Copy
JAMKOn edunvalvonnan uutiskirje | JAMKO's trusteeship newsletter
Is this email not displaying correctly? View this email in your browser
In English below

JAMKOn edunvalvonnan uutiskirje 1 | 2017

6.2.2017

Ajankohtaista JAMKOssa
 • Tukea ja tietoa edunvalvontatiimistä
 • Uuden strategian jalkauttaminen käynnistynyt
 • Monimuototutorointi osaksi JAMKOn toimintaa
Ajankohtaista kentällä
 • YTHS myös AMK - opiskelijoille
 • Kuntavaalit lähestyvät - Jyväskylän opiskelijajärjestöt mukana
Lyhyet JAMKOset
 • JAMKOn toimintoja helmikuussa

Ajankohtaista JAMKOssa

Tukea ja tietoa edunvalvontatiimistä

Kolme kertaa lukukaudessa kokoontuva JAMKOn edunvalvontatiimi tarjoaa opiskelijoille ja koulutusalajärjestöille foorumin ja tukiverkon keskustella mieltä askarruttavista asioista niin omalla alalla, JAMKissa, Jyväskylässä kuin valtakunnankin tasolla. Edunvalvontatiimit ovat avoimia kaikille, eikä tarvitse välttämättä olla järjestöaktiivi osallistuakseen. Tiimi tarjoaa työkaluja esimerkiksi tutoroinnin tueksi, viimeisimmät tiedot opiskelijoita koskevista muutoksista ja selkeytystä hankalalta tuntuviin asioihin. Tiimissä pureudutaan koulutukseen ja opiskelijoihin liittyviin ajankohtaisiin aiheisiin, ja tänä keväänä keskustelua herättävät varmasti mm. asumistuen muutokset ja opintotuen muutokset.

Ensimmäisellä kerralla keskustellaan JAMKOn ja koulutusalajärjestöjen edunvalvonnasta, sekä miten opiskelijat vaikuttavat tulevissa kuntavaaleissa. Keskustelua vetävät JAMKOn hallituksen koulutuspoliittinen vastaava Aleksi Huttunen ja sosiaalipoliittinen vastaava Mari Pynssi. Edunvalvontatiimi kokoontuu ensimmäisen kerran Rajakadulla ke 8.2. Klo 17-19 JAMKO Caféssa.

Lue lisää edunvalvonnasta

Lisätietoja

Aleksi Huttunen
Hallituksen jäsen, koulutuspolitiikka
kopo(a)jamko.fi

Mari Pynssi
Hallituksen jäsen, sosiaalipolitiikka
sopo(a)jamko.fi

Uuden strategian jalkauttaminen käynnistynyt

JAMKOn strategia hyväksyttiin viime syksynä vuosille 2017-2019. Strategian tarkoituksena on ohjata JAMKOn toimintaa tulevaisuuden haasteissa ja luoda suuntaviivoja toiminnan kehittämiselle. Yksi strategian kärjistä on digitalisaatio, joten puitteet sähköiselle osallistumiselle paikasta huolimatta on lähdettävä esimerkiksi sääntöjen muuttamisella tämän sallimiseksi. Toinen tärkeä muutos tällä vuodelle on verkkotutoroinnin käynnistäminen ja kehittäminen.

Tänä keväänä tarkastellaan myös JAMKOn jäsenyyden tuomia etuuksia, kuinka ne saadaan vastaamaan jäsenyyden hintaa sekä kattamaan monimuotoinen korkeakouluyhteisö. Alkuvuodesta kehitetään myös johtamista ja toimintaa tehokkaampaan sekä resurssiviisaampaan muotoon. Alkuvuodesta toimijoiden työtä helpottamaan luotiin tiimimalli, jonka tarkoituksena on jakaa vastuuta yhdeltä henkilöltä tiimille sekä jaksottamaan projekteja viikkosykleille.

Lisätietoja:
Jarna Väisänen
Hallituksen puheenjohtaja
puheenjohtaja(a)jamko.fi

Monimuototutorointi osaksi JAMKOn toimintaa

Tutorointi on edunvalvontaa parhaimmillaan ja tärkeä osa JAMKOn toimintaa. JAMKO kouluttaa vuosittain noin 200 tutoria. Tutorhaku oli 12.12.2016.-15.1.2017 välisenä aikana ja hakijoita tuli ennätysmäärä. Hakijoita oli yhteensä 237, joista valitaan noin 200 tutoria. Valinnat tehdään viikolla 6, jonka jälkeen alkavat koulutukset.

Monimuoto-opiskelu on yhä kasvava opiskelumuoto. Opiskelu on itsenäistä, sisältää runsaammin verkko-opiskelua kuin päivätoteutus ja lähiopetus järjestetään intensiivijaksoina. JAMKissa on tarjolla noin 10 monimuoto-opiskeluna toteutettavaa AMK-tutkinto-ohjelmaa ja JAMKO edistää monimuototutorointia kehittämällä tutoroinnin keinoja ja panostamalla yhä enemmän siihen. Tästä syystä JAMKOon on luotu monimuototutoroinnista vastavaan hallitusjäsenen paikka ja siihen valittu monimuototutorvastaava Teemu Oja-Lipasti.

JAMKO toteuttaa tutorkoulutuksia tänä keväänä myös sähköisesti, jotta mahdollisesti toisilta paikkakunnilta olevat tutoritkin pääsevät mukaan. JAMKOn tutorvastaavat Veera ja Teemu toivovatkin, että vuosi 2017 jalkauttaisi monimuototutoroinnin JAMKOn toimintaan. 

Katso lisää monimuoto-opiskelusta
Lue lisää tutoroinnista

Lisätietoja
Veera Heinonen
Hallituksen jäsen, vertaistutorointi
tutor(a)jamko.fi

Ajankohtaista kentällä

YTHS myös AMK-opiskelijoille

Ylioppilaiden terveydenhuoltosäätiö (YTHS) toimii tulevaisuudessa kaikkien korkeakouluopiskelijoiden terveydenhuollon valtakunnallisena järjestäjänä ja tuottajana. YTHS tarjoaa asiakkailleen perusterveydenhuollon palvelut sekä tietyt laajennetun perustason palvelut, kuten esimerkiksi suun terveydenhuollon, gynekologiset- sekä mielenterveyspalvelut. Korkeakouluopiskelijat valitsevat lisäksi muun väestön tavoin oman erillisen perustason palvelujen tuottajan, jonka piiriin hakeudutaan tilanteissa, joissa YTHS ei palveluja tarjoa.

YTHS:n palvelut rahoitetaan osittain YTHS-maksuilla. Vastaisuudessa kaikilta korkeakouluopiskelijoilta kerätään veroluonteinen, pakollinen YTHS-maksu. Tällä hetkellä maksun suuruus on 54€ vuodessa. Vielä ei ole päätetty, mikä taho maksun opiskelijoilta kerää. AMK-opiskelijoiden siirtymistä YTHS:n palvelujen piiriin valmistellaan samaa tahtia muun sote-uudistuksen kanssa ja uutta opiskelijoiden terveydenhuoltomallia kaavaillaan otettavaksi käyttöön vuonna 2019. Lue lisää. 

Lisätietoja
Mari Pynssi
Hallituksen jäsen, sosiaalipolitiikka
sopo(a)jamko.fi

Kuntavaalit lähestyvät - Jyväskylän opiskelijajärjestöt mukana

Tänä vuonna järjestettävien kuntavaalien toimituspäivä on 9.4. Kuntavaalit järjestetään joka neljäs vuosi ja niissä valitaan kunnan valtuustoihin valtuutetut. Kuntavaalit on erinomainen mahdollisuus vaikuttaa kunnan sisäisiin asioihin ja kehittää esimerkiksi Jyväskylässä opiskelijan asemaa entisestään. JAMKO, JYY ja HUMAKO ovatkin tämän takia laatineet kuntapoliittisen ohjelman, jonka on tarkoitus tuoda korkeakouluopiskelijoiden näkökulmaa Jyväskylän kehittämiseen. Lisätietoja ohjelmasta.

JAMKin kampuksella Rajakadulla 14.3 ja Jyväskylän yliopiston kirjaston aulassa 23.3 järjestetään JAMKOn, JYYn ja HUMAKOn toimesta vaalipaneelit, joissa voit tutustua kuntavaaleissa ehdolla oleviin puolueisiin ja ehdokkaisiin. JAMKO ajoi aktiivisesti ennakkoäänestyspaikkaa JAMKin pääkampukselle ja tänä keväänä kuntavaaleissa voi äänestää ennakkoon myös Rajakadulla. Myös yliopiston kirjastolle on tulossa ennakkoäänestyspaikka aiemmasta poiketen. 

Lisätietoja
Aleksi Huttunen 
Hallituksen jäsen, koulutuspolitiikka
kopo(a)jamko.fi

Lyhyet JAMKOset

Verkkopedagogiset periaatteet – työstöpalaveri | 7.2.
JAMKin pedagogisia periaatteita täydennetään verkkopedagogisilla periaatteilla, joilla pyritään luomaan toimivia käytänteitä uusien digitaalisten oppimisympäristöjen tarpeisiin. JAMKO on mukana periaatteiden työstämisessä. Puheenjohtaja ja toiminnanjohtaja osallistuvat verkkopalaveriin. Lisätietoja: puheenjohtaja(a)jamko.fi  

Opiskelijoiden liikuntaliiton kummin tapaaminen | 13.2.
Opiskelijoiden liikuntaliiton puheenjohtaja ja JAMKOn kummitoimija Marjukka Mattila tulee tutustumaan uuteen hallitukseen ja keskustelemaan mm. liiton vuodesta. Keskustelussa myös lähestyvät kuntavaalit ja vaikuttaminen opiskelijoiden liikuntapalveluihin kunnassa. Lisätietoja: hyvinvointi(a)jamko.fi

SAMOKin puheenjohtajien ja toiminnanjohtajien tapaaminen | 14.2.
Opiskelijakuntien johdon tapaaminen, jossa käsitellään liiton toiminnan ja edunvalvonnan ajankohtaisuuksia. Aiheina mm. opiskelijakorttiyhteistyö sekä kuntavaalivaikuttaminen. Lisätietoja: puheenjohtaja(a)jamko.fi

Sääntötyöryhmä | 16.2. 
JAMKO uudistaa opiskelijakunnan säännöt vastaamaan uutta strategiaa, joka tuli voimaan vuoden 2017 alussa. Lisätietoja: epj(a)jamko.fi

Verkkoviestinnän tapaaminen | 20.2.
JAMKin verkkoviestinnän suunnittelijat ja JAMKOn hallitus keskustelevat JAMKin verkkoviestinnästä ja sen kehittämisestä opiskelijan näkökulmasta. Lisätietoja puheenjohtaja(a)jamko.fi

JAMKO Akatemia | 20.2.
JAMKO akatemia on osa Opiskelija-aktiivina JAMKissa - opintojaksoa joka tarjoaa koulutusta yleisiin järjestöihin liittyviin taitoihin. JAMKO Akatemiassa 20.2. klo 17.00 – 20.00 tilassa G205 aiheena viestintä. Akatemian vetää JAMKO alumni ja Anna Ruutiainen. Lisätietoja: toiminnanjohtaja(a)jamko.fi

Rehtorin tapaaminen | 21.2.
Puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, edustajiston puheenjohtaja ja toiminnanjohtaja osallistuvat rehtorin tapaamiseen. Keskustelussa ajankohtaiset opiskelijoihin ja koulutukseen liittyvät asiat JAMKin hallinnon edustajien kanssa. Lisätietoja: puheenjohtaja(a)jamko.fi

Edustajiston iltakoulu | 22.2.
Edustajiston kokousta valmistelevassa iltakoulussa aiheina mm. pääkampuksen sijainti tulevaisuudessa, opiskelijakortti-asiat, työryhmien ja hallituksen kuulumiset. Iltakoulu 22.2. klo 16.00 tilassa BP15. Lisätietoja epj(a)jamko.fi

Laadunhallinnan kehittämistyöryhmä | 23.2.
Koulutuspoliittinen vastaava osallistuu laadunhallinnan kehittämistyöryhmään, jonka tehtävänä on varmistaa laatujärjestelmän kattava toiminta ja seurata, raportoida ja viestiä aktiivisesti laatujärjestelmän tuottamaa tietoa johdolle, henkilöstölle, opiskelijoille ja sidosryhmille. Lisätietoja kopo(a)jamko.fi

Opiskelijahyvinvoinnin työryhmä HyPe | 23.2.
Tutoroinnin ja hyvinvoinnin asiantuntija ja sosiaalipoliittinen vastaava osallistuvat opiskelijahyvinvoinnin työryhmään HyPe - tiimiin. Opiskelijahyvinvoinnin työryhmä, johon kuluu mm. oppilaitospastori, opintopsykologi ja opiskeluterveyden huollon edustajia, kehittää opiskelijahyvinvoinnin palveluja ja keskustelevat ajankohtaisista aiheista. Lisätietoja: sopo(a)jamko.fi
Share
Tweet
+1
Share
Forward
In English

JAMKO's Trusteeship letter 1 | 2017

Feb 6th, 2017

Current in JAMKO
 • Support and information from Trusteeship team
 • Implementing the new strategy has started
 • Multiform tutoring as a part of JAMKO's actions
Current in the field
 • FSHS also for UAS students
 • Municipal elections are coming - student organisations are ready
 Brief bulletins
 • JAMKO's operations in February

Current in JAMKO

Support and information from Trusteeship team

Trusteeship team is an open forum which offers students’ and study field assiciations a possibility to discuss about trusteeship issues, current student matters in own study field, in JAMK UAS, in Jyväskylä and in Finland.  Trusteeship teams are open and meant for everyone who is interested in trusteeship work, you do not have to be a student active responsible for trusteeship to participate. Team offers tools for tutoring, the latest news on education and student life, and clarifies the toughest topics. Trusteeship team come together three times in a semester and the main point is in conversation about current topics, this spring the team will tackle the changes in housing allowance and student financial aid.  

The first team will discuss about the trusteeship work of study field associations and JAMKO, and municipal elections. The team is organized mainly in Finnish, but will be partly translated if necessary. Team leaders are JAMKO's Board Members, Aleksi Huttunen (educational policy) and Mari Pynssi (social policy). Next meeting is on Wed Feb 8th from 5pm to 7pm at the Main Campus, JAMKO Café. More info on Trusteeship. 

More information:
Aleksi Huttunen
Member of The Board, Educational Policy
kopo(a)jamko.fi

Mari Pynssi
Member of The Board, Social Policy
sopo(a)jamko.fi

Implementing the new strategy has started 

JAMKOs strategy was approved last autumn for the years 2017-2019 by Council of Representatives. The strategy is intended to guide JAMKOs operation for challenges of the future and create guidelines for the development of operations. One of the head points of the strategy is digitalization. Framework for electronic participation in spite of the place is assumed, for example, changing the rules to permit this. Another important change for this year is the launch and development of multiform tutoring.

This spring JAMKO will also measure the membership benefits, how they will match the price of membership and as well as to cover the diverse higher education community. Begin of the year JAMKO will develop the management, operations and resources to wiser form. One of the ways to do that is team model. The purpose of team model is to share responsibility to teams from one person and move the projects to week cycles.

Further information:
Jarna Väisänen
Chairperson of the Board
puheenjohtaja(a)jamko.fi

Multiform tutoring as a part of JAMKO's actions

Tutoring is one of the best forms of advocacy and an important part of JAMKO's activity. JAMKO trains around 200 tutors annually. The application period for tutoring was from the 12th of December 2016 to the 15th of January. There was a record number of applicants once again. In total, there were 237 applicants, of whom around 200 will be chosen. The interviews will be held by the 3rd of February and choosing will be done on week 6. The training will begin the following week.

Multiform studying is an ever increasing form of study. This form is more independent and contains more online studying than our classroom taught degree programmes. JAMK offers around 10 different college degree programmes for multiform students. JAMKO also wishes to invest more in multiform tutoring and improve it in the future. This is why JAMKO has created a responsibility area of multiform tutoring and Teemu Oja-Lipasti was chosen as a Board member responsible for it.

JAMKO also offers online tutor training so that tutors from other cities may join. JAMKO's tutoring responsibles, Veera and Teemu, wish that this year would begin the stability of multiform tutoring in JAMKO's operations.

See more about multiform studying (Finnish)
And more about tutoring (English)

Further information
Veera Heinonen
Member of the Board, peer tutoring
tutor(a)jamko.fi
 

Current in the field

FSHS also for UAS students

In the future Finnish Student Health Service (FSHS) will provide student health care for all higher education students. For their customers FSHS will provide general health care services but also some other services, such as oral, mental and gynecological health care. As the other citizens, also students will choose their own separate general health service provider which will provide care in situations where FSHS’s services aren’t suitable.

FSHS’s services are partly funded by FSHS healt care fees. In the future all higher education students have to pay a mandatory, tax-like FSHS-fee. At this moment the FSHS-fee is 54€ a year. It has not yet been decided which organisation will collect the fee. The student health care reform is linked to the national reform of social and health care services, and will probably put into effect in 2019.

Further information
Mari Pynssi
Member of the Board, Social Policy
sopo(a)jamko.fi

Municipal elections are coming - Student organisations are ready

This year municipal elections are organized 9th of April. Municipal elections are arranged every fourth year and in there the representatives to the municipality's council will be elected. Municipal elections are a great opportunity to influence matters related to the municipality and, for example, develop the status of students in Jyväskylä even further. JAMKO, JYY and HUMAKO have, thanks to this, developed a programme for the municipal elections, which is meant to bring the point of view of university students to developing Jyväskylä as a city. More info (Unfortunately only in Finnish)

On Rajakatu campus on 14th of March, and in the University of Jyväskylä's library on 23rd of March, there is a election panel organised by JAMKO, JYY and HUMAKO. There you have a chance to get familiar with the different parties and candidates running for municipal council. Student union JAMKO has actively pushed a preliminary voting possibility to JAMK's main campus and during this spring there will be a possibility to vote in advance at Rajakatu if the person is eligible to vote in municipal elections. Same possibility is also at University of Jyväskylä's library.  

Further information
Aleksi Huttunen
Member of the board, educational policy
kopo(a)jamko.fi
 

Brief bulletins

Principals of virtual pedagogy | Feb 7th
JAMK is revising their pedagogical principles to adapt more to the mobile and online learning environments and creating new principles for virtual pedagogy and web-based learning environments. JAMKO participates to the work. Chairperson and Executive Director is participating to the meeting. More info: puheenjohtaja(a)jamko.fi

Meeting of Finnish Student Sports Federation OLL's contact person | Feb 13th
OLL's chairperson and JAMKO's contact person Marjukka Mattila comes to meet the new board and discuss about the federation's year. The forthcoming municipal election and influencing to the students' sports services in the city. More info: hyvinvointi(a)jamko.fi

SAMOK's Chairpersons and Executive directors meeting | Feb 14th
University of Applied Sciences Students in Finland – SAMOK hold a meeting for student unions' Chairpersons and Executive Directors regarding current matters. On the agenda is the collaboration in student cards and influencing in municipal elections.

The regulation committee | Feb 16th
JAMKO is revising its regulations due to the new strategy that came in to effect at the beginning of the year of 2017. More: epj(a)jamko.fi
 
Meeting about online communication | Feb 20th
JAMKO’s board and JAMK’s digital marketing designers meet to discuss about JAMK’s online communication and its development at the students’ point of view. More: puheenjohtaja(a)jamko.fi
 
JAMKO academy | Feb 20th
JAMKO academy is a part of Student active at JAMK study module and it offers schooling in the general skills needed in organizational activities. More: toiminnanjohtaja(a)jamko.fi
 
Rectors meeting | Feb 21st

The Chairpersons of the Board, the Chairperson of Representative's Council and accompanied by the Executive Director participate to JAMK's Rector Jussi Halttunen's meeting to discuss about current issues concerning students and education with JAMK’s administration. More information: puheenjohtaja(a)jamko.fi.

Evening school of the Representatives council | Feb 22nd
The evening scool of JAMKO’s representatives addresses the matters of the forthcoming meeting. On the agenda are the location of the Main campus in the future, student card matters, and the current news of committees and the Board. More info: epj(a)jamko.fi

The working group of quality control development | Feb 23rd
Educational policy responsible participates to the working group which aims to secure the quality system's operation. The group addresses, monitors and reports the information produced by the system to JAMK administration, staff and students. More information: kopo(a)jamko.fi

Working group of student well-being | Feb 23rd
Advisor of tutoring and well-being with social policy responsible attend to Working group of student well-being. The working group, which includes e.g. school pastor, study psychologist and representatives of student health care, strives to improve the current issues of student well-being. More: sopo(a)jamko.fi
Share
Tweet
+1
Share
ForwardJyväskylän ammattikorkeakoulun opiskelijakunta
Student Union Of Jyväskylä University Of Applied Sciences

Rajakatu 35, 40200 Jyväskylä

www.jamko.fi
JAMKO@Facebook
JAMKO@Twitter
JAMKO@Instagramunsubscribe from this list
update subscription preferences


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Opiskelijakunta JAMKO · Rajakatu 35 · Jyvaskyla 40200 · Finland

Email Marketing Powered by Mailchimp