Copy
Nieuwsbrief 
View this email in your browser
Advent

Advent: dat is een streepje licht zien in alle duisternis
Advent: dat is helderder zien dat God onze weg verlicht
Advent: dat is in het volle licht treden van de Heer
Advent: dat is met groeiend vertrouwen de Heer verwachten
Eenvoudige maaltijden

In de Advent worden er op meerdere plaatsen in Roosendaal eenvoudige maaltijden aangeboden. Al vele jaren kennen we de traditie van bezinning en ontmoeting rond een eenvoudige en voedzame maaltijd. Graag nodigen we u ook dit jaar uit om aan deze maaltijden mee te doen. Bijdragen die u geeft gaan naar goede doelen.

   
 
Seniorenviering

29 november om 14.00 uur in de pastorie van de Moeder Godskerk is er een gebedsviering met geloofsgesprek.
Het thema van deze maand is "Als een mantel om mij heen'.
Het gaat hierbij vooral om barmhartigheid, de aandacht voor mensen die zorg nodig hebben. Wat doen wij, kunnen we luisteren en aandacht schenken vanuit ins hart?
 
Lekker zingen met Kerst?

Kerstavond om 18.00 uur is in de Josephkerk een viering voor gezinnen met kinderen (basisschoolleeftijd). Helaas is er geen koor beschikbaar. Ik wil daarom met een cantorij zingen. Daarvoor zijn alle enkele zangers gevonden, maar wat meer zou mooi zijn. Er zullen bekende kerstliederen worden gezongen. Wie wil er meezingen?
Graag aanmelden bij Siem van den Berg (06-48016771)

 

Natuurgeneeskunde

Marijke Bugter, natuurgeneeskundige, en Guus van der Laan, arts en acupuncturist, vertellen op 30 november van 19.30 uur tot 22.00 uur over Hildegard van Bingen in relatie tot hun eigen natuurgeneeskunde.
Locatie: Mariastede / toegang: vrije gift.


‘OP WEG NAAR KERSTMIS’

Het jaar 2016 loopt geleidelijk aan ten einde en de winter staat voor de deur. Voor veel mensen is de decembermaand een drukke maar ook gezellige periode waarin uitgekeken wordt naar het Sint Nicolaasfeest en wellicht naar kerstmis en oud- en nieuwjaar. We maken het knus en gezellig met familie en/of goede vrienden en zetten een kerstboom op en mogelijk de kerststal. Alles getuigt van een diep verlangen naar vrede en samenzijn.Niet iedereen kijkt uit naar deze feestmaand omdat zij zich alleen en eenzaam voelen in deze koude wintertijd.
In het laatste weekend van november begint dit jaar de advent, de voorbereidingstijd naar Kerst. We gaan stap voor stap naar Kerstmis toe en ontsteken vier weken een kaars op de adventskrans. Zo groeien we naar het volle Licht.
Kerstmis is het feest van Gods Menswording. Een weerloos Kind geeft ons een teken en leert ons hoe de wereld van God eruit kan zien. Telkens opnieuw wordt Hij in ons hart geboren, als wij er tenminste voor open staan. Het Kind van Bethlehem brengt ons vrede aan, rust en vertrouwen.
Liefde en Vrede, we kunnen ze vinden langs de weg die we gaan: de Weg van het Licht en de grenzeloze Liefde, als we uitkijken in deze Adventstijd naar de komst van de Heer.


Pastor Piet Swinne

Klik op linkjes voor:
weekendvieringen
vieringen door de week
mededelingenvel
lezingen deze week
Week van het Boek

..... is alweer voorbij. De foto bovenaan en hiernaast zijn van de geslaagde avond met de Bijbelquiz. Twee teams de Sint Norbertusparochie deden mee: Op Reis in het Land van Geloven en van de Geloven Nu-groep.
Helaas is de avond over Vrouwen in de Bijbel niet door gegaan, maar mogelijk komt er een herkansing.

Mantelzorger

Veertig personen vonden bovenstaand onderwerp de moeite waard om naar het Buurtcentrum Kalsdonk te komen. Marie Augustijn van Mantelzorgsteunpunt Roosendaal en Rucphen verzorgde deze middag. Via 'Lees meer..' kunt u de terugblik lezen.
Wilt u meer weten? Kijk dan ook eens op de site van Mantelzorgsteunpunt.

Gouden Gregoriusinsigne

Tijdens het gezellige Ceciliafeest dat jaarlijks gevierd wordt, werd de heer François Chamuleau door Pastor Piet Swinne de gouden Gregoriusinsigne opgespeld. 
Henk Pullen was de 18e november verhinderd en werd aangenaam verrast tijdens de najaarsvergadering op 21 november.Overweegt u ook om in een koor te gaan zingen? Kom dan eens op maandagavond een repetitie bijwonen. Locatie: ontmoetingsruimte van de Moeder Godskerk, ingang Luykenlaan, aanvang 19.30 uur. Wanneer men die stap heeft gezet blijft men maar wat graag deel uitmaken van het Moeder Godskoor.
Geslaagde kindernevendienst

Er waren afgelopen zondag veel kinderen aanwezig bij de kindernevendienst in de St Josephkerk. Ze werden bij de mis betrokken door het voorlezen van een gebed. Ook hebben zij een lied geleerd dat ze in de kerk zongen.
Pelgrimage naar Rome

Elf bedevaartgangers uit Roosendaal waren afgelopen week in Rome, voor de bijzondere bedevaart van de Nederlandse bisdommen aan het eind van het Heilig Jaar van Barmhartigheid. Zij hoorden hij de ruim 120 bedevaartgangers uit ons bisdom, die samen met 2000 ander Nederlanders door de Heilige Deur de St Pieter binnengingen, en deel namen aan de Nederlandse viering in de St Pieter en de ontmoeting met Paus Franciscus. Dat waren de hoogtepunten van de bedevaart.


 
*Copyright © 2016
R.K. Sint Norbertusparochie, St. Josephstraat 2, 4702 CW Roosendaal, T 0165 - 534 667

www.sint-norbertusparochie.nl
 
Onze mailadressen: redactie PAROCHIEBLAD - redactie FACEBOOK - redactie WEBSITE
 
schrijf mij uit    vul mijn gegevens aan

Email Marketing Powered by Mailchimp


This email was sent to annelies@ptr-diensten.nl
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Kerk · Sint Josephsstraat 2 · Roosendaal, Noord Brabant 4702 CW · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp