Copy
Lay-out van je mail wat vreemd? In je browser is alles in orde
BIV-Mail 396
29/09/21
Beste vastgoedmakelaar, 
dit lees je deze week:

Verkooprechten op eerste woning lager, op tweede woning hoger

De verkooprechten bij de aankoop van een eerste en enige woning zullen van 6% naar 3% zakken. Dat kondigde Vlaams Minister-president Jan Jambon eergisteren aan tijdens de Septemberverklaring waarin de beleidsvoornemens van het nieuwe parlementaire jaar werden toegelicht. Wie een enige woning koopt en die bovendien ingrijpend energetisch renoveert, zal slechts 1% verkooprecht moeten betalen. Eveneens werd aangekondigd dat de verkooprechten bij het verwerven van een tweede (of derde, vierde...) woning van 10% naar 12% zullen verhogen. 12% zal het standaardtarief worden voor het verkooprecht in Vlaanderen en zal ook gelden bij de aankoop van bv. een bouwgrond. De Vlaamse Regering beoogt 1 januari 2022 voor de inwerkingtreding. De datum waarop de authentieke akte wordt verleden zal bepalend zijn. 

De meeneembaarheid, de mogelijkheid om de verkooprechten die betaald werden bij een vorige woning af te trekken van de verkooprechten bij een nieuwe woning, wordt geleidelijk afgeschaft. Tot eind 2023 zal de koper kunnen kiezen tussen het verlaagd tarief van 3% of de meeneembaarheid in combinatie met 6% verkooprechten. De rechtenvermindering blijft bestaan, maar zal dalen van 5.600 naar 2.800 euro en wordt daarmee gehalveerd. Voor alle duidelijkheid benadrukken we dat de parlementaire weg nog doorlopen moet worden en het hier dus geen definitieve wetgeving betreft. 

Eerste ondervoorzitter van het BIV Olivier Morobé stelt vast dat de verkooprechten almaar meer normaliseren. De verkooprechten in ons land waren jarenlang erg hoog, maar liggen nu stilaan in lijn met de meeste ons omringende landen. “In 2002 werden de verkooprechten van 12,5% naar 10% verlaagd, in 2018 werden ze naar 7% gebracht, en begin 2020 - gelijktijdig met de afschaffing van de woonbonus - werden ze naar 6% verlaagd. Dat betekent dat de verkooprechten op 20 jaar tijd met 75% werden teruggedrongen. Deze verlaging is positief want ze stimuleert eigendomsverwerving en draagt bij tot de betaalbaarheid van een eerste woning. We betreuren wel dat wie een tweede woning koopt met een belastingverhoging geconfronteerd zal worden.” 

Maak het jezelf gemakkelijk: eBIV: e-learning voor de vastgoedmakelaarKadasterfinder: online toegang tot het kadasterMyRentPro: huurcontracten online registreren en beheren MyRentPro: huurcontracten online registreren en beheren

GRATIS vorming in de kijker

Successieplanning anno 2021


De hervormingen in het domein van het burgerlijk en het fiscaal recht volgden elkaar de voorbije jaren in sneltempo op. Naar aanleiding daarvan nam de Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) een aantal standpunten en beslissingen inzake schenk- en erfbelasting. Tijdens deze vorming wordt de impact bekeken van al deze wijzigingen op de successieplanning anno 2021.
 

 Data en locaties:

  • Brugge: 7 oktober, 10u-13u
  • Zwijnaarde: 22 november, 10u-13u

Vragen over gratis BIV-vorming? Stuur gerust een mailtje.
Vragen over een andere vorming? Neem contact op met de organisator.

Schrijf je nu in voor deze gratis BIV-vorming!

De nieuwste BIV-NEWS al ontvangen?

Deze week ontvang je de nieuwste BIV-NEWS in je bus. Daarin zijn de resultaten te vinden van de bevragingen die in juni bij onze stagiairs en stagemeesters werden georganiseerd en waarin o.a. gepeild werd naar de de mening rond de stageduur, de vergoedingswijze, de diversiteit van stagetaken, de motivatie voor het stagemeesterschap enz. Het Bureau heeft de resultaten bestudeerd in het licht van de  aanpassing van het stagereglement die ze op korte termijn wil doorvoeren. 

In onze rubriek tuchtrechtspraak spitten we artikel 65 van de deontologie naar boven, dat stelt dat je geen wijze tot vastlegging van je ereloon mag bedingen dat voor een belangenconflict tussen jou en de opdrachtgever zorgt. We zoomen onder meer in op het verbod op het surplusbeding, dat we illustreren aan de hand van tuchtuitspraken van de Nederlandstalige Uitvoerende Kamer. Afsluiten doen we met onze gastcolumn die deze keer door Ivan Stuer werd neergepend. Ivan is onze Data Protection Officer en brengt drie jaar na de invoering van de GDPR de belangrijkste principes nog eens in herinnering. Zeker lezen!

We waarderen je mening. Geef deze BIV-Mail in één klik je beoordeling op 10!
lowest 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   highest
Sorry, voting is closed.
Laat meteen ook even weten hoe we voor jou beter kunnen doen...
http://www.biv.beVragen, opmerkingen, suggesties, feedback?
info@biv.be of 02/505 38 50© 2021 BIV 
Alle rechten voorbehouden. V.U.: Olivier Morobé