Copy
JAMKOn edunvalvonnan uutiskirje | JAMKO's trusteeship newsletter
Is this email not displaying correctly? View this email in your browser
In English below

JAMKOn edunvalvonnan uutiskirje 1/2015

5.2.2015

Ajankohtaista JAMKOssa
 • Ei äänestyspaikkoja JAMKiin
 • Edunvalvontatiimissä pääset vaikuttamaan
 • ESOK-koulutuksesta eväitä edunvalvontaan
Ajankohtaista kentällä
 • Joustoa sairaspäivärahalla opiskeluun
 • EU- ja ETA-maiden ulkopuolisille opiskelijoille hakijamaksu
Lyhyet JAMKOset
 • JAMKOn toimintoja helmikuussa

Ajankohtaista JAMKOssa


Ei äänestyspaikkoja JAMKiin

Opiskelijakunta JAMKO otti yhdessä Länsi-Suomen ammattikorkeakoulujen opiskelijakuntien kanssa kantaa nuorten äänestysaktiivisuuteen ja äänestyspaikkojen sijoitteluun tammikuun alussa. Opiskelijakunnat ovat sitä mieltä, että nuorten äänestysaktiivisuuteen voidaan vaikuttaa äänestyspaikkojen sijoittelulla. Julkilausumassa äänestyspaikkojen sijoittamista ammattikorkeakouluihin perustellaan mm. opiskelijakunnan lakisääteisellä tehtävällä valmistaa opiskelijoita aktiiviseen, valveutuneeseen ja kriittiseen kansalaisuuteen. Useimmissa opiskelijakaupungeissa ennakkoäänestyspaikkoja on sijoiteltu yliopistoihin, mutta ei ammattikorkeakouluihin. Jyväskylässä tilanne eduskuntavaalien alla on molempien korkeakoulujen suhteen heikko, sillä kumpikaan ei ole saamassa ennakkoäänestyspaikkaa koululleen kevään eduskuntavaaleihin. JAMKO seuraa tilannetta yhdessä Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta JYYn kanssa ja on kunnallisvaalien äänestyspaikkojen sijoittelun suhteen aktiivinen.

Lue koko kannanotto JAMKOn verkkosivuilta.

Lisätietoja:
Niina Lampi
Hallituksen puheenjohtaja
puheenjohtaja(a)jamko.fi

Vaikuta JAMKOn edunvalvontatiimissä!
 
Edunvalvontatiimi on tarkoitettu kaikille opiskelijoiden edunvalvonnallisista asioista kiinnostuneille, toimitpa koulutusalajärjestöaktiivina, tai haluat vain antaa äänesi koulutuksen parantamiseksi. Tiimissä pureudutaan koulutukseen ja opiskelijoihin liittyviin ajankohtaisiin aiheisiin, eli edunvalvontaan. Edunvalvontatiimi kokoontuu kerran kuussa ja pääpaino on keskustelussa ajankohtaisten asioiden äärellä. Tuo mukanasi koulutusalasi tuoreet kuulumiset ja opiskelijoita askarruttavat asiat. Keskustelua vetävät JAMKOn koulutuspoliittinen vastaava Heikki Lamula ja sosiaalipoliittinen vastaava Ilona Palonen. Edunvalvontatiimi kokoontuu ensimmäisen kerran Rajakadulla ti 17.2. Klo 16-18 tilassa D148. Tervetuloa mukaan!

Lisätietoja:
Heikki Lamula
Koulutuspoliittinen vastaava
kopo(a)jamko.fi

Ilona Palonen
Sosiaalipoliittinen vastaava
sopo(a)jamko.fi

ESOK- koulutuksesta eväitä edunvalvontaan
 
Osa JAMKOn hallituksen jäseniä ja henkilöstöä osallistuivat 16.1. ja 22.1. Jyväskylän yliopiston ja Jyväskylän ammattikorkeakoulun tiloissa järjestettyihin ESOK- koulutuksiin. Koulutuksissa aiheet ovat tänä keväänä liittyneet oppimisvaikeuteen, lukemisen ja kirjoittamisen haasteisiin, Aspergeriin ja sen tunnistamiseen sekä mielenterveysongelma haasteisiin korkeakoulussa.
ESOK eli esteetön opiskelu korkeakoulussa koskettaa kaikkia opiskelijoita ja työntekijöitä. Korkeakoulussa esteettömyys tarkoittaa fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen ympäristön toteuttamista siten, että jokainen opiskelija tai korkeakoulun henkilöstön jäsen voi erilaisuuteen ja ominaisuuksiin katsomatta toimia yhdenvertaisesti muiden kanssa. Osallistumalla koulutuksiin pystymme opiskelijakuntana entistä paremmin kantamaan oman kortemme kekoon esteettömän korkeakoulun puolesta ja auttamaan opiskelijoita esteettömyyteen liittyvissä asioissa. Lisätietoa ESOK:ista

Lisätietoja:
Ilona Palonen
Sosiaalipoliittinen vastaava
sopo(a)jamko.fi
 

Ajankohtaista kentällä

Joustoa sairauspäivärahalla opiskeluun

Vuoden 2015 alusta voimaan tullut lakimuutos tuo joustavuutta sairaudesta toipuvan opiskelijan opintoihin. Lakimuutoksen myötä opiskelijoilla on oikeus vähäiseen opiskeluun sairauslomalla. Jos opiskelijalle maksetaan opintotuen sijaan sairauspäivärahaa, opiskelu saa laajuudeltaan olla enintään 40 prosenttia ohjeellisesta lukukauden tai lukuvuoden tavoitteesta. Opiskelija on itse vastuussa, ettei vähäisen opiskelun raja ylity. Monella varsinkin sairausloman loppuvaiheessa olisi mahdollisuus opiskella hieman ja näin säilyttää tuntuma opintoihin, mutta aiemmin ehdot estivät opintojen suorittamisen ilman, että sairauspäiväraha lakkautettaisiin. Sairauden pitkittyessä sairauspäiväraha ja yleinen asumistuki on varteenotettava vaihtoehto, sillä silloin vältetään opintotukikuukausien kuluminen, puutteellinen opintojen edistyminen sekä opintolainan vähennysten/hyvitysten menettäminen opintoajan pidentyessä. Opintojen mahdollisuus vähentää myös keskeyttämisriskiä. Lisätietoja.

Lisätietoja
Viestintä- ja edunvalvontasihteeri
Anna Tarvainen-Illi
viestinta(a)jamko.fi

EU- ja ETA-maiden ulkopuolisille opiskelijoille hakijamaksu

Ehdotus Euroopan ja EU:n talousalueen ulkopuolelta tulevien tutkinto-opiskelijoiden lukukausimaksuista ei toteutunut tällä hallituskaudella, mutta hakijamaksut otettaneen käyttöön syksystä 2016 alkaen. EU- ja ETA-maiden ulkopuolelta tulevien tutkinto-opiskelijoiden hakemusten käsittelymaksuksi esitetään 100 euroa/hakija/lukukausi. Hakijamaksu ei ole sidottu kansalaisuuteen vaan siihen hakeeko henkilö kolmannen asteen koulutukseen muun kuin EU/ETA-alueeseen kuuluvan valtion tai Sveitsin koulutusjärjestelmän mukaisen koulutuksen perusteella. Maksulla olisi mahdollista hakea useampaan saman lukukauden aikana alkavaan koulutukseen. Maksuista arvioidaan kertyvän noin 800 000 euroa vuodessa. Maksuilla katettaisiin korkeakoulukelpoisuuden tarkistamisesta aiheutuneita kuluja ja opetushallituksen ylläpitämien opiskelijavalintojen tietojärjestelmien kehittämis- ja ylläpitokustannuksia. Valtioneuvosto antoi asiasta täydentävän esityksen opiskelijavalintojen uudistamista koskevaan hallituksen esitykseen joulukuun 2014 alussa. Esitys on osa hallituksen rakennepoliittisen ohjelman toimeenpanoa. Lisätietoja tästä.
.
Lisätietoja:
Viestintä- ja edunvalvontasihteeri
Anna Tarvainen-Illi
viestinta(a)jamko.fi

Lyhyet JAMKOset

Sääntötyöryhmä | 10.2.
Sääntötyöryhmä valmistelee opiskelijakunnan sääntömuutosta, joka on kirjattu vuoden 2015 toimintasuunnitelmaan. JAMKOn  säännöt päivitetään vastaamaan uudistunutta ammattikorkeakoululakia, sekä nykypäivän tarpeita. Lisätietoja: puheenjohtaja(a)jamko.fi

Edustajiston iltakoulu | 11.2.
Vuoden ensimmäinen iltakoulu pidetään ke 11.2 klo 17.00 Rajakadulla luokassa EP02. Käydään läpi kokouksessa 18.2. käsiteltävän esityslistan aiheet. Lisätietoja: epj(a)jamko.fi

Puheenjohtaja/pääsihteeri-evakko | 12. - 13.2.
JAMKOn puheenjohtaja ja toiminnanjohtaja osallistuvat Suomen opiskelijakuntien liitto SAMOKin järjestämään koulutustilaisuuteen, jossa aiheena SAMOKin eduskuntavaalikampanjointi, vaalivaikuttaminen ja edunvalvonnan ajankohtaisuudet . Lisätietoja: puheenjohtaja(a)jamko.fi

SAMOKin edunvalvontakoulutus | 14.2.
Suomen opiskelijakuntien liitto SAMOKin järjestämässä koulutuksessa aiheina mm. eduskuntavaalivaikuttaminen opiskelijakunnissa sekä tutorointi osana edunvalvontaa. Tutorvastaava ja puheenjohtaja osallistuvat. Lisätietoja: puheenjohtaja(a)jamko.fi

Edustajiston kokous | 18.2.
Vuoden ensimmäinen edustajiston kokous pidetään 18.2 klo 17.00 Rajakadun Tulikari Auditoriossa. Kokousta ovat tervetulleita seuraamaan kaikki JAMKOn jäsenet. Lisätietoja epja(a)jamko.fi

JAMKO mukana eduskuntavaalikampanjassa | 25.2
Suomen opiskelijakuntien liitto SAMOK ja Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL järjestävät yhteisen eduskuntavaalikampanjan, jonka julkaisupäivä on 25.2.  JAMKO osallistuu alueelliseen kampanjointiin yhdessä Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta JYYn kanssa. Lisätietoja: puheenjohtaja(a)jamko.fi
Share
Tweet
+1
Share
In English

JAMKO's Trusteeship letter 1 | 2015

February 5 2015

Current in JAMKO
 • No voting booths to JAMK UAS
 • Make a difference in JAMKO's trusteeship team
 • New recources to JAMKO's Trusteeship from ESOK-training
Current in the field
 • Applicant fees for non-European students
 • Flexibility in studying on sickness allowance
 Brief bulletins

Current in JAMKO


No voting booths to JAMK 

JAMKO has written together with the Western Finland’s student unions a position paper about the voting activity of young people in the elections and locating of the voting booths. Student unions agree that locating the voting booths into the campus area may affect positively to the voting activity of young people. In the position paper student unions justify the location with their legal obligation which is to prepare students into the active, conscious and critical citizenship. Most of the student cities have pre-voting booths in the universities but not in the university of applied sciences. Neither of the universities’ of Jyväskylä get the pre-voting booths in their campus area for the Parliamentary election this year. JAMKO, together with the student union of the university of Jyväskylä, keep on track of the situation and try the correct the situation for the next election.

Further information:
Niina Lampi
Chairperson of the Board
puheenjohtaja(a)jamko.fi

Make a difference in JAMKO's Trusteeship Team
 
Trusteeship team is meant for everyone who is interested in trusteeship work, whether you are an active study field association member or you just want to say raise your voice for better education. In trusteeship team we focus on hot topics on education and student life. Trusteeship team come together once per month and the main point is in conversation about current topics. Bring the currents from your own study field. The team is organized mainly in Finnish, but will be partly translated if necessary. Team leaders are JAMKO's Board Members, Heikki Lamula (educational policy) and Ilona Palonen (social policy). Next meeting is at the Main Campus, room D148 on Tuesday Feb 17 from 4pm to 6pm.

More information:
Heikki Lamula
Member of The Board, Educational Policy
kopo(a)jamko.fi

Ilona Palonen
Member of The Board, Social Policy
sopo(a)jamko.fi

New recources to JAMKO's trusteeship from ESOK-training

Some of JAMKO's Board and staff members attended ESOK-trainings held at Jyväskylä University and the University of Applied Sciences. Subjects in the trainings focused around learning difficulties, challenges in writing and reading, Aspergers syndrome; and recognizing it and mental health issues of students in higher education. ESOK stands for obstacle-free education in University level, it touches all of the students and workers. In universities obstacle-free means executing physical, psychic and social environment in a way that every student or staff member can act equally in it without being differentiated. Attending the trainings JAMKO can assist students on a better level when it comes to obstacle free related issues.

More information:
Ilona Palonen
Member of The Board, Social Policy
sopo(a)jamko.fi

Current in the field

Applicant fees for non-European students

The Ministry of Education and Culture’s proposition of tuition fees for degree students from outside the European Union and the European Economic Area did not come in to effect during this Government's term of office. Instead of the tuition fees Finnish Government proposes applicant fees to help cover the administrative cost of verifying eligibility for higher education. The fee would be applied to applicants who have completed their pre-higher education in countries outside the EU, EEA and Switzerland. The proposed sum is EUR 100 per semester. A single fee would allow applicants to apply in more than one institution during the same academic term. The fees would be introduced from autumn 2016, and it would be collected by the Finnish National Board of Education. It is estimated that around EUR 800,000 could be collected annually in fees. The collected fees could be used to improve services that help institutions of higher education in verifying eligibility of the applicants and cover the cost of maintaining and developing the student admissions systems. The Government gave a supplementary government proposal in the beginning of December 2014 related to the government proposal on reforming student admissions. More information.

Further information:
Anna Tarvainen-Illi
Communications and Trusteeship Secretary
viestinta(a)jamko.fi

Flexibility in studying on sickness allowance

The law amendment which came in to effect in the beginning of the year 2015 grants flexibility to the studies of a student on sick leave. Due to the amendment a student has a limited right to study even if the student is collecting sickness allowance from the social insurance institution Kela. The amount of study may not exceed 40% of what is normal for a term or academic year. Students must pay attention to the limit independently and inform Kela if they exceed it. Many students recuperating from a illness have the strength do study moderately, but the previous law prohibited it. If the illness is prolonged, the sickness allowance and general housing allowance is a worthy alternative instead of student financial aid. Cancelling the financial aid temporarily will ensure that students do not deplete the number of aid months available and do not have to make the required academic progress while ill. Further information on Kela's web page.

Further information:
Anna Tarvainen-Illi
Communications and Trusteeship Secretary
viestinta(a)jamko.fi
 

Brief bulletins

Meeting of the working group of JAMKO's rule amendment | Feb 10.
The working group is preparing the amendment of the Student Unions rules, which stated in the agenda of the year 2015. Student unions rules will be updated to meet the requirements the new New Polytechnic Act which came into effect on Jan 1 2015. Further information: puheenjohtaja(a)jamko.fi

Evening school of the Representatives council | Feb 11.
Years first evening school will be held at Rajakatu, room EP02 on Feb 11 at 5pm.
The agenda of the plenary session on Feb 18 will be addressed. Further information: epj(a)jamko.fi

Chairperson's and Executive Director's assembly  | Feb 12. - 13.
JAMKO's Chairperson and Executive Director are participating in an assembly held by The Union of Students in Finnish Universities of Applied Sciences - SAMOK
. On the Agenda of the assembly are e.g. SAMOK's Parliamentary election campaign, influencing during the elections and the currents of trusteeship work in Student Unions. Further information: puheenjohtaja(a)jamko.fi

SAMOK's Trusteeship training  | Feb 14.
JAMKO's Chairperson and International tutor Responsible are attending a trusteeship training held by The Union of Students in Finnish Universities of Applied Sciences - SAMOK. On the agenda of the training are e.g. influencing during the Parliamentary elections and tutoring as a part of Student Union's trusteeship. Further information: puheenjohtaja(a)jamko.fi

Plenary session of the Representatives' Council | Feb 18.

The first plenary session of the Representatives' council will be held on Wednesday 18th of February at 5pm in Tulikari Auditorium of Rajakatu Campus. Further information: epja(a)jamko.fi

JAMKO participates in SAMOK's Parliamentary Election campaign  | Feb 25.

The Union of Students in Finnish Universities of Applied Sciences - SAMOK and The National Union of University Students in Finland SYL are organizing a joint election campaign during the Parliamentary Elections. JAMKO and the Student Union of The University of Jyväskylä are participating in the campaign which is launched on 25th of February. The Campaigns goal is to raise awareness of students matters and increase the voting activity of the students. More info: puheenjohtaja(a)jamko.fi
Share
Tweet
+1
Share


Jyväskylän ammattikorkeakoulun opiskelijakunta
Student Union Of Jyväskylä University Of Applied Sciences

Rajakatu 35, 40200 Jyväskylä

www.jamko.fi
JAMKO@Facebook
JAMKO@Twitter
JAMKO@Blogger

unsubscribe from this list
update subscription preferences