Copy
Nieuwsbrief 
View this email in your browser

OverwegingCarnavalsviering O.L. Vrouwekerk - Aswoensdag - Veertigdagentijd of vastentijd - Seniorenviering met geloofsgesprek - Film ‘Ida’ in Fatimahuis - Wereldgebedsdag - Sociaal betrokken? - Gezinsdag - Terugblik: 'Carnavalsgezinsmis'
Carnavalsviering
O.L. Vrouwekerk
Op zondag 26 februari vindt om 10.30 uur (let op de afwijkende tijd!) de traditionele carnavalsviering plaats in de O.L.Vrouwekerk aan de Kade.  Voorganger in deze viering is pastoor Ronald van Bronswijk. De gezangen worden verzorgd door het Alphonsuskoor. Bijzondere gasten in de viering zijn de stadsprins van de Tullepetaone, prins Ruben I, met Narreke Malou en Sjampetter Rinus.
In het begin van de tachtiger jaren werd de eerste Roosendaalse Carnavalsmis gehouden in de toenmalige St Janskerk. Na sluiting van deze kerk werd de viering verplaatst naar de O.L.Vrouwekerk. De viering wordt al jaren gekenmerkt door een stijlvolle verzorging. U bent van harte uitgenodigd om aan de viering deel te nemen!
Aswoensdag
Na het Carnavalsfeest begint de Veertigdagentijd of Vastentijd. Deze bijzondere tijd begint met het zegenen van as en het uitdelen van een askruisje. Er zijn aswoensdagvieringen in De O.L. Vrouwekerk, de St Josephkerk en de Moeder Godskerk, elk om 19.00 uur.  Deze vieringen van woord en gebed maken symbolisch duidelijk dat we ‘van stof zijn en tot stof zullen wederkeren’.  We bezinnen ons op onze vergankelijkheid, en reiken naar wat onvergankelijk blijft: het Leven en het Licht bij God. Zo gaan we door de vastentijd op weg naar Pasen, Gods feest van Licht en Leven.
Veertigdagentijd
of vastentijd
In de vastentijd worden we, meer dan anders, uitgenodigd om na te denken over onze relatie met anderen, met God en met elkaar. De veertigdagentijd spoort ons aan om te vasten, om (meer) te bidden en ons (meer) in te zetten voor gerechtigheid en vrede. De parochie biedt verschillende activiteiten aan in de vastentijd, om tot een zo goed mogelijke beleving te komen van deze tijd. Vanaf de eerste zondag van de vasten ligt er een flyer in de kerken waar de activiteiten op staan. Van zondag 26 maart tot en met dinsdag 28 maart zullen deze activiteiten zich verdichten, in onze vastenestafette. Terugkerend element in de vastentijd zijn de soepmaaltijden en de vespervieringen. De vespervieringen starten op zondag 5 maart in de O.L. Vrouwekerk om 17.00 uur.  De soepmaaltijden beginnen op maandag 6 maart in de Kruiskerk (18.00 uur) en op woensdag 8 maart (17.30 uur) in de Moeder Godskerk.
Seniorenviering
met geloofsgesprek
'Een lach en een traan' is het thema van de viering op 28 februari in de Moeder Godskerk.
De bijeenkomst start om 14.00 uur en duurt tot 16.30 uur.
 
Wat is kostbaar
Nu het voorjaar steeds meer in de lucht gaat hangen, krijgen sommige mensen de kriebels… grote schoonmaak- en opruimkriebels… Alle hoeken en gaten in huis worden aangepakt. Dan kan je best wel schrikken van alles wat je in de loop van de tijd verzameld hebt. Dingen die je bewaard hebt om ooit nog eens te gebruiken of in te zien. Zaken waar je niet meer van wist dat je ze nog had. Spullen die je als voorraad of reserve had opgeslagen. Maar ook voorwerpen waar dierbare herinneringen aan kleven. Met name van deze laatste categorie van bezittingen is het moeilijk afstand te doen.
Hoe gehecht bent u aan uw bezittingen? Naarmate je ouder wordt, kan je verzameling steeds groter worden. Tegelijk kan dan het bewustzijn doorbreken dat je dit niet allemaal kunt meenemen in je graf en dat er andere zaken veel kostbaarder zijn, zoals aandacht, vriendschap, nabijheid,… In deze context zegt paus Franciscus: ‘De lijkwade heeft geen zakken! Beter is het te delen, want naar de hemel nemen we alleen dat mee wat we met de anderen hebben gedeeld.’
In het evangelie van komende zondag daagt Jezus ons uit om ons te hechten aan wat echt van waarde is. We hoeven niet te wachten tot we oud zijn om hierover na te denken en ervoor te kiezen. De veertigdagentijd nodigt ons elk jaar opnieuw uit tot bewustwording en verandering. Laat ons er een zinvolle tijd van maken.


Pastor Petra Versnel

Klik op linkjes voor:
weekendvieringen
vieringen door de week
mededelingenvel
lezingen deze week
lezingen Aswoensdag
IDA - Pawel Pawlikowski - Officiële trailer
Film ‘Ida’ in Fatimahuis
Het seniorenpastoraat nodigt u van harte uit voor een ontmoetingsmiddag op donderdagmiddag 2 maart. U bent om 13.30 uur welkom voor een kopje koffie of thee. Om 13.45 uur beginnen we met het programma. De middag duurt tot ongeveer 16.00 uur.
Wereldgebedsdag
3 maart 2016  dit jaar ……. vanuit de Fillipijnen en heeft als thema "EERLIJK !?"
Op de eerste vrijdag in maart is er een wereldwijde keten van gebed. Overal worden Wereldgebedsdag vieringen gehouden.
In Roosendaal zal deze viering worden gehouden  op vrijdag 3 maart om 14.30 uur in Restaurant van Appartementencomplex "Waterland"
Citroenberg 1,  4707 DC  in  Roosendaal.

Sociaal betrokken?
En wilt u er zijn voor ouderen die het moeilijk hebben? Dan kunt u maatje worden. Door mensen regelmatig te bezoeken bouwt u een vertrouwensrelatie op en een vriendschapsband. U maakt een praatje, gaat een keer wandelen en doet samen boodschappen of u speelt een spelletje. Dat is per situatie anders, maar aandacht voor de ouderen is het belangrijkste. Mieke Stroop wil u graag informeren.
Gezinsdag
Een mooie gelegenheid om in contact te komen met andere gelovige gezinnen. Het gezinspastoraat van het Sint Franciscuscentrum organiseert deze bijzondere dag op 25 maart 2017. Ouders volgen een relatieverdiepingsprogramma en kinderen gaan aan de slag met een minimusical.
Aanmelden graag voor 20 maart.
Hieronder een impressie van deze dag in 2016.
'Carnavalsgezinsmis'
in Roosendaalse Sint Josephkerk: 'Feesten doe je niet alleen'
Luidt de titel van het artikel in BN DeStem. Het stuk geeft een goede indruk van deze mooie en speciale viering. Heeft u het niet gezien? Nieuwsgierig? Klik dan op 'lees meer'.
U krijgt ook een indruk als u de sfeerbeelden hieronder bekijkt.
Copyright © 2016
R.K. Sint Norbertusparochie, St. Josephstraat 2, 4702 CW Roosendaal, T 0165 - 534 667

www.sint-norbertusparochie.nl
 
Onze mailadressen: redactie PAROCHIEBLAD - redactie FACEBOOK - redactie WEBSITE
 
schrijf mij uit  -  vul mijn gegevens aan  -   lijst

Email Marketing Powered by Mailchimp