Copy
Ruimere openingsuren telefonisch en fysiek onthaal.
Lay-out van je mail wat vreemd? In je browser is alles in orde
BIV-Mail 258
22/08/18
Beste vastgoedmakelaar, 
dit lees je deze week:

Ruimere openingsuren onthaal vanaf 3 september

Vanaf 3 september zal het BIV officieel ononderbroken geopend zijn van 9u tot 17u. Daarnaast zijn we ook langer bereikbaar per telefoon. De telefonische permanentie zal verzekerd zijn van 9u tot 12u30 en van 13u30 tot 17u. Dat alles om jullie nog beter van dienst te kunnen zijn.

De recente aanwerving van een bijkomende receptioniste op het BIV maakt deze ruimere bereikbaarheid mogelijk.

Juridisch advies nodig?
Bel de helpdesk op 070/211 211 (enkel voor vastgoedmakelaars)

Eerste volledig digitale vastgoedtransactie

Gisteren werd in het Gentse kantoor van vastgoedgroep Dewaele voor het eerst een huurtransactie afgesloten die volledig digitaal werd beklonken. Beide partijen zullen alle nodige onderhandse documenten - bij zowel verhuur als bij verkoop - op een wettelijke manier digitaal kunnen ondertekenen d.m.v. de elektronische identiteitskaart. Voortaan is het voor registratiekantoren ook mogelijk om van elk vastgoedkantoor digitaal getekende vastgoeddocumenten te registreren. 

Het initiatief ging uit van de vastgoedgroep zelf, die samen met de FOD Financiën een proefproject startte waarbij de partijen met één muisklik een huurcontract, onderhandse verkoopovereenkomst, plaatsbeschrijving e.d. kunnen ondertekenen. Dewaele creëerde voor zichzelf een digitaal platform waarop al de nodige documenten worden verzameld, die de partijen kunnen nalezen en nadien beveiligd kunnen ondertekenen. Dewaele is daarmee het eerste vastgoedkantoor in het land die een transactie volledig digitaal laat verlopen en effent daarmee op termijn het pad voor andere kantoren die in de nodige infrastructuur willen en kunnen voorzien. Deze manier van werken zorgt voor een enorme tijdswinst, gezien men zich niet langer hoeft te verplaatsen voor het ondertekenen van de onderhandse documenten. Enkel voor het ondertekenen van de authentieke akte moet je voorlopig nog wel fysiek langs de notaris passeren.

BIV-voorzitter Stefaan Leliaert, werkzaam bij de syndicafdeling van Dewaele:

“Ik kan deze logische digitale evolutie alleen maar toejuichen. Het is een efficiënte en tijdsbesparende manier van werken. Die vrijgekomen tijd kan de vastgoedmakelaar weer in andere belangrijke aspecten van z’n job investeren. Ook voor de klanten is de tijdswinst mooi meegenomen. Ik denk bv. aan verhuurders met meerdere eigendommen, promotoren etc."

Binnenkort zal ook het sluiten van verkoopovereenkomsten via elektronische weg (e-mail) mogelijk zijn. Een akkoord gegeven via e-mail zal vanaf dan ook als juridisch bewijs van een vastgoedtransactie gelden. Daartoe werd het Economisch Wetboek aangepast. Een rechter zal niet langer kunnen aanvoeren dat je een onroerend goed niet per e-mail mag verkopen en mag geen bewijs weigeren omdat het de vorm van een e-mail heeft. Net voor het zomerreces is de wet aangenomen in de plenaire vergadering. Op korte termijn volgt de publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Je persoonlijke account op BIV.be
Activeren | Inloggen | Dashboard

Overgangsperiode voor update van je persoonsgegevens

Aan het begin van de zomervakantie kondigden we in BIV-Mail 256 aan dat de database van het BIV rechtstreeks aangesloten was op de gegevens uit het nationaal rijksregister, alsook met deze uit de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (voor de personen die niet in het rijksregister zijn opgenomen).

Die koppeling kwam er in navolging van de ‘Only Once wet’ (wet van 5 mei 2014 houdende de verankering van het principe van de unieke gegevensinzameling in de werking van de diensten en instanties die behoren tot of taken uitvoeren voor de overheid en tot vereenvoudiging en gelijkschakeling van elektronische en papieren formulieren).

Sinds juli is het niet meer mogelijk om je voornaam, naam of privé-adres in te geven of aan te passen via je persoonlijke account op de site. Een update doorvoeren van je telefoon, e-mail of faxgegevens via je account blijft echter wel mogelijk.

De veranderingen zullen nog niet meteen zichtbaar zijn. Momenteel wordt onze database gesynchroniseerd met het rijksregister. Dat verloopt in kleine stappen, omdat eenmalig álle gegevens verwerkt moeten worden. Om die reden is het mogelijk dat een adreswijziging die sinds juli reeds op de gemeente werd doorgegeven nu nog niet zichtbaar is op de site. Naar verwachting zal in de loop van september de synchronisatie volledig rond zijn.

Maak het jezelf gemakkelijk: eBIV: e-learning voor de vastgoedmakelaarKadasterfinder: online toegang tot het kadasterMyRentPro: huurcontracten online registreren en beheren MyRentPro: huurcontracten online registreren en beheren

Vlaams Energieplan: voorstellen voor meer, sneller en beter

De Vlaamse Regering heeft een ontwerp van Vlaams Energieplan klaar om tegen 2030 de energie-efficiëntie aanzienlijk te verbeteren. Via het renovatiepact met daarin de gebouwenpas en het opgewaardeerde EPC+ dat er vanaf 2019 komt, werkt de Vlaamse Regering aan langetermijndoelstellingen voor 2050. Ze stelt nu ook bijkomende maatregelen voor.

In het interfederale energiepact staat dat de verkoop van stookolieketels vanaf 2035 verboden wordt. Vlaanderen wil dit versnellen door ervoor te zorgen dat er vanaf 2021 geen stookolieketels meer komen bij nieuwbouw of bij ingrijpende energetische renovaties. Nieuwe verkavelingen krijgen vanaf 2021 ook geen aardgasaansluitingen meer.

Uit een studie van het Steunpunt Wonen bleek dat de verlaging van het btw-tarief voor vernieuwbouw na sloop van toepassing in 13 Vlaamse centrumsteden geleid heeft tot een grote stijging van vergunningen voor vernieuwbouw. De btw-wetgeving is een federale bevoegdheid, maar er wordt voorgesteld het btw-tarief voor vernieuwbouw na sloop vanaf 2021 uit te breiden tot alle Vlaamse dorps- en stadskernen.

Lees meer...

Het BIV is dichtbij.
Like BIV-Mail 258: BIV langer open en eerste volledige digitale vastgoedtransactie! on Facebook

Brusselse indicatieve standaardmodellen voor huurovereenkomsten

In een Besluit van de Brusselse Regering van 12 juli 2018 werden standaardmodellen voor huurovereenkomsten gepubliceerd met een indicatieve waarde. Deze mogen maar moeten dus niet worden gebruikt. Het omvat niet enkel de clausules uit de Brusselse Huisvestingscode maar ook andere bepalingen die in de praktijk welgekend zijn.
 

Het gaat om deze zes types van huurovereenkomsten:

Huurovereenkomst van hoofdverblijf, huurovereenkomst naar gemeen recht, huurovereenkomst voor medehuurders (hoofdverblijf), huurovereenkomst voor medehuurders (gemeen recht), huurovereenkomst student (hoofdverblijf) en huurovereenkomst student (gemeen recht).
 

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen verplichte en niet-verplichte clausules. Deze laatsten staan in de tekst in grijstinten weergegeven. De huurovereenkomsten werden opgesteld na advies van het Nationaal Eigenaars- en Mede-eigenaarssyndicaat, de Adviesraad voor Huisvesting en de Huurdersbond.

Verhoogde premies in geval van bodemverontreiniging in Brussel

  • bodemonderzoek: 100% terugbetaald tot 7.000 euro

  • saneringswerken: plafonds tot 90.000 euro (natuurlijke personen) en 60.000 euro (rechtspersonen)

Het nieuwe premiebesluit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is in werking getreden op 16 augustus. Voortaan zullen de kosten voor bodemonderzoeken voor 100 % door premies gedekt worden. Bovendien werd de plafonnering van de premies herzien, en kunnen ze in bepaalde situaties oplopen tot 7.000 euro.

Ook voor saneringswerken werden de plafonds aanzienlijk verhoogd tot 90.000 euro (natuurlijke personen) en 60.000 euro (rechtspersonen).

De voorwaarden om de premies te bekomen en de procedure tot aanvraag blijven ongewijzigd:

  • beschikken over een weesverontreiniging;
  • reeds bodemonderzoek of werken voor de behandeling van bodemverontreiniging uitgevoerd hebben die conform verklaard werden aan de bodemordonnantie;
  • een premieaanvraagformulier richten tot Leefmilieu Brussel, met een kopie van de id-kaart van de aanvrager evenals de facturen en betaalbewijzen die gelinkt zijn aan de aanvraag.

Lees meer...

We waarderen je mening. Geef deze BIV-Mail in één klik je beoordeling op 10!
lowest 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   highest
Sorry, voting is closed.
Laat meteen ook even weten hoe we voor jou beter kunnen doen...
http://www.biv.beVragen, opmerkingen, suggesties, feedback?
info@biv.be of 02/505 38 50© 2018 BIV 
Alle rechten voorbehouden. V.U.: Stefaan Leliaert