Copy
Logo Vlaanderen schuine streep Agentschap Binnenlands Bestuur Bekijk de online versie
Banner met gekleurde muren
Nieuwsbrief lokaal gelijkekansenbeleid
3 maart 2021

Inhoud

 • Internationale Vrouwendag
 • Waar terecht bij seksueel geweld?
 • Maak van jouw stad een 'safer city'
 • Vaccinatiestrategie zonder uitsluiting
 • Lokaal regenboogbeleid in kaart gebracht
 • Een lokaal E-inclusiebeleid
 • Invulassistent toegankelijkheidsverklaring
 • Meldcode gedwongen huwelijken
 • Slechts 1 op 3 weet wat intersekse is
 • Voornaamswijziging transgender personen
 • Feiten en tips

Internationale Vrouwendag

Deel de internationale campagne #ChooseToChallenge die oproept tot solidariteit met vrouwen overal ter wereld. In België lanceert WIFTM op de Internationale Vrouwendag een digitale conferentie met een livestream, video playlist en interactief Zoomplatform. Je vindt op de website een nationale evenementenkalender. Ook heel wat steden en gemeenten besteden aandacht aan de vrouwendag. In Brugge kleurt het stadhuis paars. Mechelen zet vrouwen die bijdroegen aan de samenleving tijdens de coronacrisis in de kijker. Hasselt verzamelt vrouwengedichten. Turnhout organiseert een vrouwenwandeling. Diest en Roeselare gaan voor online met lezingen en een radioprogramma...

Lees het volledige programma van International Women’s day Belgium.

Vind lokale initiatieven op de lokale websites en via de UITinvlaanderen.be/vrouwendag.

Waar terecht bij seksueel geweld?

Seksueel geweld omvat iedere vorm van ongewenst seksueel contact. Dat kan gaan van ongewenste aanrakingen of zoenen tot verkrachting. Slachtoffers, familie en vrienden weten niet altijd waar ze terecht kunnen. De website seksueel geweld maakt hen wegwijs met uitleg over het verloop van een aangifte en informatie over de zorgcentra na seksueel geweld. Je krijgt tips over wat je best wel en niet doet. Ook hardnekkige en nefaste mythes over seksueel geweld komen aan bod. Deze website mag op geen enkele lokale website ontbreken!

Raadpleeg de website seksueelgeweld.be

Maak van jouw stad een 'safer city'

‘Safer Cities for Girls’ is een project van Plan International in de strijd tegen seksuele intimidatie. Jongeren kunnen op de kaart van hun stad aanduiden waar ze slachtoffer of getuige waren van seksuele intimidatie. Na Antwerpen, Brussel en Charleroi doet nu ook Gent mee. Het is belangrijk om als getuige te reageren. Niet alleen ondersteun je het slachtoffer, je maakt de dader ook bewust dat zijn of haar gedrag onaanvaardbaar is. Een undercoverfilmpje zoals in Gent kan in elke stad of gemeente sensibiliseren.

Vaccinatiestrategie zonder uitsluiting

In de vaccinatiestrategie is communicatie cruciaal. Minstens 70% van de bevolking moet zich laten inenten om groepsimmuniteit te bereiken. Daarom is het belangrijk om iedereen te bereiken en niemand uit te sluiten. De coronacrisis maakt duidelijk dat we niet enkel een algemene campagne nodig hebben, maar ook communicatie op maat van specifieke groepen. Je bereikt niet iedereen met eenzelfde kanaal, taal en boodschap.

Voor lokale besturen, zorgraden, vaccinatiecentra en andere actoren die betrokken zijn bij de organisatie van de vaccinatie werkte het Agentschap Binnenlands Bestuur met steun van onder meer de VVSG een aparte webrubriek uit. Daar vind je interessante instrumenten, praktische tips, goede praktijken, links en aanbevelingen om specifieke groepen te bereiken met een diversiteitsbewust communicatiebeleid rond COVID-19-vaccinatie.

Op de portaalsite laatjevaccineren.be vind je alle informatie over de Vlaamse vaccinatiestrategie.

Lokaal regenboogbeleid in kaart gebracht

De 5 Roze Huizen analyseerden het LGBTI+-beleid in de Vlaamse steden en gemeenten. In de analyse vind je welke initiatieven de lokale besturen nemen rond LGBTI+-thematieken. Het is een inspiratiebron om samen werk te maken van een uitgestippeld lokaal regenboogbeleid.

Lees de analyse van het lokaal Vlaams regenboogbeleid (pdf).

Een lokaal E-inclusiebeleid

10% van de bevolking heeft geen internetverbinding thuis en bijna 4 op 10 heeft geen digitale vaardigheden of kent slechts de basis. Dat is een bijzonder grote groep die in onze gedigitaliseerde samenleving maatschappelijke uitsluiting riskeert. Daarom organiseerde Mediawijs een webinar over e-inclusie met als centrale vragen: wie zijn de mensen die digitaal worden uitgesloten en wat zijn hun noden tijdens de coronacrisis? Het verhaal over het e-inclusiebeleid in Sint-Niklaas illustreert wat lokale besturen kunnen doen. Vlaams minister Somers werkt een plan uit om lokale besturen te ondersteunen in de aanpak van digitale uitsluiting.

Volg het webinar van Mediawijs over e-inclusie.

Invulassistent toegankelijkheidsverklaring

De Europese richtlijn over webtoegankelijkheid (2016) stelt dat websites en apps van overheden toegankelijk moeten zijn voor iedereen, en in het bijzonder voor mensen met een visuele, auditieve of motorische beperking. Een jaarlijkse rapportage zal de stand van zaken monitoren op basis van steekproefsgewijze screenings. Het 1ste rapport verschijnt eind 2021. Elke overheidswebsite moet een toegankelijkheidsverklaring opnemen. De federale overheidsdienst BOSA ontwikkelde een digitale assistent die overheidsdiensten stap voor stap begeleidt om die verklaring op te stellen.

Ga naar de invulassistent.

Meldcode gedwongen huwelijken

Gedwongen huwelijken zijn een vorm van gendergerelateerd geweld. De omzendbrief (COL 06/2017) beoogt een strafrechtelijk beleid op basis van een betere kennis bij politie en justitie. Ambtenaren van de burgerlijke stand kunnen hiertoe bijdragen door gedwongen huwelijken te signaleren en te voorkomen. Het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen ontwikkelde een toolkit die een schematische meldcode is om gedwongen huwelijken te herkennen en op de correcte, wettelijke manier aan te pakken.

Download de meldcode voor het signaleren van gedwongen huwelijken.

Hoe schadelijke praktijken zoals huwelijksdwang, huiselijk of eergerelateerd geweld bespreekbaar maken en voorkomen? Movisie geeft tips om taboes samen met migranten- en vluchtelingenorganisaties aan te pakken.

Lees de tips van Movisie om taboes samen met migranten- en vluchtelingenorganisaties aan te pakken.

Slechts 1 op 3 weet wat intersekse is

Vlaamse onderzoekers peilden voor het eerst naar de kennis over intersekse. Uit het onderzoek blijkt dat 1 op 3 Vlamingen niet weten wat intersekse is. De onderzoekers stelden vast dat er een duidelijk verband bestaat tussen kennis over de thematiek en de maatschappelijke openheid tegenover intersekse personen. Ook het doorbreken van ‘hokjes-denken’ rond gender en geslacht draagt bij tot een meer open en positieve houding. Hoog tijd dus voor een artikel over dit onderwerp in de lokale nieuwsbrief of op de gemeentelijke website!

Lees het rapport ‘Kennis en opvattingen over intersekse. Een Nulmeting in Nederland en Vlaanderen.’

Neem een kijkje op ideminfo.be voor algemene informatie over intersekse.

Voornaamswijziging transgender personen

Transgender personen kunnen sinds 1 januari 2018 hun voornaam en geslacht officieel laten wijzigen bij de ambtenaar van de burgerlijke stand. Elke stad of gemeente bepaalt zelf het tarief voor voornaamswijziging, maar voor transgender personen mogen ze maar 10% van dat bedrag aanrekenen. Voor deze personen is de voornaamswijziging een grote stap in de erkenning van hun identiteit. De procedure is mogelijk vanaf 12 jaar en staat los van de procedure voor de wijziging van het geregistreerde geslacht (pas mogelijk vanaf 16 jaar). In heel wat steden en gemeenten is voornaamswijziging zelfs gratis. Een tip om als lokaal bestuur te overwegen?

Lees de brochure van de FOD Justitie over wijzigingen aan voornaam en/of geslachtsregistratie (pdf).

Feiten en tips

 • TIP > 1 mei is de deadline voor projectaanvragen van het Vlaams gelijkekansenbeleid. Bekijk de subsidiegids met een duidelijke omschrijving van de voorwaarden en beoordelingscriteria.
 • FEIT > Het nieuwe gendersyntheserapport weerspiegelt de maatschappelijke positie en participatie van mannen en vrouwen in Vlaanderen. Het is een handige tool ter ondersteuning van het lokaal genderbeleid.
 • TIP > Stad Leuven en Museum M organiseren in april online studie- en inspiratiedagen met als thema: Meer Man Mag! Bondgenoten in gelijke kansen. Een uniek initiatief over mannenthema’s die ook vrouwenthema’s zijn en omgekeerd.
 • TIP > De 11de editie van het DisABILITY Film Festival begin mei heeft als titel: Wij filmen ook! (Yes, we cam!). Naast films zijn er ook lezingen en workshops.
 • TIP > Wat te doen als jouw lokaal bestuur een stedenband heeft in Europa of daarbuiten en je partnerstad de mensenrechten beperkt voor LGBTI+ personen of andere minderheden? çavaria geeft tips voor lokale besturen als internationale LGBTI+ bondgenoten.
Nog niet geabonneerd op deze gratis nieuwsbrief? Vorige versies bekijken? Klik hier!
Deel
Tweet
Deel
Stuur door
Contact:
Agentschap Binnenlands Bestuur
Havenlaan 88, bus 70
1000 Brussel
gelijkekansen.be
gelijkekansen@vlaanderen.be

Privacyverklaring
Uitschrijven uit deze lijst
Nog niet geabonneerd?
logo ABB