Copy
JAMKOn edunvalvonnan uutiskirje | JAMKO's trusteeship newsletter
Is this email not displaying correctly? View this email in your browser
In English below

JAMKOn edunvalvonnan uutiskirje 8 | 2015

3.12.2015

Ajankohtaista JAMKOssa
 • JAMKOn edustajisto järjestäytyi
 • Opintopisteitä opiskelijatoiminnasta? JAMKO akatemia opiskelija-atiivin tukena
 • Lukuvuoden 2016 - 2017 tutoreiden rekrytointi alkaa
 • Opiskelijoiden hyvinvointi puhututti Opiskelijafoorumissa
Ajankohtaista kentällä
 • Liittokokous poisti automaatiojäsenyyden SAMOKin poliittisesta ohjelmasta
Lyhyet JAMKOset
 • JAMKOn toimintoja joulukuussa

Ajankohtaista JAMKOssa

JAMKOn edustajisto järjestäytyi
 
Jyväskylän ammattikorkeakoulun opiskelijakunta JAMKOn hallitus, edustajiston puheenjohtajisto sekä opiskelija jäsenet JAMKin työryhmiin ja KOASin valtuuskuntaan vuodelle 2016 valittiin 26.11.2015 edustajiston järjestäytymiskokouksessa. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Eemeli Rajala, joka on toiminut kuvana vuonna Koulutusalajärjestö Konkurssin varapuheenjohtajana. Hallituksen varapuheenjohtajaksi valittiin Tiia Kolu, joka on toiminut kuluvana vuonna JAMKOssa huvi- ja kulttuurivastaavana. JAMKOn hallitukseen ehdolla oli seitsemän henkilöä. Hallituksen jäseniksi valittiin Linda Holma, Tommi Kukkonen, Sami Jussinmäki, Katja Väärälä, Tuomas Kallinki, Roni Sorsa ja Jarna Väisänen. Vastuualueet hallitus määrittää järjestäytymiskokouksessaan 9.12. Opiskelijakunta JAMKOn edustajiston puheenjohtajaksi valittiin toisen vuoden energiatekniikanopiskelija Katri Hurskainen ja varapuheenjohtajaksi Niko Korhonen. Korhonen on toisen vuoden automaatiotekniikan opiskelija.  Lisäksi edustajisto valitsi keskuudestaan jäsenet JAMKin työryhmiin sekä KOASin valtuuskuntaan. Uusien toimijoiden toimikausi alkaa 1.1.2015.
 
Lisätietoja:
Hannu Järvistö
Toiminnanjohtaja
toiminnanjohtaja@jamko.fi

Opiskelijoiden hyvinvointi puhututti Opiskelijafoorumissa

JAMKO ja Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta JYY järjestivät keskiviikkona 25.11. JAMKin Rajakadun kampuksella Opiskelijafoorumi-tilaisuuden. Opiskelijafoorumi on Jyväskylän kaupungin ja paikallisten opiskelijajärjestöjen kohtaamispaikka, jonka teemat määräytyvät JAMKOn ja JYYn yhteisen kuntapoliittisen mukaisesti. Tämän kertaisen tapaamisen teemana oli terveys, hyvinvointi ja vapaa-aika.

Teemoja käsiteltiin asiantuntijapaneelissa ja sen jälkeen paikalla olleet opiskelijat, kaupungin edustajat ja asiantuntijat jakautuivat kahteen työryhmään keskustelemaan teemoista tarkemmin. Asiantuntijoina toimivat Anna-Kaarina Autere (Ohjaamo-hankkeen hankekoordinaattori), Anneli Mörä-Leino (Korkeakoululiikunnan liikuntapäällikkö), Kimmo Nieminen (Jyväskylän yliopiston oppilaitospappi), Tanja Räty (Jyväskylän kaupungin nuorisopalvelut) ja Tiina Impola (Jyväskylän YTHS-yksikön osastonhoitaja).

Tavoitteena keskusteluissa oli listata asioita, jotka ovat jo hyvin ja joita opiskelijat voisivat kehittää yhdessä kaupungin kanssa. Eniten keskustelua herättivät opiskelijaterveydenhuollon eriarvoisuus korkeakouluopiskelijoiden välillä, sekä kaupungin liikuntatilojen hintamuutokset. Opiskelijafoorumin keskustelun tiimoilta JAMKO ja JYY ottivat kantaa Monitoimihallin kuntosalihinnoitteluun tulevana vuonna. Linkki: https://www.jamko.fi/kannanotto-jamko-jyy-autioituuko-monnari/
 
Lisätietoja
Niina Lampi
Hallituksen puheenjohtaja
puheenjohtaja@jamko.fi
 
Opintopisteitä opiskelijatoiminnasta? JAMKO Akatemia opiskelija-aktiivin tukena

JAMKO Akatemiassa on kyse koulutusalajärjestöissä, opiskelijakunta JAMKOn edustajistossa sekä hallituksessa toimivien opiskelijoiden kehittymisen tukemisesta. Noin joka toinen viikko tiistaisin järjestettävissä koulutuksissa käydään helmikuusta alkaen lukuvuoden aikana läpi opiskelija- ja järjestötoiminnan perusasiat kuten viestintä, markkinointi esiintyminen, perehdytys,talousasiat jne. Kouluttajina toimivat työelämään siirtyneet JAMKO-alumnit. JAMKO Akatemia on osa Opiskelija aktiivina JAMKissa-opintojaksoa ja mahdollistaa opiskelija-aktiivisuuden opinnollistamisen. Monet järjestötoiminnassa opittavat taidot ovat hyödyllisiä myös myöhemmällä työuralla.

Opintopisteiden eteen tulee tehdä järjestötyötä (27h/op) ja tästä pidettävä opintopäiväkirjaa / työajanseurantaa. Opintopisteet halutessaan ja Akatemian suoritettuaan tulee kirjoittaa hyväksyttävä oppimisraportin sekä käydä reflektiokeskustelu toiminnanjohtajan kanssa. Hyväksytyssä tapauksessa opiskelija saa puoltokirjeen opiskelija-aktiivin työajanseurantaan perustuvalle opintopistemäärälle. Puoltokirje viedään koulutuspäällikölle, joka lopulta myöntää opintopisteet. Haku motivaatiokirjeellä avoinna nyt 15.1.2016 saakka. Kerro 1) miksi haluat mukaan Akatemiaan, 2) Millaisia tavoitteita sinulla on opiskelija-aktiivina toimimisessa ja 3) Mitä odotat Akatemialta? Koulutus alkaa 2.2.

Ilmoittautuminen ja lisätietoja:
Hannu Järvistö
Toiminnanjohtaja
toiminnanjohtaja@jamko.fi

Lukuvuoden 2016–2017 tutoreiden rekrytointi alkaa

JAMKO rekrytoi noin 200 uutta tutoria auttamaan ja ohjaamaan syksyllä 2016 aloittavia opiskelijoita. Hakuaika kestää tänä vuonna 14.12.2015-13.1.2016. Vertaistutoreita rekrytoidaan suomenkielisiin ja degree-tutoreita englanninkielisiin tutkinto-ohjelmiin 1 tutor / 7 aloittavaa opiskelijaa periaatteella. Vaihto-opiskelijoiden kansainvälisiä tutoreita rekrytoidaan noin 40. Kaikki tutoriksi hakeneet haastatellaan.

Tutorointi on 5 opintopisteen opintojakso, jota hallinnoi opiskelijakunta JAMKO. Tutoroinnin järjestämisvastuut on säädetty JAMKOn ja JAMKin yhteistyösopimuksessa ja opiskelijoiden innostaminen tutoreiksi on jokaisen JAMKilaisen yhteinen tehtävä.

Lisätietoja:
Karoliina Vallipuro
Tutor- ja liikuntasihteeri
tutorjaliikuntasihteeri(a)jamko.fi

Ajankohtaista kentällä

Liittokokous poisti automaatiojäsenyyden SAMOKin poliittisesta ohjelmasta

Suomen opiskelijakuntien liiton vuosittainen liittokokous pidettiin Lahdessa 20.-21.11. Paikalle oli kokoontunut noin 150 ammattikorkeakoulujen opiskelijakuntien edustajaa äänestämään ammattikorkeakouluopiskelijoiden edunvalvonnan kärjistä ensi vuodelle. Liittokokous päätti muun muassa 10 sentin jäsenmaksukorotuksesta sekä automaatiojäsenyyskirjauksen poistamisesta SAMOKin poliittisesta ohjelmasta. SAMOKin jäsenmaksukorotus ei vaikuta JAMKOn jäseniltään perimään jäsenmaksuun. Liittokokous myös valitsi vuoden 2016 puheenjohtajaksi Jemi Heinilän ja varapuheenjohtajaksi Sonja Raitamäen. Hallituksen muiksi jäseniksi valittiin Tommi Halkosaari, Riina Kasurinen, Jaakko Lehtonen, Monna Salmi ja Gramoz Shpendi. Liittokokouksessa julkaistu julkilausuma.
 
Lisätietoa
Tiia Kolu
Hallituksen jäsen, huvi- ja kulttuuri
tiia.kolu(a)jamko.fi

Lyhyet JAMKOset

Ohjauksen asiantuntijaryhmä | Pe 4.12.
Tutor- ja liikuntasihteeri osallistuu JAMKin ohjauksen asiantuntijaryhmän palaveriin. Palaverissa käsitellään opiskelijoiden ohjaukseen liittyviä ajankohtaisia asioita yhdessä opinto-ohjaajien, tutoropettajien ja ohjauksen parissa työskentelevän henkilöstön kanssa. Lisätietoja: tutorjaliikuntasihteeri(a)jamko.fi
 
Opintoasioiden lautakunta | Ma 7.12.
JAMKin johtosäännön määrittelemä toimielin hyväksyy mm. tutkintosäännön ja opetussunnitelmat sekä käsittelee opiskelijavalintoihin liittyviä oikaisupyyntöjä. Kokouksen asialistalla mm. ammatillisen opettajankoulutuksen valintaperusteiden vahvistaminen. Opiskelijoiden edustajana lautakunnassa toimivat puheenjohtaja ja toiminnanjohtaja. Lisätietoja: puheenjohtaja(a)jamko.fi
 
Hallituksen järjestäytymiskokous | Ke 9.12.
Vuodelle 2016 valittu hallitus järjestäytyy ja nimittää vastuualueensa tulevalle vuodelle. Lisätietoja: puheenjohtaja(a)jamko.fi
 
Opiskelijahyvinvoinnin työryhmä | To 10.12.

Tutor- ja liikuntasihteeri ja viestintä- ja edunvalvontasihteeri osallistuvat opiskelijahyvinvoinnin työryhmään. Opiskelijahyvinvoinnin työryhmä, johon kuluu mm. oppilaitospastori, opintopsykologi ja opiskeluterveyden huollon edustajia, kehittää opiskelijahyvinvoinnin palveluja ja keskustelevat ajankohtaisista aiheista. Lisätietoja: sopo(a)jamko.fi
 
KOOLS syyskokous | To 10.12.
Korkeakouluopiskelijoiden oma liikuntaseura KOOLS kokoontuu syyskokoukseen to 10.12. klo 15.30. Paikkana toimii Rajakadun kampuksen neuvottelutila FK27. Asialistalla on uuden johtokunnan valitseminen vuodelle 2016, sekä talousarvion ja toimintasuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2016. Lisätietoja liikunta(a)jamko.fi
 
Edunvalvontatiimi | To 10.12.
JAMKOn Edunvalvontatiimissä keskustellaan ajankohtaisista, opiskelijoihin liittyvistä edunvalvonnallisista aiheista sekä JAMKissa että valtakunnallisella tasolla. Kaikki opiskelijat ovat tervetulleita. Edunvalvontatiimi kokoontuu Musiikin kampuksella neuvotteluhuoneessa 129 jouluisissa tunnelmissa to 10.12. klo 16.00 – 17.30. Lisätietoa kopo(a)jamko.fi tai sopo(a)jamko.fi
 
KOAS valtuuskunta | To 10.12.

Toiminnanjohtaja osallistuu KOASin valtuuskunnan kokoukseen. Valtuuskunta valitsee KOASin hallituksen, vahvistaa vahvistaa talousarvion sekä tilinpäätöksen. Lisätietoja: toiminnanjohtaja(a)jamko.fi
 
KAJ – ilta | To 10.12
Koulutusalajärjestöjen ja JAMKOn yhteisen illan aikana keskustellaan toimijoiden yhteistyöstä sekä tulevista tapahtumista. KAJ-ilta Opinkiven saunalla to 10.12. klo 18.00 – 21.00. Lisätietoja vpj@jamko.fi
 
Laadunhallinnan operatiivinen kehittämistyöryhmä | Pe 11.12.
Koulutuspoliittinen vastaava osallistuu laadunhallinnan operatiiviseen kehittämistyöryhmään, jonka tehtävänä on varmistaa laatujärjestelmän kattava toiminta ja seurata, raportoida ja viestiä aktiivisesti laatujärjestelmän tuottamaa tietoa johdolle, henkilöstölle, opiskelijoille ja sidosryhmille. Lisätietoja kopo(a)jamko.fi
 
JAMKin markkinointipalaveri | Ti 15.12.
JAMKin markkinoinnin henkilöstön palaveri, jossa seurataan ja suunnitellaan ammattikorkeakoulun markkinointitoimenpiteitä, kuten markkinointitutoreiden työtä. Viestintä- ja edunvalvontasihteeri ja tutor- ja liikuntasihteeri osallistuvat.  Lisätietoja: viestinta(a)jamko.fi
 
Rehtorin tapaaminen | Ke 16.12.
Puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, edustajiston puheenjohtaja ja toiminnanjohtaja sekä vuoden 2016 puheenjohtajistot osallistuvat rehtorin tapaamiseen. Keskustelussa ajankohtaiset opiskelijoihin ja koulutukseen liittyvät asiat JAMKin hallinnon edustajien kanssa. Lisätietoja: puheenjohtaja(a)jamko.fi
 
Hallituksen kokous | Ke 16.12.
Hallituksen viimeisessä kokouksessa hyväksytään yhteistyösopimukset, vahvistetaan vuoden 2015 toimintakertomus ja käsitellään yleisavustushakemukset vuodelle 2016. Lisätietoja: puheenjohtaja(a)jamko.fi
Share
Tweet
+1
Share
In English

JAMKO's Trusteeship letter 8 | 2015

December 3rd, 2015

Current in JAMKO
 • JAMKO's Representatives' council organized
 • Credit units from Student activity? JAMKO Academy supporting student actives
 • Recruitment of the new tutors
 • Students' well-being as a hot topic in Student Forum
Current in the field
 • General assembly removed compulsory membership from SAMOK's political program
 Brief bulletins
 • JAMKO's operations in December

Current in JAMKO

JAMKO’s Representatives' council organized
 
Student Union JAMKO’s new board, the Chairpersons of The Representatives, the student members to JAMK UAS’ working groups and to the delegation of Central Finland Student Housing Foundation KOAS for the year 2016 was elected on Thursday night Nov 26th at the organizing meeting of the Representatives.
 
The Chairperson of the Board for the year 2016 is Eemeli Rajala, a second year international business student. The Representatives elected Tiia Kolu as the Vice Chair of the Board for the term 2016. Kolu is a third year business administration student and has acted as the culture and entertainment responsible in JAMKO’s Board during the current year. Members of the Board in 2016 are Linda Holma, Tommi Kukkonen, Sami Jussinmäki, Katja Väärälä, Tuomas Kallinki, Roni Sorsa and Jarna Väisänen. The areas of responsibility the Board will decide in their first board meeting on 9th of December.
 
The Representatives elected Katri Hurskainen, a second year energy technology student as the new Chairperson of the Representatives’ council and Niko Korhonen as the Vice Chairperson for 2016. Korhonen studies automation technology for the 2nd year. The term of the new actives start January 1st 2016.
 
More information:
Hannu Järvistö
Executive Director
toiminnanjohtaja@jamko.fi

Credit units from Student activity? JAMKO Academy supporting student actives

JAMKO Academy is all about supporting study field associations and members of the board of JAMKO or Board of representatives in their organisational tasks. Many of the schoolings are held by our alumna who are nowadays working as specialists on many fields like communication, marketing, event planning etc. Through Academy it is possible to get involved with networks of interesting people, learn new skills to support your organisation. Many of the skills acquired are valuable also in the later career. Academy schoolings take place during the academic year, starting from February ending in November - schoolings are mainly held every second Tuesday.

JAMKO Academy is a part of a study module Opiskelija aktiivina JAMKissa (only in Finnish) and makes it possible to get credit units of active student organisation tasks. People active in study field organisations board or JAMKO's board or council of Representatives and take part in JAMKO academy, can get credit units. In order to get the credit units you have to monitor your spend hours in a timesheet. After finishing academy and active student period you have to write acceptable report and book an appointment with the executive director of JAMKO in order to get letter of recommendation that you bring to the head of the study field department who grants the credit units. The schoolings are held in Finnish language. Applying to with a letter about JAMKO academy is open until January 15th 2016. Schooling starts February 2nd.

More information:
Hannu Järvistö
Executive Director
toiminnanjohtaja@jamko.fi

Students' well-being as a hot topic in Student Forum

JAMKO and the Studen Union of University of Jyväskylä – JYY arranged the Student Forum at JAMK Rajakatu campus on Wednesday 25th of November. Student Forum is the event where the City of Jyväskylä and local student associations will meet and discuss about themes that are selected from JAMKO’s and JYY’s agenda of municipal policy. This time the theme was health, well-being and free time.

Student Forum started with specialist panel and after that listeners from student associations’, specialists and representatives of City of Jyväskylä divided into two groups to deepen their thoughts of the themes. Specialists in the panel were Anna-Kaarina Autere (Ohjaamo-project’s coordinator), Anneli Mörä-Leino (Academic Sports, Head of Sports Office), Kimmo Nieminen (School Pastor of University of Jyväskylä), Tanja Räty (Youth services of City of Jyväskylä) and Tiina Impola (Head Nurse of Jyväskylä’s FSHS).
The goal of discussion was to list things that are already good and what students and City of Jyväskylä could develop together. The most discussed issues were differences in student health care and changes in the prices at city’s own gyms. After the discussion JAMKO and JYY took a stand on pricing the gym. JAMKO and JYY does not support the raise of price.

Further information
Niina Lampi
Chairperson of the Board
puheenjohtaja@jamko.fi

Recruitment of the new tutors

JAMKO recruits approx. 200 new tutors to help and guide new students starting their studies in the fall 2016. This year the application period for tutoring starts on 14th of December and continues until 13th of January. Peer tutors are recruited for Finnish and English degree programmes, one tutor for seven new students. 40 international tutors are recruited for exchange students. All tutor applicants will be interviewed. Tutoring is a study module of 5 ECTS’ and it’s organized by Student Union JAMKO. The responsibilities about tutoring are defined at the cooperation agreement of JAMK and JAMKO. Encouraging students to tutoring is a mutual task for whole JAMK organization.

Further information:
Karoliina Vallipuro
Tutor and sports secretary
tutorjaliikuntasihteeri(a)jamko.fi

Current in the field

General assembly removed compulsory membership from SAMOK's political program

The Union of Students in Finnish Universities of Applied Sciences had its general assembly between 20th an 21st of November in Lahti. Around 150 student representatives from all over Finland attended the discussion and decisions of top points of students’ trusteeship issues taking place next year. Among other things the general assembly voted for raising the membership fee for 10 cents and removing compulsory membership from SAMOK's political program. The increase of SAMOK's membership fee does not affect the membership fee that JAMKO collects from it's members. The general assembly also chose Jemi Heinilä as a chairperson and Sonja Raitamäki as a vise chairperson of the board of 2016. Other board members are Tommi Halkosaari, Riina Kasurinen, Jaakko Lehtonen, Monna Salmi and Gramoz Shpendi. Public dictum from the assembly in Finnish.

Further information:
Tiia Kolu
Member of the Board, Culture and Entertainment
tiia.kolu(a)jamko.fi

Brief bulletins

Specialist group of student guidance and counselling | Dec 4th
Tutor and sports secretary attends to a meeting of student guidance and counselling specialists, such as guidance counsellors, tutor teachers and staff working closely with student guidance. On the agenda are the current issues. More: tutorjaliikuntasihteeri(a)jamko.fi
 
Committee of Study Issues | Dec 7th
The committee assigned by JAMK UAS Management rule confirms degree regulations and curriculums, handle corrections in student admissions and study entitlements, decide the schedule for the academic year and handle student feedback. On the agenda e.g, confirming the admission criteria of vocational teacher college. The student advocates are Executive Director Hannu Järvistö and JAMKO’s Chairperson of the Board Niina Lampi. More info: puheenjohtaja(a)jamko.fi
 
Organizing meeting of the Board | Dec 9th
The new Board decides the areas of responsibility of the forthcoming year in their first board meeting on 9th of December. More information: puheenjohtaja(a)jamko.fi
 
Working group of student well-being | Dec 10th
Tutor and Sports Secretary and Communication and Trusteeship secretary attend to Working group of student well-being. The working group, which includes e.g. school pastor, study psychologist and representatives of student health care, strives to improve the current issues of student well-being. More: viestinta(a)jamko.fi
 
Fall meeting of KOOLS | Dec 10th.

Fall meeting of students sports club KOOLS is held at Rajakatu on 10th of December at 15.30pm. On the agenda are nominating the new Board, and accepting the action plan and budget for the forthcoming year. More info: liikunta@jamko.fi 
 
Trusteeship Team meeting | Dec 10th

JAMKO's Trusteeship Team is a conversation forum where the conversation is based on topics concerning students’ social and educational matters from the trusteeship viewpoint both in JAMK and nationally. Every student is welcome. Meeting is at Music Campus, room 129 on December 10th from 4pm to 5.30pm. More information: kopo(a)jamko.fi or sopo(a)jamko.fi
 
Study Field Student Association Night | Dec 10th
Study field student associations and JAMKO’s Board discuss of collaboration and forthcoming events Opinkivi from 6pm to 9pm. More info: vpj(a)jamko.fi
 
KOAS Delegation meeting | Dec 10th.
Executive Director participates to KOAS’ delegation meeting. The Delegation elects the Board and validates the yearly budget and financial statements. More: toiminnanjohtaja(a)jamko.fi
 
The operative working group of quality control development | Dec 11th
Educational policy responsible participates to the working group which aims to secure the quality system's operation. The group addresses, monitors and reports the information produced by the system to JAMK administration, staff and students. More information: kopo(a)jamko.fi
 
Meeting of JAMK UAS marketing department | Dec 15th
JAMK’s marketing plans, implements and follows JAMK UAS marketing procedures. Communications and trusteeship secretary and Tutor and sports secretary participate to the staff meeting. More info: viestinta(a)jamko.fi

Rector's meeting | Dec 16th
The current and the new Chair persons of the Board, the Chairperson of Representative's Council and accompanied by the Executive Director participate to JAMK's Rector Jussi Halttunen's meeting to discuss about current issues concerning students and education with JAMK’s administration. More information: puheenjohtaja(a)jamko.fi.
 
Board meeting | Dec 16th

JAMKO’s Board confirms cooperation agreements, annual report of 2015 and addresses the general grant applications for the year 2016. More info: puheenjohtaja(a)jamko.fi
Share
Tweet
+1
Share


Jyväskylän ammattikorkeakoulun opiskelijakunta
Student Union Of Jyväskylä University Of Applied Sciences

Rajakatu 35, 40200 Jyväskylä

www.jamko.fi
JAMKO@Facebook
JAMKO@Twitter
JAMKO@Instagram


unsubscribe from this list
update subscription preferences