Copy
Nieuwsbrief 
View this email in your browser

OverwegingMaria ten Hemelopneming - Mariaviering - Al aangemeld? - Samen op weg: Start Kerkelijk jaar in de Maria Hemelvaartkerk te Nispen - Gezocht: Inpakkers/verdelers....
Maria ten Hemelopneming

Zondag 13 augustus wordt hier al bij stilgestaan in de eucharistieviering om 9.30 uur in de H.Maria Hemelvaart. St. Caecilia zorgt voor de muzikale omlijsting.

Op dinsdag 15 augustus vieren we dit feest, er is die dag een plechtige eucharistieviering in de kapel van Mariagaard. De viering begint om 9.00 uur.

Mariaviering

Zaterdag 19 augustus is er om 19.00 uur een eucharistieviering in de St. Josephkerk. Het is een Mariaviering en tevens de wegzendviering voor de bedevaart naar Kevelaer die de week daarop plaatsvindt. Pastor Bert van Leijsen gaat voor en het koor van bedevaart naar Kevelaer zal de viering opluisteren. Tijdens deze viering worden meegebrachte bloemen en kruiden gezegend.

Al aangemeld?

Als u naar de derde seniorenmiddag van de Sint Norbertusparochie op 16 augustus wilt meld u dan aan vóór 14 augustus via de formulieren die achter in de kerk liggen of via het secretariaat Moeder Gods tel: 0165-533786.

Samen op weg:
Start Kerkelijk jaar in de H. Maria Hemelvaartkerk te Nispen

Graag nodigen wij u uit voor de feestelijke startviering van het kerkelijk jaar op zondag 10 september om 10.30 uur .

We willen ook daadwerkelijk samen op weg gaan met een aantal van u. Daarom wordt er vanuit de Moeder Godskerk om 9.30 uur verzameld. Om 9.45 uur wordt vanaf die plaats, via een route langs Huis ten Halve, gefietst naar Nispen. Iedereen die mee wil fietsen, komt om 9.30 uur naar de Moeder Godskerk. U hoeft zich niet aan te melden.
Na afloop kan ieder op eigen gelegenheid de terugtocht weer aanvaarden.

15 augustus

viert de R.K. Kerk het Hoogfeest van Maria ten Hemelopneming  en wordt  dit kerkelijk feest in bepaalde Europese landen als een verplichte feestdag gevierd. Wij vieren dit feest met een eucharistie in Mariagaard. Maria is het beeld van de Kerk geworden, ons aller Moeder  Zo is zij een teken van hoop voor ons allen.
Haar opneming biedt ons perspectief op een toekomst bij God. Maria blijft in het geloofsleven van heel wat mensen een voorname plaats innemen, ook in onze gemeenschappen, maar ook in de wereldkerk. Het komt tot uitdrukking in de verering van haar en het aansteken van kaarsen bij haar beeltenis. Maria heeft in de loop der eeuwen vele titels verworven. Op dit feest vereren wij haar  als onze  hemelse Koningin.
Als we  echter vandaag met de ogen van het geloof naar Maria kijken zien we een vrouw et een persoonlijk geloof  en overgave aan God die niet bang is het onrecht aan te klagen, Dat komt tot uiting in haar MAGNIFICAT waarin zij het opneemt voor de kleinen, de kwetsbaren, de stemlozen.
Maria  is een vrouw in beweging net zoals veel vrouwen van nu in beweging zijn en hun plaats zoeken in kerk en maatschappij. Laat haar lofzang ook voor ons een bevrijdingszang zijn. Zo is Maria een teken van hoop voor ons allen, dat ook wij mensen deel hebben aan het volle leven bij de Hemelse Vader. Door haar manier van gelovig leven is zij ook voor ons een gids geworden en wijst ons de weg naar haar Zoon Jezus Christus,  die ons de Hemelse Vader heeft getoond in Zijn volle Liefde.

Pastor Piet Swinne

Klik op linkjes voor:
weekendvieringen
vieringen door de week
mededelingenvel
lezingen:
deze week
Maria ten Hemelopneming
volgende week
Gezocht: Inpakkers/verdelers....

Inmiddels vinden de kerkbezoekers van onze parochie de manden van 'Wij willen delen'. Daarom zijn wij op zoek naar vrijwilligers. Wilt u één keer per maand meehelpen om de verzamelde gaven in te pakken dan bent u van harte welkom.
U kunt zich daarvoor aanmelden bij Mieke Stroop of bellen naar 06-12516206.

Copyright © 2016
R.K. Sint Norbertusparochie, St. Josephstraat 2, 4702 CW Roosendaal, T 0165 - 534 667

www.sint-norbertusparochie.nl
 
Onze mailadressen: redactie PAROCHIEBLAD - redactie FACEBOOK - redactie WEBSITE
 
schrijf mij uit  -  vul mijn gegevens aan  -   lijst

Email Marketing Powered by Mailchimp