Copy
Seconed : Technisch Controlebureau voor het Bouwwezen
Bekijk deze email in uw browser
September 2014, nummer 2
Beste relatie,

Voor u ligt onze tweede digitale nieuwsbrief met nieuwswaardigheden en feiten over een van onze lopende projecten. In deze nieuwsbrief informeren wij u over ons grootste gebouwenproject, namelijk de hoofdzetel van het voormalige ministerie van Verkeer, Ruimtelijke Ordening en Milieu in Den Haag dat grondig wordt vernieuwd. Voor ons een uniek project, waar wij onze kennis en expertise goed in kwijt kunnen. We zijn dan ook erg trots dat we onze bijdrage mogen leveren aan dit prachtige project.

Wij bedanken iedereen die zich in het voortraject heeft ingezet om BAM PPP te overtuigen van de meerwaarde die we kunnen bieden en we wensen het projectteam veel succes met het uitvoeren van deze uitdagende opdracht. 
Business Development Manager
Directeur

Herontwikkeling van de hoofdzetel van het voormalige ministerie van Verkeer, Ruimtelijke Ordening en Milieu in Den Haag

De hoofdzetel van het voormalige ministerie van Verkeer, Ruimtelijke Ordening en Milieu in Den Haag wordt grondig vernieuwd.  Het gebouw dat in de jaren ’80 gebouwd werd was toen het meest duurzame pand in Nederland. Het pand heeft een (bruto) vloeroppervlakte van ca. 90.000 m² exclusief parkeren en beschikt in de huidige situatie over ca. 3.000 werkplekken. Na de herontwikkeling biedt het gebouw onderdak aan 3 ministeries met ca. 4.500 flexibele werkplekken.

Rijksgebouwendienst heeft de herontwikkeling van het pand via een D(esign) B(uild) F(inance) M(aintain) & O(perate) contract in de markt gezet. Opdrachtnemer BAM PPP staat dus naast het ontwerp en de realisatie ook in voor de financiering, het onderhoud en beheer van het gebouw gedurende 25 jaar.

Al sinds de tenderfase (vanaf juni 2013) zijn BAM PPP en SECONED met elkaar in gesprek over een rol voor SECONED als onafhankelijke toetsende partij. BAM PPP raakte overtuigd van de meerwaarde van een externe controle en heeft hier in zijn inschrijfprijs dan ook rekening mee gehouden. Nu BAM PPP het werk ook daadwerkelijk mag uitvoeren is ook SECONED aan boord als extern toetsende partij. En daar zijn we blij mee!

Projectomschrijving

 • Hoofdopdrachtgever: Rijksgebouwendienst
 • Opdrachtgever en aannemer: PPS Poort Centraal, met o.a. BAM PPP, BAM U-bouw en Techniek, O.M.A. en ISS
 • Architect: O.M.A. Rotterdam
 • Integraal PPS contract: € 267.000.000,00
 • Bouwperiode: 2014 - 2016
 • 90.000 m2 vloeroppervlakte (excl. parkeren)
 • Na herontwikkeling onderdak voor 3 ministeries met ca. 4.500 flexibele werkplekken.

Onze rol in het project


In opdracht van PPS Poort Centraal toetst Seconed het ontwerp, de engineering en uitvoering aan de eisen uit de outputspecificatie van de Rijksgebouwendienst en aan de eisen uit het bouwbesluit. Het is een zeer uitgebreide opdracht van controle op ontwerp, engineering en uitvoering op het vlak van de volgende domeinen:
 • Constructieve veiligheid
 • Brandveiligheid
 • Bouwfysica (inclusief akoestiek)
 • Gebouwgebonden technische installaties
 • Beveiliging
 • Integrale toegankelijkheid (toegankelijkheid voor mindervaliden)
SECONED B.V. Hoge Mosten 6B Breda, Postbus 4870 4803 EW Breda
T: +31(0)76 560 70 90, E: mail@seconed.nl