Copy
JAMKOn edunvalvonnan uutiskirje | JAMKO's trusteeship newsletter
Is this email not displaying correctly? View this email in your browser
In English below

JAMKOn edunvalvonnan uutiskirje 1/2014

4.9.2014

Ajankohtaista JAMKOssa
 • Edustajistovaalien ehdolle asettuminen alkaa
 • Mentorointi alkaa JAMKissa
 • JAMKOn Edunvalvontatiimin syyskauden toiminta käynnistyy
Ajankohtaista kentällä
 • Opiskelijavalintauudistuksen toinen vaihe
 • Budjettiriihi opiskelijoiden näkökulmasta
 • Opintotukilakiluonnos eduskuntaan tänä syksynä
Lyhyet JAMKOset

Ajankohtaista JAMKOssa

Edustajistovaalien ehdolle asettuminen alkaa

JAMKissa on monta kampusta, mutta yksi yhteinen edustajisto! JAMKOn Edustajistovaalit käynnistyvät ehdolle asettumisella 11.9. Vaalikelpoisia ehdolle asettumista varten ovat JAMKOn jäseneksi lukuvuodelle 2014 - 2015 liittyneet opiskelijat. Myös koulutusalajärjestöjä ja poliittisia ryhmittymiä kannustetaan olemaan aktiivisia ehdolleasettumisaikana. Ehdolle asettuminen käynnistyy JAMKOn lukuvuoden avajaisissa vaalikuulutuksella, jonka lukee Keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja Carita Salo. Tämän jälkeen ehdolle asettumiseen tarvittavat asiakirjat löytyvät sähköisenä JAMKOn materiaalipankista. Lomakkeita saa myös JAMKOn toimistolta, jonne asiakirjat myös palautetaan. Ehdolle asettuminen päättyy 3.10. Lisätietoja ehdolle asettumisesta ja vaaliliittojen muodostamisesta JAMKOn vaaliohjesäännöstä.

Lisätietoja:
Keskusvaalilautakunta

keskusvaalilautakunta(a)jamko.fi

Mentorointi alkaa JAMKissa

JAMKO on vastuussa tutoroinnin järjestämisestä JAMKissa. Tänä syksynä aloitamme uuden tutoroinnin muodon: mentoroinnin. Vertais- ja degree tutorit vastaavat ensimmäisen vuoden opiskelijoiden vertaisohjauksesta ja uudet mentorit tulevat toimimaan vertaisohjaajina siitä ylemmillä vuositasoilla. Mentorin tulee olla JAMKOn järjestämän tutorkoulutuksen läpikäynyt opiskelija ja he tulevat tarjoamaan vertaistukena siirto-opiskelijoille, vaihtoon lähtöä miettiville, opinnäytetyön kanssa kamppaileville ja monissa muissa tilanteissa oleville opiskelijoille. Mentoiroinnin opintojakso on 3 opintopisteen arvoinen ja siihen kuuluu mentorin työn lisäksi JAMKOn järjestämä koulutus. Lisätietoja mentoroinnista tulee syksyn 2014 aikana.

Lisätietoja:
Oona Ståhle
Tutor- ja liikuntasihteeri
oona.stahle(a)
jamko.fi,
0505166916

JAMKOn Edunvalvontatiimin syyskauden toiminta käynnistyy

Edunvalvontatiimi palaa ruotuun kesän jälkeen. JAMKOn Edunvalvontatiimi on tarkoitettu kaikille opiskelijoiden edunvalvonnallisista asioista kiinnostuneille, toimitpa koulutusalajärjestöaktiivina tai et. Tiimissä käsitellään ja keskustellaan ajankohtaisista, opiskelijoihin liittyvistä edunvalvonnallisista aiheista sekä JAMKissa että valtakunnallisella tasolla. Keskustelua vetävät JAMKOn hallituksen koulutuspoliittinen vastaava Paavo Nisula ja sosiaalipoliittinen vastaava Janne Parri. Edunvalvontatiimi kokoontuu syksyllä kolme kertaa:

ti 23.9. klo 16-18 Waneri, Dynamo
ti 21.10. klo 16-18 P128, Neuvottelutila Pitkäkatu
ti 2.12. klo 16-18 Rajakabinetti, Rajakatu

Tervetuloa mukaan!


Lisätietoja:
Paavo Nisula
Koulutuspoliittinen vastaava

kopo(a)jamko.fi

Janne Parri
Sosiaalipoliittinen vastaava
sopo(a)jamko.fi

Ajankohtaista kentällä

Opiskelijavalintauudistuksen toinen vaihe

Korkeakoulujen opiskelijavalintauudistuksen toisen vaiheen tavoitteena on parantaa ensimmäistä korkeakoulupaikkaansa hakevien asemaa opiskelijavalinnoissa, laskea korkeakouluopiskelijoiden aloittamisikää ja pidentää työuria. Toista vaihetta koskeva luonnos on tällä hetkellä lausuntokierroksella ja myös JAMKO antoi kommentteja, jotka SAMOK keräsi yhteiseen lausuntoon opiskelijakuntakentältä. JAMKO oli huolissaan toisen vaiheen tiukasta aikataulusta ja siihen varatuista riittämättömistä resursseista. Hyvänä asiana luonnoksessa nähtiin muun muassa siirtomahdollisuuksien helpottuminen sähköisten järjestelmien kautta. Paljon kehitettävää kuitenkin vielä on erityisesti hakijamaksujen ja kiintiöiden ko'oissa. Lue lisää.

Lisätietoja:
Olli Molander
Hallituksen puheenjohtaja

puheenjohtaja(a)jamko.fi
044 3211500

Budjettiriihi opiskelijoiden näkökulmasta

Budjettiriihi opiskelijoiden näkökulmasta Ammattikorkeakoulujen rahoitusvastuu siirretään ensi vuonna kokonaan valtiolle, ja ammattikorkeakoulut poistuvat OKM:n valtionosuuksien piiristä. Tämä tarkoittaa rahoituksen kuntaosuuden poistumista ja lopullisten laskelmien jälkeen ammattikorkeakoulujen kokonaisrahoitus laskenee noin 47 miljoonalla. Jos kokonaisrahoitusta verrataan esimerkiksi vuoden 2012 lukuihin on opiskelijaa kohden lähes 900e vähemmän käytössä per vuosi. Hurjempaa on, että opettajaa kohden rahoitus vähenee yli 18 000e! Lisäksi hakijasumien purku tullaan toteuttamaan kasvattamalla korkeakoulujen sisäänottoa 3000 paikalla vuosina 2014-2015. Päätös sisäänoton kasvattamisesta oli tehty jo keväällä ja se pysyi budjettiriihessä. Lue lisää.

Lisätietoja:
Olli Molander
Hallituksen puheenjohtaja

puheenjohtaja(a)jamko.fi
044 3211500

Opintotukilakiluonnos eduskuntaan tänä syksynä

Kehysriihessä keväällä 2014 tehdyn opintotukilakiluonnoksen mukaan opintotukea tai asumislisää ei saisi enää korkea-asteella toista samantasoista tutkintoa varten elokuusta 2015 alkaen. Tämä kiristäisi entisestään 1.8. voimaan tullutta lakia, joka rajaa opintotukikuukausien enimmäismäärän 64 kuukauteen. Lausuntokierroksen mukaan, opiskelijajärjestöt ja korkeakoulut ovat pääsääntöisesti lakiesitystä vastaan. Muun muassa Jyväskylän ammattikorkeakoulu huomauttaa uudelleen kouluttautumisen voivan olla pakollista muuttuvilla työmarkkinoilla ja SAMOK toteaa lakiesityksen olevan ongelmallinen työttömyysturvalain pykälän kanssa, joka pakottaa ilman ammatillista koulutusta olevan nuoren hakemaan tutkintoon johtavaan koulutukseen ollakseen oikeutettu työttömyystukeen. Opintotukilakiesitys valmistellaan sivistyspoliittisessa valiokunnassa tänä syksynä, jonka jälkeen eduskunta tekee asiasta päätöksen. SAMOK suuntaa vaikutustyönsä sivistyspoliittiseen valiokuntaan, joka kuulee mm. SAMOKia ennen lausunnon tekemistä.

Lisätietoja:
Anna Tarvainen-Illi
Viestintä- ja edunvalvontasihteeri

viestinta(a)jamko.fi
045 2078110

Lyhyet JAMKOset

Palaveri laatupäällikön kanssa | 2.9.
JAMKOn koulutuspoliittinen vastaava, sosiaalipoliittinen vastaava ja viestintä- ja edunvalvontasihteeri tapasivat JAMKin laatupäällikkö Tero Janatuisen Jupinaviikkojen kehittämisestä. Jupinaviikot nähdään etuna JAMKin laadunvarmistuksessa. Keskustelua Jupinaviikkojen muuttamisesta kerran vuodessa järjestettäväksi. Lisätietoja: viestinta(a)jamko.fi 

JAMKin OPS ja ohjaus - seminaari | 12.9.
Syksyn seminaarien aiheina muutokset opetussunnitelmissa ja opetuksen ja ohjauksen kehittäminen. Ensimmäinen seminaari 12.9. klo 8.30-15.30 Rajakadulla Kasvosalissa (C119). Klo 12.30 alkaen työskentely on yksikkökohtaista, joten myös koulutusalajärjestöjä kannustetaan mukaan tuomaan opiskelijan ääni kuuluviin. JAMKOn edunvalvonnan prosessitiimi osallistuu. Lisätietoja: viestinta(a)jamko.fi

SAMOKin syysseminaari | 19. - 20.9.
Opiskelijakuntien Liittokokousta valmisteleva seminaari, jossa käydään läpi liittokokousmateriaaliaaleja ennen opiskelijakuntien lausuntokierrosta. Liittokokouksessa päätetään mm. SAMOKin toimintasuunnitelma ja talousarvio. JAMKOn Puheenjohtaja osallistuu. Lisätietoja: puheenjohtaja(a)jamko.fi

Opiskelijoiden kaupunki - keskustelutilaisuus | 25.9.
Opiskelijakuntien edustajat, virkamiehet ja päättäjät pohtivat opiskelijakuntien tulevaisuuden osallistumisen mahdollisuuksia ja vaikutusväyliä Jyväskylässä. Tilaisuuden taustalla on Jyväskylän lasten ja nuorten osallisuuden monialainen kaupunkiohjelma 2012-2015.  JAMKOn puheenjohtaja osallistuu. Kutsuvierastilaisuus. Lisätietoja: puheenjohtaja(a)jamko.fi
 
Share
Tweet
+1
Share
In English

JAMKO's Trusteeship letter 1/2014

September 4th

Current in JAMKO
 • Candidacy filing period start the Representatives elections
 • Mentoring starts at JAMK
 • JAMKO's Trusteeship Team meetings during the fall semester
Current in the field
 • Second phase of the student admission renewal
 • Budget workshop from the student's point of view
 • Draft of the student financial aid act to Parliament this fall
 Brief bulletins

Current in JAMKO

Candidacy filing period start the Representatives elections

JAMK has many campuses, but one body of Representatives. JAMKO’s Representatives Elections start with candidacy filing period on September 11th. All students who have acquired membership of JAMKO for the academic year 2014 - 2015 are eligible candidates. Study field associations and political groups are encouraged to be active during the filing period. The filing period starts with The Election Announcement read by the Chairperson of the Election Committee Carita Salo at the Academic Year's opening picnic on Sept. 11th. After this the candidacy filing documents will be available on JAMKO’s website's material bank in Finnish. The documents are also available in print at JAMKO’s office where the documents are also returned. The candidate filing period ends Friday 3rd of October. More information in Finnish.

Further information
Election Committee
keskusvaaliautakunta(a)jamko.fi

Mentoring starts at JAMK

JAMKO is responsible for organizing tutoring in JAMK. This fall we will start a new form of tutoring: mentoring. Peer- and degree tutors act as peer guiders for the first year students and the new mentors will be giving peer support for student's who have studied several years at JAMK. To become a mentor one has to have completed some of the tutoring study module provided by JAMKO and they will be providing peer support for transfer students, students who are thinking of going for an exchange period abroad, students who are struggling with their thesis and in many other occasions as well. Mentoring study module will be a 3 study credit study module and along the mentoring itself it will consist of a training provided by JAMKO. More information about mentoring will come during the fall 2014.

More information:
Tutor and Sports Secretary Oona Ståhle
oona.stahle(a)jamko.fi
0505166916

JAMKO's Trusteeship Team meetings during the fall semester

Trusteeship Team returns from the summer break. JAMKO Trusteeship Team is a conversation forum for all students in JAMK, whether you are an active study field association member or not. The conversation is based on topics concerning students’ social and educational matters from the trusteeship viewpoint both in JAMK and nationally. Team leaders are JAMKO's Board Members, Paavo Nisula (educational policy) and Janne Parri (social policy). Trusteeship Team meets three times in fall semester:


Tue 23rd Sep at 16-18 Waneri, Dynamo
Tue 21st Oct at 16-18 P128, Music Campus
Tue 2nd Dec at 16-18 Rajakabinetti, Rajakatu

Welcome!

More information:
Paavo Nisula
Member of The Board, Educational Policy
kopo(a)jamko.fi

Janne Parri
Member of The Board, Social Policy
sopo(a)jamko.fi

Current in the field

Second phase of the student admission renewal

Higher education institute student admission renewal's goal in second phase is to ease the status of those who are applying to higher education institutes for the first time, lower the age of which higher education students start their studies and to lengthen their working career. The draft concerning the second phase is on statement round and JAMKO also gave commets which SAMOK has gathered together into one statement from all the student unions in Finland. JAMKO was concerned about the tight schedule and unsufficient resources reserved for the second phase. Easing the shifting possibilities between two higher education institutes via electrical systems was seen as a good thing. JAMKO stated that the sizes applying fees and quotas still needed a lot improvement.

Further information:
Olli Molander
Chairperson of The Board
puheenjohtaja(a)jamko.fi
044 3211500

Budget workshop from the student's point of view

Funding responsibility of universities of applied sciences will be changed completely to the government and universities of applied sciences will depart from Ministry of Education and Culture’s funding. This means the municipality portion will be gone for good and after final calculations the funding of universities of applied sciences will lower approximately 47 million. If you compare the total funding to 2012 numbers it sums up to be almost 900 euros less per student each year. More formidable is that per teacher the funding is almost 18 000 euros less per year. In addition the removal of applicant queue jams will be executed by adding the intake of students by 3000 in schools of higher education during 2014-2015. This decision was made already in the spring and it didn’t change in the budged workshop this fall.

Further information:
Olli Molander
Chairperson of The Board
puheenjohtaja(a)jamko.fi
044 3211500

Draft of the student financial aid act to Parliament this fall

The Government’s draft of the student financial aid act proposes that study grant or housing supplement would not be available for a same level degree in higher education starting from August 2015. This would tighten further the last act which came into effect last August. The act states that the maximum time which the student financial aid is available is now only 64 months for those who started their studies in fall 2014. According to the statement round Student unions and higher education institutes are mainly against the proposition. JAMK amongst others notes that retraining might be forced option in the unstable labor market and SAMOK states that the proposition is problematic paired with the paragraph of the unemployment security act. It states that a person without vocational qualifications is required to apply to schools in order to receive unemployment benefits. The Parliament will make the decision during this fall. SAMOK exerts influence towards the repeal of the proposition.

Further information:
Anna Tarvainen-Illi
Communications and Trusteeship Secretary
viestinta(a)jamko.fi
045 2078110

Brief bulletins

A meeting with Quality Manager of JAMK | Sept. 2nd
JAMKO's Communications and Trusteeship Secretary, Board Member of Social Policy and Board Member of Educational Policy met the Quality Manager of JAMK Tero Janatuinen about Grumble Weeks' development. JAMK UAS sees the Grumble weeks an asset in quality management of JAMK. The meeting involved discussion about changing the Grumble Weeks to be organized just once a year. More information: viestinta(a)jamko.fi 

JAMK's teaching and guidance - seminar | Sept 12th
On the agenda are the changes of the curricula and development of teaching and guidance. The seminar is held in Kasvosali (C119) at Rajakatu September 12th from 8.30am to 15.30pm. Starting from 12.30 pm the work will be concerning units and therefore study field associations are encouraged to participate.  JAMKO's trusteeship process team attends. JAMKOn edunvalvonnan prosessitiimi osallistuu. Lisätietoja: viestinta(a)jamko.fi

SAMOK's fall seminar | Sept. 19th - 20th
The fall seminar is the preparing seminar of the Federal Assembly of the Finnish student unions. The preliminary materials of the Federal Assembly will be discussed before the statement round of the student unions. The Federal Assembly makes the decisions concerning SAMOK's plan of action and budget. JAMKO's Chairperson of the Board attends. More information: puheenjohtaja(a)jamko.fi

Opiskelijoiden kaupunki - discussion panel | Sept. 25th
Student unions and policy makers will be discussing about the means how student unions could exert more influence in Jyväskylä. The event is a part of a programme which contributes to youth's participation in municipal policy making. Chairperson of the Board attends. Invite only. More information: puheenjohtaja(a)jamko.fi
Share
Tweet
+1
Share


Jyväskylän ammattikorkeakoulun opiskelijakunta
Student Union Of Jyväskylä University Of Applied Sciences

Rajakatu 35, 40200 Jyväskylä

www.jamko.fi
JAMKO@Facebook
JAMKO@Twitter
JAMKO@Blogger

unsubscribe from this list
update subscription preferences