Copy
Nieuwsbrief 23 september 2016
View this email in your browser

OverwegingNieuwe opzet - 'Waar blijft de kerk' - Film 'Dukthar' 
Ziekenzalving/-zegening - De moderne devotie - Seniorenviering 
Terugblikken:
Startzondag - Vrijwilligers bedankt! 
Oproep: Laat ook van u horen

Nieuwe opzet nieuwsbrief


Wij zenden deze eerste nieuwsbrief ook aan alle vrijwilligers van wie wij een e-mailadres hebben. Mocht u geen interesse hebben dan verzoeken wij u om uit te schrijven via de link onderaan in deze mail.
In de kerken ligt wekelijks het mededelingenblad. Een tijdlang hebben we u een digitale versie van dit vel gemaild.
Maar wij denken dat de communicatie nog beter kan! Vandaar dat u in het vervolg deze nieuwsbrief ontvangt.
Toch graag het  vertrouwde mededelingenblad? Dit kunt u iedere week achter in uw kerk vinden, of via de link in de linkerkolom onder de overweging. 

'Waar blijft de kerk'

Boekbespreking 
Soms lijkt het alsof er alleen maar sprake is van krimp in onze kerk: kerkgebouwen worden gesloopt, er zijn minder kerkgangers en minder voorgangers en steeds minder parochianen vragen om doop, eerste communie of vormsel. 'Waar blijft de Kerk?', vroeg theoloog Erik Borgman zich af. Hoe kan kerkopbouw gestalte krijgen in tijden van afbraak? In een inspirerend boek zoekt hij een antwoord op deze vragen.
Het zijn herkenbare en intrigerende vragen. We willen ze graag bespreken met u. Doet u mee? We hebben drie woensdagavonden gereserveerd: 28 september, 12 oktober en 2 november, telkens om 20.00 uur in de pastorie bij de Moeder Godskerk. De boekbespreking wordt verzorgd door Geerten Kok.
Informatie en aanmelding bij de teamassistent

Film 'Dukthar'

Op woensdag 28 september, 20.30 uur vertoont Cinema Paradiso (Brugstraat 48) in samenwerking met Spirit in Roosendaal de adembenemende roadmovie Dukhtar (Urdu voor ‘dochter’) uit 2014. Dit in het kader van de Vredesweek.
Kosten: € 9,-
Wilt u meer informatie over deze film? Klik dan op onderstaande link naar de site van Spirit in Roosendaal.

DUKHTAR - Official Theatrical Trailer -A Film  By  Afia Nathaniel

Vredesweek


Afgelopen dinsdag kwam Paus Franciscus met religieuze leiders uit de hele wereld en van allerlei religies bijeen in  Assisi. Samen met de Paus hebben ze  gebeden om vrede en verzoening in de wereld. Hun samenkomst was al een getuigenis van vrede. Veel conflicten in de wereld worden gekleurd door religieuze verschillen. We zien, ook in ons land, steeds minder verdraagzaamheid voor andersgelovigen. Het gezamenlijk gebed in Assisi vertelt  dat mensen veel kunnen bereiken als ze elkaar in de ogen zien, als ze elkaar de hand reiken en in verbondenheid gaan handelen.

In Roosendaal verzorgden we woensdag een oecumenische gebedsdienst met het thema ‘Vrede verbindt’. Het was goed om over de grenzen van kerken elkaar te ontmoeten en met elkaar te bidden. We hopen en bidden dat dat gebed richting geeft aan ons handelen. Mogen wij  op onze manier bijdragen aan verzoening tussen mensen, aan recht en aan vrede.


Geerten Kok

Klik op linkjes voor:
weekendvieringen
vieringen door de week
lezingen deze week
mededelingenvel
Ziekenzalving/-zegening
 
In de St. Josephkerk is zondag 2 oktober om 14.00 uur een viering met gemeenschappelijke ziekenzalving/-zegening.
Informatie en aanmelden via tel: 0165-543667 of via de mail.
 

De moderne devotie


Mariënburglezing
 
Mariastede, Sint Theresiastraat 44 - maandag 26 september van 19.30 tot 21.30 uur.
Mariska van Beusichem, predikant in Zetten (PKN) en voorzitter van de Stichting Thomas a Kempis, gaat in op de vraag: 'Hoe modern is de moderne devotie?'

Kosten: € 7,50
Informatie: Kees van der Ham, 0165 – 532561
 

Seniorenviering


Op 27 september om 14.00 uur is er in de pastorie van de Moeder Godskerk een gebedsviering met geloofsgesprek.

 

Startzondag

Zondag 18 september vierden we met elkaar de start van een nieuw werkjaar.
Er was een stemmige viering in de O.L. Vrouwekerk ondersteund door medewerkers uit alle kerken.
Voor ouders en vormelingen ging het vormelingenproject 'In vuur en vlam' van start.
Aansluitend was er een gezellig samenzijn voor alle aanwezigen.

Vrijwilligers bedankt!


17 september was er dan weer de rommelmarkt van de St. Josephkerk. Gezien de wachtrij en het aantal bezoekers was dit wel 'the place to be'.
Een grote groep vrijwilligers zet zich in om dit iedere keer weer tot een succes te maken. Zonder hen was dit beslist niet mogelijk.
Met de inzet van deze groep wordt altijd een aardig bedrag voor het onderhoud van de kerk verdient, maar ook aan het bredere diaconale werk wordt gedacht. Bij het inzamelen en sorteren van de geschonken goederen worden al selecties gemaakt. Kleding gaat bijvoorbeeld naar Sam's Kledingactie (voor mensen in nood).
Laat ook van u horen

In de nieuwe opzet willen wij ook snel na bijeenkomsten en gebeurtenissen een korte terugblik geven. Wilt u betrokken zijn bij uw kerk en uw steentje bijdragen? Dat kan door foto's en korte stukjes in te zenden aan de redactie. 
 
Copyright © 2016 .
R.K. Sint Norbertusparochie, St. Josephstraat 2, 4702 CW Roosendaal
T. 0165 - 534 667

website

Onze mailadrssen: redactie Parochieblad - redactie Facebook - redactie website

schrijf mij uit van deze verzendlijst

Email Marketing Powered by Mailchimp