Copy
Logo Vlaanderen schuine streep Agentschap Binnenlands Bestuur Bekijk de online versie
Banner met gekleurde muren
Nieuwsbrief lokaal gelijkekansenbeleid
25 juni 2020

Inhoud

 • Werk mee aan de realisatie van gelijke kansen in Vlaanderen
 • Lokale subsidies als hefboom voor gelijke kansen
 • Non-discriminatiecode voor lokale besturen
 • Inclusief en toegankelijk Covid-19-beleid
 • Impact Covid-19 op LGBTI-personen
 • Ageïsme in coronatijd
 • Hoe gendergelijkheid in de sport bevorderen
 • Feiten en tips

Werk mee aan de realisatie van gelijke kansen in Vlaanderen

Het Vlaamse gelijkekansenbeleid kent subsidies toe aan projecten die meewerken aan de uitvoering van de doelstellingen van dit beleid. In de subsidiegids (pdf) vind je toelichting bij het inhoudelijk kader en bij de criteria waaraan projecten moeten voldoen om in aanmerking te komen voor financiering. Ook de procedure die een aanvraag doorloopt vind je in de gids terug. Deadline voor indiening in 2020 is 1 oktober.

Gelijke kansen zijn zeker niet alleen een zaak van de Vlaamse overheid. Om de beleidsdoelstellingen te realiseren is de inbreng van velen nodig. Via projectsubsidies moedigen we lokale besturen, bedrijven, organisaties aan om het beleid mee vorm te geven. We zoeken naar experimentele projecten met een positieve, reële en liefst duurzame impact op de brede uitdagingen rond Gelijke Kansen en die innovatie brengen in het beleid dat vandaag wordt gevoerd. Het kan gaan om projecten die lacunes blootleggen en het beleidsinstrumentarium gericht aanvullen. Ook initiatieven die breed sensibiliseren, empoweren of stereotypen doorbreken en draagvlak rond Gelijke Kansen creëren bij het brede publiek, komen in aanmerking.

Lokale subsidies als hefboom voor gelijke kansen

Lokale subsidies kunnen een hefboom zijn voor gelijke kansen. Maak ze inclusief door clausules toe te voegen over integriteit, diversiteit, toegankelijkheid of non-discriminatie. Maak ze specifiek door een koppeling te maken met gelijkekansendoelgroepen of thema’s.

Enkele voorbeelden:

Non-discriminatiecode voor lokale besturen

Diverscity publiceerde een handleiding om een non-discriminatiecode in te voeren binnen lokale besturen. Die code kan discriminatie bij het personeel bespreekbaar maken en kadert binnen een breder diversiteitsbeleid.

In de brochure vind je:

 • een heldere inleiding over het begrip discriminatie;
 • de regelgeving;
 • de bouwstenen om discriminatie tegen te gaan
 • een stappenplan om een discriminatiecode op te stellen.

Ondersteunende organisaties, opleidingen en bronnen helpen je op weg. De handleiding kan inspirerend als je een non-discriminatieclausule wilt opnemen in je lokaal subsidiereglement.

Inclusief en toegankelijk Covid-19-beleid

Unia bevroeg personen met een handicap over de impact van corona op hun leven. De resultaten vind je in een handleiding voor steden en gemeenten. Daarin staan zeer diverse en concrete aanbevelingen en suggesties voor handicapsensitief handelen bij openbare diensten en lokale autoriteiten.

Inter realiseerde samen met 18 gebruikersorganisaties een brochure met tips voor een toegankelijke 1,5m-samenleving. Zij toetsen maatregelen af aan 6 B’s:

 • Betreedbaar
 • Bereikbaar
 • Bruikbaar
 • Beschikbaar
 • Begrijpelijk
 • Bekend
Ook Grip blikte terug na 10 weken coronabeleid. De mensenrechtenorganisatie van en voor personen met een handicap trekt 10 lessen voor een inclusieve samenleving in de toekomst.

Impact Covid-19 op LGBTI-personen

Cavaria, de Vlaamse koepelorganisatie van LGBTI-verenigingen, schetst de impact van Covid-19 en quarantainemaatregelen op LGBTI-personen in een nieuw rapport. De impact op het mentaal, fysiek en sociaal welzijn van de Vlaamse holebi’s en transgenders is groot. Dat blijkt ook uit de stijging met 65% van het aantal gesprekken (chat, mail en telefoon) via de opvang- en infolijn Lumi. Het rapport staat stil bij verschillende thema’s en eindigt met enkele aanbevelingen voor beleidmakers.

Ageïsme in coronatijd

De voorbije weken hoorden we typische voorbeelden van ageïsme in de media.

Enkele voorbeelden:

 • Moeten 65-plussers een coronataks betalen?
 • Blijven ze niet beter binnen zodat jonge mensen de economie kunnen doen draaien?

Ageïsme verwijst naar leeftijdsdiscriminatie en het al te negatief en stereotiep voorstellen of denken over ouderen. Sociaal.net publiceerde een artikel dat inzoomt op de kwalijke effecten van discriminatie van ouderen en de nood aan bewustmakingscampagnes om de diversiteit onder ouderen te belichten. Unia roept op om bij de implementatie van coronamaatregelen niet te discrimineren op basis van leeftijd.

Hoe gendergelijkheid in de sport bevorderen

De toolkit van Sport Vlaanderen 'Hoe gendergelijkheid in de sport bevorderen' bevat:

 • feiten en cijfers;
 • een theoretisch kader over gendergelijkheid en gendermainstreaming;
 • argumenten om genderongelijkheid in de sport aante pakken;
 • concrete tips;
 • goede praktijken.

Het is een interessant instrument voor sportfederaties, lokale sportdiensten, bestuurders en trainers van sportclubs.

ICES (het Centrum Ethiek in de sport) gaf bovendien een brochure uit met 10 praktijkverhalen over sport, gendergelijkheid en seksuele diversiteit.(pdf). ICES bouwt verder op de verkennende analyse die het in 2019 publiceerde over genderongelijkheid en heteronormativiteit in de sport in Vlaanderen.

Feiten en tips

 • TIP > Nog meer duiding over verschillende aspecten van gender in de sport vind je in het artikel 'De taboes voorbij - gender en sport' op expertendatabank.be.
 • TIP > Op het kennisplatform van Sport Vlaanderen vind je informatie over de man-vrouwverhouding in het Vlaamse sportlandschap (pdf) en een kaart met de verhouding per gemeente.
 • TIP > Werpt de coronacrisis vrouwen en mannen terug naar de jaren ‘50 of is het net een opportuniteit om traditionele rollen te doorbreken en over een gelijke taakverdeling thuis te praten. Bieke Purnelle van RoSaDoc en Wim Schotsmans van Vaderklap gaan met elkaar in gesprekFemma verzamelde een aantal sprekende getuigenissen van vaders naar aanleiding van vaderdag.
 • TIP > In het project ‘Zonder Grenzen’ nemen mensen met een beperking uit Vlaanderen het woord. Voor de camera vertellen ze wanneer ze zich wel of niet welkom voelen. Ervaringen rond participatie, inclusie en grenzen staan centraal.
 • TIP > Corona laat zich ook voelen op de zorg en ondersteuning die cliënten van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) kunnen krijgen. Op de website van het VAPH vind je de laatste ontwikkelingen over onder meer de versoepeling van bezoekregelingen of de start van dagopvang. Interessant om te delen op de gemeentelijke website, niet alleen voor personen met een handicap, maar ook voor betrokken hulp- en dienstverleners.
 • FEIT > Een jaar geleden verscheen de eerste versie van deze nieuwbrief voor een lokaal gelijkekansenbeleid. Sommige nummers gemist?
Nog niet geabonneerd op deze gratis nieuwsbrief? Schrijf je in!
Deel
Tweet
Deel
Stuur door
Contact:
Agentschap Binnenlands Bestuur
Havenlaan 88, bus 70
1000 Brussel
gelijkekansen.be
gelijkekansen@vlaanderen.be

Privacyverklaring
Uitschrijven uit deze lijst
Nog niet geabonneerd?
logo ABB