Copy
View this email in your browser

OverwegingEerste Heilige Communie - Kindernevendienst  -  Koor Langdonk
Ontmoetingsavond - Viering Kerkwijding - Adverteren in het parochieblad
Kinderen bidden - Geloofsgesprek - 'Open Deur'
1e H. Communie

In onze parochie worden begin november informatieavonden gehouden voor de voorbereiding op de Eerste Heilige Communie. Tot 21 oktober kunt u uw kind aanmelden. Op de website van onze parochie vindt u een aanmeldformulier:

Klik op onderstaande button voor data en overige informatie.

Kindernevendienst

“Laat de kinderen tot Mij komen”

Zondag 16 oktober is er om 11.00 uur in de pastorie van de St. Josephkerk deze speciale dienst voor kinderen. Op eenvoudige en speelse wijze leren de kinderen iets over God en het geloof.
Het is de bedoeling maandelijks een kindernevendienst te houden.

Koor Langdonk

Dit koor zingt geregeld in onze kerken. Het repertoire varieert van kerkmuziek tot lichte muziek en klassiek.
De dames en heren zingen altijd naar hartelust tijdens de jaarlijkse kermismis.
Op 15 oktober bestaat het gemengd koor 25 jaar. Dit wordt gevierd met een jubileummis op 30 oktober om 11.00 uur in de Moeder Godskerk.
In de Gazet Roosendaal van woensdag 12 oktober jl. staat een uitgebreid artikel.


Oktobermaand

Zoals de meimaand aan Maria is toegewijd, zo wordt oktober de Rozenkransmaand genoemd en herinnert ons aan haar. Het rozenkransgebed is eigenlijk een gebed dat ten diepste verband houdt met Christus zelf. Het Rozenkransgebed voert ons in al z’n soberheid naar de diepgang van de Boodschap van het Evangelie, waarvan het tegelijkertijd een samenvatting is. Het is een bezinnend gebed en wij overwegen de grote momenten uit het leven van Jezus en Maria. Deze momenten worden de “Geheimen” of “Mysteries” genoemd. Deze zijn op hun beurt weer onderverdeeld in de “Blijde Geheimen” (overweging van de menswording en verborgen leven van Christus) en "De geheimen van het Licht", nieuwe mysteries die door Paus Johannes-Paulus  II zijn toegevoegd b.g.v. het Rozenkransjaar. Dan volgen "De Droeve Geheimen" (overweging rond Christus lijden) en "De Glorievolle Geheimen” (de overwinning op de dood: de verrijzenis). Omdat het Rozenkransgebed een bezinnend gebed is, is het van belang dat het op een rustige manier wordt gebeden en niet wordt afgeraffeld. Doordat er van dit eenvoudig  maar diep gebed innerlijke rust kan uitgaan, is deze vorm van bidden bij ouderen  een bron van kracht en bemoediging geworden.
Met Maria overwegen wij deze “Geheimen” in de oktobermaand.


Pastor Piet Swinne.

Klik op linkjes voor:
weekendvieringen
vieringen door de week
lezingen deze week
Ontmoetingsavond

De Diaconale Stad Roosendaal nodigt u uit voor een ontmoetingsavond op donderdag 20 oktober van 17.30 uur tot 19.30 uur. De avond bestaat uit ontmoeting, gebed, maaltijd en gesprek. Plaats: Mariadal, Vincentiusstraat 7 Roosendaal.
Opgave bij Mieke Stroop 

Viering Kerkwijding

Zondag 16 oktober zal in de viering van 11.00 uur stil worden gestaan bij de kerkwijding van de Moeder Gods in 1967.
In De Roosendaalse Bode van 12 oktober jl. staat een artikeltje met een terugblik, informatie over deze viering en de aankondiging van het gouden feest in 2017.

Adverteren in het parochieblad

Vijf keer paar verschijnt ons parochieblad dat wordt bezorgd bij geïnteresseerde parochianen. Bedrijven kunnen hierin adverteren om daarmee een gemotiveerde doelgroep te bereiken. Een win-winsituatie want de parochie ontvangt inkomsten waarmee de uitgave van het parochieblad mogelijk blijft.  De advertenties worden ook in de parochiegids geplaatst, die bij alle parochianen (de helft van alle Roosendalers) wordt bezorgd. Afhankelijk van het formaat, plaats en kleur zijn de kosten voor een advertentieplaatsing tussen de € 100,- en € 500,- per jaar.
Heeft uw bedrijf of organisatie interesse in adverteren in adverteren bij de Sint Norbertusparochie?
Neem dan contact op met Ria Aanraad.
 
Kinderen bidden

Wereldwijd wordt op 18 oktober door kinderen gebeden voor vrede. In Nederland sluiten de Stichting Kinderen bidden voor Kinderen en Kerk in Nood zich aan bij dit jaarlijks terugkerende gebedsinitiatief ‘1 miljoen kinderen bidden voor vrede’. Via het Sint Franciscuscentrum zijn parochies in het bisdom Breda per mail geïnformeerd over het initiatief.
Omdat 18 oktober op een dinsdag valt, hoopt de Stichting Kinderen bidden voor Kinderen dat parochies er aandacht aan kunnen besteden op zondag 16 oktober.

Geloofsgesprek

Op zondag 16 oktober is bisschop Liesen de hoofdcelebrant in de mediaviering. Deze wordt uitgezonden vanuit de H. Laurentiuskerk te Breda/ Ginneken. De uitzending van het geloofsgesprek begint om 10.15 uur op NPO 2. De eucharistieviering volgt hierna om 10.30 uur.
'Open Deur'

Dit is een oecumenisch tijdschrift met korte artikelen, overwegingen en verhalen bij religieuze thema’s. Het blad verschijnt maandelijks. De artikelen en opmaak van het blad zijn uitnodigend  en helpen om na te denken over het eigen geloof. 
Het is mogelijk om via de parochie een abonnement op het blad te nemen. Voor € 10,- per jaar krijgt u dan elke maand een aantrekkelijk en eigentijds tijdschrift (dat scheelt ruim € 20,- met een privé abonnement!). Op de site van Open Deur kunt u kennismaken met het blad. Wilt u meedoen met het parochie-abonnement? Meldt u bij onze teamassistent.
 
Copyright © 2016
R.K. Sint Norbertusparochie, St. Josephstraat 2, 4702 CW Roosendaal, T 0165 - 534 667

www.sint-norbertusparochie.nl
 
Onze mailadressen: redactie PAROCHIEBLAD - redactie FACEBOOK - redactie WEBSITE
 
schrijf mij uit    vul mijn gegevens aan


This email was sent to annelies@ptr-diensten.nl
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Kerk · Sint Josephsstraat 2 · Roosendaal, Noord Brabant 4702 CW · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp