Copy
Logo Vlaanderen schuine streep Agentschap Binnenlands Bestuur Bekijk de online versie
Banner met gekleurde muren
Nieuwsbrief lokaal gelijkekansenbeleid
7 september 2020

Inhoud

 • Gendergelijkheid in de publieke ruimte
 • Toolkit onnodige sekseregistratie voor gemeenten
 • Regenboogpad of zebrapad
 • Regenboogsteden Webinar Week 2020
 • Regionale jaarverslagen Unia
 • Nieuwsbrief COL13 voor magistraten en politiereferentieambtenaren
 • Deadline toegankelijke websites bij lokale besturen
 • Webinar Universal Design
 • Circuit Sortie, meer sociale contacten, mét of zonder beperking
 • Feiten en tips

Gendergelijkheid in de publieke ruimte

De meest recente cijfers van de veiligheidsmonitor bevestigen dat vrouwen zich anders verplaatsen dan mannen en zich onveilig voelen in de publieke ruimte. De gids ‘Gendergelijkheid in de publieke ruimte’ inspireert lokale besturen om de genderdimensie te integreren in stedelijke, gemeentelijke en wijkontwikkelingsplannen. De handleiding is een aanrader voor lokale diensten mobiliteit en ruimtelijke ordeningen, want het vertrekt vanuit een aantal concrete vragen bij 5 thema’s:

 • Gender mainstreaming
 • Circulatie
 • Urbanisatie
 • Seksuele intimidatie op straat
 • Participatie.
Raadpleeg de gids “Gendergelijkheid in de publieke ruimte”

Toolkit onnodige sekseregistratie voor gemeenten

Invulformulieren vragen vaak naar je geslacht, terwijl die informatie niet altijd noodzakelijk is. Voor transgenderpersonen of non-binaire personen kan dat erg vervelend zijn en aanvoelen als een onnodige schending van hun privacy. Soms is het geslacht wel belangrijk. Hoe registreer je dat op een inclusieve manier? Atria en Transgender Netwerk Nederland ontwikkelden een toolkit sekseregistratie voor bedrijven, gemeenten en de nationale overheid om je daarbij te helpen.

Regenboogpad of zebrapad

Meerdere lokale besturen richten een regenboog(zebra)pad in als teken van solidariteit met de LGBTIQ-gemeenschap. Ze springen daar heel creatief mee om want een wettelijk zebrapad heeft alleen zwarte en witte strepen. De stad Turnhout schilderde de regenboogkleuren haaks op de zebrastrepen. De gemeente Eeklo bracht de kleuren aan rondom de witte en zwarte strepen. Het regenboog(zebra)pad is een mooi gebaar zolang de veiligheid niet in het gedrang komt. Kies daarom een veilige locatie om verwarring te vermijden. 

Vragen over een regenboog(zebra)pad? Contacteer ons!

Regenboogsteden Webinar Week 2020

Van maandag 28 september tot en met vrijdag 2 oktober organiseert Movisie de Regenboogsteden Webinar Week 2020. Elke middag van 15.00 tot 17.00 uur kan je deelnemen aan een leerzame en inspirerende online sessie over een LHBTI-gerelateerd onderwerp. Movisie organiseert de webinars in samenwerking met organisaties uit het werkveld in Nederland. Ook Vlaamse steden en gemeenten kunnen deelnemen.

Raadpleeg het programma en de inschrijvingsmodaliteiten

Regionale jaarverslagen Unia

Naast een algemeen jaarverslag en cijferverslag publiceert Unia ook regionale jaarverslagen. Daarin bundelt Unia het overzicht van alle activiteiten van de Unia-contactpunten per regio. Met deze regionale rapporten wil Unia de lokale overheden zo goed mogelijk informeren over relevante meldingen en dossiers op hun grondgebied en in hun regio. 

Raadpleeg het algemeen jaarverslag en de regionale jaarverslagen van Unia

Nieuwsbrief COL13 voor magistraten en politiereferentie-ambtenaren

De omzendbrief COL13/2013 (pdf) regelt de samenwerking tussen de politie, het parket, Unia en het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen. Die omzendbrief duidt onder meer de politiereferentie-ambtenaren en referentiemagistraten aan voor discriminatie en haatmisdrijven. In 2019 lanceerde Unia een elektronische nieuwsbrief voor magistraten en politiereferentie-ambtenaren. Nieuwsbrief COL13 biedt informatie over strafrechtelijke vonnissen en arresten, goede praktijken en studiedagen. Zo wil Unia die specifieke doelgroep informeren en nog meer bij haar werking betrekken.

Deadline toegankelijke websites bij lokale besturen

Op 22 december 2016 ging de Europese richtlijn webtoegankelijkheid van kracht. Het Bestuursdecreet zette de richtlijnen om naar de Vlaamse context. Websites van lokale overheden moeten tegen 23 september 2020 toegankelijk zijn voor mensen met een visuele, auditieve of motorische beperking. De deadline voor apps is 22 juli 2021.

Lees meer over de regelgeving webtoegankelijkheid

Webinar Universal Design

Universal Design of Design for All maakt ontwerpen voor iedereen mogelijk. Je bent niet langer beperkt door je lichamelijke mogelijkheden, leeftijd, geslacht, cultuur, leeftijd of taal. Op 17 september organiseert Inter samen met ABB en Gelijke Kansen Vlaanderen een webinar. Interessante sprekers uit binnen- en buitenland zullen goede praktijkvoorbeelden en de winnende ontwerpen van de architectuurwedstrijd ‘U Design for real people’ toelichten.

Lees meer over het programma van deze webinar en schrijf je in

Circuit Sortie: meer sociale contacten mét of zonder beperking

Circuit Sortie is een initiatief van Inter en De Genereuzen. Het stimuleert sociale contacten voor mensen met een beperking in coronatijden. Mensen mét en zonder beperking brengen ze bij elkaar om samen mooie plekjes te ontdekken. Lokale besturen, organisaties of verenigingen kunnen aan de slag met Circuit Sortie. Een webinar met ondertitels en met Vlaamse gebarentaal legt uit hoe het werkt. Een genereus initiatief dat het promoten waard is op de lokale website. 

Raadpleeg de website van Circuit Sortie en doe mee

Feiten en tips

 • TIP > Elk Mechels gezin kreeg van de stad een antiracismesticker om op te hangen als onderdeel van een alternatieve antiracismecampagne in coronatijd. De stedelijke website beschikt ook over een meldpunt voor racisme en discriminatie.
 • TIP > Het gemeentebestuur van Puurs-Sint Amands onderzoekt of haar Poolse zusterstad Debica de mensenrechten schendt met haar zogenaamde LGBT-vrije zone. De jumelage staat ter discussie.
 • TIP > De brochure ‘Toegankelijk Koekelare’ (pdf) bundelt alle info over toegankelijke mobiliteit, horeca, sanitair, recreatie en toerisme voor inwoners en bezoekers met een beperking.
 • TIP > Red de stoep is een ludieke campagne van Mobiel 21 om het voetpad te vrijwaren van hinderlijke voorwerpen zoals verkeerd geparkeerde fietsen of vuilniszakken. Die belemmeren de bewegingsruimte van blinden, rolstoelgebruikers of mensen met een kinderwagen. Mobiel 21 werkt daarvoor samen met lokale partners en overheden.
 • TIP > De Internationale Dag van de Witte Stok op 15 oktober was in 2019 een gelegenheid voor de lokale politie van Assenede/Evergem om aandacht te vragen voor blinden en slechtzienden in het verkeer.
 • FEIT > De Brailleliga bestaat 100 jaar. De activiteiten van de Brailleliga zijn inclusief. Ze pleiten voor een samenleving die zich aanpast aan alle burgers zodat ook personen met een beperking volop kunnen deelnemen aan het sociale leven.
Nog niet geabonneerd op deze gratis nieuwsbrief? Vorige versies bekijken? Klik hier!
Deel
Tweet
Deel
Stuur door
Contact:
Agentschap Binnenlands Bestuur
Havenlaan 88, bus 70
1000 Brussel
gelijkekansen.be
gelijkekansen@vlaanderen.be

Privacyverklaring
Uitschrijven uit deze lijst
Nog niet geabonneerd?
logo ABB