Copy
Logo Vlaanderen schuine streep Agentschap Binnenlands Bestuur Bekijk de online versie
Banner met gekleurde muren
Nieuwsbrief lokaal gelijkekansenbeleid
4 maart 2020

Inhoud

Duurzaamheid en gendergelijkheid

Duurzame ontwikkeling gaat hand in hand met gendergelijkheid en empowerment van vrouwen en meisjes. Agenda 2030 en de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG 5 en SDG 11) omschrijven dat. De nieuwste brochure van de Nederlandstalige Vrouwenraad maakt je wegwijs hoe je deze doelstellingen kan vertalen naar de lokale praktijk.

Raadpleeg de brochure ‘Gendergelijkheid. De lokale uitvoering van Agenda 2030 vanuit genderperspectief’ (pdf).

‘Neeisnee’-campagne

In 2018 lanceerde Mechelen het ‘Actieplan Gendergelijkheid en tegen Seksueel Geweld’ samen met partners van binnen en buiten de stad. De beleving van het slachtoffer staat centraal. Alleen die persoon kan bepalen of iets grensoverschrijdend is of niet. De campagne ‘Zeg NEE tegen seksuele intimidatie’ op www.neeisnee.be is een van de hulpmiddelen om omstaanders te sensibiliseren. Je vindt er tips, getuigenissen en nuttige links.

Contacteer Eleen Naessens voor meer informatie over het Actieplan Gendergelijkheid en tegen Seksueel Geweld.

Film op de Internationale Vrouwendag

’On the Road‘-activiteiten zetten het internationaal festival ‘Dames Draaien- Elles tournent’ voort. Met een database van 1.000 films kan de vzw vertoningen op maat aanbieden aan lokale verenigingen en overheden. Wereldwijd maakten vrouwen de films over diverse thema’s zoals ecologie, gender, holebi, religie, migratie, geweld, humor of mogelijke intersecties. Inspiratie nodig voor de Internationale Vrouwendag? Stad Leuven vertoont samen met cinema Z de documentaire Femhistories tijdens het vrouwenfestival Dancing On The Ceiling.

Raadpleeg de website Dames Draaien.

‘Niets over ons, zonder ons’

Het VN-Verdrag over de rechten van personen met een handicap stelt de participatie van ervaringsdeskundigen als voorwaarde voor een effectief inclusief beleid. De inspiratiebundel van Movisie en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) zet je op weg met goede praktijken, instrumenten en interviews. Je leest er hoe je inclusie met een stappenplan op de lokale agenda kan plaatsen. Om je eigen bestuur te overtuigen kan je een inleefervaring organiseren.

‘Ook wij hebben een stem’

Onze Nieuwe Toekomst vzw (ONT) is een organisatie van, voor en door mensen met een verstandelijke beperking (een zelfadvocatenbeweging). Enkele jaren geleden werkte ONT aan het project beleidsparticipatie. Zo geraken mensen met een beperking zich bewust van de mogelijkheden tot inspraak in het beleid. ONT bundelde de ervaringen van het project in een praktische handleiding (pdf).

Op de ONT-website lees je meer over die organisatie en de diensten die de ervaringsdeskundigen aanbieden, zoals taaladvies ondersteuning bij inspraak en opleidingen op maat.

Wil je hen graag ontmoeten? Ga dan naar één van de ONTmoetingscafés die ze in Vlaanderen organiseren. Dat zijn ontmoetingsmomenten waarin ze ervaringen delen met elkaar.

Inclusie werkt!

Steunpunt voor Inclusie is een initiatief van de organisatie Ouders voor inclusie en wordt gefinancierd door Gelijke Kansen en Onderwijs. Het ondersteunt ouders en hun kinderen in hun ‘inclusietraject’ en inventariseert de drempels die ze daarbij tegenkomen. Zo geeft het Steunpunt signalen aan het beleid om samen naar oplossingen te zoeken. Ook op lokaal niveau kan en wil het Steunpunt een bijdrage leveren. De verhalen en filmpjes op hun website bewijzen dat inclusie werkt.

Laat je inspireren door de tools en de verhalen op de website.

Kijken naar beeldvorming over handicap

Er schort wat aan de beeldvorming over handicap in de media. Vaak zijn personen met een handicap zielige slachtoffers, ofwel superhelden ondanks hun handicap. Dat is geen weerspiegeling van de realiteit. Die beelden beïnvloeden onze houding en gedrag tegenover die groep. Handiwatch.be streeft naar een correctere beeldvorming en biedt een platform voor ervaringsdeskundigen om te reageren op mediaberichten. Je vindt er ook informatie over artikels, films, TV-programma’s en documentatie waarmee je als gemeentelijke communicatiedienst aan de slag kan gaan.

Raadpleeg hier de documentatie voor journalisten en mediamakers.

Feiten en tips

 • TIP > ’Ways of belonging‘ is het thema van de 10de editie van het Leuvense DisABILITYfilmfestival dat loopt van 9 tot 13 maart 2020. Voor het programma raadpleeg je de toegankelijke website.
   
 • FEIT > Dove vrouwen zijn vaker slachtoffer van geweld en ook de gezondheidszorg is onvoldoende aangepast aan die kwetsbare doelgroep. Daarom organiseert Doof Vlaanderen een Dove Vrouwenrechtendag op 7 maart 2020 in Brussel.
   
 • TIP > Het gelijkekansen-project Brake-out biedt een vernieuwend leerprogramma aan voor jongeren met een verstandelijke handicap in Gent, Leuven, Antwerpen, Brugge en Hasselt. Als lokaal bestuur kan je die jongeren ondersteunen en een leerervaring aanbieden. Contacteer Tim Maenhout om hen naar je stad te halen.
   
 • TIP > Op 21 maart vieren we Wereld Downsyndroomdag met de campagne Lots of socks 2020. Met het dragen van verschillende en kleurrijke sokken toon je solidariteit en erken je dat ook mensen met het Downsyndroom lid van de samenleving zijn. Een idee voor het lokaal personeelsblad of gemeenteblad? Misschien doet de burgemeester wel mee…
   
 • TIP > In enkele klikken naar een beter diversiteitsbeleid? Ediv is een online opleiding van Unia met informatie over diversiteitsbeleid en non-discriminatiewetgeving.
   
 • FEIT > NOOZO, Niets over ons zonder ons, is de naam van de Vlaamse Adviesraad Handicap in wording die de verenigingen van en voor personen met een handicap vertegenwoordigt. Lees meer over de werking van die adviesraad.
   
 • FEIT > De Genderwet die je beschermt tegen discriminatie op basis van geslacht, genderidentiteit en genderexpressie werd uitgebreid met de criteria vaderschap, meemoederschap, borstvoeding, adoptie, medisch begeleide voortplanting en seksekenmerken. Voor informatie en juridische steun kan je terecht bij het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen en bij de Vlaamse Ombudsdienst.
Nog niet ingeschreven voor deze nieuwsbrief? Klik hier!
Deel
Tweet
Deel
Stuur door
Contact:
Agentschap Binnenlands Bestuur
Havenlaan 88, bus 70
1000 Brussel
gelijkekansen.be
gelijkekansen@vlaanderen.be

Uitschrijven uit deze lijst
Nog niet geabonneerd?
logo ABB