Copy
JAMKOn edunvalvonnan uutiskirje | JAMKO's trusteeship newsletter
Is this email not displaying correctly? View this email in your browser
In English below

JAMKOn edunvalvonnan uutiskirje 7 | 2016

3.11.2016

Ajankohtaista JAMKOssa
  • Edustajistovaalien äänestys on alkanut
  • JAMKin ja JYn yhteistyöselvitys valmis
Ajankohtaista kentällä
  • Lukuvuosimaksut JAMKissa
Lyhyet JAMKOset
  • JAMKOn toimintoja marraskuussa

Ajankohtaista JAMKOssa

Edustajistovaalien äänestys on alkanut

JAMKOn edustajistovaalien ehdolle asettuminen keräsi 47 ehdokasta kahdeksalta eri listalta. Äänestys käynnissä ja ehdokkaisiin voi tutustua vaalijulisteissa, JAMKOn vaalisivuilla ja vaalikoneessa. JAMKOn edustajistoon valitaan 21 varsinaista ja 21 varajäsentä vuodelle 2017. Kokoonpanoon voi jokainen JAMKOn jäsenyyden maksanut (vaaliohjesääntö 2 §) vaikuttaa äänestämällä. Äänestys jatkuu to 10.11. klo 13.00 saakka. Äänestys tapahtuu sähköpostilinkin kautta, joka lähetetään jokaiselle JAMKOn jäsenelle koulun sähköpostiin.

Äänestämällä voi vaikuttaa itselleen ja kaikille opiskelijoille tärkeisiin asioihin. Edustajiston jäsen on oikeutettu päättämään esim. JAMKOn jäsenmaksun suuruudesta tai hallituksen toimintasuunnitelmasta seuraavalle vuodelle. Valittavissa on 47 erilaista ehdokasta ja heillä on mielipiteet ja paloa vaikuttaa. Nyt valta on JAMKOn jäsenillä. JAMKO kannustaa kaikkia opiskelijoita äänestämään ja näin vaikuttamaan asioihin, jotka korkeakouluyhteisössämme tärkeitä.  Myös ehdokkaita ja vaaliliittoja kannustetaan aktiiviseen vaalityöhön.

Vaalitulokset julkaistaan vaalivalvojaisissa 10.11 ja päivitetään vaalisivuille. Lisätietoja JAMKOn vaalisivuilta https://www.jamko.fi/vaalit

Lisätietoja:
Keskusvaalilautakunta
keskusvaalilautakunta(a)jamko.fi
 
JAMKin ja JYn yhteistyöselvitys valmis

Jyväskylän ammattikorkeakoulun rehtori Jussi Halttunen on syksyn aikana tehnyt laajaa selvitystä Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Jyväskylän yliopiston mahdollisesta yhteistyön kehittämisestä. Halttunen on tehnyt laajan monta vuotta kattavan käytäntöön pohjaavan esityksen siitä miten korkeakoulujen yhteistyötä voidaan laajentaa koulutuksessa, hallinnossa sekä toimitiloissa.
 
Opiskelijakunta JAMKO on esityksestä mielissään. Kaikki korkeakoulujen rakenteellinen kehittäminen tulisi tehdä koulutus ja opiskelijat edellä, jotta muutos olisi millään tavalla järkevä. Halttusen esityksessä on pohdittu uusia laajempaa poikkitieteellistä osaamista hyödyntäviä rakenteita juuri niillä aloilla missä se on mahdollista ja järkevää. Yhteisen kolmannen lukukauden opintojen tarjoaminen ja laajempikin opintojaksojen ristiinvalinta yliopiston ja ammattikorkeakoulun välillä ovat kaivattuja mahdollisuuksia monella alalla. Jokaiselle toimelle mitä selvityksessä on suunniteltu on oma aikataulunsa. Esimerkiksi opintojaksojen ristiinvalinta olisi suunnitelmissa aloittaa vuoden 2018 syksynä ja yhteisen kolmannen lukukauden toteutus alkaisi jo 2017.
 
JAMKO on ollut mukana selvitystyössä syksyn ajan esimerkiksi haastatteluihin osallistumalla ja tuomalla opiskelijoiden näkemystä ja tarvetta mahdollisessa yhteistyössä.
 
“Monien korkeakoulujen yhteistyöhankkeissa on puhuttu lähinnä omistussuhteista ja näemme opiskelijakuntana, että järkevintä koko korkeakouluyhteisölle on pitää yliopisto ja ammattikorkeakoulu erillisinä myös omistusten suhteen. Tällä haluamme varmistaa sen, että ammattikorkeakoulun päätöksenteko on silti mahdollisimman itsenäistä ja ammattikorkeakouluopiskelijoiden etujen mukaista. Lisäksi AMK-opetuksen kehittämiseen tarkoitetut rahat tulee jatkossakin olla selkeästi kohdennettavissa tähän toimintaan.” summaa hallituksen puheenjohtaja Eemeli Rajala.
 
Jyväskylän ammattikorkeakoulun rehtorin Jussi Halttusen selvitys tulee olemaan pohjana JYUn ja JAMKin väliselle yhteistyölle tulevaisuudessa. JAMKO haluaa muistuttaa korkeakouluja opiskelijoiden osallistamisesta muutoksessa, jotta jokainen korkeakouluyhteisön jäsen otetaan huomioon kehityksessä.
 
Lisätietoja
Eemeli Rajala
Hallituksen puheenjhtaja
eemeli.rajala@jamko.fi

Ajankohtaista kentällä

Lukuvuosimaksut JAMKissa

Lukuvuosimaksuja koskeva lainsäädäntö tuli voimaan 1.1.2016. Uusi lainsäädäntö velvoittaa korkeakouluja perimään lukuvuosimaksuja EU- ja ETA maiden ulkopuolisilta tutkinto-opiskelijoilta, jotka aloittavat opinnot vieraskielisissä tutkinto-ohjelmissa 1. elokuuta 2017 jälkeen. Lukuvuosimaksut eivät koske opiskelijoita, jotka ovat aloittaneet opintonsa tätä ennen. JAMK on säätänyt lukuvuosimaksut ammattikorkeakoulututkinnoissa 8 000 euroon per lukuvuosi ja ylemmissä ammattikorkeakoulututkinnoissa lukuvuosimaksu on 9 000 €/lukuvuosi. Lukuvuosimaksu oikeuttaa opiskelemaan, saamaan tutkinnon ja normaalit opiskelijoille kuuluvat tukipalvelut.

JAMK voi myöntää EU- ja ETA – maiden ulkopuolisille tutkinto-opiskelijoille apurahan hakemuksen perustella, mutta vain ajalle jolloin opiskelija on läsnäoleva. Ensimmäiselle lukuvuodelle apuraha on 50 % lukuvuosimaksun suuruudesta. Seuraavina lukuvuosina apurahan saaminen edellyttää minimissään 55 opintopisteen suoritusta lukuvuodessa. Kun lukuvuosimaksu peritään kaikilta läsnäololukukausilta ja -vuosilta, myös mahdolliselta jatkoajalta, apuraha ei kata mahdollista jatkoaikaa. Apuraha myönnetään tutkinnon ohjeajaksi, jotka ovat International Business ja Nursing -ohjelmissa 3,5 vuotta, Logistics -ohjelmassa 4 vuotta ja YAMKin Cyber Security – ohjelmassa 2 vuotta.
 
Lisätietoja
Anna Tarvainen-Illi
Viestintä- ja edunvalvontasihteeri
viestinta@jamko.fi

Lyhyet JAMKOset

Opiskelijoiden Liikuntaliiton liittokokous | 3. – 4.11.
Valtakunnallisen Opiskelijoiden Liikuntaliiton (OLL) liittokokous järjestetään Vierumäellä 3. – 4.11. Liittokokouksessa päätetään mm. tulevan vuoden toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta. Lisäksi liittokokouksessa valitaan OLL:n hallitus vuodelle 2017. JAMKOn edustajina toimivat liikuntavastaava Tuomas Kallinki, tutor- ja liikuntasihteeri Karoliina Vallipuro sekä varapuheenjohtaja Tiia Kolu. Lisätietoja: liikunta(a)jamko.fi

Strategiatyöryhmä | 8.11.
JAMKOn strategia vuosille 2017 – 2020 hyväksyttiin edustajiston kokouksessa 29.9. Työ jatkuu laatukäsikirjan parissa, joka on osa toiminnanohjausjärjestelmää. Laatukäsikirja tukee strategiaa ja toiminnan jatkuvuutta. Lisätietoja toiminnanjohtaja(a)jamko.fi

JAMKO Akatemia | 8.11.
JAMKO akatemia on osa Opiskelija-aktiivina JAMKissa - opintojaksoa joka tarjoaa koulutusta yleisiin järjestöihin liittyviin taitoihin. JAMKO Akatemiassa 8.11. klo 17.00 – 20.00 Rajakadulla G206 aiheena järjestön talouden hallinta. Lisätietoja: toiminnanjohtaja(a)jamko.fi

Edustajiston iltakoulu | 9.11.
Edustajiston syyskokouksen iltakoulussa käsitellään syyskokouksen aiheita, kuten toimintasuunnitelmaa, talousarviota. Lisäksi keskustelua JAMKin yhdenvertaisuus ja tasa-arvosuunnitelmasta. Edustajiston iltakoulu 9.11. klo 16.00 Rajakadulla tilassa G301. Lisätietoja epj(a)jamko.fi

Hallituskähminnät | 15.11.
Kiinnostaako hallitustoiminta? Hallituskähminnöissä kuulet nykyisiltä toimijoilta millaista on työ JAMKOn hallituksessa ja mitä vuosi opiskelijakunnassa tarkoittaa. Se on myös tilaisuus osoittaa kiinnostus työskennellä JAMKOn hallituksessa vuonna 2017. Hallituskähminnät ti 15.11. klo 17 JAMKO Caféssa Rajakadulla. Lisätietoja: puheenjohtaja(a)jamko.fi

Edustajiston syyskokous | 16.11.
Edustajiston syyskokouksessa päätetään JAMKOn toimintasuunnitelma, talousarvio ja jäsenmaksujen suuruus vuodelle 2017. Lisäksi käsitellään SAMOKin liittokokouksen materiaalit. Edustajiston syyskokous 16.11. klo 16.00. Rajakadulla tilassa G301. Tilaisuus on avoin kaikille. Lisätietoja epj(a)jamko.fi

SAMOK-Liittokokous | 18. – 19.11.
Suomen opiskelijakuntien liiton liittokokous järjestetään 18.–19.11. Lahdessa. Liittokokouksessa päätetään mm. tulevan vuoden toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta. Lisäksi liittokokouksessa opiskelijakuntien edustajat valitsevat jäsenet liiton hallitukseen vuodelle 2017. JAMKOn koulutuspoliittinen vastaava Tommi Kukkonen on ehdolla SAMOKin hallitukseen. Hänen lisäkseen JAMKOa liittokokouksessa edustavat puheenjohtaja Eemeli Rajala, toiminnanjohtaja Hannu Järvistö, sekä hallituksen jäsenet Jarna Väisänen ja Roni Sorsa. Lisätietoja: puheenjohtaja(a)jamko.fi

JAMKO Akatemia | 22.11.
JAMKO akatemia on osa Opiskelija-aktiivina JAMKissa - opintojaksoa joka tarjoaa koulutusta yleisiin järjestöihin liittyviin taitoihin. JAMKO Akatemiassa 22.11. klo 17.00 – 20.00 Rajakadulla G206 aiheena kunnallinen päätöksenteko. Lisätietoja: toiminnanjohtaja(a)jamko.fi

Edustajiston järjestäytymiskokous | 23.11.
Edustajiston järjestäytymiskokouksessa valitaan JAMKOn hallitus, hallituksen ja edustajiston puheenjohtajisto sekä edustajat JAMKin ja KOASin toimielimiin. Edustajiston järjestäytymiskokous 23.11. klo 16.00 Rajakadulla tilassa F207. Lisätietoja: puheenjohtaja(a)jamko.fi

KOASin hallituksen kokous | 24.11
Toiminnanjohtaja osallistuu Keski-Suomen asuntosäätiö KOASin hallituksen kokoukseen. Hallitus vastaa säätiön toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Lisätietoja: toiminnanjohtaja(a)jamko.fi

TK – työryhmä | 25.11.
JAMKOn IC vastaava osallistuu JAMKin Tutkimus & Kehitys – työryhmän kokoukseen opiskelijajäsenenä. JAMKin T&K - toiminnan tavoitteena on tuottaa uutta työ- ja elinkeinoelämässä sovellettavaa osaamista, tietoa ja innovaatioita. TK-työryhmä varmistaa mm. tutkimus- ja kehitystyön strategian toteutumista ja kehittää prosesseja. Lisätietoja: ic(a)jamko.fi

Laadunhallinnan operatiivinen kehittämistyöryhmä | 25.11.
Koulutuspoliittinen vastaava osallistuu laadunhallinnan operatiiviseen kehittämistyöryhmään, jonka tehtävänä on varmistaa laatujärjestelmän kattava toiminta ja seurata, raportoida ja viestiä aktiivisesti laatujärjestelmän tuottamaa tietoa johdolle, henkilöstölle, opiskelijoille ja sidosryhmille. Lisätietoja kopo(a)jamko.fi

JAMKO Akatemia | 29.11.
JAMKO akatemia on osa Opiskelija-aktiivina JAMKissa - opintojaksoa joka tarjoaa koulutusta yleisiin järjestöihin liittyviin taitoihin. JAMKO Akatemiassa 29.11. klo 17.00 – 20.00 Rajakadulla G208 aiheena yhteisöllisyys. Lisätietoja: toiminnanjohtaja(a)jamko.fi

Edunvalvontatiimi | 30.11.
JAMKOn vuoden viimeisessä edunvalvontatiimissä keskustellaan ajankohtaisista, opiskelijoihin liittyvistä edunvalvonnallisista aiheista sekä JAMKissa että valtakunnallisella tasolla. Samalla summataan vuotta ja pohditaan tulevaa. Kaikki opiskelijat ovat tervetulleita. Edunvalvontatiimi kokoontuu Musiikin kampuksella tilassa P129 klo 17:00-19:00. Lisätietoa kopo(a)jamko.fi tai sopo(a)jamko.fi
Share
Tweet
+1
Share
Forward
In English

JAMKO's Trusteeship letter 7 | 2016

Nov 7th, 2016

Current in JAMKO
  • The voting of the Representatives election has started
  • UAS and University collaboration research finalized
Current in the field
  • Tuition fees at JAMK UAS
 Brief bulletins
  • JAMKO's operations in November

Current in JAMKO

The voting of the Representatives election has started

This year 47 students from 8 different coalitions stand as candidates in the Representatives election of JAMKO. Voting period is now on and the candidates are presented in election posters, JAMKO's election site and voting aid app. 21 members and 21 vice members are chosen to the Representatives for the year 2017. Everyone who has paid their membership of JAMKO (election regulation 2 §) can affect the results by voting. The voting is carried out by JAMKO's members via an online link which is sent to their school emails.Voting period lasts until November 10th 1pm.

By voting voters affect to matters that are important to them and the fellow students. Members of representatives decide for example the cost of membership of JAMKO or the action plan of the board of JAMKO. A suitable person to vote can be chosen from 47 candidates and each of them has their opinions and an urge to make an influence. The members of JAMKO have the chance to decide. JAMKO encourages every student to vote and make an impact on things that are important at our school community. Candidates and coalitions are encouraged also to campaign actively.  

Election results will be published at the election night event on Nov 10th and posted on JAMKO’s election site. 

Further information:
Central Election Committee
keskusvaaliautakunta(a)jamko.fi

UAS and University collaboration research finalized 

The headmaster of Jyväskylä University of Applied Sciences Jussi Halttunen has made an extensive research on how JAMK and University of Jyväskylä can collaborate in the future. Halttunen has made a detailed presentation which covers the next four years. The presentation concerns education, administration and premises.
 
Student union JAMKO is pleased concerning the presentation. All collaboration between institutions of higher education should be done education and students first to ensure that the change is possible. In Halttunen’s presentation there are new structures that benefit from cross-institutional work, education and expertise. Such structures are for example a third joint semester during the summer and cross-selection of studies between some study fields such as BBA in JAMK and MBA at JYU. For all of these actions there are detailed plans and schedules on when these would be implemented. For example, cross-selection between study fields would be started in the fall of 2018. JAMKO has been a part of the research by participating in interviews and discussions between the heads of JAMK and JAMKO. JAMKO has brought forth students’ views and need in the possible coming change.
 
“In many endeavors between universities the first thing discussed in ownership of these institutions. As a student union we feel that the most reasonable action is to keep the two different universities as separate entities, even in ownership. This ensures JAMK’s independency in decisions and UAS students’ interests. On top of this the funds meant for UAS education’s development would still be focused on that.” Sums up Eemeli Rajala, chairperson of the board.
 
Halttunen’s research will be the base on which the universities in Jyväskylä will build their collaboration in the future. JAMKO wants to remind both universities to take students and their need into account in the coming changes so every member of the community is taken into consideration.

More information
Eemeli Rajala
Chairperson of the Board
eemeli.rajala@jamko.fi
 

Current in the field

Tuition fees at JAMK UAS

Legislation concerning tuition fees came into effect on at the beginning of the year 2016. The legislation obliges institutes in higher education to charge tuition fees from students outside European Union (EU) or the European Economic Area (EEA) starting their studies in English in degree programmes in Finland from August 1st 2017. JAMK UAS has set the tuition fee to 8,000 €/academic year for bachelor's degrees and 9,000 €/academic year for master's degrees. The tuition fee grants the possibility to study, complete a degree in JAMK UAS degree programme and get the usual support services offered to other students as well. The tuition fee will be collected from all semesters and years for which a student has enrolled as an attending student.

The students who are subjected to tuition fees, can apply a scholarship from JAMK UAS. The scholarships can be granted for the semesters and years the student has enrolled as attending.  The amount of the scholarship is 50% from the tuition fee for the first year of studies.  After that students must earn at least 55 credits per academic year in order to receive the scholarship that covers 50% of the tuition fee. The tuition fee will be charged from the possible extension period, but the scholarship does not cover a possible extension. It will be granted only for the standard study time, which is 3.5 years for International Business and Nursing, 4 years for Logistics and 2 years in Cyber Security (Master's degree).

Further information
Anna Tarvainen-Illi
Communications and Trusteeship secretary
viestinta(a)jamko.fi

Brief bulletins

General Assembly of the Finnish Student Sports Federation | Nov 3rd – 4th
The general assembly of the Finnish Student Sports Federation (OLL) is organized in Vierumäki on 3rd and 4th of November. The general assembly decides about next year’s strategy and budget. The assembly also chooses persons for OLL’s board for 2017. JAMKO’s representatives at the assembly are board member Tuomas Kallinki, tutor and sports secretary Karoliina Vallipuro and vice chairperson Tiia Kolu. More info liikunta(a)

Strategy working group | Nov 8th
JAMKO’s strategy for the years 2017 and 2020 was confirmed at the meeting of JAMKO Representatives council on Sept 29th. The work continues with the quality manual, which is a part of enterprise resource planning and supports the strategy and the continuity of JAMKO’s operative work. More info: toiminnanjohtaja(a)jamko.fi

JAMKO Academy | Nov 8th
JAMKO academy is a part of Student active at JAMK study module and it offers schooling in the general skills needed in organizational activities. JAMKO Academy on Nov 8th at Rajakatu, room G206 from 5pm to 8pm. The topic is management of finances in an organisation. More: toiminnanjohtaja(a)jamko.fi

Evening school of the statutory fall meeting of the Representatives council | Nov 9th
At the evening school the representatives discuss about the forthcoming topics of the statutory fall meeting such as JAMKO's plan of action and budget. In addition JAMK's equality programme will be addressed. Evening school is held at Rajakatu, room G301 on November 9th at 4pm. More information: puheenjohtaja(a)jamko.fi

Recruitment event of the new Board | Nov 15th
Everyone who is interested working in JAMKO's board in the forthcoming year is welcome to hear about the year in JAMKO. Come and find out what the work is really about and hear the experiences of the current board members. The event is held mainly in Finnish, because the working language is Finnish. The event is held at JAMKO Café on November 15th at 5pm. More information: puheenjohtaja(a)jamko.fi

The statutory fall meeting of the Representatives council | Nov 16th
JAMKO's plan of action, budget and the membership fees for the year 2017 is decided. In addition the materials of the general assembly of SAMOK will be addressed. Meeting is held at Rajakatu, room G301 on November 16th at 4pm. More information: epj(a)jamko.fi

The general assembly of SAMOK | Nov 18th – 19th
The Union of Students in Finnish Universities of Applied Sciences is holds its general assembly in Lahti between 18th and 19th of November. The agenda and the budget for the forthcoming year is decided at the assembly. In addition a new Board of the union for the year 2017 is elected. JAMKO’s educational policy responsible Tommi Kukkonen is running for SAMOK’s board. JAMKO’s representatives are Chairperson Eemeli Rajala, Executive director Hannu Järvistö, Board members Jarna Väisänen and Roni Sorsa. More: puheenjohtaja(a)jamko.fi

JAMKO Academy | Nov 22nd
JAMKO academy is a part of Student active at JAMK study module and it offers schooling in the general skills needed in organizational activities. JAMKO Academy on Nov 22nd at Rajakatu, room G206 from 5pm to 8pm. The topic is municipal decision making. More: toiminnanjohtaja(a)jamko.fi

Organizing meeting of the Representatives | Nov 23rd
JAMKO's board, the Chairpersons of the Representatives and members to the working groups of JAMK to the term 2017 are selected. Organising meeting is held at Rajakatu, room F207 on 23rd of November at 4pm. More information: puheenjohtaja(a)jamko.fi

KOAS Board Meeting | Nov 24th
Executive Director participates to Central Finland Student Housing Foundation KOAS’ Board meeting. KOAS Board is responsible for organizing the foundation's operations. The Board consists of the Chairperson and 9 members. More: toiminnanjohtaja(a)jamko.fi

Working group of Research and Development  | Nov 25th
International Club responsible participates to the Research & Development - working group as a student member. The R&D – work produces new knowledge, information and innovation that can be applied to the economic life. The working group ensures the knowledge the implementation of the research and development and develops the processes. More: ic(a)jamko.fi

The operative working group of quality control development | Nov 25th
Educational policy responsible participates to the working group which aims to secure the quality system's operation. The group addresses, monitors and reports the information produced by the system to JAMK administration, staff and students. More information: kopo(a)jamko.fi

JAMKO Academy | Nov 29th
JAMKO academy is a part of Student active at JAMK study module and it offers schooling in the general skills needed in organizational activities. JAMKO Academy on Nov 29th at Rajakatu, room G208 from 5pm to 8pm. The topic is communality. More: toiminnanjohtaja(a)jamko.fi

Trusteeship Team meeting | Nov 30th
JAMKO's Trusteeship Team is a conversation forum where the conversation is based on topics concerning students’ social and educational matters from the trusteeship viewpoint both in JAMK and nationally. In addition we’ll sum up the past year and plan the forthcoming one. Every student is welcome. The years last meeting is at Music campus, room P129 from 5pm to 7pm. More information: kopo(a)jamko.fi or sopo(a)jamko.fi
Share
Tweet
+1
Share
ForwardJyväskylän ammattikorkeakoulun opiskelijakunta
Student Union Of Jyväskylä University Of Applied Sciences

Rajakatu 35, 40200 Jyväskylä

www.jamko.fi
JAMKO@Facebook
JAMKO@Twitter
JAMKO@Instagramunsubscribe from this list
update subscription preferences


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Opiskelijakunta JAMKO · Rajakatu 35 · Jyvaskyla 40200 · Finland

Email Marketing Powered by Mailchimp