgens de wetgeving (art. XII.6.§1 van het Wetboek van economisch recht en art. 20 van de BIV-plichtenleer) ben je als vastgoedmakelaar verplicht om een reeks inlichtingen op je website te vermelden. Wij willen uw aandacht vestigen op het feit dat deze verplichting ook geldt voor de sociale netwerkpagina's die aan uw agentschap zijn gewijd. Daarom verzoeken wij u zorgvuldig na te gaan of de hieronder vermelde verplichte vermeldingen ook op uw sociale netwerkpagina's voorkomen:

  • naam of handelsnaam;

  • geografisch adres waar de dienstverlener is gevestigd;

  • telefoon, fax, e-mailadres;

  • ondernemingsnummer (KBO);

  • het adres van het BIV: “Toezichthoudende autoriteit: Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars, Luxemburgstraat 16 B te 1000 Brussel”;

  • beroepstitel: "vastgoedmakelaar-bemiddelaar", en/of "vastgoedmakelaar-syndicus", en/of "vastgoedmakelaar-rentmeester", gevolgd door het BIV-nummer;

  • vermelding van het land waar de erkenning is toegekend (België dus);

  • BTW-identificatienummer, tenzij vrijgesteld (BE …);

  • naam van de verzekeringsonderneming die de burgerlijke beroepsaansprakelijkheid en borgstelling dekt en het nummer van deze verzekeringsovereenkomst (concreet: “BA en borgstelling via NV AXA Belgium (polisnr. 730.390.160)”);

  • verwijzing naar de BIV-plichtenleer.

Wij herinneren u eraan dat de Economische Inspectie toezicht kan houden op de naleving van deze voorschriften. Niet-nakoming van deze verplichtingen vormt eveneens een inbreuk op de BIV-plichtenleer. Wij verzoeken u derhalve dringend na te gaan of u op dit punt in orde bent en de nodige aanpassingen aan te brengen.

Je persoonlijke account op BIV.be
Activeren | Inloggen | Dashboard

Tuchtrechtspraak: belangenvermenging kan niet

Een vastgoedmakelaar mag zich niet bezondigen aan belangenvermenging en moet altijd duidelijk zijn over de hoedanigheid waarin hij tussenkomt. Dat staat vermeld in artikels 19 en 39 van de Plichtenleer.

Recent dossier

Af en toe loopt het fout, zo kon onze Nederlandstalige Uitvoerende Kamer recent nog vaststellen. In een recent dossier had een syndicus tijdens de AV als zaakvoerder van een bvba die 2 appartementen in de VME bezat - het gaat hier om de bouwheer - meegestemd over de verlenging van het syndicuscontract, dat werd toegekend aan zijn eigen zakenkantoor. De syndicus had zijn positie moeten verduidelijken aan de AV en had zich bij de stemming van dit agendapunt moeten onthouden. 
 
Bovendien deed het zakenkantoor van de syndicus ook verzekeringsactiviteiten en werd er een blokpolis voor de Vereniging van Mede-eigenaars afgesloten bij dit kantoor. De AV werd echter niet ingelicht over de hoedanigheid waarin de syndicus zou tussenkomen en het feit dat hij een morele en juridische band had met deze medecontractant van de VME. Dit vormt een inbreuk op art. 39 van de Plichtenleer.
 
Op een ander moment wordt de syndicus namens de VME verzocht om een bepaalde organisatie te contacteren omtrent de wettelijkheid van een clausule binnen het Reglement van mede-eigendom. Hij schrijft de organisatie aan met een e-mailadres dat afkomstig is van zijn bouwonderneming. Hij stelt zich niet voor als syndicus en verwijst nergens naar zijn BIV-nummer. Dit vormt een inbreuk op art. 19 van de Plichtenleer.

Beslissing UK

De leden van Uitvoerende Kamer benadrukken dat de syndicus een cruciale rol in de VME vervult en dat een transparant en correct beleid hier op zijn plaats was geweest. De beklaagde kreeg een waarschuwing opgelegd met een bijkomende sanctie tot het volgen van 6 uur vorming, specifiek aangaande de Wet op de gedwongen mede-eigendom.

Juridisch advies nodig?
Bel de helpdesk op 070/211 211 (enkel voor vastgoedmakelaars)

Nooit eerder zoveel hypothecaire kredieten verstrekt in een tweede trimester

Het aantal kredietaanvragen is in het tweede trimester van dit jaar met bijna 39% gestegen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit een recente communicatie van bankenkoepel Febelfin. Er werden 111.500 kredietaanvragen ingediend voor een totaalbedrag van 19,5 miljard euro. Nooit eerder lag het aantal aanvragen in een tweede kwartaal zo hoog. Het tweede trimester van 2020 had te lijden onder de coronacrisis en de eerste lockdown, maar ook ten opzichte van dezelfde periode in 2019 is er een stijging te merken met ruim 10%. Deze cijfers volgen de sterke stijging van het aantal vastgoedtransacties. 
 
Ook het aantal verstrekte hypothecaire kredieten lag nooit zo hoog in een tweede trimester. Er werden bijna 73.500 hypothecaire kredietovereenkomsten verstrekt voor een totaalbedrag van 11 miljard euro, herfinancieringen buiten beschouwing gelaten. Wie een huis bouwt, leent gemiddeld 206.000 euro, zowat 22% meer dan begin 2019. Wie een woning koopt en renoveert, leent gemiddeld nog 207.000 euro, +6,4% tegenover begin 2019. Louter voor de aankoop van een woning wordt gemiddeld 182.000 euro ontleend, een stijging met 14,5% sinds begin 2019. Tot sloten kozen ongeveer 9 op 10 kredietnemers voor een vaste rentevoet of een veranderlijke rentevoet met een initiële periode van rentevastheid van minimum 10 jaar.

We waarderen je mening. Geef deze BIV-Mail in één klik je beoordeling op 10!
lowest 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   highest
Sorry, voting is closed.
Laat meteen ook even weten hoe we voor jou beter kunnen doen...
http://www.biv.beVragen, opmerkingen, suggesties, feedback?
info@biv.be of 02/505 38 50© 2021 BIV 
Alle rechten voorbehouden. V.U.: Olivier Morobé