Copy
Logo Vlaanderen schuine streep Agentschap Binnenlands Bestuur Bekijk de online versie
Banner met gekleurde muren
Nieuwsbrief lokaal gelijkekansenbeleid
7 september 2021

Inhoud

Subsidie lokaal e-inclusiebeleid

Wie vandaag digitaal niet mee is, wordt uitgesloten in tal van aspecten van het maatschappelijk leven. Inzetten op digitale inclusie is cruciaal om gelijke kansen tijdens en na de coronacrisis te verzekeren. Daarom kunnen steden en gemeenten tot 4 oktober 2021 Vlaamse projectsubsidies aanvragen voor de uitbouw van een sterke lokale e-inclusiewerking. Interessant is de brochure ‘Digitale inclusie in Vlaanderen’ van Mediawijs, het Vlaams Kenniscentrum
Digitale en Mediawijsheid.
 
Lees over de projectsubsidie uitbouw lokaal e-inclusiebeleid.

Raadpleeg de brochure ‘Digitale inclusie in Vlaanderen. Bij deze organisaties kan je terecht
voor advies en expertise’ van Mediawijs
.

Inclusie in de Belgische grondwet

Op 30 maart 2021 trad het nieuw artikel 22ter van de grondwet in werking. Het waarborgt voor iedere persoon met een handicap het recht op volledige inclusie in de samenleving en dus het recht op redelijke aanpassingen. Integrale toegankelijkheid is essentieel voor een inclusieve en niet-discriminerende maatschappij. Inter helpt lokale besturen om dit grondrecht mee te realiseren.
 
Lees op welke manier Inter lokale besturen ondersteunt om dit grondrecht mee te realiseren.
 
Raadpleeg het jaarverslag 2020 van Inter.

Toegankelijkheidswijzer

Ook Toegankelijk Vlaanderen maakt werk van een inclusieve samenleving. Nieuw is de Toegankelijkheidswijzer die Vlaams minister van Samenleven Bart Somers, stad Gent en Inter op 24 juni 2021 lanceerden. Dit is een online toepassing, een widget, die informatie over toegankelijkheid op elke website op dezelfde manier toont. Toegankelijkheidsinformatie wordt extra in de verf gezet en herkenbaar gemaakt voor de bezoeker. De minister selecteerde 40 Vlaamse musea die de widget als eersten kunnen implementeren op hun site. Het is de bedoeling om de Toegankelijkheidswijzer geleidelijk ook uit te breiden naar andere sectoren.
 
Maak kennis met de Toegankelijkheidswijzer.

Lokale ambassadeurs van Unia

In 2020 vernieuwde de dienst Lokaal van Unia haar regionale werking via contactpunten en lokale ambassadeurs. Naast samenwerkingsovereenkomsten met de centrumsteden onderhouden de lokale ambassadeurs contacten met kleinere steden en gemeenten. In het 1ste jaarverslag van deze vernieuwde werking verneem je meer over lokale beleidsondersteuning, netwerking en samenwerkingsverbanden, vormingen en infosessies en de opvolging van meldingen en dossiers in de Vlaamse steden. Een schat aan informatie en inspiratie.
 
Raadpleeg het regionaal jaarverslag 2020 van Unia.

Raadpleeg ook het algemeen jaarverslag 2020 en cijferrapport 2020 van Unia.

Website kiesgelijkekansen.be

Unia lanceerde de website kiesgelijkekansen.be in 2018 voor de lokale verkiezingen. Het is een verzameling van lokale goede praktijken en aanbevelingen. Het bestrijkt een breed pallet van gelijke kansen binnen de beleidsdomeinen:

 • algemeen beleid;
 • welzijn en samenleving;
 • onderwijs;
 • personeelsbeleid;
 • communicatie en participatie;
 • politie en justitie;
 • werk en economie;
 • vrije tijd;
 • infrastructuur;
 • mobiliteit. 

Lokale besturen kunnen nieuwe initiatieven melden om te delen op de website.
Op zoek naar concrete inspiratie? Deze website brengt de theorie in de praktijk.

Website gelijkekansengemeente.be

De Nederlandstalige Vrouwenraad (NVR) heeft een website die focust op een gemeentelijk gelijkekansenbeleid m/v/x. Ook hier vind je aanbevelingen en lokale goede praktijken zoals:

 • vrouwenwandelingen;
 • vrouwenstraatnamen;
 • babyspots;
 • terugbetaling anticonceptiepil;
 • luiertafels;
 • uitleendienst van buggy’s.

Opmerkelijk is de brochure ‘Meisjes en de publieke ruimte’ van Kind & Samenleving met ontwerpregels om speelruimte en publieke ruimte aan te passen aan de manier waarop meisjes buiten spelen. Onderzoek wijst uit dat meisjes alsmaar minder buiten spelen dan jongens.
 
Raadpleeg de website gelijkekansengemeente.be als je werk wilt maken van een gelijkekansenbeleid m/v/x.

Lokaal regenboogbeleid

Steden en gemeenten maken werk van een regenboogbeleid en maken dit ook zichtbaar. Op 17 mei hesen ze massaal de regenboogvlag. Ook het aantal regenboogzebrapaden en regenboogbanken stijgt spectaculair. In Diest staat de 1ste regenboogbrug. In De Haan schilderde de gemeente roze, lichtblauwe, bruine en zwarte bollen voor en achter het zebrapad. Roze en lichtblauw verwijzen naar het transgenderlogo, bruin en zwart naar niet-blanke LGBT'ers. Beveren legde het lokaal LGBT-beleid vast in een regenboogcharter.
 
Maar is dit beleid ook effectief? Het Nederlandse Movisie biedt een theoretisch kader voor een effectief lokaal LGBTI-beleid.

Raadpleeg het regenboogcharter van Beveren ter inspiratie.
 
Raadpleeg de publicatie van Movisie ‘Wat werkt bij een lokaal LGBTI-beleid’.

De kracht van taal

Woorden doen er toe. We praten over moeilijke thema’s zoals racisme, sociale ongelijkheid, vlucht en migratie, LGBTIQ+ rechten, genderrollen, beperking en toegankelijkheid… zonder ons bewust te zijn van de taal die we gebruiken en de spanning (en emoties) die het oproept.
De handreiking ‘Waarden Voor een Nieuwe Taal’ doet ons nadenken over ons taalgebruik en de kracht van de taal, ook voor maatschappelijke verandering. Ben je onzeker over bepaalde terminologie? De ‘Woordenlijst diversiteit’ van de VRT helpt je op weg.

Raadpleeg de Nederlandse handreiking ‘Waarden Voor een Nieuwe Taal. Een veilige, inclusieve en toegankelijke taal voor iedereen in de kunst- en cultuursector’ uitgegeven door Code, Diversiteit & Inclusie.

Raadpleeg de 'Woordenlijst diversiteit' van de VRT.

Feiten en tips

 • TIP > Op 8 en 9 oktober organiseert GRIP een tweedaags inclusiecongres naar aanleiding van haar 20 jaar bestaan.
 • FEIT > Stad Leuven organiseert een inclusieve Open Monumentendag. Lees hier wat dat allemaal inhoudt.
 • TIP(S) > Een fietsbieb in Halle die aangepaste fietsen aanbiedt, een fietsatelier in Mechelen dat rolstoelen herstelt, informatie over voorbehouden parkeerplaatsen voor personen met een handicap in Genk en Diest…  Inspiratietips om te delen zijn welkom op gelijkekansen@vlaanderen.be.
 • FEIT > Het Sociaal Huis Menen verdeelt nu ook menstruatiekits voor meisjes in kansarme gezinnen via de scholen.
 • FEIT > 30 juli is de Internationale dag tegen mensenhandel waarvan zowel mannen als vrouwen en kinderen het slachtoffer zijn. Voor de Blue-Heart-campagne kleurden de stadhuizen van Mechelen en Antwerpen die dag blauw.
 • TIP > Slachtoffers van seksueel geweld, cybercrime, discriminatie en andere misdrijven, ongevallen en rampen kunnen terecht op www.slachtofferzorg.be voor informatie en ondersteuning op juridisch, praktisch en emotioneel vlak. Warm aanbevolen voor de lokale website.
 • FEIT > Het goede voorbeeld: Brussels Airlines noemt passagiers niet langer ‘dames en heren’ maar gebruikt genderneutrale taal zoals ‘beste passagiers’ of ‘welkom aan boord’. NMBS vervangt ‘dames en heren’ door “beste reizigers’.
Nog niet geabonneerd op deze gratis nieuwsbrief? Vorige versies bekijken? Klik hier!
Deel
Tweet
Deel
Stuur door
Contact:
Agentschap Binnenlands Bestuur
Havenlaan 88, bus 70
1000 Brussel
gelijkekansen.be
gelijkekansen@vlaanderen.be

Privacyverklaring
Uitschrijven uit deze lijst
Nog niet geabonneerd?
logo ABB