Copy
Nieuwsbrief 
View this email in your browser

OverwegingCampagne Kerkbalans - Vormsel - Viering met kinderzegen - 'Luther en de boekdrukkunst' - Luther - Aansluiten bij gebed in B.o.Z. - Terugblik: Vrienden van de Kerk van de Kaai - Doopvont uit de Sint Jan - Afscheid pastoor Han Akkermans  - Reminder
Campagne Kerkbalans

Houd onze kerk in balans!


In januari voeren kerken in Nederland actie onder het trefwoord Kerkbalans. Leden van de kerken worden opgeroepen om hun kerk financieel te steunen, om de uitgaven en inkosten van de kerk  ‘in balans’ te houden.
Onze parochie kan niet zonder de financiële hulp van haar parochianen.  Uw bijdragen  maken het mogelijk dat de parochie blijft investeren in pastorale zorg voor mensen, in catechese aan kinderen, in seniorenpastoraat, in aansprekende vieringen en in diaconie. 

Vormsel

Nog een week en dan is het zover: dan worden 18 jonge mensen uit onze parochie gevormd. Vormheer zal oud-deken Peter de Rooij zijn. Vorige week vrijdag hebben onze vormelingen met hem kennis gemaakt tijdens het spel van Vuur en Wind. Dit spel vond plaats in en om de Onze-Lieve-Vrouwekerk. De vormelingen hebben toen ook kennis gemaakt met het werk van de Voedselbank. Zij hebben dit goede doel uitgekozen om op weg naar het vormsel te sponsoren. Tijdens het spel hebben we ook hun vermogen tot verbondenheid en samenwerking getest, én hun moed. Het was toch even griezelen in de kloostertuin… Op weg in hun geloof en leven hebben ze uiteindelijk veel moed, kracht en wijsheid nodig. Wilt u als parochiaan daar komende week speciaal voor bidden?

Werkgroep vormsel

Viering met kinderzegen
Maria Lichtmis

Op 2 februari vieren we het feest van Maria Lichtmis: 40 dagen na zijn geboorte wordt het kind Jezus door Maria en Joseph gepresenteerd in de tempel. De oude Simeon en Hanna herkennen in hem de langverwachte Messias. Zij zegenen het kind en zijn ouders. In onze parochie is op 29 januari om 14.00 uur in de Sint Josephkerk een viering, speciaal voor de kinderen die in het afgelopen jaar zijn gedoopt. Net als Jezus worden zij gezegend en zij ontvangen de schelp waarmee ze gedoopt zijn. Uiteraard zijn ook andere kinderen welkom.
De viering is voorbereid door de doopwerkgroep en de werkgroep Peuterkleutervieringen. Voorgangers zijn pastor Piet Swinne en pastor Els Ettes
Tot ziens en welkom

Het voelt nog vreemd. Afgelopen zondag zwaaiden we Han Akkermans uit. De pastoorsstoel aan de teamtafel is even leeg. We namen afscheid met een viering waarin eerbied en betrokkenheid samen kwamen, waarin ruimte was voor geloof en leven, voor veel dankbaarheid, voor een lach, en voor een …  ‘Partir est un peu mourir’, weten ze in Frankrijk.  Maar van ‘mourir’ komt niet alleen ellende, weten we in de Kerk. Bij elke deur die dicht gaat, gaat een raam open. Alleen handen die loslaten kunnen opnieuw ontvangen.
Zo kijken we over het afscheid heen naar nieuw begin. Het goede dat is opgebouwd zal dieper wortelen en nog meer tot bloei komen. Met een nieuwe pastoor en nog een nieuwe collega beginnen we aan een nieuw hoofdstuk in ons parochieboek. We hopen dat u meeschrijft… met uw levensverhalen, met uw betrokkenheid, met uw inzet als vrijwilliger, met uw gebed. We hopen dat u meezingt met onze koren, dat u meedoet aan de actie kerkbalans, dat u meeleeft met uw kind als die de communie doet… We bouwen verder aan de parochie. Met een vernieuwd team, met aangevulde inspiratie, met u, en  aan de hand van de zelfde ene Herder.

Postor Geerten Kok

Klik op linkjes voor:
weekendvieringen
vieringen door de week
mededelingenvel
lezingen deze week
Zegenen
'Luther en de boekdrukkunst'

Vanaf 1 februari kunt u in Bibliotheek VANnU de hele maand een boeiende expositie bezichtigen over de rol die de boekdrukkunst speelde in de verspreiding van de Reformatie en in het denken van Luther over de waarde van bijbel lezen in de landstaal.

Trailer for Luther
Op 2 februari van 19.30 - 22.00 uur wordt in de Kruiskerk de film Luther vertoond. Maarten Luther stond 500 jaar geleden aan de wieg van de Reformatie.

Aansluiten bij gebed in B.o.Z.

Een kleine groep betrokken mensen is jaar geleden gestart met het Sant’Egidiogebed in de Gertrudiskerk in Bergen op Zoom. Aansluitend is er ontmoeting in het Cantatorium van de kerk. Ze gaan met elkaar in gesprek en laten ideeën groeien voor dit nieuwe jaar. De volgende bijeenkomst is op woensdag 1 februari om 20 uur.
Het hele bericht kunt u nalezen in de nieuwsbrief van de Diaconale Stad.

Vrienden van de Kerk van de Kaai

In januari 2016 werd door enkele vrijwilligers van de O.L. Vrouwekerk een actiegoep opgericht om het monumentale gebouw, middels aciviteiten die wat extra financiën opbrengen, voor de komende jaren een steuntje in de rug te geven.
Zo'n 40 enthousiastelingen schreven zich in en een groot deel van hen stortte ook gelijk de jaarlijkse 'contributie' die aan dat lidmaatschap verbonden is.

Doopvont uit de Sint Jan

Afgelopen zaterdag is het deksel teruggeplaatst op de doopvont uit de voormalige St Janskerk. Dit doopvont, een marmeren bekken op een marmeren zuil, staat nu in de O.L. Vrouwekerk. Het kunstig deksel was aan restauratie toe. De drijvende kracht achter dit restauratieproject is Jan Jongmans. De afgelopen maanden is het zorgvuldig door Leo Koevoets hersteld. Nu prijkt het deksel, een prachtig staaltje kopersmeedwerk uit 1948 van koperslager L. van Aalst,  weer op de doopvont.
De marmeren kuip is gemaakt door F. Pecher.
Afscheid pastoor Han Akkermans 

Op zondag 22 januari heeft de parochie afscheid genomen van pastoor Akkermans. Vanuit de hele parochie waren parochianen naar de viering in de St Josephkerk gekomen om Han Akkermans te groeten en hem ‘dankjewel’ te zeggen. Aan het eind van de viering reikten de vicevoorzitter van het parochiebestuur (Maarten Mallekoote) en de teamleider van het pastoraal team (Geerten Kok) een bijzonder cadeau aan aan pastor Akkermans. Hij kreeg  een icoon van de Sint Norbertus, geschilderd naar het voorbeeld van de parochie-icoon die de pastoor zelf enkele maanden eerder mocht zegenen.
Aansluitend was er gelegenheid om de pastoor te groeten. Een gelegenheidskoor zong hem  toe met de sprekende woorden ‘Junge, komm bald wieder’, maar de kans daarop is niet groot. Op zondag 5 februari wordt Han Akkermans geïnstalleerd als pastoor van de H. Catharinaparochie in Oosterhout.

De opvolger van pastoor Akkermans, Ronald van Bronswijk, wordt op zaterdag 4 februari geïnstalleerd. Dat gebeurtt in de eucharistieviering in de O.L Vrouwekerk (aanvang 19.00 uur).
 
Reminder

Op zondag 29 januari om 9.30 uur is er een bijzondere viering in de O.L.Vrouwekerk. Het byzantijns koor verzorgt de gezangen in de viering volgens de byzantijnse ritus, voorgegaan door pastor Harrij Sterenberg. Het zal de laatste keer zijn dat het koor in Roosendaal deze viering ondersteunt.

Copyright © 2016
R.K. Sint Norbertusparochie, St. Josephstraat 2, 4702 CW Roosendaal, T 0165 - 534 667

www.sint-norbertusparochie.nl
 
Onze mailadressen: redactie PAROCHIEBLAD - redactie FACEBOOK - redactie WEBSITE
 
schrijf mij uit  -  vul mijn gegevens aan  -   lijst

Email Marketing Powered by Mailchimp