Copy
Nieuwsbrief 
View this email in your browser

OverwegingInstallatie/presentatie - Hartstocht 2017: mogen wij uw partytent lenen? - Oecumenische viering - Brief van Paus Franciscus - Nieuwjaarsbijeenkomst Vicariaat Middelburg - Help uw parochie: de ledenadministratie op orde houden! -  Impulsavond Tiener- en Jongerenwerk - Rectificatie
Installatie/presentatie

Graag nodigen we uit voor de installatie van onze nieuwe pastoor Ronald Bronswijk en de presentatie van onze nieuwe pastoraal werker Bernard van Lamoen. Deze vinden plaats tijdens de eucharistieviering op zaterdag 4 februari om 19.00 uur in de O.L.Vrouwekerk (let op het bijzondere tijdstip!).
 
De viering in de Moeder Godskerk
om 17.00 uur vervalt deze avond
.

Hartstocht 2017:

mogen wij uw partytent lenen?
 

Ook dit jaar organiseren de kerken in Roosendaal het evenement Hartstocht. Op vrijdag 7 april, vlak voor het begin van de Goede Week, is er aandacht voor de passie (de hartstocht) van Jezus en voor de passie en hartstocht van zijn volgelingen. De activiteit wordt opnieuw georganiseerd op het Tongerloplein, ’s avonds van 18.30 uur tot 21.00 uur. De intieme sfeer van het plein leent zich goed voor een activiteiten van ontmoeting en bezinning.

Oecumenische viering

Op zondag 15 januari om 11.00 uur begint de week van gebed voor de eenheid om 11.00 uur in de Moeder Godskerk. Voorgangers in deze viering zijn ds Marjo den Bakker en pastoraal werker Geerten Kok.

Brief van Paus Franciscus

Boodschap van Zijne Heiligheid Paus Franciscus voor de Mondiale Dag van Migranten en Vluchtelingen 15 januari 2017.
“Migrantenkinderen, de kwetsbaren en de stemlozen”

Via onderstaande link kunt u de hele brief lezen.

Nieuwjaarsbijeenkomst
Vicariaat Middelburg


Op donderdag 19 januari organiseert het vicariaat Middelburg (waar onze parochie toe behoort) een nieuwjaarsontmoeting in ’s Heerenhoek. De ontmoeting duurt van 17.00 uur tot 19.00 uur.
Na de gebedsdienst in de kerk van ’s Heerenhoek is er gelegenheid om elkaar alle goeds toe te wensen aan het begin van het nieuwe jaar in de Jeugdhoeve, naast de kerk. De bisschop van Breda, de vicarissen en medewerkers van bisdom en vicariaat zijn hier aanwezig. Pastores, bestuursleden, vrijwilligers en parochianen van de parochies in het vicariaat Middelburg zijn van harte uitgenodigd voor deze ontmoeting.
Een vreemd idee?

Dit jaar woon ik voor het eerst langer in Nederland dan in België. Een vreemd idee. Ik herinner mij nog goed die eerste tijd. Opgegroeid in een klein dorp met één grote kerk die het centrum vormde van de plaatselijke samenleving, kwam ik terecht in een Nederlandse groeigemeente. Het merkwaardige voor mij was dat Hendrik-Ido-Ambacht helemaal geen centrum heeft en bovendien méér dan één kerk en kerkgenootschap. Dat er toen in de naburige gemeente Zwijndrecht wel 37 verschillende kerkgenootschappen waren, daar raakte ik niet over uitgedacht… Natuurlijk had ik in mijn theologische opleiding geleerd over de reformatie, over Luther, Calvijn en Zwingli, maar leven te midden van deze verscheidenheid en verdeeldheid was toch wel erg wennen. In zekere zin kan ik zeggen dat deze cultuur- en geloofsschok mij hebben voorbereid op de huidige tijd, waarin de kerk echt geen centrale rol meer speelt in het maatschappelijk leven. De verscheidenheid heb ik in die 26 jaren leren waarderen. Het noopt tot een zekere bescheidenheid in geloven: wie zijn wij om te zeggen dat onze geloofsvisie en geloofsuiting de enig ware is? Maar, met die onderlinge verdeeldheid en verkettering blijf ik toch wel worstelen, zeker in een samenleving waarin veel niet-christenen wonen. Wat zou de wereld er al anders uitzien als we elkaar niet met allerlei vooroordelen zouden aankijken op straat en ruimte scheppen om elkaar te leren kennen, om elkaar in alle eenvoud te ontmoeten, als we meer de mens zouden kunnen zien in de ander die zo verschillend kan zijn. Zullen we samen bidden om die kleine stappen voorwaarts in de Gebedsweek van de eenheid?


Pastor Petra Versnel

Klik op linkjes voor:
weekendvieringen
vieringen door de week
mededelingenvel
lezingen deze week
Help uw parochie:
de ledenadministratie op orde houden!

In de vorige nieuwsbrief was er al een stukje over het adressenbestand van de parochie. Er bestaat ook nog SILA waardoor de parochie informatie ontvangt over verhuizingen etc. De regeling voldoet goed, maar de Tweede Kamer wil hem toch afschaffen.  Doe mee aan de internetconsultatie en laat vóór 3 februari weten dat u het hier niet mee eens bent!

Impulsavond Tiener- en Jongerenwerk

Het Sint Franciscus Centrum organiseert op 17 januari 2017 (19:00 - 21:30 uur) deze speciale bijeenkomst. De avond is bedoeld voor alle mensen die een tiener- of jongerengroep leiden, hierin interesse hebben, of het verlangen hebben iets dergelijks op te zetten. 

Rectificatie

In de terugblik van de nieuwsbrief van 6 januari is er bij de viering van 24 december om 22.00 uur in de Moeder Godskerk de verkeerde naam geplaatst.
De oplettende lezer heeft natuurlijk gezien dat de voorganger pastor Jan Voeten was.
Vanaf deze plek onze excuses voor deze verschrijving.

Deze foto is gemaakt bij zijn afscheid in Dongen
Copyright © 2016
R.K. Sint Norbertusparochie, St. Josephstraat 2, 4702 CW Roosendaal, T 0165 - 534 667

www.sint-norbertusparochie.nl
 
Onze mailadressen: redactie PAROCHIEBLAD - redactie FACEBOOK - redactie WEBSITE
 
schrijf mij uit  -  vul mijn gegevens aan  -   lijst

Email Marketing Powered by Mailchimp