Copy
Logo Vlaanderen schuine streep Agentschap Binnenlands Bestuur Bekijk de online versie
Banner met gekleurde muren
Nieuwsbrief lokaal gelijkekansenbeleid
9 september 2019

Inhoud

SDG’s in lokale bestuursakkoorden

Meer dan 50 lokale besturen hebben de SDG’s (Sustainable Development Goals) in hun bestuursakkoord opgenomen. Deze SDG’s bieden een uniek kader voor het transversaal lokaal gelijkekansbeleid. Gelijkekansenthema’s vinden we terug in bijna alle SDG’s, maar vooral in SDG 5: gendergelijkheid en SDG 10: ongelijkheid verminderen. De VVSG ondersteunt lokale besturen in de toepassing van de SDG’s op hun beleid.

Raadpleeg de brochure (pdf) van VVSG met concrete tips per SDG.
Raadpleeg de bestuursakkoorden met verwijzing naar de SDG’s.

Veiligheid combineren met toegankelijkheid

Op sportieve of culturele evenementen gebeurt het elk jaar dat steden en gemeenten mensen met een handicap moeten weigeren omdat ze hun veiligheid niet kunnen garanderen. Unia legt uit waarom een evenement toegankelijk moet zijn en hoe je het recht op redelijke aanpassingen voor personen met een handicap kan nakomen.

Lees meer over redelijke aanpassingen op evenementen in steden en gemeenten (pdf).
Lees meer over toegankelijke evenementen en de ondersteuning van Inter.

Vaderschap

Vaders worden niet altijd erkend in hun vaderrol. Daarom promoot Vaderklap vzw het vaderschap als nieuwe sociale norm. Op 3 november 2019 organiseert Vaderklap het eerste vadercongres ‘Dadtalks’ in de Antwerpse Singel. Dan zullen vaders met een verschillende achtergrond getuigen over onder meer:

 • het belang van hun vaderrol;
 • het tijd nemen voor het gezin;
 • het opvoeden van kinderen met een beperking;
 • het opvoeden binnen diverse culturen.

Vaderklap organiseert ook activiteiten waaraan lokale besturen kunnen deelnemen.

Raadpleeg de website van Vaderklap waar je binnenkort de inschrijvingsmodule voor het vadercongres kan vinden.

Vaderparticipatie

Open huis vzw De Sloep in Gent organiseert vaderwerkingen als dé manier om families te ondersteunen in een context van stedelijke diversiteit. De ouderbetrokkenheid neemt toe als vaders positieve erkenning krijgen. Dat versterkt op zijn beurt het hele gezin. Op 25 april 2019 lanceerde De Sloep een lerend netwerk voor vaderwerkingen. Tegelijk stelde de vzw het boek ‘Papa hoort er ook bij. Vaders toelaten in het leven van kinderen’ voor.

Lees meer over de vaderwerking van De Sloep.

Hoe omgaan met vooroordelen en discriminatie?

Moeten we vooroordelen en stereotypen al dan niet benoemen in de strijd tegen discriminatie? De meningen en methodieken zijn verdeeld. Je kan onbewuste vooroordelen zichtbaar maken om verandering teweeg te brengen, maar je loopt het gevaar ze net te bestendigen. Je kan ze ook aankaarten via dialoog, gesprek, film of theater. Afhankelijk van de activiteit en de doelgroep is het zinvol om bij die vraag stil te staan.

Bekijk het filmpje over hoe je discriminatie kan verminderen.
Bekijk het verduidelijkend kader van Unia over discriminatie.

Vlaams holebifilmfestival

Steeds meer Vlaamse steden en gemeenten participeren aan het holebifilmfestival tijdens de maand november. Het volstaat om een locatie ter beschikking te stellen en lokale promotie te voeren. De coördinatie en programmatie gebeurt door een vrijwilligersteam dat bijna 20 jaar ervaring heeft. De filmvoorstelling kunnen lokale besturen combineren met een boekenstand over holebiliteratuur in de bib, een lezing, of andere initiatieven al dan niet in samenwerking met een lokale holebivereniging.

Lees meer over de mogelijke deelname aan het Vlaams holebifilmfestival.

Inspiratie uit Nederland voor lokaal regenboogbeleid

Het Nederlands kenniscentrum voor sociale vraagstukken Movisie heeft een regenbooggids uitgebracht voor een gemeentelijk LGBTI+ beleid. Het is een  veelzijdige inspiratiebron met talrijke links naar lokale praktijken, toepasselijk voor elke stad of gemeente die een regenboogbeleid wil opstarten of verder wil ontwikkelen. In Vlaanderen kan je terecht bij de vormingsdienst Kliq of de regionale regenbooghuizen.

Raadpleeg de Regenbooggids voor een gemeentelijk LGBTI+ beleid.

Toegankelijke websites bij lokale besturen

Alle nieuwe webtoepassingen van lokale besturen moeten in september 2019 voldoen aan de nieuwe regelgeving over webtoegankelijkheid, zodat mensen met een visuele, auditieve of motorische beperking ze kunnen raadplegen. Tegen september 2020 moeten alle websites toegankelijk zijn zodat burgers kunnen participeren in de economie en in de samenleving.

Lees meer over de regelgeving over webtoegankelijkheid.

Feiten en tips

 • TIP > Inter, VVSG en Politeia organiseren vanaf 16 september 2019 de opleiding ‘Naar een toegankelijke gemeente’ in Gent, Hasselt, Antwerpen en Brussel. Je krijgt inzicht in basisprincipes zoals integrale toegankelijkheid, Universal Design, de keten van toegankelijkheid en aandachtspunten voor een degelijk toegankelijkheidsbeleid.
   
 • TIP > Naar aanleiding van Werelddovendag en de Internationale dag van de Gebarentaal organiseert Doof Vlaanderen vzw op 28 september 2019 een evenement in Gent om kennis te maken met de unieke wereld van de dovengemeenschap.
   
 • TIP > The Man Squad BE is een interactief theaterstuk over mannelijkheid en de beleving van man-zijn. De focus ligt op de complexiteit en veelzijdigheid van het begrip mannelijkheid. Deze methodiek is bijzonder geschikt voor een intercultureel publiek, zowel voor scholen als voor lokale verenigingen of culturele centra.
   
 • TIP > De nationale Vrouwendag op 11 november zal dit jaar plaatsvinden in Antwerpen.
   
 • TIP > De campagne ‘Vrouwenkracht is vredesmacht’ zet vrouwen die bijdragen aan de wereldwijde vredesopbouw en -handhaving in de schijnwerpers. Lokale besturen kunnen op 11 november zakjes met zaad van witte klaprozen aankopen en verdelen.
   
 • FEIT > Op 14 oktober 2018 verkozen we 2 839 vrouwen en 4 559 mannen. Het aandeel vrouwen nam toe tot 38,4 %. Dat betekent een toename met 2,2 procentpunten in vergelijking met 2012. Meer cijfers over de lokale verkiezingen.

 
Nog niet ingeschreven voor deze nieuwsbrief? Klik hier!
Deel
Tweet
Deel
Stuur door
Contact:
Agentschap Binnenlands Bestuur
Havenlaan 88, bus 70
1000 Brussel
gelijkekansen.be
gelijkekansen@vlaanderen.be

Uitschrijven uit deze lijst
Nog niet geabonneerd?
logo ABB