Copy
Logo Vlaanderen schuine streep Agentschap Binnenlands Bestuur Bekijk de online versie
Banner met gekleurde muren
Nieuwsbrief lokaal gelijkekansenbeleid
11 december 2019

Inhoud

Vlaanderen ondersteunt het lokaal samenleven

Lokale besturen zijn prioritaire partners voor het Vlaamse integratie- en gelijkekansenbeleid. Ze kunnen de complexe uitdagingen van het samenleven in diversiteit beantwoorden door participatie en coproductie te regisseren. In zijn beleidsnota verwijst minister van Samenleven, Bart Somers, naar het belang van lokale besturen en de Vlaamse ondersteuning voor de realisatie van een inclusieve samenleving.

Lees de Beleidsnota Gelijke Kansen, Integratie en Inburgering 2019-2024 (pdf)

Geen inclusie zonder transparantie en participatie

Het Decreet Lokaal Bestuur verplicht lokale besturen om in een ‘participatiereglement’ duidelijk te maken hoe ze burgerparticipatie organiseren. De Wakkere Burger formuleerde aanbevelingen voor een transparant, participatief én inclusief lokaal beleid. Ze duiden de verplichte evenredige vertegenwoordiging binnen adviesraden en geven tips om moeilijk bereikbare groepen en burgers te betrekken. De VVSG verzamelde ook 45 methodieken voor lokale beleidsparticipatie, die extra aandacht besteden aan kwetsbare inwoners.

Aanbevelingen voor een toegankelijke gemeente

Een toegankelijke gemeente is voor elke burger een mensenrecht. Dat geldt ook voor personen met een handicap. Unia bevroeg de Vlaamse gemeenten en publiceerde een studierapport met aanbevelingen voor het Vlaamse en het lokale beleid. Het Vlaams expertisecentrum Inter biedt lokale besturen instrumenten en ondersteuning om een kwaliteitsvol integraal toegankelijkheidsbeleid uit te rollen: van concept tot effectieve uitwerking.

Gemeentelijke communicatie zonder genderstereotypen

Niemand is vrij van stereotypen en vooroordelen. Lokale ambtenaren krijgen in allerlei situaties teksten of beelden te zien die per ongeluk genderstereotypen bevestigen. Daarom is het belangrijk om bewust en aandachtig bij elke communicatie stil te staan. Correct taalgebruik is de eerste stap om respectvol met genderdiversiteit om te gaan.

IDEM, informatieplatform over intersekse personen

1 op 2.000 mensen wordt geboren met biologische kenmerken die onze maatschappij niet als ‘typisch’ mannelijke of vrouwelijk ziet. De sociale erkenning is beperkt en je treft veel maatschappelijke onwetendheid aan over variaties in seksekenmerken, intersekse en DSD (Disorders of Sex Development). IDEM ontstond om stigma, taboe, onwetendheid en ongenuanceerde beeldvorming te bestrijden. Het is een centrale online plek waar iedereen met vragen over intersekse condities terecht kan.

Raadpleeg de website IDEM

Nieuwe hulplijnen voor holebi’s en transgender personen

çavaria, het Transgender Infopunt (TIP) en het Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie (VLESP) lanceerden nieuwe hulplijnen voor holebi’s en transgender personen. Op lumi.be en gendervonk.be staan instrumenten en videogetuigenissen om holebi’s, transgender personen, hun ouders en hulpverleners op weg te helpen. Die informatie bestaat naast andere hulplijnen zoals 1712 voor alle vormen van misbruik en kindermishandeling over geweld of de zelfmoordlijn zelfmoord1813.be. Het mag op geen enkel gemeentelijke website ontbreken.

Ontdek de nieuwe hulplijn voor holebi’s en transgender personen

Feiten en tips

 • FEIT > Het holebifilmfestival blijft Vlaanderen verder inpalmen. Dit jaar brachten 24 steden en gemeenten het LGBT+-thema onder de aandacht waaronder verschillende nieuwkomers.
   
 • FEIT > ‘Orange the world’ is een internationale campagne voor vrouwenrechten en gendergelijkheid. Het sluit aan bij de internationale dag voor de uitbanning van geweld tegen vrouwen die op 25 november plaatsvindt. Openbare gebouwen zoals het gemeentehuis van Affligem of het operagebouw in Gent kleuren dan oranje. Sint-Niklaas maakt de bomen in het stadspark oranje.
   
 • TIP > 'De Mensen Maken de Stad' is een methodiek om via verhalen van Mechelaars de diversiteit in beeld te brengen en te werken aan een inclusieve samenleving.
   
 • TIP > Het filmpje ’Zo is Sint-Niklaas’ brengt de diversiteit van Sint-Niklaas positief in beeld. Tijdens het ‘stadsgesprek over diversiteit’ konden inwoners hun mening geven over een anti-discriminatiebeleid, een regenboogbeleid en over manieren om diversiteit weer te geven zonder mensen in hokjes te plaatsen.
   
 • TIP > Noteer het disABILITYfilmfestival van 9 tot 13 maart 2020 in Leuven.

 
Nog niet ingeschreven voor deze nieuwsbrief? Klik hier!
Deel
Tweet
Deel
Stuur door
Contact:
Agentschap Binnenlands Bestuur
Havenlaan 88, bus 70
1000 Brussel
gelijkekansen.be
gelijkekansen@vlaanderen.be

Uitschrijven uit deze lijst
Nog niet geabonneerd?
logo ABB