Copy
Nieuwsbrief 
View this email in your browser

OverwegingAfscheid pastoor Han Akkermans -  Officiële opening 
Laatste Byzantijnse dienst - Rommelmarkt - Gemeente bedankt vrijwilligers
Mariënburglezing - Waardevol opvoeden
Terugblik: Oecumenische viering in de Moeder Godskerk
Afscheid pastoor Han Akkermans

Op zondag 22 januari neemt pastoor Akkermans afscheid van de Sint Norbertusparochie. Er is op deze zondag maar één viering in de parochie, zodat alle parochianen in de gelegenheid zijn om de afscheidsviering bij te wonen. De viering begint om 10.00 uur (afwijkende tijd!) in de Sint Josephkerk. Pastoor Akkermans gaat voor in de viering, met assistentie van de teamleden en van misdienaars uit de hele parochie. Koren uit de parochie verzorgen de zang in de viering. Aansluitend aan de viering is er gelegenheid om persoonlijk afscheid te nemen van Han Akkermans.

Lees ook het artikel in de Roosendaalse Bode van 14.01.2017.
Officiële opening
vernieuwd kerkplein Sint Josephkerk

Door samenwerking van velen is een ruim en helder plein ontstaan dat de (Rijks) monumentale Sint Josephkerk nog mooier laat uitkomen. Zaterdagmiddag 28 januari om 14.00 uur is de officiële opening door de wethouder mevrouw S. Schenk, samen met een lid van het pastores team van de Sint Norbertusparochie,

Laatste Byzantijnse dienst

Op zondag 29 januari om 09.30 uur is in de O.L. Vrouwekerk is er voor de laatste keer deze viering binnen onze parochie.
Binnen het rooster van de reguliere diensten van de parochie en de mogelijkheden die het bisdom in onze regio biedt is er geen mogelijkheid meer om een dergelijke viering te houden.

DANK aan u!

Het is een vreemde week voor mij: een periode van 3 ½ jaar als pastoor in Roosendaal en Nispen afsluiten en al vooruit blikken naar mijn nieuwe taak in Oosterhout. Het voelt een beetje als lopen met een ongelijk paar schoenen: de ene goed passend vertrouwd en de andere nog wat knellend en onwennig. Mijn gevoel bij mijn vertrek uit de Sint Norbertusparochie kan ik in twee woorden samenvatten: dankbaar en jammer.
Dankbaar voor de vele mensen die ik mocht ontmoeten en met wie ik iets belangrijks en waardevols heb mogen delen. Dankbaar voor de eigen rol die ik daarbij als pastoor heb mogen vervullen en voor het vertrouwen en de waardering die ik heb ontvangen. Jammer ook: want ik heb het gevoel dat ik aan veel niet ben toegekomen, dat ik werk uit handen moet laten vallen en van veel mensen niet echt afscheid heb kunnen nemen.
De dankbaarheid neem ik mee naar mijn nieuwe werkplek en wil ik hier met hoofdletters vermelden: DANK aan ieder van u!


Pastoor Han Akkermans

Klik op linkjes voor:
weekendvieringen
vieringen door de week
mededelingenvel
lezingen deze week
Rommelmarkt

Morgen is het weer zo ver, de befaamde rommelmarkt van de St. Josephkerk gaat om 10.00 uur van start.
Hier kunt u uw slag slaan op allerlei gebied. Het assortiment is zo groot dat u het zelf moet ervaren.
Tussen het snuffelen door kunt u ook even in de koffiehoek pauzeren.
De opbrengst van de markt is bestemd voor de herinrichting en onderhoud van de St. Josephkerk
 
Gemeente bedankt vrijwilligers

De gemeente wil alle vrijwilligers bedanken en organiseert een feest in de Sint Jan op 12 februari van 14.00 - 17.30 uur.
Aanmelden kan per mail of via 06-57697549. Klik op de lees meer knop voor de hele uitnodiging.

Mariënburglezing
Zingen van gevaarlijke herinneringen

Maandag 23 januari (19.30 - 21.30 uur) in Mariastede vertelt Frans Vermeulen over muziek als rituele praktijk in de ekklesia.
Kosten: € 7,50

Boekbespreking 'Compassie'

Op drie avonden, van 19.30 - 21.30 uur, willen Marjeet Verbeek en René Kools met u teksten uit dit boek van Karen Armstrong lezen, bespreken en oefenen.
Deze bijeenkomsten zijn op 26 januari, 9 en 23 februari in het Parochiecentrum in de St. Josephstraat.             
De avonden gaan door bij minimaal zes deelnemers, aanmelden kan vóór 24 januari.        

Waardevol opvoeden

Kinderen stellen allerlei vragen over verdriet en ellende in de wereld. Wilt u hier met andere ouders over praten?
Kom dan op 25 januari en 26 april van 20.00 - 22.00 uur naar het Parochiecentrum Moeder Gods.
Wilt u meer informatie? Kijk dan op de site van Zin in Geloven of neem contact op met Els Ettes (06 - 44 79 25 02).
Bij deelname is een vrije gift welkom, graag vooraf aanmelden.

Oecumenische viering
in de Moeder Godskerk


Aan het begin van de week van gebed voor de eenheid van christenen was er in de Moeder Godskerk een oecumenische viering. Ds Marjo den Bakker en pastoraal werker Geerten Kok gingen voor in deze viering. Aan het begin van de viering bouwden kinderen een muur, om te laten zien wat gelovigen vaak gescheiden houdt. Tijdens de viering werd de muur omgebouwd tot een kruis, want Jezus leert ons om bruggen naar elkaar te slaan, en om in vrede en verbondenheid te leven.
De protestantse Kruiskerk bleef deze zondag gesloten. In de Moeder Godskerk waren ruim 300 kerkgangers uit de verschillende kerken van Roosendaal aanwezig.
Copyright © 2016
R.K. Sint Norbertusparochie, St. Josephstraat 2, 4702 CW Roosendaal, T 0165 - 534 667

www.sint-norbertusparochie.nl
 
Onze mailadressen: redactie PAROCHIEBLAD - redactie FACEBOOK - redactie WEBSITE
 
schrijf mij uit  -  vul mijn gegevens aan  -   lijst

Email Marketing Powered by Mailchimp