Copy
JAMKOn edunvalvonnan uutiskirje | JAMKO's trusteeship newsletter
Is this email not displaying correctly? View this email in your browser
In English below

JAMKOn edunvalvonnan uutiskirje 2/2014

2.10.2014

Ajankohtaista JAMKOssa
  • AHOT- käytänteet helpottumassa
  • Opiskelijajäsen JAMK Oy:n hallitukseen valittu
  • JAMKOn edustajistovaalit 2014
Ajankohtaista kentällä
  • Automaatiojäsenyys perustuslain vastainen
  • Tutkintonsa määräajassa suorittaneelle opintolainahyvitys tai -vähennys
Lyhyet JAMKOset

Ajankohtaista JAMKOssa


AHOT-käytänteet helpottumassa
 
Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen/tunnustaminen (AHOT) on muutoksessa. AHOT on yksi kolmesta hyväksilukemisen muodoista sisällyttämisen ja korvaamisen lisäksi. Hyväksilukemishakemuksen tekeminen on koettu hankalaksi ja aikaa vieväksi niin opiskelijoiden kuin opettajienkin kannalta. Paperiset hakemuslomakkeet ja pitkät käsittelyajat eivät ole enää nykypäivää ja siksi niitä ollaan uudistamassa.
 
JAMKO on vahvasti mukana 7.10. järjestettävässä AHOT-työpajassa, jonka tarkoituksena on tiedottaa jo tekeillä olevista muutoksista ja pohtia miten prosessi saataisiin helpotettua. Jo tekeillä olevia muutoksia ovat mm. hyväksilukemisprosessin sähköistäminen, joka nopeuttaa koko prosessia ja antaa opiskelijalle mahdollisuuden seurata hakemuksen etenemistä. Sähköistämisen lisäksi aiheita työpajassa ovat ennakoiva AHOT, laajojen osaamiskokonaisuuksien AHOT, poikkialainen AHOT ja työn opinnollistaminen. Koko päivän punaisena lankana on opiskelijalähtöisyys. Muutokset pyritään ottamaan käyttöön jo 1.1.2015. Lisätietoa hyväksilukemisesta JAMKin opinto-oppaasta.
 
Anna oma opiskelijanäkökulmasi AHOT-prosessiin joko paikan päällä tai sähköpostilla! AHOT-työpaja järjestetään 7.10. klo 8-13:30, Rajakadulla tilassa C119.

Lisätietoja:
Oona Ståhle
Tutor- ja liikuntasihteeri
oona.stahle(a)
jamko.fi,
0505166916


Opiskelijajäsen JAMK Oy:n hallitukseen valittu

Ammattikorkeakoululakiuudistus totetutetaan Suomessa tämän syksyn aikana. Laki tuo mukanaan muutoksia sekä ammattikorkeakouluihin että opiskelijakuntien tehtäviin. Yksi näistä muutoksista on se, että JAMKissa on aiemmin toiminut kaksi eri hallitusta, sisäinen hallitus sekä JAMK Oy:n hallitus. Lakimuutoksen myötä siirrytään yhteen hallitukseen, jossa on myös opiskelijaedustaja. Aiemmin opiskelijaedustaja on ollut vain sisäisessä hallituksessa.
 
JAMK Oy:n opiskelijajäsen valittiin vaalilla, jossa kaikki tutkintoon johtavassa koulutuksessa opiskelevat saivat äänestää. Ääniä annettiin yhteensä 351. Opiskelijoiden edustaja JAMK Oy:n hallituksessa on Olli Molander, joka sai äänistä 200. JAMK Oy:n yhtiökokous on vahvistanut valinnan yhtiökokouksessaan 1.10.2014. JAMK Oy:n hallituksen tehtäviä ovat mm.toiminnan ja talouden keskeisten tavoitteiden päättäminen, tilinpäätöksen laatiminen, rehtorin valinta ja erottaminen sekä erilaisten sääntöjen ja määräysten hyväksyminen. On tärkeää, että opiskelijoilla on oma ehdokas JAMK Oy:n hallituksessa – siellä paikassa, missä opiskelijoita koskevat, suuret päätökset tehdään.

Lisätietoja:
Olli Molander
Hallituksen puheenjohtaja

puheenjohtaja(a)jamko.fi
044 3211500

JAMKOn edustajistovaalit 2014

JAMKOn edustajistovaalien ehdolleasettuminen päättyy 3.10. klo 12.00. Keskusvaalilautakunta vahvistaa lopullisen ehdokasmäärän ja vaaliliittojen/renkaiden määrän kokouksessaan ehdolleasettumisajan päätyttyä. Edustajistovaaliehdokkaat julkaistaan 21.10. ja ehdokkaat esitellään vaalijulisteissa, JAMKOn verkkosivuilla ja JAMKOn vaalikoneen avulla. Edustajistovaaliehdokkaisiin voi tutustua myös vaalipaneeleissa Rajakadulla 21.10. tai Dynamolla 22.10. JAMKOn edustajistoon kaudelle 2015 valitaan 25 varsinaista jäsentä ja 25 varajäsentä äänestämällä 27.10. - 5.11. välisenä aikana. Äänestys tapahtuu sähköisen nettilinkin kautta, joka lähetetään jokaiselle JAMKOn jäsenelle koulun sähköpostiin. Vaalitulokset julkaistaan vaalivalvojaisissa 5.11. Lisätietoja JAMKOn verkkosivuilta.

Lisätietoja
keskusvaalilautakunta(a)jamko.fi tai
viestinta(a)jamko.fi
 

Ajankohtaista kentällä

Automaatiojäsenyys perustuslain vastainen

JAMKO on pettynyt perustuslakivaliokunnan lausuntoon, jossa perustuslakivaliokunta pitää opiskelijakuntien automaatiojäsenyyttä perustuslain vastaisena. Perustuslakivaliokunta perustelee automaatiojäsenyyden epäämistä ammattikorkeakoulujen opiskelijakunnilta sillä, etteivät opiskelijakunnalle esitetyt tehtävät edellytä kaikkien opiskelijoiden kuulumista opiskelijakuntaan. Ylioppilaskuntien automaatiojäsenyys on valiokunnan mukaan perustuslain mukainen. Perustuslakivaliokunnan lausunnolla on myös vaikutus ammattikorkeakouluopiskelijoiden terveydenhuollon järjestämiseen. Amk-opiskelijoiden pääsy YTHS:n piiriin jää lausunnon myötä edelleen avoimeksi. Kun asia menee eduskunnan päätettäväksi, odottaa opiskelijakunta JAMKO päättäjiltä yhdenvertaisia ja kestäviä päätöksiä. Lisätietoja tästä.

Lisätietoja:
Olli Molander
Hallituksen puheenjohtaja

puheenjohtaja(a)jamko.fi
044 3211500

Tutkintonsa määräajassa suorittaneelle opintolainahyvitys tai - vähennys

Opintolainahyvitys on 1.8. voimaan tullut opintoetuus opiskelijalle, jonka tarkoitus on lisätä opintolainan käyttöä, vähentää opiskeluaikaista työssäkäyntiä ja siten lyhentää opiskeluaikoja. Jos opiskelijalle myönnetään opintolainahyvitys, Kela maksaa osan opintolainaa takaisin ylimääräisenä lyhennyksenä.Opintolainahyvityksen voi saada jos on aloittanut opintonsa korkeakoulussa ensimmäistä kertaa syksyllä 2014 tai myöhemmin ja suorittaa tutkinnon määräajassa. Opintolainahyvitys on 40 %:a opintolainan 2 500 euroa ylittävästä osasta. Opintolainahyvityksen määräaika on tutkinnon laajuuden mukainen tavoiteaika lisättynä 0,5–1,0 vuodella. Määräajan laskeminen alkaa aina ensimmäisestä korkeakouluopiskelupaikan vastaanottamisesta ja koskee vain ensimmäistä tutkintoa. Vaikka opiskelija olisi ilmoittautunut poissaolevaksi, poissaoloaika lasketaan määräaikaan. Lisätietoja tästä. Ennen 1.8.2014 korkeakouluopintonsa aloittaneet voivat saada verotuksessaan opintolainavähennyksen. Verovähennyksen myöntämisehdoissa määräaika on pidempi  ja vähennys on 30 % opintolainan 2 500 euroa ylittävästä osasta. Lisätietoja tästä.

Lisätietoja:
Anna Tarvainen-Illi
Viestintä- ja edunvalvontasihteeri

viestinta(a)jamko.fi
045 2078110

Lyhyet JAMKOset

JAMKOlle uusi toiminnanjohtaja | 4.10.
Toiminnanjohtajan paikan hakijoiden haastattelut järjestetään 2. - 3.10. ja JAMKOn uusi toiminnanjohtaja vahvistetaan hallituksen kokouksessa 4.10. Uusi toiminnanjohtaja aloittaa mahdollisimman pian. Lisätietoja: puheenjohtaja(a)jamko.fi

JAMKOn osavuosikatsaus | 8.10.
JAMKOn osavuosikatsauksessa tarkastellaan vuoden 2014 toimintasuunnitelman ja sen toimenpiteiden toteutumista sektoreittain. Lisäksi osavuosikatsauksessa käydään läpi JAMKOn sen astinen talouden toteuma. JAMKOn hallitus ja työntekijät sekä edustajiston puheenjohtajisto osallistuvat. Lisätietoja: toiminnanjohtaja(a)jamko.fi 

JAMKin OPS ja ohjaus - seminaari | 9.10.
Toisen seminaarin aiheena mm. ympärivuotisen opiskelun mahdollisuudet ja ahot - kehittäminen. Seminaari järjestetään 9.10. klo 8.30-15.30 Rajakadulla tilassa AP05. Seminaarissa myös yksikkökohtaista työskentelyä, joten koulutusalajärjestöjä kannustetaan mukaan tuomaan opiskelijan ääni kuuluviin. JAMKOn hallitus ja henkilöstö osallistuu. Lisätietoja: viestinta(a)jamko.fi

Toimintasuunnitelma 2015 | 20.10.
JAMKOn hallitus, henkilöstö ja edustajiston puheenjohtajisto vetäytyvät 20.10. suunnittelemaan tulevan vuoden toimintoja ja määritelevät toiminnan painopisteet vuodelle 2015. Lisätietoja: puheenjohtaja(a)jamko.fi

Edunvalvontatiimi | 21.10.
JAMKOn Edunvalvontatiimissä keskustellaan ajankohtaisista, opiskelijoihin liittyvistä edunvalvonnallisista aiheista sekä JAMKissa että valtakunnallisella tasolla. Kaikki opiskelijat ovat tervetulleita. Tiimi 21.10. klo 16 - 18 Pitkäkadulla, P128.  Lisätietoa kopo(a)jamko.fi tai sopo(a)jamko.fi
 
 
Share
Tweet
+1
Share
In English

JAMKO's Trusteeship letter 1/2014

Current in JAMKO
  • RPL-practices getting easier for students
  • Student member for JAMK's Board has been selected
  • JAMKO's Representatives election 2014
Current in the field
  • Automatic membership is against the Constitution
  • Student loan compensation or tax deduction for target time graduates
 Brief bulletins

Current in JAMKO

RPL-practices getting easier for students
 
Recognition of Prior Learning (RPL) is going through changes. RPL is one of the three accreditation forms is JAMK among replacement and inclusion. Filling an accreditation form is time-consuming and students as well as the teachers find the process difficult. Paper forms and long processing times are not present-day and that’s the reason they are being reformed.
 
 JAMKO is taking part of a RPL-workshop which takes place on 7th of October. The meaning of the workshop is to inform about the changes that are in the making and ponder about how to make the process easier. The forms are already being changed into electronic versions which makes the process faster and allows the student to follow the process. In addition the topics in the RPL-workshop are anticipatory RPL, wider context RPL, cross-study-field RPL and getting credits from work.  The thread though out the day is the student orientated approach and the changes are planned to put into operation on 1.1.2015. More information about accreditation can be found from JAMK’s Study Guide.
 
Give your own perspective to the RPL-working by attending the workshop or via email. AHOT-workshop (working language Finnish) is held at Rajakatu C119, Oct 7th at 8am-13.30pm.

More information:
Tutor and Sports Secretary Oona Ståhle
oona.stahle(a)jamko.fi
0505166916

Student member for JAMK's Board has been selected

The adoption of the new Polytechnics Act will bring changes. One of them is that each university of applied sciences will only have one Board. One member of the Board is the students' representative. Students' representative for JAMK's board is Olli Molander.
Student member of the JAMK’s Board was elected by voting. Every student who was studying in degree-awarding education had the opportunity to vote. Total amount of votes was 351 and Olli Molander got 200 votes. The term of office of the students' representative will start on 1 January 2015 and end on 31 December 2016.  The board members were confirmed by the company's general meeting on 1 October 2014. Duties of the Board include deciding on the key objectives of the university's operations and finances, drawing up the financial statements, making decisions that are significant for the university's operations and finances, selecting and dismissing the rector and approving various rules and regulations governing the university's activities. It is important that students have their own representative at the place where the big decisions are made.

Further information:
Olli Molander
Chairperson of The Board
puheenjohtaja(a)jamko.fi
044 3211500

JAMKO's representatives election 2014

The candidacy announcement period of JAMKO's representatives elections end October 3rd at 12pm. The election committee confirms the final amount of candidates and electoral alliances and electoral rings. The candidates are published on 22nd of October and they are presented on voting posters, JAMKO's website and JAMKO's voting aid application. The candidates are presented also at the election panels at Rajakatu on Oct 21st and Dynamo Oct 22nd. 25 members and 25 vice member are chosen to the term 2015 by voting during Oct 27th and Nov 5th. The voting is done by JAMKO's members via an online link which is sent to their school emails. The results will be published on November 5th. More information on JAMKO's website.

Lisätietoja
keskusvaalilautakunta(a)jamko.fi or
viestinta(a)jamko.fi

 

Current in the field

Automatic membership is against constitution

JAMKO is disappointed to constitution committees statement where the committee sees automatic membership for student unions against the constitution. The constitution committee argues that the new tasks for student unions that are written in the law do not require for all students to be members of the student union. However the automatic membership for student unions in the university is considered legal. The statement also impacts healthcare system plans for students of the universities of applied sciences and their access to same healthcare system as students from universities stays undecided. When the law goes to Finnish Parliament JAMKO expects equality and long-lasting decisions from the decision makers. Further information.

Further information:
Olli Molander
Chairperson of The Board
puheenjohtaja(a)jamko.fi
044 3211500

Student loan compensation or tax deduction for target time graduates

Student loan compensation is a student benefit which has come into affect on the 1st of August. The purpose of the student loan compensation is to increase the usage of student loan, decrease the need for working during studying and so shorten the study time. If the student loan compensation is granted, Kela can pay a portion of the student loan in form of a student loan compensation.
Student loan compensation may be available if the student has started the studies in higher education institute in the fall of 2014 for the first time or later and completes a higher education degree within the target time. The student loan compensation is 40% of the debt exceeding 2,500 euros.

The target time is the degree's standard study period plus 0,5-1 years. The counting of the target time starts from the first attendance enrollment. Periods of non-attendance during studies is included in the target time. The student loan compensation is awarded only for the first higher education degree. If you started your higher education studies before the 1st of August 2014, you may be entitled to a student loan tax deduction. The target time is longer and the tax deduction is 30% of the debt exceeding 2,500 euros. More information.

Further information:
Anna Tarvainen-Illi
Communications and Trusteeship Secretary
viestinta(a)jamko.fi
045 2078110

Brief bulletins

New Executive Director | Oct 4th
The interviews of applicants to the position of executive director are held during 2nd and 3rd of October. JAMKO's Board confirms the new executive director at the Board meeting held 4th of October. The new executive director will start as soon as possible. Further information: puheenjohtaja(a)jamko.fi

JAMKO's Quarterly Report | Oct 8th
The strategy, budget and operations of year 2014 is reviewed during the meeting regarding JAMKO's Quarterly Report. JAMKO's Board, staff and the chairpersons of JAMKO's representatives attend. Further information: toiminnanjohtaja(a)jamko.fi 

JAMK's teaching and guidance - seminar | Oct 9th
On the agenda of the seminar is the possibilities of year-round studying and RPL - development. The seminar is held at Rajakatu (AP05) on October 9th from 8.30am to 15.30pm. The seminar will also concern units and therefore study field associations are encouraged to participate.  JAMKO's Board and staff attends. More information: viestinta(a)jamko.fi

Strategy 2015 | Oct 20th
JAMKO's Board, staff and the Chairpersons of the Representatives plan the strategy for the year 2015 on 20th of October. Further information: puheenjohtaja(a)jamko.fi

Trusteeship Team meeting | Oct 21st
JAMKO's Trusteeship Team is a conversation forum where the conversation is based on topics concerning students’ social and educational matters from the trusteeship viewpoint both in JAMK and nationally. Every student is welcome. Trusteeship Team meeting at Music Campus (P128) on Tue 21st Oct at 16-18 P128. More information: kopo(a)jamko.fi or sopo(a)jamko.fi
Share
Tweet
+1
Share


Jyväskylän ammattikorkeakoulun opiskelijakunta
Student Union Of Jyväskylä University Of Applied Sciences

Rajakatu 35, 40200 Jyväskylä

www.jamko.fi
JAMKO@Facebook
JAMKO@Twitter
JAMKO@Blogger

unsubscribe from this list
update subscription preferences