Copy
Logo Vlaanderen schuine streep Agentschap Binnenlands Bestuur Bekijk de online versie
Banner met gekleurde muren
Nieuwsbrief lokaal gelijkekansenbeleid
29 april 2021

Inhoud

Opleiding webtoegankelijkheid voor lokale besturen

De Dienst Diversiteit van de Vlaamse overheid organiseert in juni opleidingen webtoegankelijkheid voor webredacteurs en webontwikkelaars. Lokale besturen zijn meer dan welkom om die te volgen, want ook zij moeten voldoen aan de Europese richtlijn webtoegankelijkheid.
 
Lees meer over de opleidingen webtoegankelijkheid en schrijf je nu al in.

Lees meer over de Europese richtlijn webtoegankelijkheid en de omzetting in het Vlaams Bestuursdecreet.
 

Charter 'Masterplan Toegankelijke Bushaltes'

Het Masterplan Toegankelijkheid maakt deel uit van de Vlaamse mobiliteitsvisie over basisbereikbaarheid. Het moet de halte-infrastructuur van het openbaar vervoer tegen 2030 meer toegankelijk maken. Lokale besturen die verantwoordelijk zijn voor bushaltes langs de gemeentewegen, kunnen intekenen op het ’Masterplan Toegankelijke Bushaltes‘. Hiermee onderschrijven zij de noodzaak aan inclusieve mobiliteit. Bovendien kunnen zij beroep doen op Vlaamse subsidies en een coachingstraject van vzw Inter.
 
Lees meer over het Masterplan Toegankelijkheid.
 
Raadpleeg het charter ’Masterplan Toegankelijke Bushaltes’ (PDF).

Lees meer over het coaching traject 'Masterplan Toegankelijke Haltes' van vzw Inter.
 

Drempelmeter 2.0.

De Hasseltse Drempelmeter is een instrument om drempels op te sporen waarom organisaties geen divers publiek bereiken. De tool kreeg een gebruiksvriendelijke update en wordt ter beschikking gesteld voor steden en gemeenten. Een train-de-trainercoach leidt cursisten op zodat zij anderen kunnen begeleiden in het toepassen van de tool.Geïnteresseerd? Neem contact op met wivina.vandersteen@vlaanderen.be.

Raadpleeg hier de Hasseltse Drempelmeter 2.0.
 

Trainingen voor IDAHOT

Tijdens de week van 17 mei 2021, de Internationale dag tegen Holebi- Trans- en Interseksefobie (IDAHOT), organiseert cavaria 5 online trainingen voor professionals die werkzaam zijn in de domeinen: gezondheidssector, gezinsverenigingen, onderwijs, publieke ruimtes en media. De trainingen zijn gratis en worden gegeven door de vormingsorganisatie Kliq. Vooral de vorming  van 20 mei 2021 over de publieke ruimte is relevant voor politiemensen, lokale bestuurders, straathoekwerkers, jeugdwerkers en alle anderen die zich inzetten voor veiligheid op straat.

Lees meer over de trainingen voor IDAHOT en schrijf je in.
 

Politie meldpunt voor haatmisdrijven

In 2020 belaagden enkele jongeren een dragqueen in Antwerpen. Het slachtoffer meldde dat aan de politie op aandringen van omstaanders. In een podcast getuigt het slachtoffer over zijn ervaringen en waarom het belangrijk is om dit soort misdrijven aan te geven. Ook de rol van het middenveld en de politie komen ter sprake. Beluister de podcast van politiezone Antwerpen over haatmisdrijven op Youtube of via Soundcloud.

Wil je meer weten over de diversiteitswerking van politiezone Antwerpen? Surf naar de website of contacteer de dienst diversiteit via diversiteit@politie.antwerpen.be.
 

Strijd tegen menstruatiearmoede

Uit een studie van Caritas in 2020 blijkt dat 1 op de 8 meisjes/vrouwen in Vlaanderen amper maandverband of tampons kan kopen. Het Bevolkingsfonds van de Verenigde Naties erkent menstruatiearmoede als een schending van de vrouwenrechten. Daarom voert de Vrouwenraad campagne voor de strijd tegen menstruatiearmoede. Verschillende projecten gingen van start in Antwerpen, Brussel, Leuven, Hasselt en Brugge.Stad Gent neemt zelf deel met het project ’Samen tegen ongestelde vragen‘. Elk lokaal bestuur kan op eigen initiatief een bijdrage leveren. Zoals in Aarschot waar op elke school een automaat met gratis wegwerpmenstruatieproducten staat. Doet jouw lokaal bestuur mee?
 
Lees meer over menstruatiearmoede en het standpunt van de Vrouwenraad (PDF).

Informeer over de goedgekeurde projecten voor het menstruatiearmoedeproject van de vrouwenraad bij nvr.hdegerickx@amazone.be.
 

Daklozenproblematiek, een mannenprobleem?

Onder impuls van de Koning Boudewijnstichting en in samenwerking met lokale besturen organiseerden onderzoeksinstellingen van de KULeuven en ULiège een telling van de dak- en thuisloosheid in België. In Vlaanderen namen Gent, Leuven en de provincie Limburg hieraan deel. Wat valt op?

 • De oververtegenwoordiging van mannen (70%).
 • De tendens tot verjonging.
 • De tendens tot vervrouwelijking.
 • Meer gezinnen worden getroffen.
 • Meer personen met een migratieachtergrond worden dakloos.

Dakloosheid is een mensonwaardige situatie. Je verliest niet alleen jouw huisvesting, maar ook de daaraan verbonden rechten want zonder domicilie krijg je geen identiteitskaart. Hoe meer lokale besturen een telling organiseren, hoe groter het inzicht om deze problematiek aan te pakken en te voorkomen.
  
Lees de resultaten van de telling en de handleiding voor lokale besturen om een dak-en thuislozentelling op te zetten (PDF).
 

Tools voor gender mainstreaming

Gender mainstreaming, of de geïntegreerde aanpak van de genderdimensie, wil de gelijkheid tussen vrouwen en mannen in de samenleving versterken door de genderdimensie concreet in te bouwen in de verschillende domeinen van het overheidsbeleid. Het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen publiceerde tools voor gender mainstreaming:

 • een checklist over de genderdimensie in het algemeen;
 • een checklist over de genderdimensie bij overheidsopdrachten en in procedures voor de toekenning van subsidies;
 • een checklist over gender en communicatie;
 • een folder over gendergevoelig budgetteren;
 • een leidraad voor de basisopleiding in gender.
Al deze tools kan je gratis downloaden. Zeker het raadplegen waard!

Lees meer over gender mainstreaming.

Bekijk het overzicht van de tools voor gender mainstreaming op de website van het Instituut.
 

10de nieuwsbrief lokaal gelijkekansenbeleid

Bij deze 10de versie van de nieuwsbrief lokaal gelijkekansenbeleid geven we een greep van items die we de laatste twee jaar behandelden en die nog altijd actueel zijn. Aarzel niet om deze nieuwsbrief door te sturen naar éénieder die betrokken is op de thema’s diversiteit, gelijke kansen en inclusie op lokaal niveau. Interessante items om te delen via dit kanaal of andere suggesties mag je altijd doorsturen naar gelijkekansen@vlaanderen.be.
 
Lees hier een aantal voorgaande thema's of de volledige nieuwsbrieven van de laatste 2 jaar.
 

Feiten en tips

 • TIP > Nu de vaccinatiecampagne op volle toeren draait is een heldere communicatie en een toegankelijke infrastructuur primordiaal. Vzw Inter staat met raad en daad paraat.
 • TIP > De website Grenswijs helpt organisaties bij het opstellen van een beleid rond fysieke, emotionele en lichamelijke integriteit. Het is een tool om te werken rond agressie, pesten en seksueel overschrijdend gedrag en kan ook lokale overheidsdiensten inspireren.
 • FEIT > Na het incident in Beveren toonde Vlaanderen zich solidair met de LGBTQI+ gemeenschap. Overal hingen regenboogvlaggen aan publieke gebouwen. De gemeente Lille startte een campagne 'Iedereen uniek in Lille’.
 • TIP > De stad Roeselare wil voor IDAHOT de grootste regenboogvlag #VANRSL maken. Alle inwoners kunnen bijdragen met lapjes stof.
 • TIP > Meer mensen gebruiken in hun e-mailhandtekening hun persoonlijke voornaamwoorden zoals ‘zij/haar’, ‘hij/hem’ of ‘die/hun’. Je maakt duidelijk hoe je zelf wil aangesproken worden en je creëert openheid en inclusie voor non-binaire personen.
 • FEIT > Het Belgisch Burgerlijk Wetboek moderniseert en gebruikt genderneutraal taalgebruik. Zo wordt het begrip ’goede huisvader‘ vervangen door ’voorzichtig en redelijk persoon’.
Nog niet geabonneerd op deze gratis nieuwsbrief? Vorige versies bekijken? Klik hier!
Deel
Tweet
Deel
Stuur door
Contact:
Agentschap Binnenlands Bestuur
Havenlaan 88, bus 70
1000 Brussel
gelijkekansen.be
gelijkekansen@vlaanderen.be

Privacyverklaring
Uitschrijven uit deze lijst
Nog niet geabonneerd?
logo ABB