Copy
Nieuwsbrief 
View this email in your browser

OverwegingEén kerk in Roosendaal stad - Vastwel - Vastenfilm Oscar Romero
Slot VastenestafetteMuseum Tongerlohuys - Kijk en ... Zie!

 
"Eén kerk in Roosendaal stad" 
De geplande avonden over het gebouwenplan op 28 maart 19.30 uur in de O.L. Vrouwekerk en op 30 maart 19.30 uur in de Moeder Godskerk zijn bestemd voor ALLE parochianen. Dit is niet voorbehouden voor de eigen kernen. Dus kom en laat ook uw mening horen.
Meld u aan op e-mailadres
Vastenestafette

Van zondag 26 maart tot en met dinsdag 28 maart houden we een vastenestafette in onze parochie.
We sluiten daarmee aan bij de vastenestafette die in het bisdom Breda wordt gehouden.

De vastenestafette start op zondag 26 maart. In alle zondagsvieringen (ook zaterdagavond) is er aandacht voor de Vastenactie, en is er een extra collecte voor de Vastenactie. Dit jaar staat El Salvador in de belangstelling.   Op zondagavond is er om 17.00 uur een vesperviering in de O.L. Vrouwekerk.

Vastwel

Maandag 27 maart houden we een vastendag in het kader van de vastenestafette. Doet u mee? Eén dag vasten voor het goede doel? Meld u aan op e-adres.   U ontvangt via dit adres tips om de dag door te brengen. In de Kruiskerk is er  ’s avonds om 18.00 uur een eenvoudige soepmaaltijd en daarna wordt de film Romero gedraaid in de O.L. Vrouwekerk.

Vastenfilm Oscar Romero

Op maandag 27 maart 19.30 uur wordt in het Klooster aan de Kade een indrukwekkende film vertoond over het leven van Oscar Romero, de aartsbisschop van San Salvador die in 1980 werd vermoord toen hij de H. Mis opdroeg. Dit jaar zal Romero heilig verklaard worden.  Na de film is er gelegenheid om kort na te praten.

Slot Vastenestafette

Dinsdag 28 maart besluiten we de vastenestafette. We bieden u verschillende momenten van gebed en ontmoeting aan. In de ochtend is er om 09.00 uur de eucharistieviering in Mariagaard, en ‘s middags om 14.00 uur is er een seniorenviering in de Moeder Godspastorie of om 14.30 uur het Rozenkransgebed in de St Josephkerk. Al deze vieringen staan in het teken van de vasten en de Vastenactie.  De vastenestafette wordt besloten met de vesperviering bij de zusters van Mariadal, in Sint Elisabeth. De vesperviering is om 18.00 uur, aansluitend is er gelegenheid voor een kop koffie of thee en voor ontmoeting met de zusters.
 

"El Salvador"

aandacht voor “Eilanden van hoop in El Salvador”

In de mooie lentedagen van de vorige week leek alles weer tot leven te komen. Niet alleen konden we zeeën van bloeiende krokussen en narcissen zien, ook zagen we overal kinderen buiten spelen.
We kunnen het ons bijna niet voorstellen, maar in San Salvador zijn kinderen vaak bang om naar buiten te gaan. Ze zijn bang voor de straatbendes die de stad terroriseren. Vastenactie werkt samen met een organisatie die aan kinderen ‘eilanden van hoop’ bieden, een veilige ontmoetingsplek waar ze aandacht krijgen en kunnen spelen en lachen. Tijdens de veertigdagentijd besteden we in onze parochie extra aandacht aan dit project. Ik hoop dat veel parochianen deel willen nemen aan de vieringen, de soepmaaltijden en de andere activiteiten die van zaterdag tot en met dinsdag worden georganiseerd. In de bijzondere verbondenheid die we hierbij met elkaar  beleven, kunnen we ook verbondenheid met mensen elders in de wereld ervaren.

Laten we de Vastenactie steunen met ons gebed en onze gaven en zo bijdragen aan veilige ‘eilanden van hoop’ voor kinderen in El Salvador.Pastor Els Ettes

Klik op linkjes voor:
weekendvieringen
vieringen door de week
mededelingenvel
lezingen deze week
Museum Tongerlohuys
Jan Jongmans is op woensdag 29 maart van 13.30 uur tot 17.00 uur in museum Tongerlohuys. Samen met andere leden van Spirit in Roosendaal beantwoordt hij uw vragen over de tentoonstelling "Passie". Ook over het ontstaan van zijn boekje "De Kruisweg uit de Sint Janskerk" kunt u met hem in gesprek gaan. U kunt dit boekje ter plekke kopen en door Jan Jongmans laten signeren. Verdere informatie op www.spritinroosendaal.nl
 
Kijk en ... Zie!
Afgelopen dinsdag werd in de St. Josephkerk en Buurthuis Keijenburg de jaarlijkse Franciscusdag gehouden. De zeventig deelnemers kunnen terugkijken op een mooie en zinvolle dag. Zij werden in de openingsviering door pastor Bernard van Lamoen al uitgedaagd de dag ten volle uit te buiten. Zowel spiritueel als door ontmoeting met elkaar en door elkaar ook echt aan te kijken en ...te zien! De inleider van het geloofsgesprek, Marinus van den Berg, inspireerde met verhalen en voorvallen uit het dagelijks leven en zette de deelnemers daarmee aan ook echt met elkaar in gesprek te gaan. Als ontspanning: een kwis. Deze ging over geloofszaken, kerken en kapellen in Roosendaal en Nispen die vandaag de dag nog volop in gebruik zijn en uitdrukkingen vanuit de bijbel en religie. Het koste de deelnemers de nodige hoofdbrekens, maar werd door hen erg gewaardeerd. Tot slot was de viering van handoplegging door de pastores Fons Burm en Bernard van Lamoen.
Copyright © 2016
R.K. Sint Norbertusparochie, St. Josephstraat 2, 4702 CW Roosendaal, T 0165 - 534 667

www.sint-norbertusparochie.nl
 
Onze mailadressen: redactie PAROCHIEBLAD - redactie FACEBOOK - redactie WEBSITE
 
schrijf mij uit  -  vul mijn gegevens aan  -   lijst

Email Marketing Powered by Mailchimp