Copy
JAMKOn edunvalvonnan uutiskirje | JAMKO's trusteeship newsletter
Is this email not displaying correctly? View this email in your browser
In English below

JAMKOn edunvalvonnan uutiskirje 2/2014

6.11.2014

Ajankohtaista JAMKOssa
  • JAMKOn edustajisto 2015 valittu
  • Jupinaviikot syksyllä 2014: Kaikki yhden ja yksi kaikkien puolesta!
  • JAMKOn hallitus tapasi OKM:n
Ajankohtaista kentällä
  • Eläkeuudistus opiskelijoiden näkökulmasta
  • Lukukausimaksuehdotus lausuntokierroksella
Lyhyet JAMKOset

Ajankohtaista JAMKOssa


JAMKOn edustajisto vuodelle 2015 valittu
 
Jyväskylän ammattikorkeakoulun opiskelijakunta JAMKOlle on valittu edustajisto toimikaudelle 2015. Äänestysprosentti vuoden 2014 vaaleissa oli 29 prosenttia ja vaaleissa äänesti kaikkiaan 1085 opiskelijaa 3777 äänioikeutetusta.

 Vaaleissa valittiin 25 varsinaista edustajiston jäsentä. Liiketalouden opiskelijoita edustava Konkurssi sai eniten paikkoja kahdeksalla edustajallaan. Toiseksi suurimman edustuksen saivat Insinööriopiskelijat ja sosiaali- ja terveysalan opiskelijoita edustava JASTO seitsemällä paikalla. Restonomiopiskelijoita edustava MatkaRaTa sai kolme (3) paikkaa. Poliittiset vaalilistat Jyväskylän keskustaopiskelijat, JAMKOn demariopiskelijat ja Jyväskylän kokoomusopiskelijat jäivät ilman varsinaisen jäsenen paikkaa.

Kaksi suurinta vaaliliittoa korottaa paikkamääränsä vuoden 2015 edustajistossa. Konkurssin edustajien määrä nousee kolmella ja Insinööriopiskelijoiden yhdellä. JASTOlta ja MatkaRaTalta putosi yksi edustajistopaikka. Vaaleissa oli ehdolla 46 ehdokasta seitsemästä vaaliliitosta. Äänestysaika oli 27.10. – 5.11.2014. Uusi edustajisto aloittaa toimikautensa 1.1.2015

Katso vaalien tulokset tästä.

Lisätietoja:
Viestintä- ja edunvalvontasihteeri
Anna Tarvainen-Illi
viestinta(a)jamko.fi

Jupinaviikot syksyllä 2014: Kaikki yhden ja yksi kaikkien puolesta!

JAMKOn organisoima palautteenkeruutapahtuma, Jupinaviikot, tulevat taas marraskuussa lähelle JAMKin opiskelijaa. Palautetta kerätään kyselylomakkeen muodossa, joka avataan maanantaina 10.11. Kyselyssä käsitellään muun muassa opetusta, ohjausta, opiskelijahyvinvointia ja luonnollisesti myös JAMKOa. Viikolla 47 järjestetään alakohtaiset kyselytunnit, jonne kutsutaan niin opiskelijat kuin henkilökuntakin keskustelemaan. Tilaisuudessa JAMKO esittelee annettuja palautteita ja yleisöllä on mahdollisuus kommentoida ja keskustella aiheista. Kyselyn sulkeuduttua 21.11. JAMKOn hallitus käsittelee palautteet luottamuksellisesti ja koostaa raportit aloittain JAMKin hallinnolle, yksiköiden laatutiimeille ja julkaistavaksi. Jupinaviikot on osa JAMKin laadunhallintajärjestelmää. Lisätietoa JAMKOn verkkosivuilta.

Lisätietoja:
Paavo Nisula
Koulutuspoliittinen vastaava
kopo(a)jamko.fi
tai
Janne Parri
Sosiaalipoliittinen vastaava
sopo(a)jamko.fi

JAMKOn hallitus tapasi OKM:n

Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) vieraili Jyväskylän ammattikorkeakoulun Rajakadun kampuksella perjantaina 31.10. Vierailullaan JAMKissa OKM tapasi korkeakoulun johtoa, sekä JAMKin tärkeimpiä sidosryhmiä, mm. JAMKOn hallituksen. Opetus- ja kulttuuriministeriön ja JAMKOn hallituksen keskinäisessä keskustelussa ministeriötä kiinnosti kuulla opiskelijoiden näkökulmia mm. opintojen etenemisestä ja miten JAMKin strategia toteutuu ja näkyy opiskelijoille. JAMKOn näkemyksen mukaan koulutuksen laatuun on panostettu ja JAMK huomioi opiskelijansa kohtuullisen hyvin esimerkiksi tiloja kehittäessä. JAMKOa kiinnosti kuulla OKM:n näkemys terveydenhuoltomaksun keräämisestä. Opetus- ja kulttuuriministeriö piti YTHS:n tapaisen terveydenhuollon järjestämistä pakollisen terveydenhuoltomaksun tuella hyvänä asiana, mutta asian käsittely on sosiaali- ja terveysministeriön vastuulla ja selviää luultavasti mahdollisen SOTE-uudistuksen myötä.

Lisätietoja
Niina Lampi
Vertais- ja degreetutoroinnin vastaava
tutor(a)jamko.fi

 

Ajankohtaista kentällä

Eläkeuudistus opiskelijoiden näkökulmasta

Työmarkkinaosapuolet saavuttivat neuvottelutuloksen ja sopimus vuoden 2017 työeläkeuudistuksesta on allekirjoitettu. Eläkeuudistus vaikuttaa nuoriin ja 1980-luvulla ja myöhemmin syntyneet hyötyvät uudistuksista eniten(merkittävää osaa opiskelijoista). Ensinnäkin järjestelmä saatetaan näin kestävälle pohjalle ja turvataan nuorten eläkkeet. Eläkeikä tulee nousemaan portaittain elinaikakertoimen mukaan ja 1990-syntyneiden eläkeikä olisikin 67v, 9kk.  Myös keskieläke suhteessa keskipalkaan kasvaa eli jatkossa eläkkeen taso tulee olemaan korkeampi kuin ilman tehtyä uudistuta. JAMKOn olisi toivonut, että 63-68 vuotiaiden korkeampi karttuma olisi ollut myös uudessa eläkeratkaisussa, mutta siitä luovuttiin. Lue lisää.

Lisätietoja:
Olli Molander
Hallituksen puheenjohtaja
puheenjohtaja(a)jamko.fi
044 3211500

Lukukausimaksuehdotus lausuntokierroksella

Opetus- ja kulttuuriministeriö on jättänyt lokakuun lopulla lausuntakierrokselle lakiluonnoksen, jossa yliopistolakiin ja ammattikorkeakoululakiin lisättäisiin säännökset EU- ja ETA-alueen ulkopuolisten opiskelijoiden lukukausimaksuista. Lukukausimaksu koskisi alempaan tai ylempään korkeakoulututkintoon johtavaa vieraskielistä koulutusta 1.1.2016 alkaen. Lukukausimaksuksi on ehdotettu vähintään 4 000 euroa lukuvuodessa. Ehdotuksessa kaavaillaan korkeakoulujen apurahajärjestelmää, jolla tuettaisiin maksulliseen tutkintokoulutukseen osallistuvien opiskelijoiden opiskelua. Ehdotus on herättänyt paljon kriittistä keskustelua ja Suomen opiskelijakuntien liitto SAMOK ja Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL ovat tyrmänneet ehdotuksen Suomen taloutta, kansainvälisyyttä ja kilpailukykyä heikentävänä.  Myös JAMKO on mukana vaikuttamassa siihen, että lakiluonnos ei menisi läpi eduskuntaan. Lakiluonnos on lausuntakierroksella 21.11.2014.saakka. Lue lisää.

Lisätietoja:
Viestintä- ja edunvalvontasihteeri
Anna Tarvainen-Illi
viestinta(a)jamko.fi

 

Lyhyet JAMKOset

Hallituskähminnät | 11.11.
Hallituskähminnät on tilaisuus osoittaa kiinnostus työskennellä JAMKOn hallituksessa vuonna 2015. Kuulet nykyisten hallitustoimijoiden kokemukella mitä vuosi JAMKOn hallituksessa tarkoittaa. Hallituskähminnät ti 11.11. klo 16 JAMKO Caféssa Rajakadulla. Lisätietoja: puheenjohtaja(a)jamko.fi

Edustajiston iltakoulu | 12.11.
Käsitellään edustajiston syyskokouksen asiakohdat. Iltakoulu Rajakadulla 12.11. tilassa EP02 klo 18.00. Lisätietoja epj(a)jamko.fi

Työelämätreffit | 18.11.
JAMKOn työelämätreffeillä työelämän edustajat ja alan opiskelijat kohtaavat aloittain omilla kampuksillaan. Työelämätreffit järjestetään 18.11. klo 11.00 - 14.00 Rajakadulla, Dynamolla ja Pitkäkadulla (klo 12.00 - 15.00). Lisätietoja JAMKOn verkkosivuilta.

JAMKin OPS ja ohjaus - seminaari | 19.11.
Seminaarin aiheina mm. ympärivuotinen opiskelu. Seminaari 19.11. klo 8.30-15.30 Rajakadulla tilassa C119. Seminaarissa myös yksikkökohtaista työskentelyä klo 13.00 alkaen, joten koulutusalajärjestöjä kannustetaan mukaan tuomaan opiskelijan ääni kuuluviin. Lisätietoja: viestinta(a)jamko.fi

Edustajiston syyskokous | 19.11.
Päätetään JAMKOn toimintasuunnitelma ja talousarvio, strategia ja jäsenmaksujen suuruus vuodelle 2015. Edustajiston syyskokous 19.11. klo 16.00. tilassa EP02. Lisätietoja puheenjohtaja(a)jamko.fi

Edustajiston järjestäytymiskokous | 27.11.
Edustajiston järjestäytymiskokouksessa valitaan JAMKOn hallitus, edustajiston puheenjohtajisto ja edustajat JAMKin toimielimiin vuodelle 2015. Edustajiston järjestäytymiskokous 27.11. klo 17.00 Rajakadulla tilassa EP02.
Share
Tweet
+1
Share
In English

JAMKO's Trusteeship letter 3 | 2014

November 6th 2014

Current in JAMKO
  • The Council of Representatives for 2015
  • Grumble Weeks Autumn 2014: One for all and all for one
  • JAMKO's board met Ministry of Education and Culture
Current in the field
  • Pension reform from the students' perspective
  • Proposition of tuition fees on consultation round
 Brief bulletins

Current in JAMKO

The council of Representatives for 2015
 
The members of the representative council have been chosen to the term of 2015. The voting turnout was 29 percent. 3777 students were entitled to vote from which 1085 students voted. Konkurssi (business students) grabbed 8 seats, which is the largest amount of seats in the representatives. The second highest number of seats received Insinööriopiskelijat (engineering students) and JASTO (social and health care students) who got 7 seats. MatkaRaTa representing tourism and service management students reached 3 positions in the representatives. Political alliances did not receive enough votes to get a seat in JAMKO's representatives. Two largest electoral alliances raised their seat number. Konkurssi gained three and Insinööriopiskelijat gained one position. Both JASTO and MatkaRaTa lost one position. 47 persons stood as candidates in JAMKO’s representatives elections in the year 2014 and 7 electoral alliances were formed. Voting period was from 27th of October till 5th of November. New representatives begin their work 1st of January 2015.

See the results here.

More information:
Communications and Trusteeship Secretary
Anna Tarvainen-Illi
viestinta(a)jamko.fi


Grumble Weeks Autumn 2014: One for all and all for one

A biannual student feedback rally, Grumble Weeks, come again near JAMK students in November. The online survey form is opened on Nov 10th. The survey includes topics such as teaching, guidance, student welfare and naturally JAMKO itself. The Question Hours based on the given feedback so far are held in week 47, where students and JAMK staff are welcome to discuss and comment. After the survey closes on Nov 21st, JAMKO board collects all feedback and processes it confidentially to reports which are sent to JAMK administration, quality teams. JAMKO will publish the public versions of the reports on its website. Grumble Weeks are a part of JAMK Quality Assurance System. More information.

Further information:
Paavo Nisula
Educational Policy
kopo(a)jamko.fi
or
Janne Parri
Social Policy
sopo(a)jamko.fi

JAMKO's board met Ministry of Education and Culture

Ministry of Education and Culture visited Rajakatu main campus of JAMK University of Applied sciences on Oct 31th. During their visit they met board of JAMK and the most important interest groups of JAMK for example JAMKO’s board. JAMKO’s board and Ministry of Education and Culture had the chance to discuss in private. The Ministry was interested in the students’ aspects of study progress  and how JAMK’s strategy is implemented from the students point of view. JAMKO thinks that JAMK has invested in quality of education and student’s has possibilities to affect for example developing study areas at reasonable amount. JAMKO wanted to know how Ministry of Education and Culture sees the mandatory payment of health care services. The ministry thinks that FSHS kind of health care service would be a good thing but the responsibility of organizing it is on the Ministry of Social Affairs and Health. The question might be solved right after the law reform of the social and health services.

Further information:
Niina Lampi
Peer and degree tutoring
tutor(a)jamko.fi

Current in the field

Pension reform from the students' perspective

The central labor market organizations which have negotiated the content of the forthcoming pension reform reached an agreement and signed the reform on 26th of September 2014. The pension reform has quite an effect on young people and those who are born in the 1980s or later benefit the most (so most of the students in Finland). Via this agreement the structure is on healthy base the pensions of the young people today are secured. Retirement age will build up by the lifespan multiplier and those who are born in the 1990 will retire approximately at the age of 67 years and 9 months. JAMKO wished that the accumulated pension for ages from 63 to 68 would’ve been in this negotiation result as well but it was cut out. Read more.

Further information:
Olli Molander
Chairperson of The Board
puheenjohtaja(a)jamko.fi

Proposition of tuition fees on consultation round

In the end of October the Ministry of Education and Culture forwarded a proposal of tuition fees for degree students from outside the European Union and the European Economic Area. The proposal is scheduled to be put into effect Jan 1st 2016. If implemented, students from outside the EU and EEA would be required to pay a minimum of EUR 4,000 per academic year for English Degree Programmes. The proposal contains a suggestion of a grant system that would support the studying in Degree Programmes subjected to the charge. The proposal has caused a lot of critical discussion and student unions have rejected the proposal. The unions stated that the proposal would hinder Finland’s economic, international and competitive status.  As other student unions, JAMKO exerts influence towards the repeal of the proposition. The proposal is on a consultation round until 21st of November 2014.
sent for consultation
sent for consultation


Further information:
Anna Tarvainen-Illi
Communications and Trusteeship Secretary
viestinta(a)jamko.fi

Brief bulletins

Board member tryout | Nov 11th
Everyone who is interested working in JAMKO's board in the forthcoming year is welcome to Board member tryout. Come and find out what the work is really about and hear the experiences of the current board members. Board member tryout is held at JAMKO Café on November 11th at 4pm. More information: puheenjohtaja(a)jamko.fi 

Representatives' evening school | Nov 12th
At the Representatives' evening school representatives discuss beforehand on the items on the statutory fall meeting's agenda. Evening school is held at Rajakatu in the room EP02 on November 12th at 6pm. More information: epj(a)jamko.fi

Work-life dates | Nov 18th
On JAMKO's work-life dates students and businesses of the same field can easily meet on each campus. Event is held at Rajakatu, Dynamo and Pitkäkatu on Nov 18th at 11am-2pm. ( at Pitkäkatu 12pm - 3pm) More information on JAMKO's website.

JAMK's teaching and guidance - seminar | Nov 19th
On the agenda of the seminar is the possibilities of year-round studying. The seminar is held at Rajakatu (C119) on November 19th from 8.30am to 15.30pm. The seminar will also concern units and therefore study field associations are encouraged to participate.  JAMKO's Board and staff attends. More information: viestinta(a)jamko.fi

Representatives statutory fall meeting | Nov 19th
JAMKO's strategy, budget and the amount of JAMKO's membership fee to the year 2015 is decided. Meeting is held at Rajakatu, room EP02 on November 19th at 4pm. More information: puheenjohtaja(a)jamko.fi

Organising meeting of the Representatives | Nov 27th
JAMKO's board, the Chairpersons of the Representatives and members to the working groups of JAMK to the term 2015 are selected. Organising meeting is held at Rajakatu, room EP02 on 27th of November at 5pm. More information: puheenjohtaja(a)jamko.fi
 
Share
Tweet
+1
Share


Jyväskylän ammattikorkeakoulun opiskelijakunta
Student Union Of Jyväskylä University Of Applied Sciences

Rajakatu 35, 40200 Jyväskylä

www.jamko.fi
JAMKO@Facebook
JAMKO@Twitter
JAMKO@Blogger

unsubscribe from this list
update subscription preferences