Copy
JAMKOn edunvalvonnan uutiskirje | JAMKO's trusteeship newsletter
Is this email not displaying correctly? View this email in your browser
In English below

JAMKOn edunvalvonnan uutiskirje 4 | 2014

4.12.2014

Ajankohtaista JAMKOssa
  • JAMKOn edustajisto järjestäytyi
  • Ravintolapalvelut puhuttivat Jupinaviikoilla
Ajankohtaista kentällä
  • AMK - laki voimaan 1.1.2015
  • Lukukausimaksuille aikalisä
  • SAMOKin liittokokous 21. - 22.11.
Lyhyet JAMKOset

Ajankohtaista JAMKOssa


JAMKOn edustajisto järjestäytyi
 
Jyväskylän ammattikorkeakoulun opiskelijakunta JAMKOn hallitus ja edustajiston puheenjohtajisto vuodelle 2015 valittiin 27.11.2014 edustajiston järjestäytymiskokouksessa. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti JAMKOn hallituksen tutorvastaava Niina Lampi. Hallituksen varapuheenjohtajaksi valittiin suljetulla lippuäänestyksellä Iina Mustalampi.  Mustalampi on toiminut kuluvana vuonna JAMKOssa huvi- ja kulttuurivastaavana. JAMKOn hallitukseen ehdolla oli kahdeksan henkilöä. Hallituksen jäseniksi valittiin Tiia Kolu, Jenni Sanisalo, Heikki Lamula, Ilona Palonen, Terttu Salonen, Taija Minkkinen ja Juha Salmi. Vastuualueet hallitus määrittää järjestäytymiskokouksessaan 10.12.2014. JAMKOn edustajiston puheenjohtajaksi valittiin toista vuotta kansainvälistä liiketaloutta opiskeleva Otto Martikainen ja varapuheenjohtajaksi ensimmäisen vuoden tietotekniikan opiskelija Jarno Välinen. Lisäksi edustajisto valitsi keskuudestaan jäsenet JAMKin työryhmiin. Uusien toimijoiden toimikausi alkaa 1.1.2015.

Lisätietoja:
Viestintä- ja edunvalvontasihteeri
Anna Tarvainen-Illi
viestinta(a)jamko.fi

Ravintolapalvelut puhuttivat Jupinaviikoilla

JAMKOn palautteenkeruuviikot Jupinaviikot pidettiin 10.-21.11. Palautteita tuli yhteensä 293, joista 11 oli englanninkielisiä. Opetuksen laadusta annettiin reilusti palautetta, mutta syksyn uutena isona teemana oli ravintolapalvelut. JAMKOn hallitus käsittelee palautteet luottamuksellisesti ja raportoi tuloksista koulutuspäälliköille ja yksiköiden laatutiimeille. JAMKO julkaisee julkiset raportit nettisivuillaan ja vastaa JAMKOn toimintaa koskeviin palautteisiin blogissaan vielä tämän vuoden puolella. Myös mm. Korkeakoululiikunnalle ja koulutusalajärjestöille toimitetaan niitä koskevat palautteet. Jupinaviikot on osa JAMKin laadunhallintajärjestelmää. Vuodesta 2015 alkaen Jupinaviikot järjestetään kerran vuodessa keväällä. Seuraavat Jupinaviikot järjestetään maaliskuussa.

Lisätietoja:
Paavo Nisula

Koulutuspoliittinen vastaava
kopo(a)jamko.fi

Janne Parri
Sosiaalipoliittinen vastaava
sopo(a)jamko.fi

Ajankohtaista kentällä

Uusi AMK - laki voimaan 1.1.2015

Lain ollessa eduskunnan käsiteltävänä, yhdistävänä tekijänä puheenvuoroissa oli puoluerajat ylittävä huoli ammattikorkeakouluopiskelijoiden terveydenhuollon tulevaisuudesta. Eduskunta määräsikin hallituksen tuomaan esityksen siitä miten terveydenhuoltomaksu opiskelijoilta kerätään mahdollisimman nopeasti. Laki tuo muutoksia myös opiskelijakuntien toimintaan, kun opiskelijaedustus ammattikorkeakoulujen osakeyhtiöiden hallituksissa varmistui. Opiskelijakuntien edustajistot päättävät tulevaisuudessa opiskelijaedustajansa oy:n hallitukseen. JAMKOssa päätös tulee ajankohtaiseksi ensimmäisen kerran vuoden 2015 syksyllä, koska ensimmäisen kauden edustaja valittiin jo aiemmin tänä vuonna vaaleilla. Tätä myötä myös ammattikorkeakoulujen sisäiset hallitukset lakkaavat toimimasta.

Lisätietoja:
Olli Molander
Hallituksen puheenjohtaja
puheenjohtaja(a)jamko.fi
044 3211500

Lukukausimaksuille aikalisä

Marraskuun lopulla lausuntokierrokselta palannut opetus- ja kulttuuriministeriön lakiluonnos EU- ja ETA-maiden ulkopuolelta tuleville tutkinto-opiskelijoille on saanut osakseen voimakasta kritiikkiä etenkin opiskelijajärjestöjen taholta. Korkeakoulujen osalta vastaanotto on ollut ristiriitaista. Opiskelijajärjestöjen näkökulmasta lakiesitys oli heikosti perusteltu ja vaarantaisi Suomen ja suomalaisen korkeakoulutuksen kansainvälisyyden marginaalitulojen toivossa. Opiskelijajärjestöt järjestivät sosiaalisessa mediassa mielenilmauksen lukukausimaksuja vastaan maksuttoman koulutuksen päivänä 1.12. johon myös JAMKO osallistui. Lisäksi JAMKO on toimittanut medialle kannanoton aiheesta. Mikäli lakimuutos säädettäisiin nykyisen hallituksen aikana, tulisi esitys antaa eduskunnalle joulukuun kuluessa. Tätä pidetään kuitenkin epätodennäköisenä, sillä selkeää yksimielisyyttä lukukausimaksuista ei ole. Tiistaina 3.12. tulleen tiedon mukaan valtioneuvosto ei tällä hallituskaudella olisi esittämässä lukukausimaksuja, mutta rakennepoliittiseen ohjelmaan sisältyneet hakijamaksut EU- ja ETA- maiden ulkopuolelta tuleville tutkinto-opiskelijoille saattavat toteutua. Maltillisilla hakijamaksuilla katettaisiin hakuprosessista aiheutuneita hallinnollisia kuluja. Opiskelijakunnat seuraavat tilanteen kehittymistä.

Lisätietoja:
Viestintä- ja edunvalvontasihteeri
Anna Tarvainen-Illi
viestinta(a)jamko.fi

SAMOKin liittokokous 21.–22.11.

Suomen opiskelijakuntien liiton liittokokous pidettiin 21.–22.11. Helsingissä. Paikalla oli noin 160 opiskelijakuntien toimijaa päättämässä ammattikorkeakouluopiskelijoiden edunvalvonnan kärjistä ensi vuodelle. Poikkeuksellista kokouksessa muihin vuosiin verrattuna oli se, että henkilövalinnat tehtiin ensimmäisenä päivänä. Ensi vuoden puheenjohtajaksi liittokokous valitsi Joonas Peltosen ja varapuheenjohtajaksi Katri Mannisen. Eniten puheenvuoroja käytettiin esityksessä jäsenmaksukorotuksesta. Lopulta liittokokous äänesti euron jäsenmaksukorotuksen puolesta. Korotus on merkittävä, noin 19 %, nykyiseen jäsenmaksuun verrattuna. Jäsenmaksukorotuksella SAMOK vakauttaa toimintaansa ja rekrytoi uutta henkilöstöä. Liittokokouksen julkilausuma: http://samok.fi/2014/11/22/amk-opiskelijoiden-laakarit-mahtuvat-kahteen-henkiloautoon/

Lisätietoja:
Olli Molander
Hallituksen puheenjohtaja
puheenjohtaja(a)jamko.fi
044 3211500

Lyhyet JAMKOset

Uusien toimijoiden perehdytys | 1.12.
JAMKOn uuden edustajiston ja hallituksen orietoituminen tulevaan toimikauteen käynnistyvät yhteisillä perehdytyksillä. Viikolla 51 alkavat hallituksen sektorikohtaiset perehdytykset. Perehdytykset jatkuvat alkuvuodesta. Lisätietoja puheenjohtaja(a)jamko.fi

JAMKOn Glögit | 10.12.
JAMKO kiittää kumppaneitaan kuluneesta vuodesta ja hyvästä yhteistyöstä perinteisillä JAMKOn glögeillä JAMKO Caféssa Rajakadulla ke 10.12. klo 15.00 - 17.00. Lisätietoja: toiminnanjohtaja(a)jamko.fi

JAMKOn hallituksen järjestäytymiskokous | 10.12.
JAMKOn uuden hallituksen ensimmäinen kokous ja järjestäytyminen. Hallitus jakaa vastuu-alueet tulevalle vuodelle. Järjestäytymiskokous 10.12. klo 17.00 pääkampuksella tilassa G203. Lisätietoja toiminnanjohtaja(a)jamko.fi

JAMKin OPS ja ohjaus - seminaari | 16.12
Seminaarin aiheina ympärivuotisen opiskelun ajankohtaiset asiat ja verkko-opiskelun mahdollisuuksien laajentaminen. Seminaari 16.12. klo 13.15-16.15 Rajakadulla tilassa C119. Koulutusalajärjestöjä kannustetaan mukaan tuomaan opiskelijan ääni kuuluviin. Lisätietoja: viestinta(a)jamko.fi
Share
Tweet
+1
Share
In English

JAMKO's Trusteeship letter 4 | 2014

December 4th 2014

Current in JAMKO
  • JAMKO's actives for 2015 chosen
  • Restaurant services as a conversation piece during Grumble Weeks
Current in the field
  • New polytechnic act comes into effect on 1.1.2015
  • Time out for tuition fees
  • SAMOK's General Assembly 21. - 22.12.
 Brief bulletins

Current in JAMKO

JAMKO's actives for 2015 chosen 
 
JAMKO's new board for 2015 was elected on Thursday Nov 27th at the organising meeting of the Representatives. The Chairperson of the Board for the year 2015 is Niina Lampi, who has been responsible for peer and degree tutoring in the current Board. The Representatives elected Iina Mustalampi as the Vice Chair of the Board for the term 2015. Mustalampi elected to her post by ballot. Members of the Board in 2015 are Tiia Kolu, Jenni Sanisalo, Heikki Lamula, Ilona Palonen, Terttu Salonen, Taija Minkkinen, Juha Salmi. The areas of responsibility the Board will decide in their first board meeting on December 10th. The Representatives elected Otto Martikainen, a second year international business student, as the new Chairperson of the Representatives’ council and Jarno Välinen as the Vice Chairperson for 2015. Välinen studies information technology for the first year.  In addition, the Representatives elected the student members to JAMK UAS’ working groups. The New Representatives council, Board and the student members of the working groups start their term January 1st 2015.

More information:
Communications and Trusteeship Secretary
Anna Tarvainen-Illi
viestinta(a)jamko.fi

Restaurant services as a conversation piece during Grumble Weeks 

Student feedback rally, Grumble Weeks were held between 10th and 21st Oct. Total of 293 feedbacks were given, of which 11 were in English. The quality of teaching was given plenty of feedback, but the new big theme was the restaurant services on campuses. JAMKO’s board will handle the feedback confidentially, and report the results for Heads and Quality Teams of Departments. JAMKO will publish public reports on its website and answer to those which concerns itself. One can read the answers from JAMKO’s blog later this year. Academic sports and Study Fields Associations will be also provided with feedback concerning them. Grumble Weeks are a part of JAMK Quality Assurance System. Starting from the year 2015 Grumble weeks will be held only one time per year. Next Grumble weeks will be held in March 2015.

Further information:
Paavo Nisula
Educational Policy
kopo(a)jamko.fi

Janne Parri
Social Policy
sopo(a)jamko.fi

Current in the field

New polytechnic act comes into effect at 1.1.2015

While the law was being addressed the common factor in discussion was the worry about the future of the healthcare of the students in universities of applied sciences. The Parliament instructed the Government to immediately make a proposal how the healthcare free could be collected from the students. The act will also bring some changes to the student unions. Within the new act students will have a representative in the universities of applied sciences Ltd. board. The representatives will be choosing the student representative in Ltd. board. In JAMKO this will happen in the autumn of 2015 because we already chose a representative earlier via elections.
 
Further information:
Olli Molander
Chairperson of The Board
puheenjohtaja(a)jamko.fi

Time out for tuition fees

The Ministry of Education and Culture’s proposition of tuition fees for degree students from outside the European Union and the European Economic Area came back from consultation round at the end of November. The proposal has caused a lot of critical discussion and student unions have rejected the proposal. The feedback was mixed amongst the institutions of higher education. The unions stated that the proposal would hinder Finland’s economic, international and competitive status at the cost of deluded impressions of additional income. Student unions held a theme day for free education on 1st of December and arranged a demonstration in social media in which Student Union JAMKO participated. The student movement wanted to draw attention to equal opportunities to study at Finnish universities. JAMKO has also forwarded a comment on the subject to the media (in Finnish). The proposal is scheduled to be put into effect Jan 1st 2016. To be implemented on schedule the government would have to forward the proposition to the Parliament this month. Therefore it is highly unlikely that the proposition on tuition fees is legislated during this term of office. There is no adequate consensus on the subject. Applicant fees¨imposed on foreign degree students are likely legislated on this term. Moderate applicant fees would be used on administrative costs of the application process. Student unions are will keep track of the situation.
sent for consultation
sent for consultation


Further information:
Anna Tarvainen-Illi
Communications and Trusteeship Secretary
viestinta(a)jamko.fi

SAMOK general assembly 21.–22.11.

The Union of Students in Finnish Universities of Applied Sciences had its general assembly in Helsinki between 21st and 22nd of November. Around 160 student representatives from all over Finland attended the discussion and decisions of top points of students’ trusteeship issues taking place next year. Unlike the previous years, the persons for next year’s SAMOK Execute Committee were chosen during the first day. Joonas Peltonen was elected as Chairperson and Katri Manninen as Vice Chairperson. In the general assembly most statements was used during the discussions of the increase in membership fee. The general assembly decided to raise the membership fee for one euro which is about 19 % more than the current fee. With the raised fee SAMOK will stabilize its operations and recruit new staff.  Public dictum from the assembly (only in Finnish): http://samok.fi/2014/11/22/amk-opiskelijoiden-laakarit-mahtuvat-kahteen-henkiloautoon/

Further information:
Olli Molander
Chairperson of The Board
puheenjohtaja(a)jamko.fi
 

Brief bulletins

The training of the new actives | Dec 1st
JAMKO's new actives begin their training for the forthcoming term in December. The training begins with collective introductions and on the week 51 it will continue with sector based training. More training will follow in the beginning of the forthcoming year. More information: puheenjohtaja(a)jamko.fi

JAMKOn Glögit - event | Dec 10th
JAMKO wishes to thank its partners for the past year and successful collaboration at the traditional JAMKOn Glögit-event at JAMKO Café on 10th of December at 3pm - 5pm. More information: toiminnanjohtaja(a)jamko.fi

The organizing meeting of JAMKO Board 2015 | 10.12.
The first meeting of JAMKO Board 2015. The Board will decide the responsibility ares for the forthcoming year. Organizing meeting at the Main Campus in the room G203 on Dec 10th at 5pm. More info: toiminnanjohtaja(a)jamko.fi

JAMK's teaching and guidance - seminar | Dec 16th
On the agenda of the seminar is the current issues of year-round studying and expanding the possibilities of online studying. The seminar is held at Rajakatu (C119) on December 16th from 1.15 pm to 4.15 pm. The seminar will also concern units and therefore study field associations are encouraged to participate. Seminar held in Finnish. More information: viestinta(a)jamko.fi


 
Share
Tweet
+1
Share


Jyväskylän ammattikorkeakoulun opiskelijakunta
Student Union Of Jyväskylä University Of Applied Sciences

Rajakatu 35, 40200 Jyväskylä

www.jamko.fi
JAMKO@Facebook
JAMKO@Twitter
JAMKO@Blogger

unsubscribe from this list
update subscription preferences