Copy
Nieuwsbrief 
View this email in your browser

OverwegingKindernevendienst - Sant'Egidio - Rommelmarkt - Peuterkleuterviering Pinksteren - Bedevaart-cultuurreis - St. Norbertusviering en vrijwilligersavond - Vieringen op de Kapelberg - Vieringen met Pinksteren - Pinksternoveen - Websites Jong Katholiek en WJD vernieuwd - Terugblik: Dauwtrappen
Kindernevendienst

Speciaal voor kinderen van 7 tot 11 jaar in de Sint Josephkerk op zondag 13 mei, Moederdag, om 11.00 uur. 
 
Sant'Egidio

Op donderdag 17 mei is er een ontmoetingsavond in de O.L. Vrouwekerk. Om 18.00 uur is er een gezamenlijk gebed, om 18.30 uur is er een maaltijd met gesprek en om 20.00 uur voortgaande ontmoeting. Informatie en aanmelding (uiterlijk 16 mei) bij Mieke Stroop of 06 -12 51 62 06.

Rommelmarkt

Op 19 mei kunt u in de St. Josephkerk van 10.00 uur tot 13.00 uur naar hartenlust snuffelen op de grootste rommelmarkt van de regio. 

De opbrengst is bestemd voor het onderhoud van de St Josephkerk.

Peuterkleuterviering Pinksteren

Op zondag 20 mei 11.00 uur is er een sfeervolle Pinksterviering voor kinderen van 1 tot 7 jaar (groep 4/5). Deze viering wordt bij goed weer gehouden in de prachtige kloostertuin achter de Onze Lieve Vrouwekerk aan de Kade. 

Bedevaart-cultuurreis

De Sint Norbertusparochie organiseert in het najaar een 7-daagse bedevaart-cultuurreis naar Maria in Ardennen en Eifel. Op woensdag 23 mei 19.30 uur is hierover een informatieavond in het  parochiecentrum aan de St. Josephstraat 2.
Graag vóór 22 mei aanmelden via 0165 - 534 667 

St. Norbertusviering en vrijwilligersavond

Zaterdag 2 juni wordt het patroonsfeest van onze parochie gevierd met een eucharistieviering in de Moeder Godskerk om 18.30 uur. Na de viering is er een genoeglijke avond in wijkhuis de Wieken voor de vrijwilligers van de parochie.
Vrouwe mantelzorg

Voor menig katholiek gelovige blijft de meimaand onverbrekelijk verbonden met Maria. In de loop der eeuwen zijn haar tal van veelzeggende namen toegedicht. Recent kwam ik in een nieuw uitgegeven Mariabundel een naam tegen die ik nog niet eerder was tegengekomen: Vrouwe mantelzorg. Die is mooi, dacht ik bij mezelf, zo draag ik inderdaad Maria in mijn hart. Onwillekeurig denk ik daarbij aan voorstellingen van Maria met een grote open gespreide mantel om zich heen waarin een hele stoet van mensen bescherming vindt.
Ik zie voor mijzelf wel zo’n plekje in die stoet. Maria, die lieve, zorgzame vrouw: bij haar mogen we in moeilijke ogenblikken uithuilen en troost vinden. Maria, die krachtige vrouw: met haar bijzondere lofzang, het Magnificat, kan zij zoveel hoop en kracht in ons losmaken en ons empowered de draad van het leven weer doen oppakken.
Moge onze lieve Vrouwe mantelzorg in deze meimaand veel mensenharten sterken!


Petra Versnel, pastor

Klik op linkjes voor:
weekendvieringen
vieringen door de week
mededelingenvel
lezingen deze week
Vieringen op de Kapelberg

Voor het volledige programma op de Kapelberg tijdens de Mariamaand klikt u hier.
 
Vieringen met Pinksteren

Met Pinksteren zijn op zaterdag en zondag de vieringen zoals in elk weekend. Op tweede Pinksterdag (21 mei) is er om 11.00 uur één viering in onze parochie in de O.L. Vrouwekerk met als voorganger bisschop Liesen.

In het kader van ‘Laaiend Vuurtje’ zijn vormelingen en jongeren bijzonder welkom bij deze viering en aansluitend een ontmoeting met de bisschop.

Pinksternoveen

Tussen Hemelvaart en Pinksteren is er in de Kruiskerk aan het Sint Lucasplein een pinksternoveen. De gebedsdiensten vinden plaats van vrijdag 11 mei tot en met zaterdag 19 mei (niet op zondag 13 mei), van 19.30 uur tot 20.00 uur.

 
Websites Jong Katholiek en WJD vernieuwd

De websites van Jong Katholiek en de Wereldjongerendagen zijn vernieuwd. Het laatste nieuws over landelijke katholieke jongerenactiviteiten is daardoor nog gemakkelijker te volgen. 

Dauwtrappen

Een groepje dauwtrappers van de Sint Norbertusparochie is op Hemelvaartsdag klokslag 05.32 uur vertrokken voor een voettocht naar de Kapelberg. Na een kleine viering in de kapel ging de stoet huiswaarts via een andere weg. Onderweg werden zij voorzien van de nodige spijs en drank om de inwendige mens te versterken.

Foto's: W en L Van den Bosch
Copyright © 2016
R.K. Sint Norbertusparochie, St. Josephstraat 2, 4702 CW Roosendaal, T 0165 - 534 667

www.sint-norbertusparochie.nl
 
Onze mailadressen: redactie PAROCHIEBLAD - redactie FACEBOOK - redactie WEBSITE
 
schrijf mij uit  -  vul mijn gegevens aan  -   lijst

Email Marketing Powered by Mailchimp