Copy
Har du problemer med at se indholdet? Klik her
 30. april 2018   
Nyheder om barselsrefusion 

Hvordan indberetter du delvis orlov korrekt? Hvordan får du overblik over udbetaling af barselsdagpenge på virk.dk? Hvordan skal du indberette din medarbejders fravær, hvis hun føder for tidligt? Og hvornår kan du bruge den nye kombinerede fraværsårsag ”fædre- og forældreorlov"? Dette er emnerne i nyhedsbrevet i denne omgang.

Vi håber, du finder artiklerne interessante.Sådan indberetter du delvis orlov for din medarbejder


Her kan du læse om, hvordan du skal indberette, hvis din medarbejder delvist genoptager sit arbejde. 


 

Overblik over udbetaling vedrørende refusion af barselsdagpenge 

Som virksomhed er det helt enkelt at få et overblik over udbetaling og modregning af refusion af barselsdagpenge.
     

 

Sådan anmelder du, at din medarbejder har født for tidligt 

I artiklen får du indblik i to scenarier: Hvis din medarbejder har været sygemeldt og føder for tidligt, eller hvis din medarbejder føder mere end 4 uger før forventet termin.


 

Når din medarbejder holder forældreorlov i direkte forlængelse af fædreorloven  
 
Læs mere om, hvornår du kan bruge den nye kombinerede fraværsårsag ”fædre- og forældreorlov”.


 

Vil du vide mere?

Du kan se alle vores tidligere nyhedsbreve på Virk.dk.

Du kan læse mere om barselsdagpenge på www.virk.dk/barselsdagpenge. Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Udbetaling Danmark - Barselsdagpenge.

Mvh. NemRefusion
- på vegne af Udbetaling Danmark - Barselsdagpenge

Ønsker du ikke længere at modtage nyhedsbreve fra NemRefusion, så klik her.

Kombit · Halfdansgade 8 · København S 2300 · Denmark