Copy
Nieuwsbrief 
View this email in your browser

OverwegingUitnodiging Brainstormavonden 2e fase gebouwenplan - Eén dag vasten - Communicanten tekenen (kerkbalans) - Zondag+ - U heeft post! (Bisschop Liesen) - Laatste aanmeldmogelijkheid Franciscusdag - Café met verdieping - Samen in gesprek (DSR) - In het nieuws
Uitnodiging
Brainstormavonden 2e fase gebouwenplan
De werkgroep nieuwe locatie nodigt u uit om naar een van de brainstormavonden te komen. Deze avonden zijn bedoeld om de wensen en criteria te inventariseren van één kerk voor de stad Roosendaal. Reserveer de data alvast in uw agenda en meld u aan.
* dinsdag 28 maart - O.L. Vrouwekerk, Kade 23 te Roosendaal
* donderdag 30 maart - Moeder Godskerk, Pres. Kennedylaan 73 te Roosendaal
Eén dag vasten
op 27 maart: doet u mee?
Van zondag 26 tot en met dinsdag 28 maart wordt in onze parochie de vastenestafette gehouden. We vragen uw aandacht voor maandag 27 maart. We nodigen u uit  -  en dagen u uit  -  om van die dag een échte vastendag te maken. Doet u mee? Meld u aan via de mail.
Parochianen die zich hebben aangemeld, sturen we suggesties voor het vasten (eenvoudige maaltijd, gebed, het zoeken van stilte) op deze dag. Doet u mee? Vast wel!
Aan het eind van deze dag is er om 18.00 uur een eenvoudige soepmaaltijd in de Kruiskerk. Daarna, om 19.30 uur, kijken we in de O.L. Vrouwekerk naar de aangrijpende film over het leven van bisschop Romero.
Romero (1989) Trailer - John Duigan, Raul Julia
Communicanten tekenen
voor de actie kerkbalans
In de maand januari is de actie Kerkbalans gehouden.  Via die actie ondersteunen parochianen de parochie met een geldelijke bijdrage. Communicanten in de parochie doen ook mee met de actie, op een ludieke manier. Ze maken tekeningen over de kerk en over de Kerkbalans. We hangen de tekeningen op in onze kerken en de mooiste tekeningen doen mee in een teken- en kleurwedstrijd van het bisdom.
Ergens weggaan
en elders iets nieuws beginnen.

Ergens…
Middelburg, waar ik bijna 20 jaar terug ben gaan wonen en werken. Een lange tijd waarin je, zo merk ik nu in al mijn vezels, behoorlijk met alles en iedereen vergroeid kunt raken. Wat zijn er ook veel onzichtbare manieren waarop je ergens bij hoort en mee verweven bent. Je merkt het pas als je verhuist en van dat alles los gaat komen.
 
Elders…
Roosendaal, waar ik een lange reeks nieuwe gezichten leer kennen. Fijne ontmoetingen met boeiende mensen, dat doet goed en inspireert.
Al voelt het meteen vertrouwd, door alle vriendelijkheid en hulp, toch is het tegelijk nog vreemd: Wie is van wat? Hoe kom ik daar? Waar gaat dit over?
 
Tussen ergens en elders onderweg, kom ik mezelf tegen. En het doet mij goed te merken, bij vlagen, dat de weg die ik ga een van de vele wegen is die God met ons mensen gaat. En, zo zegt het spreekwoord, die zijn wonderbaar!

Pastor Bernard van Lamoen

Klik op linkjes voor:
weekendvieringen
vieringen door de week
mededelingenvel
lezingen deze week
Zondag+
Op 12 maart is er een zondag+ activiteit in de Moeder Godskerk. Tijdens de viering presenteren zich de kinderen die op 5 juni hun eerste communie gaan doen. Voorafgaand aan de viering komen communicanten en hun ouders naar de kerk voor een stukje geloofsverdieping. De communicanten zetten de volgende stap in hun voorbereiding en hun ouders spreken over de Bijbellezingen die in de viering  worden gelezen.
Het Moeder Gods dameskoor verzorgt de gezangen in de eucharistieviering.
Na de viering is er gelegenheid om met elkaar na te praten (met een kop koffie). 
U heeft post!
Aan het begin van de veertigdagentijd schreef bisschop Liesen een brief aan de gelovigen van het bisdom. Hij kijkt terug op de vijf jaren dat hij bisschop is van het bisdom Breda en hij kijkt naar de toekomst. Hij voorziet dat de kerk verder krimpt. Gelovigen moeten zich echter niet uit het veld laten slaan. De bisschop benoemt drie stappen: het is van belang om de goede band met God te onderhouden, om als gelovige in de samenleving te staan en om je in te zetten voor medemensen. De inspirerende brief is in onze kerken gelegd. U kunt er een meenemen. U kunt de brief ook downloaden.
 
Laatste aanmeldmogelijkheid
Wilt u naar 'Kijk en…zie!' de Francisdag (dinsdag 21 maart)  komen?
Denk er dan u - in verband met de maaltijd - aan te melden vóór maandag 13 maart.  Wilt u dit liever bij een van de secretariaten van de parochie doen? Kijk hier voor de contactgegevens.

Feest van St. Joseph

Het feest van St. Joseph, de patroonheilige van de gelijknamige kerk, wordt dit jaar gevierd
op vrijdag 17 maart a.s. Om 18.30 uur is er een feestelijke eucharistieviering in de St. Josephkerk. De leden van Gemengd koor St. Joseph en het Gelegenheidskoor verzorgen samen de zang.
Hoofdredacteur BN DeStem
in Café met verdieping
Op donderdag 16 maart is Hille van der Kaa, hoofdredacteur van BN DeStem, te gast in Café met Verdieping. We gaan met haar in gesprek over vragen als waarom zij de journalistiek is ingegaan en wat voor haar goede journalistiek is.
U bent welkom in De Boekenwurm aan de Molenstraat 91 te Roosendaal. Aanvangstijd is 19.30 uur. Kijk via onderstaande knop op de site of vraag meer informatie bij Kees van der Ham, 0165-532561.

Samen in gesprek
De Diaconale Stad Roosendaal nodigt senioren, maatjes, kerngroepleden, sponsors en vrijwilligers van 'Een anders kerst', maatschappelijke stagiaires en andere belangstellenden uit om op 16 maart samen te komen voor gebed, maaltijd en gesprek.
Wilt u aan de maaltijd deelnemen meld u zich dan uiterlijk 15 maart aan bij Mieke Strooptelefonisch kan ook via 06-12516206.

In het nieuws
Het Seniorenpastoraat Roosendaal-Zuid is het tweede project voor ouderen van onze parochie.
In de Bode van 8 maart staat een interview met pastor Bernard van Lamoen.

Copyright © 2016
R.K. Sint Norbertusparochie, St. Josephstraat 2, 4702 CW Roosendaal, T 0165 - 534 667

www.sint-norbertusparochie.nl
 
Onze mailadressen: redactie PAROCHIEBLAD - redactie FACEBOOK - redactie WEBSITE
 
schrijf mij uit  -  vul mijn gegevens aan  -   lijst

Email Marketing Powered by Mailchimp