Copy
JAMKOn edunvalvonnan uutiskirje | JAMKO's trusteeship newsletter
Is this email not displaying correctly? View this email in your browser
In English below

JAMKOn edunvalvonnan uutiskirje 7 | 2015

5.11.2015

Ajankohtaista JAMKOssa
 • Lataa JAMKO 2.0. - Äänestä edustajistovaaleissa
 • Tarinoita työelämästä Työelämätreffeillä
 • JAMKO lausui kätilökoulutuksen muuttamisesta YAMK - tutkinnoksi
Ajankohtaista kentällä
 • Opintotuen indeksisidoinnaisuudesta ollaan luopumassa
 • Hallitus esittää lukukausimaksuja EU- ja ETA-maiden ulkopuolelta tuleville opiskelijoille
Lyhyet JAMKOset
 • JAMKOn toimintoja marraskuussa

Ajankohtaista JAMKOssa

Lataa JAMKO 2.0. - Äänestä edustajistovaaleissa

JAMKOn edustajistovaalien äänestysaika on käynnissä. Jokainen 26.10. mennessä jäsenmaksun maksanut JAMKin opiskelija on mukana vaikuttamassa siihen, kuka käyttää opiskelijakunnan ylintä päätäntävaltaa JAMKOn edustajistossa. JAMKOn edustajisto päättää mm. opiskelijakunnan jäsenmaksun suuruudesta ja hyväksyy toimintasuunnitelman ja talousarvion, joiden mukaan hallitus toteuttaa opiskelijakunnan toimintaa. Lisäksi edustajistosta valitaan edustajat JAMKin työryhmiin ja KOASin valtuustoon.
JAMKOn edustajistovaaleissa on ehdolla 54 ehdokasta 7 eri vaaliliitossa. Edustajistoon kaudelle 2016 valitaan uusien sääntöjen mukaisesti 21 varsinaista jäsentä ja 21 varajäsentä äänestämällä 2.11. - 12.11. välisenä aikana. Äänestys tapahtuu sähköisen nettilinkin kautta, joka on lähetetty jokaiselle JAMKOn jäsenelle koulun sähköpostiin. Edustajistovaaliehdokkaat esitellään vaalijulisteissa, JAMKOn verkkosivuilla ja JAMKOn vaalikoneen avulla. Vaalitulokset julkaistaan vaalivalvojaisissa 12.11.

Ehdokkaat ja lisätiedot
Vaalikone
 
Lisätietoja
Keskusvaalilautakunta
keskusvaalilautakunta(a)jamko.fi
 
Tarinoita työelämästä Työelämätreffeillä

Työelämätaitoja ja -tietoja edistävä Työelämätreffit toteutetaan tiistaina 17.11. teemalla Story Of My Life. Tapahtuman tarkoituksena on tuoda työelämä näytille opiskelijalle, eli tuoda erilaisia työuravaihtoehtoja valmistumisen jälkeen ja lisätä opiskelijoiden työelämätietoutta. Tapahtuma järjestetään 9:30-14:00 pääkampuksella ja Dynamolla messutyylisesti esittelypisteillä ja työpajoilla. Esittelyalueet on jaoteltu koulutusaloittain siten, että JAMKO Cafessa on tekniikan alan esittelijät, Kasvosalissa Matkailu- ja ravitsemusala, Rajakadun ruokalassa liiketalouden ala ja Dynamon aulassa sosiaali- ja terveysala sekä IT-ala. Päivän aikana koulun videotykeillä ja televisioissa ja sosiaalisessa mediassa pyörii tarinoita työelämästä, jotka on kuvattu etukäteen.  Teeman mukaisesti tuodaan opiskelijalle tarinoita työelämästä ja erilaisista urapoluista sekä tietoa vaihtoehdoista valmistumisen jälkeen.

Lisätietoja
Heikki Lamula
Hallituksen jäsen, koulutuspolitiikka
kopo(a)jamko.fi
 
JAMKO lausui kätilökoulutuksen muuttamisesta YAMK-tutkinnoksi

Opetus- ja kulttuuriministeriö on pyytänyt syyskuun lopulla SAMOKilta lausuntoa Kätilökoulutukselle uusi suunta – selvityksestä. Opiskelijakunta JAMKO on lausunut oman kantansa SAMOKille nykymuotoisen kätilötutkinnon muuttamisesta YAMK-tutkinnoksi. JAMKO on huolissaan muun muassa lisääntyvien sairaanhoitajien määrästä, ja siitä riittääkö tulevaisuudessa töitä kaikille. Opiskelijakunta JAMKO pitää myös todennäköisenä sitä, että tulevaisuudessa valmistuvien kätilöiden määrä vähenee, mikäli ylemmän AMK-tutkinnon suorittaminen vaatii vähintään kolmen vuoden työkokemusta alalta.
JAMKO kyseenalaisti lausunnossaan myös nykyisen kätilötutkinnon suorittaneiden ammattipätevyyttä tulevaisuudessa, mikäli kätilötutkinto suoritettaisiin tulevaisuudessa YAMK- tutkintona. JAMKO pitää kuitenkin tärkeänä, että Suomesta valmistuneiden kätilöiden osaaminen on EU-direktiivien tasolla, joka mahdollistaa työllistymisen myös ulkomailla. SAMOKin mielestä kätilökoulutukselle on selkeä muutostarve muun muassa EU-direktiivien näkökulmasta. SAMOKin lausunto kokonaisuudessaan.

Lisätietoja
Ilona Palonen
Hallituksen jäsen, sosiaalipolitiikka
sopo(a)jamko.fi
 
 

Ajankohtaista kentällä

Opintotuen indeksisidonnaisuudesta ollaan luopumassa

Suomen hallitus on esittänyt syyskuun lopussa opintotukilain muuttamista. Opiskelijakuntien liitto SAMOK on antanut oman lausuntonsa aiheesta verkkosivuillaan 9.10.2015. Lausunnossaan SAMOK pitää lakiesitystä pääosin hyvänä, mutta ei hyväksy sitä ettei opintotukea tarkastettaisi kansaeläkeindeksin perusteella tulevaisuudessa.
Opintotuki on tällä hetkellä indeksisidonnainen, mikä tarkoittaa sitä että kulujen yleisesti noustessa myös opintotuen määrä nousee. Opintotukeen tehtiin tänä syksynä tarkistus ja sitä korotettiin 0,4 prosentilla, mikä tarkoittaa noin yhden euron suuruista korotusta kuukaudessa opintotukeen. Nykyisen hallituksen suunnitelmien mukaan indeksikorotuksesta luovutaan 1.8.2016 alkaen. SAMOK näkee tämän haitallisena toimenpiteenä, joka pidemmällä aikavälillä heikentää opiskelijan toimeentuloa. Lausunnossa SAMOK vaatii, että indeksin poiston sijaan tulisi tarkastella muita keinoja hillitä valtion menoja esimerkiksi jäädyttämällä indeksi. Asia on tällä hetkellä sivistysvaliokunnassa käsiteltävänä. SAMOKin lausunto kokonaisuudessaan.

Lisätietoa
Niina Lampi
Puheenjohtaja
puheenjohtaja(a)jamko.fi

Hallitus esittää lukukausimaksuja EU- ja ETA-maiden ulkopuolelta tuleville opiskelijoille

Suomen hallitus on esittänyt 22.10.2015 pakollisia lukukausimaksuja tutkintoon johtavasta vieraskielisestä koulutuksesta EU- ja ETA-maiden ulkopuolelta tuleville opiskelijoille. Vähintään 1500 euron lukukausimaksuja on esitetty otettavaksi käyttöön vapaaehtoisina 1.1.2016 alkaen ja pakollisina 1.8.2017 alkaen kaikissa korkeakouluissa. Lisäksi korkeakoulujen olisi luotava stipendijärjestelmä tukemaan vähävaraisempia opiskelijoita. Maksut ovat huolestuttaneet opiskelijakuntakentällä ja JAMKO kirjoitti kannanoton aiheesta 22.10. ilmaisen koulutuksen puolesta. 76% ulkomaalaisista tutkinto-opiskelijoista saapuu EU- ja ETA-maiden ulkopuolelta ja tuovat maahamme isoja tuloja jo pelkästään asumisellaan. Suomen vetovoiman ja tätä kautta opiskelijoiden kansainvälistymismahdollisuuksien pelätään kärsivän, kun ilmaisesta koulutuksesta tulee jatkossa maksullista. Esitys tulee seuraavaksi eduskunnan lähetekeskusteluun todennäköisesti marraskuussa.

Lisätietoa
Taija Minkkinen
Hallituksen jäsen, kansainvälinen ja degree tutorointi
kv-tutor(a)jamko.fi

Lyhyet JAMKOset

Edustajiston syyskokous | 11.11.
Edustajiston syyskokouksessa päätetään JAMKOn toimintasuunnitelma, talousarvio ja jäsenmaksujen suuruus vuodelle 2016. Edustajiston syyskokous 11.11. klo 17.00. Rajakadulla tilassa EP02. Tilaisuus on avoin kaikille. Lisätietoja epj(a)jamko.fi
 
Opiskelijoiden Liikuntaliiton liittokokous | 12.-13.11.
Valtakunnallisen Opiskelijoiden Liikuntaliiton (OLL) liittokokous järjestetään Espoon Nuuksiossa 12.-13.11.2015. Liittokokouksessa päätetään mm. tulevan vuoden toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta sekä vuosien 2016-2020 strategiasta ja taloussuunnitelmasta. Lisäksi liittokokouksessa valitaan OLL:n hallitus vuodelle 2016. JAMKOlta edustajiksi lähtevät liikuntavastaava Juha Salmi, tutor- ja liikuntasihteeri Karoliina Vallipuro sekä toiminnanjohtaja Hannu Järvistö. Lisätietoja: liikunta(a)jamko.fi
 
Hallituskähminnät | 17.11.
Hallituskähminnät on tilaisuus osoittaa kiinnostus työskennellä JAMKOn hallituksessa vuonna 2016. Kuulet nykyisten hallitustoimijoiden kokemuksella mitä vuosi JAMKOn hallituksessa tarkoittaa. Hallituskähminnät ti 17.11. klo 17 JAMKO Caféssa Rajakadulla. Lisätietoja: puheenjohtaja(a)jamko.fi

Tutkintolautakunnan kokous | 19.11.
Koulutuspoliittinen vastaava osallistuu JAMKin tutkintolautakunnan kokoukseen, joka käsittelee mm. opintosuoritusten oikaisupyyntöjä. Lisätietoja kopo(a)jamko.fi
 
SAMOK-Liittokokous | 20. – 21.11.
Suomen opiskelijakuntien liiton liittokokous järjestetään 20.–21.11. Lahdessa. Liittokokouksessa päätetään mm. tulevan vuoden toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta. Lisäksi liittokokouksessa opiskelijakuntien edustajat valitsevat jäsenet liiton hallitukseen vuodelle 2016. JAMKOa liittokokouksessa edustavat puheenjohtaja Niina Lampi, toiminnanjohtaja Hannu Järvistö, sekä hallituksen jäsenet Tiia Kolu ja Taija Minkkinen sekä edustajiston jäsen Eemeli Rajala. Lisätietoja: puheenjohtaja(a)jamko.fi
 
Opiskelijafoorumi | 25.11.  
Jyväskylän kaupungin ja opiskelijajärjestöjen yhteinen kohtaamispaikka, joka toteutetaan kaksi kertaa vuodessa. Syksyn foorumi järjestetään 25.11. klo 13 – 16.00 Rajakadulla tilassa F208. Keskustelunaiheina on opiskelijoiden terveys, hyvinvointi ja vapaa-aika. Kaikki opiskelijat ovat tervetulleita kehittämään kaupungin palveluita opiskelijalähtöisemmiksi. Ilmoittautuminen http://bit.ly/1QfFiac Lisätietoja puheenjohtaja@jamko.fi.
 
Laadunhallinnan operatiivinen kehittämistyöryhmä | 26.11.
Koulutuspoliittinen vastaava osallistuu laadunhallinnan operatiiviseen kehittämistyöryhmään, jonka tehtävänä on varmistaa laatujärjestelmän kattava toiminta ja seurata, raportoida ja viestiä aktiivisesti laatujärjestelmän tuottamaa tietoa johdolle, henkilöstölle, opiskelijoille ja sidosryhmille. Lisätietoja kopo(a)jamko.fi
 
Edustajiston järjestäytymiskokous | 26.11.
Edustajiston järjestäytymiskokouksessa valitaan JAMKOn hallitus, edustajiston puheenjohtajisto ja  edustajat JAMKin ja KOASin toimielimiin vuodelle 2016. Edustajiston järjestäytymiskokous 26.11. klo 17.00 Rajakadulla tilassa EP02. Lisätietoja: puheenjohtaja(a)jamko.fi
 
JAMKin kansainvälisen tiimin kokous | 26.11.

Kansainvälisen tutoroinnin vastaava osallistuu JAMKin kansainvälisen tiimin kokoukseen, keskustellaan mm. kevään vaihto-opiskelijoiden aikatauluista sekä heille järjestetyistä palveluista. Lisätietoja: kvtutor(a)jamko.fi
 
KOASin hallituksen kokous | 27.11.
Toiminnanjohtaja osallistuu Keski-Suomen asuntosäätiö KOASin hallituksen kokoukseen. Hallitus vastaa säätiön toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Lisätietoja: toiminnanjohtaja(a)jamko.fi
Share
Tweet
+1
Share
In English

JAMKO's Trusteeship letter 7 | 2015

November 5th, 2015

Current in JAMKO
 • Load JAMKO 2.0. - Vote in the Representatives election
 • Real life work stories at Worklife dates
 • JAMKO commented the amending the education of midwives: Master's degree
Current in the field
 • Finland's government propose tuition fees for students outside EU and EEA countries
 • Student allowance will not be linked to index in the future
 Brief bulletins
 • JAMKO's operations in November

Current in JAMKO

Load JAMKO 2.0. – Vote in the Representatives election

Voting period of JAMKO’s Representatives election is on. Every JAMKO member who has paid the membership fee by 26th of October chooses who uses the highest authority in JAMKO’s Representatives council. The Representatives decides the amount of JAMKO’s membership fee and approves the agenda and budget through which the Board implements the action of Student Union. In addition the members of JAMK’s working group and the Central Finland Student Housing Organisation KOAS delegeation are chosen from the elected Representatives.

There are 54 candidates in 7 different alliances in the election. According to the new rules of the Student Union, 21 members and 21 vice members are chosen to the Representatives’ council for the term of 2016 by voting. The voting is carried out via an electronic link which has been sent to every JAMKO member’s student email. The candidates are presented on JAMKO’s website, election posters and JAMKO’s voting aid application. The results of the election will be announced at the election day event on 12th of November.
 
More info and the candidates
Voting aid app

Further information
Central election committee
keskusvaalilautakunta@jamko.fi
 
Real life stories at Work life dates

Work life day called Work Life Date will be held on Tuesday Nov 17th with a Story Of My Life - theme. Purpose of the event is to bring work life to school to show students possible career options after graduation and to improve their work life knowledge. Event will be from 9:30am to 2:00pm at maincampus and Dynamo. Event will be executed exhibition style with workshops. Exhibit areas are set by field of study so that technic field is at JAMKO Café, Tourism and Hospitality at Kasvosali, Business Administration at Rajakatu cafeteria and Social- and Healthcare and ICT at Dynamo lobby. During the day screens and televisions at school will play work life stories and some of those videos will be posted to social media. Theme is to bring stories about worklife and career options after graduation to students.
 
Further information
Heikki Lamula
Member of the Board, educational policy
kopo(a)jamko.fi
 
JAMKO commented the amending the education of midwives: Master 's degree
 
The Ministry of Education has asked SAMOK’s comment on the report "New direction for midwife training" at the end of September. The student union JAMKO has given its statement about changing the current midwifery degree to Master's degree. JAMKO is concerned about  the increasing number of nurses and the fact that there may not be enough work for everyone in the future. Student union JAMKO also concideres it likely that the amount of graduating midwives will decrease in the future if the Master's degree requires a minimum of three years' work experience on the field.
 
In its statement JAMKO also questioned the future of current midwifery career competences if this degree was in the future accomplished as Master’s degree studies. However JAMKO sees it important that midwifes, who have graduated from Finland have the needed competences that are based on the EU-directives. This will then enable the possibility to work in foreign countries.
SAMOK believes that midwifery training has a clear need for change, for example from the perspective of the EU directives.
 
Further information
Ilona Palonen
Member of the Board, social policy
sopo(a)jamko.fi

Current in the field

Finland's government propose tuition fees for students outside EU- and EEA-countries

Finland’s government has proposed 22.10.2015 compulsory tuition fees to all higher education degree students outside of EU- and EEA-lands. 1500 euro’s fees are voluntary available for schools from 1.1.2016 onwards and mandatory from 1.8.2017 onwards. Institutions are required to provide scholarship regimen to support disadvantaged students. Student field is concerned about the proposition and JAMKO has published a statement against the fees on 22nd of October. 76% of foreign degree students come outside of EU- and EEA-lands and bring revenue already by living costs. Finland will have great challenges with its attraction and student internationalization if Finland would relinquish free education. The proposition will go to the Parliaments preliminary debate during November.

Further information
Taija Minkkinen
Member of the Board, international student tutoring
kv-tutor(a)jamko.fi
 
Student allowance will not be linked to index in future


Finnish Government proposed in the end of September that the law of student's financial aid should be changed. The Union of Students in Finnish Universities of Applied Sciences – SAMOK gave its statement of the proposal on its website 9th of October 2015. In the statement SAMOK approved many of the changes that Finnish Government has planned but it could not approve that student allowance would not be linked to national pension index in future. At the moment student financial aid is escalated to growth of economy which means that if expenses grow the student allowance will be higher. Student allowance was checked this fall and it has grown 0,4 percents which is around one euro per month. The Government will give up of the national pension index in student allowance 1st of August 2016. SAMOK thinks it will weaken student's living in a long term. In the statement SAMOK demands the Government to find other ways to control our country's expenses. For example freezing the index of student allowance would be one of proper ways instead of cutting it off entirely. The proposal is currently in the Committee for Education and Culture.

Further information
Niina Lampi
Chairperson of the Board
puheenjohtaja(a)jamko.fi 

Brief bulletins

The fall assembly of the Representatives council | Nov 11th
JAMKO's strategy, budget and the amount of JAMKO's membership fee to the year 2016 is decided. Meeting is held at Rajakatu, room EP02 on November 11th at 5pm. More information: puheenjohtaja(a)jamko.fi
 
General Assembly of the Finnish Student Sports Federation | Nov 12th-13th
The general assembly of the Finnish Student Sports Federation (OLL) is organized in Espoo’s Nuuksio on 12th and 13th of November. The general assembly decides about next year’s strategy and budget as well as the strategy and budget for the year’s 2016-2020. The assembly also chooses persons for OLL’s board for 2016. JAMKO’s representatives at the assembly are board member Juha Salmi, tutor and sports secretary Karoliina Vallipuro and executive director Hannu Järvistö. More info liikunta(a)
 
Recruitment event of the new Board | Nov 17th
Everyone who is interested working in JAMKO's board in the forthcoming year is welcome to hear about the year in JAMKO. Come and find out what the work is really about and hear the experiences of the current board members. The event is held at JAMKO Café on November 17th at 5pm. More information: puheenjohtaja(a)jamko.fi 

Meeting of JAMK’s Board of Examiners | Nov 19th
JAMKO's educational policy responsible participates to the meeting of JAMK’s Board of Examiners, which addresses e.g. rectification requests of study credits. More info: kopo(a)jamko.fi
 
The general assembly of SAMOK | Nov 20th – 21st
The Union of Students in Finnish Universities of Applied Sciences is holds its general assembly in Lahti between 20th and 21st of November. The agenda and the budget for the forthcoming year is decided at the assembly. In addition a new Board of the union for the year 2016 is elected. JAMKO’s representatives are Chairperson Niina Lampi, Executive director Hannu Järvistö, Board members Tiia Kolu and Taija Minkkinen and the member of the Representatives council Eemeli Rajala. More: puheenjohtaja(a)jamko.fi
 
Student Forum | Nov 25th
Student Forum is a meeting place between student organizations and municipal policy-makers. The Forum is held biannually. Fall’s forum is held at Rajakatu, room F208 at 25th of November from 1 p.m. to 4 p.m. On the agenda is student health, well-being and freetime. The event is held in Finnish. More information: puheenjohtaja@jamko.fi  
 
The operative working group of quality control development | Nov 26th
Educational policy responsible participates to the working group which aims to secure the quality system's operation. The group addresses, monitors and reports the information produced by the system to JAMK administration, staff and students. More information: kopo(a)jamko.fi
 
Organizing meeting of the Representatives | Nov 26th
JAMKO's board, the Chairpersons of the Representatives and members to the working groups of JAMK to the term 2016 are selected. Organising meeting is held at Rajakatu, room EP02 on 26th of November at 5pm. More information: puheenjohtaja(a)jamko.fi
 
Meeting of JAMK international team | Nov 26th
Board member responsible of international tutoring participates to JAMK’s international team’s meeting to discuss e.g. about the schedules and services of international exchange students. More info: kvtutor(a)jamko.fi
 
KOAS Board Meeting | Nov 27th
Executive Director participates to Central Finland Student Housing Foundation KOAS’ Board meeting. KOAS Board is responsible for organizing the foundation's operations. The Board consists of the Chairman and 9 members. More: toiminnanjohtaja(a)jamko.fi
Share
Tweet
+1
Share


Jyväskylän ammattikorkeakoulun opiskelijakunta
Student Union Of Jyväskylä University Of Applied Sciences

Rajakatu 35, 40200 Jyväskylä

www.jamko.fi
JAMKO@Facebook
JAMKO@Twitter
JAMKO@Instagram


unsubscribe from this list
update subscription preferences