Copy
Nieuwsbrief 23 september 2016
View this email in your browser

Wijdingsplechtigheid


Beste vriend,

Op zondag 6 november 2016, om 15.00 uur tijdens de Heilige Eucharistie in de Antonius Kathedraal van Breda zal Mgr. Liesen, Bisschop van bisdom Breda, door gebed en handoplegging mij tot priester wijden. 
Op 7 november om 19.00 uur zal ik mijn Eerste Eucharistie opdragen in de Basiliek Agatha en Barbara in Oudenbosch. 
U bent van harte welkom om met ons deze plechtigheden te vieren en samen de Heer en Zijn goedheid te danken en te loven. 
In deze tijd van voorbereiding wil ik u graag vragen om voor mij te bidden zodat ik priester naar het Heilig Hart van de Heer mag worden. Dank u wel.
Op zondag 13 november ga ik voor het eerst voor in de Eucharistieviering in Roosendaal, in de St Josephkerk om 11.00 uur.

In Christo,
Thai Nguyen
Mariamaand

Naast de meimaand is oktober van oudsher de maand om Maria te eren. Sinds de zestiende eeuw is dit de maand van het rozenkransgebed.
Het hele jaar wordt in onze parochie elke dinsdag om 14.30 uur de rozenkrans gebeden in de St. Josephkerk en in de oktobermaand elke donderdag om 19.00 uur in de O.L. Vrouwekerk.

Seniorenpastoraat

In het Fatimahuis verzorgt het Seniorenpastoraat een filmmiddag op donderdag 13 oktober 2016 van 13:30 - 16:00 uur.
De film 'Le Havre' vertelt het verhaal van Marcel Marx die zijn oude zwerversleven vaarwel heeft gezegd en probeert een huiselijk bestaan op te bouwen.
Voor meer informatie klik op onderstaande link. Hieronder kunt u de trailer van deze film bekijken.

VMissie

Afgelopen zaterdag ben ik met 6 vormelingen en 2 ouders naar Bergen op Zoom afgereisd om daar deel te nemen aan de jaarlijkse vormelingendag van het bisdom Breda, beter bekend onder de naam ‘Lopend vuurtje’.  Ons groepje had een hoog internationaal gehalte: Nederlands, Belgisch, Kroatisch, Pools en Argentijns bloed. Het deed mij denken aan het Pinksterverhaal zelf, waar mensen ‘afkomstig uit ieder volk onder de hemel’ zich verzamelden bij het huis waar de leerlingen van Jezus verbleven, en ‘iedereen hen in zijn eigen taal hoorde spreken’.  De Nederlandse taal verbond ons met elkaar, maar ook onze openheid voor het christelijke geloof.  Als je daar verder over nadenkt: we hoeven niet langer de Nederlandse grens over om het geloof van christenen uit andere culturen te ontdekken. Onze kerken in Roosendaal en Nispen worden steeds meer bevolkt en gedragen door mensen, ook steeds meer jonge mensen, van allerlei rassen en talen. Wat hebben we elkaar te geven van onze geloofsbezieling? Een mooie vraag in oktober, vanouds bestempeld als Wereldmissiemaand. Missie in deze tijd is niet langer een eenzijdig gebeuren, maar vraagt om een wederzijdse bemoediging in het geloof, om het bouwen van bruggen van vriendschap en solidariteit naar elkaar, te beginnen hier, in onze eigen woonplaats.

Petra Versnel-Mergaerts
Klik op linkjes voor:
weekendvieringen
vieringen door de week
lezingen deze week
mededelingenvel

Afscheidsrituelen

Spirit in Roosendaal organiseert in samenwerking met de Werkgroep Spiritualiteit van NPZ een tweeluik over bezieling en zingeving in de palliatieve zorg. Dit eerste lustrum wordt gehouden in het kader van de Internationale Dag van de Palliatieve Zorg. Op 12 oktober is er een lezing over rituelen bij afscheid in de filmkunst.

Het Lichtpunt


Op 13 oktober van 10.00 tot 11.30 uur is er weer een bijeenkomst vanuit het Seniorenpastoraat Roosendaal Noord-Oost in Kalsdonk. De koffieochtenden in 'Het Lichtpunt' zijn bedoeld voor onze oudere bewoners die elkaar graag willen ontmoeten én contact willen houden met de parochie.  Elke tweede en vierde donderdagochtend komen wij samen drinken koffie en leven mee met elkaars wel en wee.
Bij alle slechte berichten in de krant brengen we ons eigen “Goede Nieuws” mee: een stukje uit de krant met goed nieuws.
De begeleiding werkt ook altijd een actueel thema uit waarover gesproken wordt. 
Er is een vaste kern van 12 mensen maar er kunnen nog mensen bij!

Locatie: Het Lichtpunt, Philipslaan 20 E
Voor informatie: Frieda Timmermans 0165 - 563961
 
Tienergroep

Op 14 oktober van 19.00 tot 21.15 uur is er een gezellige tienergroep-bijeenkomst. Elke tweede vrijdag van de maand komen ongeveer tien tieners samen. Daar kunnen er altijd meer bij! Dus: ben je tussen de 12 (brugklas) en 16 jaar: van harte welkom!
Elke avond bestaat uit drie onderdelen: gezelligheid, iedere keer een ander interessant geloofsthema en een moment van gebed in de kapel. Dan kun je een kaarsje aansteken voor je intenties, je vragen of wensen aan God voorleggen door ze op een briefje te schrijven en onder het altaar bij Hem neer te leggen.
Er zijn geen kosten verbonden aan de groep. We vragen altijd wel of je wat lekkers meeneemt: een zak chips of snoepjes! De tieners zorgen voor de gezelligheid!
Locatie: pastorie O.L, Vrouwekerk, Kade 23. Heb je vragen of wil je gewoon even laten weten dat je 14 oktober ook van de partij bent, stuur dan een mailtje. Of kijk op onze Facebookpagina.
 
Biddende Moedersdag

Ook in Roosendaal komen biddende moeders samen op 15 oktober van 10.00 - 14.00 uur in de pastorie van de Sint Josephkerk, Sint Josephstraat 2. Bisschop Liesen komt deze dag voor hen spreken over het thema: 'Een biddende moeder, welke genade geeft dat?'
U bent van harte welkom, ook als u (nog) niet meedoet in een groep.
Aanmelden via de mail 

Christelijke meditatie

Mariënburglezing
 
Op maandag 17 oktober wordt een lezing gehouden door Kick Bras, emeritus predikant en actief betrokken bij Vacare, platform voor meditatief leven binnen de PKN. Mediteren staat tegenwoordig volop in de belangstelling. De spreker zal ingaan op de vraag hoe dit te verklaren valt en hoe het komt dat dit mediteren grotendeels oosters geïnspireerd is. Er begint de laatste tijd ook weer meer belangstelling te komen voor christelijke meditatie. 

Kosten: € 7,50
Informatie: Kees van der Ham, 0165 – 532561
 
Ziekenzalving

Zondagmiddag 2 oktober namen een twintigtal mensen, vaak vergezeld door familie of kennissen, deel aan de gemeenschappelijke ziekenzalving of zegening in de St. Josephkerk. Na de stemmige viering, met een opwekkend woord van pastoor Akkermans, was er nog ruim tijd om in een gezellig samenzijn wat bij en na te praten.

Kunst onder 1 Dak

De organisatie heeft een pluim verdiend voor het vele werk en het tot stand komen van deze laagdrempelige activiteit.  De parochie kon op deze manier haar mooi gerestaureerde kerk en kloostertuin aan een breed publiek tonen.
Het was dit weekend een komen en gaan van belangstellenden die de diverse kunstobjecten kwamen bewonderen in de kerk, de tuin en het klooster. De foto’s spreken voor zich. Hieronder staan een aantal. De rest kunt u op Facebook bekijken.
Voor de inwendige mens was ook gezorgd. Tezamen met livemuziek en dans resulteerde dit in een gezellige sfeer met tal van ontmoetingen.
Een woord van dank voor de vrijwilligers is hier zeker op zijn plaats: zij zijn onmisbaar.
 
Ria Anraad

Lopend vuurtje

Een verslag van vormeling Mercedes en ouder Francien:
"We begonnen de dag bij de Lourdeskerk in Bergen op Zoom met een mis. Ik vond de muziek heel erg leuk, het was wat vrolijker dan dat ik normaal gewend was. Toen de mis voorbij was, gingen we naar de volgende locatie. Daar gingen wij lunchen. Tijdens het eten werd bekend gemaakt dat wij een spel gingen doen: ‘het vuurspel’. We moesten groepjes maken en toen wij dat gedaan hadden gingen we beginnen."

Copyright © 2016 .
R.K. Sint Norbertusparochie, St. Josephstraat 2, 4702 CW Roosendaal
T. 0165 - 534 667

website

Onze mailadrssen: redactie Parochieblad - redactie Facebook - redactie website

schrijf mij uit van deze verzendlijst

Email Marketing Powered by Mailchimp