Copy
Har du problemer med at se indholdet? Klik her

                                                    15. august 2016

Nyheder om barselsrefusion

I dette nyhedsbrev sendes en række nyheder om barselsrefusion på vegne af Udbetaling Danmark - Barselsdagpenge.

Udbetaling Danmark ønsker at sikre og udvikle gode kundeoplevelser. Der arbejdes derfor løbende på at gøre indberetningsprocessen for brugerne så enkel og effektiv som muligt.

Nyhedsbrevet henvender sig til myndigheder, a-kasser samt arbejdsgivere, og fokus er på indberetning af barselsrefusion, dvs. indberetninger vedrørende medarbejdere på barsel. I vil løbende blive orienteret om nye tiltag, gode fif til indberetning samt nyheder på borger.dk, som kan anvendes i dialog med jeres barslende medarbejdere og meget mere.

I skal indberette og søge - se hvornår

Hvis I udbetaler løn under orloven, skal I selv indberette og søge om refusion fra Udbetaling Danmark. Hvordan I også får lønrefusion fra jeres barselsfond, skal I selv undersøge, da barselsfondene har forskellige regler.

I denne film beskrives processen/sagsflowet ved orlov med fuld løn.

https://www.youtube.com/watch?v=IbQG6Hmg9zo

Lønstop

Når udbetalingen af medarbejderens løn stopper, skal I gå på www.virk.dk/barselsdagpenge og indberette, at udbetalingen af løn stopper. Det er en forudsætning for, at jeres medarbejder kan søge om barselsdagpenge, og samtidig en fordel for jeres medarbejder og processen, at I indberetter lønstop, så snart I kender datoen.

Herefter modtager jeres medarbejder et digitalt brev i sin e-Boks og kan søge om barselsdagpenge.

Tidsfrister
Jeres medarbejder skal ansøge om barselsdagpenge senest 8 uger efter, at lønnen er stoppet. Hvis vi ikke har fået ansøgningen inden for tidsfristen, får de ikke barselsdagpenge for den periode, der ligger før ansøgningen.

Det er jeres medarbejders ansvar, at Udbetaling Danmark får ansøgningen om barselsdagpenge, inden der er gået 8 uger fra sidste dag med løn.

Overblik over nye og eksisterende sager

I kan let få et overblik over jeres medarbejders sager, eller hvordan I indberetter ny information.

Når I har logget ind på NemRefusion, ser I overskriften ”Overblik over sager”, som viser aktuelle og tidligere indberetninger.Ny sag: Ved start af ny sag på en medarbejder, vælges en fraværsårsag (fx barsel eller sygdom) under menupunktet "Opret ny anmeldelse".

Eksisterende sag: Hvis I allerede har indberettet en sag på en medarbejder men har nye oplysninger, kan I via ”Overblik over sager” midt på siden arbejde videre med eksisterende sager. På denne måde får I et samlet overblik vedrørende jeres medarbejder, og derudover letter det sagsbehandlingstiden.I har også mulighed for at søge i indberetningerne fx på medarbejders CPR-nr.

Vil I vide mere?

I kan læse mere om barselsdagpenge på www.virk.dk/barselsdagpenge.

Hvis I har spørgsmål, er I velkomne til at kontakte Udbetaling Danmark Barselsdagpenge.
 

Mvh. NemRefusion, på vegne af Udbetaling Danmark Barselsdagpenge

Ønsker du ikke længere at modtage nyhedsbreve fra NemRefusion, så klik her.

Kombit · Halfdansgade 8 · København S 2300 · Denmark