Copy
Logo Vlaanderen schuine streep Agentschap Binnenlands Bestuur Bekijk de online versie
Banner met gekleurde muren
Nieuwsbrief lokaal gelijkekansenbeleid
6 juni 2019

Inhoud

Gender mainstreaming in het lokaal beleid

De impact van gender is alomtegenwoordig in het persoonlijk en maatschappelijk leven. Een genderbewust beleid houdt rekening met deze realiteit, maar hoe doe je dat? Magda de Meyer, voorzitster van de Vrouwenraad, introduceert je stap voor stap in de methodiek van gender mainstreaming in het lokaal beleid.

EVENT: Kennisdag ‘Genderdiversiteit in de sport’

Op maandag 17 juni 2019 organiseert Sport Vlaanderen de kennisdag ‘Sport en Gender’ in samenwerking met de Vlaamse Ombudsdienst en de diensten van het Vlaams Parlement. Lezingen en workshops krikken jouw genderbewustzijn op. Je krijgt ook meer inzicht in de vooroordelen en discriminatie die meisjes en vrouwen, jongens en mannen alsook LGBTQI+-personen kunnen ervaren bij sportactiviteiten.

Meer info en inschrijven

Gelijke kansen en de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen

Gelijke kansen kent toepassingen binnen verschillende beleidsdomeinen. De Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) bieden een overkoepelend kader voor genderthema’s, seksuele diversiteit, handicap, toegankelijkheid of bestrijding van discriminatie. Zo zijn SDG 5 voor gendergelijkheid en SDG 10 voor het wegwerken van ongelijkheid bijzonder relevant. Heel wat lokale besturen stemmen hun meerjarenplanning af op de SDG’s om gelijke kansen structureel te verankeren in het lokale beleid.

Inclusieambtenaar gezocht

De doelstelling van inclusie is dat iedere burger, ongeacht zijn of haar beperkingen, kan deelnemen aan alle facetten van de samenleving. Om personen met een beperking, mantelzorgers, verenigingen en beleidsinstanties hierbij te ondersteunen, stelden de gemeenten Evergem en Maldegem een inclusieambtenaar aan. Welke steden en gemeenten volgen dit voorbeeld?

Lees meer over de taken van de inclusieambtenaar in Evergem en in Maldegem.

Begeleiderskaart en 'European Disability card'

In Mechelen kunnen personen met een handicap en ouderen vanaf 75 jaar een begeleiderspas aanvragen. Met die pas krijgt een begeleider gratis toegang tot verschillende culturele activiteiten in Mechelen. De begeleiderspas staat op naam van diegene die de begeleiding nodig heeft. Zo kunnen verschillende begeleiders er gebruik van maken.

Personen met een handicap kunnen zelf ook een 'European Disability Card' (EDC) aanvragen. Die biedt gratis toegang tot cultuur, sport en vrijetijdsbesteding.

Iedereen wint met meer toegankelijkheid

Met de campagne 'Toegankelijkheid, iedereen wint!' zochten Inter Vlaanderen, ABB (team Gelijke Kansen) en Radio 2 naar goede ideeën of situaties die de toegankelijkheid verbeteren bij één van volgende vier thema's: mobiliteit, publieke omgeving, dienstverlening of vrije tijd en ontspanning. De laureaten zijn sinds kort bekend: onder andere het idee van een ‘slimme poster’ en de ‘deelrolstoelen’.

Meer info over de vier winnende ideeën

Feiten en tips

  • FEIT ► Het aantal schepenen voor gelijke kansen steeg van 126 op 308 besturen tijdens de vorige bestuursperiode naar 146 op 300 besturen tijdens deze bestuursperiode.
  • TIP ► 'Love is all' is een succesvolle en toegankelijke campagne van West-Vlaamse gemeenten naar aanleiding van 17 mei, de Internationale dag tegen Homofobie en Transfobie.
  • TIP ► 'The Gender Spectrum Collection' is een genderinclusieve beeldbank die je rechtenvrij mag gebruiken voor je interne en externe communicatie.
  • TIP ► Wist je dat Sofie Lemaire nog steeds op zoek is naar straffe vrouwenverhalen voor 'meer vrouw op straat' in jouw stad of gemeente?
  • TIP ► Het verslagboek van de studiedag ‘Lokaal transversaal beleid. Uitdagingen en kansen voor armoedebestrijding, integratie en gelijke kansen’ is nog steeds online te raadplegen.
  • FEIT ► Alle tips en weetjes over lokale praktijken, vormingen of samenwerkingen kan je delen met ons als inspiratiebron voor de volgende edities van deze nieuwsbrief. Mail je initiatieven door naar wivina.vandersteen@vlaanderen.be.
Nog niet ingeschreven voor deze nieuwsbrief? Klik hier!
Deel
Tweet
Deel
Stuur door
Contact:
Agentschap Binnenlands Bestuur
Havenlaan 88, bus 70
1000 Brussel
gelijkekansen.be
gelijkekansen@vlaanderen.be

Uitschrijven uit deze lijst
Nog niet geabonneerd?
logo ABB