Copy
Lay-out van je mail wat vreemd? In je browser is alles in orde
BIV-Mail 389
14/07/21
Beste vastgoedmakelaar, 
dit lees je deze week:

Reminder: onze tevredenheidsenquête gaat van start

Twee weken geleden gaven we mee dat er een tevredenheidsenquête zou worden afgenomen waarmee we je mening over het BIV willen kennen (telefonisch onthaal, bereikbaarheid en efficiëntie van de diensten, vormingsaanbod, publicaties enz.). Het marketingbureau 'Martine Constant Consulting Group', dat instaat voor de uitvoering van de enquêtes, informeerde ons dat ze weldra met de telefonische oproepen zal starten. Vanaf eind deze week kunnen de medewerkers contact met je opnemen. We geven nog mee dat je antwoorden volledig anoniem blijven ten aanzien van het BIV. Bedankt alvast voor je tijd! 

Juridisch advies nodig?
Bel de helpdesk op 070/211 211 (enkel voor vastgoedmakelaars)

Eerste kwartaal: vastgoedprijzen gaan verder de hoogte in

Eind juni publiceerde Statbel de vastgoedprijzen voor het eerste kwartaal van dit jaar. De publicatie is gebaseerd op de verkoopakten die geregistreerd werden bij de Administratie van de Patrimoniumdocumentatie van de FOD Financiën. De Belgische mediaanprijs voor een huis in gesloten of halfopen bebouwing bedroeg 225.000 euro. Voor een huis in open bebouwing betaalde men 330.000 euro. Het Waals Gewest is het goedkoopste, met een mediaanprijs die 261.000 euro bedroeg voor huizen in open bebouwing. In het Vlaams Gewest was dat 365.000 euro voor een open bebouwing en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest liep dit op tot 950.000 euro. Dit komt neer op stijgingen met respectievelijk 4,4%, 7,4% en 18,8% ten aanzien van het eerste trimester uit 2020.

De Belgische mediaanprijs van 225.000 euro voor een gesloten of halfopen woning ligt bijna 20% hoger dan in hetzelfde trimester van 2020. In geval van een open bebouwing merken we een stijging op van 14% terwijl de stijging bij appartementen het minst uitgesproken is (+ 5,5%). De hoge prijsstijgingen van huizen op nationaal niveau in het eerste kwartaal van 2021 ten opzichte van dezelfde periode in 2020 kan gelinkt worden aan de afschaffing van de woonbonus in Vlaanderen vanaf 1/01/2020. Het aantal transacties was er in het eerste trimester van 2020 dermate afgenomen na de rush op vastgoed eind 2019 dat de prijzen van het goedkopere Waals Gewest een drukkender effect uitoefenden op de nationale mediaanprijs. In het eerste kwartaal van dit jaar normaliseerde het aantal transacties zich opnieuw.

In het Vlaams Gewest was een huis in het eerste kwartaal van dit jaar het duurst in Vlaams-Brabant. Een huis in gesloten of halfopen bebouwing kostte er 300.000 euro, voor een huis in open bebouwing bedroeg de mediaanprijs 420.000 euro. Deze provincie was ook het duurst voor wat appartementen betreft (231.250 euro). Limburg is de goedkoopste provincie in het Vlaams Gewest. Knokke-Heist is van alle gemeenten in ons land de duurste. Hastière, grensgemeente in de provincie Namen is de goedkoopste.

Je persoonlijke account op BIV.be
Activeren | Inloggen | Dashboard

Mogelijkheid voor gemeenten om jaarlijkse sanctie op te leggen bij niet-naleving conformiteitsattest?

In het Vlaams Parlement wordt vandaag gestemd over een voorstel tot decreet dat aan gemeenten de mogelijkheid zou geven om jaarlijks terugkerende GAS-boetes op te leggen ingeval men als verhuurder de verplichting tot het bekomen van een conformiteitstattest naast zich zou neerleggen. Op vandaag kan een GAS-boete slechts één keer worden toegekend. Enkele parlementsleden namen daarom het initiatief tot dit decreet gezien het belang van de woningkwaliteit en om de handhavingsmogelijkheden van de gemeenten te verruimen. 

Wie in Vlaanderen een woning verhuurt, moet ervoor zorgen dat ze aan bepaalde kwaliteitsnormen (op vlak van veiligheid, gezondheid…) voldoet. Om dat aan te tonen, kunnen eigenaars-verhuurders een conformiteitsattest aanvragen bij hun gemeente, maar in een toenemend aantal gemeenten is dat attest verplicht. Een bijkomende bevoegdheid zou nu toelaten om een jaarlijks terugkerende aanvraagverplichting via verordening op te leggen zolang niet aan het verplichte conformiteitsattest is voldaan. Die terugkerende verplichting kan dan jaarlijks worden gekoppeld aan een GAS-boete. Via onze site zal je spoedig vernemen of dit voorstel werd aangenomen.

Maak het jezelf gemakkelijk: eBIV: e-learning voor de vastgoedmakelaarKadasterfinder: online toegang tot het kadasterMyRentPro: huurcontracten online registreren en beheren MyRentPro: huurcontracten online registreren en beheren

Woningpas omvat sinds kort ook digitale kluis

Het Vlaams Klimaat- en Energieagentschap (VEKA) meldt dat de woningpas - het digitale paspoort van ieders woning - sinds kort over een digitale kluis beschikt waar een eigenaar zelf documenten over zijn woning kan uploaden. De woningpas wordt op die manier een online verzamelpunt voor alle relevante digitale info over de woning, denk aan attesten, keuringsbewijzen, onderhoudsdocumenten, facturen enz. die tevens nuttig zijn bij een eventuele verkoop van het pand. 

Het uploaden en opslaan van documenten gebeurt onder het luik ‘attesten en documenten’ binnen de woningpas. Aanmelden kan via de e-ID of de itsme-app. De eigenaar kan ervoor kiezen om de documenten te delen met bv. een vastgoedmakelaar of een andere partij (architect, kandidaat-koper…). Eens de woning wordt verkocht, gaan de bewaarde documenten automatisch over naar de volgende eigenaar. Meer info is te vinden op deze pagina van het VEKA.

Het BIV is dichtbij.
Like BIV-Mail 389: Tevredenheidsenquête nu echt uit de startblokken on Facebook

BIV-Mail even in zomerpauze

De BIV-Mail gaat er een maand tussenuit. Op woensdag 18 augustus mag je onze wekelijkse nieuwsbrief opnieuw in je mailbox verwachten. Wat de juridische helpdesk betreft gaven we al mee dat ze tijdens de zomer bereikbaar blijven van 10u tot 16u (070/211 211) m.u.v. 21 juli en 16 augustus. Geniet intussen van een welverdiende vakantie!

We waarderen je mening. Geef deze BIV-Mail in één klik je beoordeling op 10!
lowest 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   highest
Sorry, voting is closed.
Laat meteen ook even weten hoe we voor jou beter kunnen doen...
http://www.biv.beVragen, opmerkingen, suggesties, feedback?
info@biv.be of 02/505 38 50© 2021 BIV 
Alle rechten voorbehouden. V.U.: Olivier Morobé