Copy
Nieuwsbrief 
View this email in your browser

Overweging -Brainstormavond - Paasviering O.L. Vrouwekerk - Beauraing Informatieavond Bedevaart - Nieuwmoer te gast in Nispen - Nispen kledinginzameling - Rommelmarkt Moeder Godskoor - Marinus van den Berg spreekt op de Franciscusdag - 60 jaar Internationale Bouworde - Vespers
Brainstormavond

De geplande avonden over het gebouwenplan op 28 maart in de O.L. Vrouwekerk en op 30 maart in de Moeder Godskerk zijn bestemd voor ALLE parochianen. Dit is niet voorbehouden voor de eigen kernen. Dus kom en laat van u horen. Meld u nu aan

Paasviering O.L. Vrouwekerk

De pastores en de vrijwilligers van de Werkgroep Zieken en Ouderen van de parochiekern willen u graag uitnodigen voor een sfeervolle Paasviering op vrijdag 7 april om 14.00 uur. De ontvangst is bij de ingang van de kerk, rechts naast de hoofdingang. Aansluitend bent u welkom in de refter voor een kopje koffie of thee met een heerlijk paaskoffiebroodje. Rond 16.00 uur sluiten we af met een drankje.
Graag aanmelden voor 25 maart.

Beauraing
Informatieavond Bedevaart

In het weekend van 10-11-12 juni vindt de jaarlijks meerdaagse en dagbedevaart naar Beauraing plaats. In de St. Josephpastorie is op 20 maart van 19.30 tot 21.30 uur een informatieavond. Misschien ook leuk om elkaar weer even te ontmoeten als pelgrims onder elkaar. U bent van harte welkom! 
Aanmelden per mail of bel 06-23422801

Nieuwmoer te gast in Nispen
Op zondag 7 mei viert Nieuwmoer zijn 175-jarig bestaan als zelfstandige parochie. Voor die tijd behoorde het tot de parochie H. Maria Hemelvaart Nispen. De parochianen van Nieuwmoer kwamen destijds te voet of met paard en koets naar de Nispense kerk. Op deze zondag gaan zij terug in de tijd en komen dan met tal van wandelaars, fietsers, oldtimers en paarden met koets naar Nispen toe. Rond 12.45 uur is de aankomst van de gasten uit Nieuwmoer.
Om 13.00 uur is de feestelijke eucharistieviering in H. Maria Hemelvaartkerk in Nispen met voorgangers pastores Ronald van Bronswijk, Hugo Gotink en Leo van Gink en medewerking van zangkoor St. Caecilia.
Wij zouden het zeer op prijs stellen als vele parochianen en belangstellenden bij deze gelegenheid aanwezig kunnen zijn.
De Vluchteling

Een vluchteling is 'n mens die alsmaar verder moet. Steeds weer naar 'n andere plek, los van z'n geboortegrond. Overal waar hij komt, voelt hij zich niet veilig. Hij heeft geen tijd om rustig om zich heen te kijken. Hij rent voor zijn leven, is voortdurend op de vlucht voor arrestaties, dwangbevelen en martelingen. Een mens, vervreemd van zijn omgeving, door iedereen gewantrouwd. Zelf wantrouwt hij ook iedereen en alles, omdat elk mens en elke situatie vijandig kan zijn. Ook Jezus is 'n vluchteling geweest. Zouden wij hem ook welkom heten in ons land? In ons hart? Als klein kind is Hij ontkomen aan de dreigende hand van Koning Herodes. Als jong mens van dertig jaar is Hij niet veilig voor Schriftgeleerden en Farizeeën. Er is schijnbaar geen plaats voor een mens die kleine mensen belangrijker vindt dan gevestigde machten. Ook Hij staat voor de keuze tussen succes, macht en aanzien en zijn dienst aan mensen die aan de onderkant van de maatschappij terecht zijn gekomen. Mogen wij vooral in deze veertigdagentijd de vraag stellen waar wij staan?


Pastoor Ronald van Bronswijk

Klik op linkjes voor:
weekendvieringen
vieringen door de week
mededelingenvel
lezingen deze week
Nispen kledinginzameling

Op woensdag 22 maart a.s. wordt in Nispen weer de halfjaarlijkse kledinginzameling gehouden ten bate van “De Helpende Hand” van medestichter Pater Gerolf Bral.
Dit alles komt ten goede aan sociale doeleinden. Graag de kleding in plastic zakken verpakken en speelgoed, eetwaren en breekbare artikelen afzonderlijk. Voor het bezorgen van de artikelen zal op die woensdag van 09.00 tot 11.00 uur de deur van de kerk (onder de kerktoren) geopend zijn.

Rommelmarkt Moeder Godskoor
Het koor organiseert op 25 maart van 10.30 - 12.00 uur weer de jaarlijkse rommelmarkt.
Heeft u spullen die u ter beschikking wilt stellen? Kijk even op de poster voor alle informatie.

Marinus van den Berg
spreekt op de Franciscusdag

Senioren in Roosendaal zijn welkom op de Franciscusdag. Een zinvolle dag waar ontmoeting en ontspanning aan de orde komen. Deze dag wordt georganiseerd door de Sint Norbertusparochie.
De inspirerende dag vindt plaats op dinsdag 21 maart en begint om 10.00 uur met een viering van woord en gebed in de Sint Josephkerk met als thema:
Kijk en … Zie.

60 jaar

Bestaat de Internationale Bouworde. Zij zoeken mooie verhalen! Al sinds 1957 organiseert St. IBO-Nederland de inzet van vrijwilligers in hulpprojecten wereldwijd. Dat willen we vieren! We brengen daarom dit jaar een extra dikke Jubileumeditie uit van onze nieuwsbrief, met daarin de verhalen van vrijwilligers die in het (verre) verleden met ons zijn meegegaan.

Vespers
Iedere zondag in de veertigdagentijd is er om 17.00 uur een viering in de O.L. Vrouwekerk.
Copyright © 2016
R.K. Sint Norbertusparochie, St. Josephstraat 2, 4702 CW Roosendaal, T 0165 - 534 667

www.sint-norbertusparochie.nl
 
Onze mailadressen: redactie PAROCHIEBLAD - redactie FACEBOOK - redactie WEBSITE
 
schrijf mij uit  -  vul mijn gegevens aan  -   lijst

Email Marketing Powered by Mailchimp