Copy
Nieuwsbrief 
View this email in your browser

OverwegingAfscheidsviering - Kindernevendienst - Caritascollecte - Spirit/Zin in Geloven - Onder de Toren - Franciscusdag - Kerstpost - Terugblikken: Soepmaaltijden Moeder Gods - Kerstviering Moeder Godskerk - Nieuwjaarsviering St. Josephkerk -  Reminder

Afscheidsviering

Op zondag 22 januari nemen we afscheid van pastoor Han Akkermans. Er is om 10.00 uur een viering in de St Josephkerk. Aansluitend aan de viering is er gelegenheid om hem persoonlijk de hand te drukken.
 


Kindernevendienst

In verband met het afscheid van Han Akkermans is het tijdstip van deze dienst ook aangepast naar 10.00 uur.

Caritascollecte

In het weekend van 7 en 8 januari is de Caritascollecte bestemd voor het Speel-Leerhuis.
Aan dit project van de Diaconale Stad Roosendaal kunnen leerlingen van de basisschool deelnemen. Deze collecte wordt gehouden in nauwe samenwerking met de Protestantse Diaconie Roosendaal.


Spirit/Zin in Geloven


De voorjaarsfolder 2017 van Spirit in Roosendaal ligt weer achterin de kerken, in de bibliotheek en bij de VVV! Het is weer een gevarieerd aanbod. Ook het programma van Zin in Geloven staat in deze folder. U bent van harte welkom bij de zeer uiteenlopende activiteiten. 

De Egidius-gemeenschap

Sant’Egidio is een lekenbeweging  in de RK Kerk, ontstaan in 1968 in Rome. De jonge student Andrea Riccardi werd getrokken door het evangelisch ideaal. Hij wilde zich inzetten voor noden in de wereld, vanuit een regelmatig gebedsleven. Met vrienden en medestudenten die ook zó wilden leven kwamen ze samen in de Sant’Egidiokerk in Trastevere. De kleine groep van toen is uitgegroeid tot een wereldwijde beweging  met 50.000 leden in 70 landen.  De beweging kenmerkt zich door gebed, verbondenheid en vriendschap met de armen in de brede zin van het woord.  Wereldwijd kan het gaan om het bewerken van wapenstilstanden of bevrijding van gijzelaars, of de inzet voor Aids-slachtoffers. In grote steden zet de beweging zich in voor daklozen, vluchtelingen, eenzame ouderen of achtergestelde kinderen.
In onze omgeving is Sant’Egidio zeer bekend in Antwerpen, waar Hilde Kieboom de Egidiusgemeenschap oprichtte. Dak- en thuislozen krijgen via het project Kamiano een maaltijd, er is een ‘school van vrede’ voor kinderen, er is hulp en ondersteuning voor ouderen en voor allochtonen.  Ook in Nederland zijn er Egidiusgemeenschappen.  Centraal staan de ontmoeting in gebed en de inzet om het evangelie gestalte te geven door vriendschap te sluiten met de meest kwetsbaren.
Het evangelie kan alleen goed nieuws worden voor mensen als mensen van nu – in deze tijd – handen in elkaar slaan en beginnen dat evangelie te doen. De diaconale Stad Roosendaal handelt in de geest van deze beweging.


Priester Piet Swinne

Klik op linkjes voor:
weekendvieringen
vieringen door de week
mededelingenvel
lezingen deze week

Onder de Toren


Is het eigen blad van Nispen waar zowel het nieuws uit de parochie als de plaatselijke activiteiten in zijn opgenomen.
Wilt u misschien ook op de hoogte blijven wat er zoal reilt en zeilt in deze parochiekern?
Kijk dan even op onze site waar u in het archief ook steeds de laatste versie in PDF kunt bekijken.

Franciscusdag

Voor het vierde jaar organiseren we op 21 maart 2017 opnieuw deze speciale dag binnen het raamwerk van het seniorenpastoraat in Roosendaal en Nispen. Deze dag is bedoeld voor kwetsbare mensen in ons midden: zieken, ouderen en mensen die om allerlei redenen in een isolement dreigen te raken. Het thema van dit jaar is 'Kijk...en zie!'. 


Dit jaar is alleen post rondgebracht binnen de grenzen van Roosendaal waardoor het aantal postkaarten lager was dan gewend. In totaal zijn er 2297 kerstkaarten bezorgd.
De bloemengroep heeft daarnaast ook nog een aantal kerststukjes verkocht.
Bij elkaar heeft dat de lieve som van € 1.187,10 opgeleverd!
Van dit bedrag willen we de Togengang (de gang tussen de sacristie en de pastorie/kerk) opknappen. Mensen die naar de huiskapel boven willen maken vaak gebruik van deze gang.
Alle vrijwilligers bedankt voor de inzet.
Soepmaaltijden Moeder Gods

In de advent zijn er ‘soepmaaltijden’ gehouden in de Moeder Godskerk. Gemiddeld namen er veertig gasten deel aan de eenvoudige maaltijd (soep en pannenkoek). Ze luisterden naar een adventsbezinning, deelden verhalen met elkaar, en droegen bij aan een goed doel.
In totaal werd € 560,00  opgehaald. Daarmee werd de Andere Kerst (van De Diaconale Stad Roosendaal) gesteund en er ging hulp naar een gezin in nood.

In de veertigdagentijd wordt er opnieuw soep geserveerd in de Moeder Godskerk, vanaf woensdag 8 maart.

Kerstviering Moeder Godskerk

Thai Nguyen was door ziekte verhinderd om op 24 december om 22.00 uur de viering voor te gaan. Gelukkig was Jan van Oers zo vriendelijk om in plaats van in het koor mee te zingen deze taak voor zijn rekening te nemen.
Samen met het Moeder Godskoor zorgde het Barokensemble Ricercata Dolce voor de muzikale omlijsting van deze viering.

Nieuwjaarsviering St. Josephkerk

Een kleine foto-impressie van de nieuwsjaarsviering met na afloop gezellig samenzijn.

Reminder

Op 10 januari van  13.30 – 15.30 uur is in het Parochiecentrum O.L. Vrouwekerk de eerstvolgende virtuele reis In het land van Geloven.
Kosten zijn € 5,00 per bijeenkomst. Aanmelden kan nog.

Copyright © 2016
R.K. Sint Norbertusparochie, St. Josephstraat 2, 4702 CW Roosendaal, T 0165 - 534 667

www.sint-norbertusparochie.nl
 
Onze mailadressen: redactie PAROCHIEBLAD - redactie FACEBOOK - redactie WEBSITE
 
https://sint-norbertusparochie.us8.list-manage.com/unsubscribe?u=2f0f10ca59f580a3f6424919a&id=1c4476e972&e=a1dbdfbf2f&c=93f47faccb -  vul mijn gegevens aan  -   lijst

Email Marketing Powered by Mailchimp


This email was sent to annelies@ptr-diensten.nl
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Kerk · Sint Josephsstraat 2 · Roosendaal, Noord Brabant 4702 CW · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp